Hjem

 Mange læringsobjekter og teknologier bære lige nu præg af begrænsede muligheder for tilpasning og integration, samt for understøttelse af aktiv brugerdeltagelse. EuroPLOT projektet har til mål, med udgangspunkt i persuasive design, at designe et pædagogisk rammeværk for aktiv brugerinddragelse. Værdien og anvendeligheden vil blive demonstreret ved udvikling og test af læringsteknologier der gør det muligt at udvikle persuasive læringsobjekter nemt og billigt.

Det omtalte rammeværk vil videreudvikle og implementere persuasive design princip

per, oprindeligt defineret med henblik på at skabe teknologier der påvirker og ændrer brugerens holdninger eller adfærd – eksempelvis gennem spil, simulation, konkurrencer, samarbejde eller gruppeindflydelse. Resultatet heraf kan beskrives som modeller for persuasive læringsdesigns, der med udgangspunkt i udvalgte læringsaktiviteter og forløb sætter disse principper I spil.

De persuasive læringsdesigns vil blive indarbejdet i to nye applikationer; PlotMaker og PlotLearner, og dermed gøre det muligt for undervisere at skabe og tilpasse digitale læringsressourcer der inddrager elementer af persuasive design. PLOTMaker vil være en videreudvikling af det eksisterende GLOMaker system, hvor undervisere kan designe deres egne læringsobjekter. PLOTLearner vil være baseret på 3ET systemet, hvor tekstdatabaser benyttes til automatisk generering af grammatisk læringsmateriale.

De to applikationer vil i forbindelse med projektet blive anvendt til udvikling og tilpasning af læringsressourcer indenfor fire forskellige fagområder; kulturformidling, sproglæring, miljøvidenskab og virksomhedsdatalogi. Det udviklede læringsmateriale vil blive udviklet med henblik på implementering både indenfor traditionel voksenuddannelse samt videreuddannelse i erhvervsvirksomheder. Materialets anvendelighed og effektivitet vil blive evalueret med et særligt fokus på brugerinddragelse og persuasiv indflydelse.

På langt sigt søger projektet at generere nye effektive læringsressourcer og at give undervisere de nødvendige værktøjer til udvikling og tilpasning af eksisterende materiale. Dette ventes at forbedre kvaliteten af digitale læringsressourcer, særligt de der deles åbent på tværs af Europa (OER).