Home


Učební objekty a technologie jsou v současné době omezené jejich adaptabilitou a tím, do jaké míry podporují aktivní zapojení od studenta. Projekt EuroPLOT bude rozvíjet pedagogický rámec pro aktivní zapojení studentů, založený na přitažlivém designu, a bude demonstrovat svou hodnotu tím, že vytvoří jak nástroje k tvorbě, tak i příklady výukových objektů založených na principech přitažlivého návrhu (Persuasive Design). 

Tento rámec bude zahrnovat konstrukční principy přitažlivého návrhu pro tvorbu technologií, které mění chování nebo postoje studenta, například pomocí zábavy, simulace, soutěží, spolupráce nebo vzájemného povzbuzování. Uvedený pedagogický rámec bude popsán jako speciální návrhový vzor učení, který zahrnuje jednotlivé vzdělávací aktivity a sekvence spojené s těmito zásadami přitažlivého návrhu.

Tyto přitažlivé návrhové vzory učení budeme zahrnovat do dvou nových aplikací, PlotMaker a PLOTLearner, umožňujících učitelům vytvářet a přizpůsobovat e-learningové prostředky, které jsou založeny na vtažení studenta do učení. PlotMaker rozšíří vývojové prostředí GLOMaker, přidáním návrhových vzorů přitažlivého způsobu učení a novými komponenty a aktivitami. PLOTLearner bude založen na nástroji 3ET, který generuje e-learningové aktivity z textových databází.

Tyto nástroje budeme používat k vytváření a adaptaci učebních prostředků ve čtyřech tematických oblastech: archivní studie, jazykové vzdělávání, vědy o životním prostředí a podnikové informatika, a to jak pro odborné, tak terciární vzdělávání. Budeme vyhodnocovat účinnost autorských nástrojů, ale i dopad prvků přitažlivého způsobu učení na zapojení studentů.

Dlouhodobý dopad projektu bude generovat efektivnější vzdělávací zdroje a poskytne učitelům potřebné nástroje k vytvoření nových a přizpůsobení stávajících výukových zdrojů tak, aby vyhovovaly jejich potřebám. Tím se zlepší kvalita výukových materiálů dostupných ke sdílení jako otevřené vzdělávací zdroje (OER) napříč Evropou.