read this page in: en | fr | es | de | pt | ro | it | hu | ru | gr 

 DESPRE NOI 

Colibri este o federatie de Europeană ce militează pentru protejarea drepturilor fundamentale ale copilului şi ale părinţilor după divorţ ori separare. Colibri a luat fiinţă la inițiativa mai multor organizații neguvernamentale ce militează pentru protecția copilului aflat în divorț. Dorim să producem rezultate ce pot fi reaplicate de la o ţară la alta şi care să ducă la dezvoltarea cadrului legislativ şi social european.

 MISIUNE 

Misiunea noastră este aceea de a aduce umanitate şi respect în confruntările legate de familiile în prag de separare, demonstrând în acelaşi timp grijă şi consideraţie pentru toate părţile implicate. Dimensiunile internaţionale ale acestor confruntări şi efectele negative asupra copiilor din întreaga Europă solicită un răspuns coordonat şi o sensibilizare a legiuitorilor care, până în prezent, a putut fi realizată într-o măsură nesatisfăcătoare nivelul statelor membre. 

 OBIECTIVE  

Scopul Colibri este acela de a susţine evoluţia socială a ţărilor din Europa prin:
- protejarea conceptului de "copilărie", oferind o nouă vigoare şi demnitate relaţiei primare dintre părinţii naturali şi copiii lor.
- redefinirea valorilor ce ghidează specialiştii care asistă familiile în timpul procedurilor legate de separare sau divorţ  (judecători, legiuitori, mediatori, psihologi şi specialişti în protecţia copilului). 
impunerea în legislația Europeană privitoare la custodia asupra copilului a prezumţiei de custodie fizică comună

[ngo2909]

 STRATEGIE 

Credem că prin unirea forţelor vom reuşi să găsim soluţii temelor principale din  domeniul 'divorţului cu copii':
1) exercitarea 'autorității părintești' şi
2) dimensionarea corectă a timpului petrecut de către copii cu persoanele importante din viaţa lor

Colibri va aborda aceste subiecte în mod ’interactiv’ bazându-se pe distribuirea informaţiilor privitoare la cele mai bune practici din domeniu şi pe coordonarea acţiunilor membrilor federaţiei.

Strategia noastră este aceea de a ajusta treptat legislaţia naţională şi jurisprudenţa din ţările unde aceasta afectează negativ pe părinţii separaţi şi pe copiii acestora. Acest lucru va fi realizat de către fiecare organizaţie naţională lucrând la nivel local, împreună cu autorităţile autohtone.

Colibri va avea o imagine de ansamblu din fiecare ţară europeană. Astfel Colibri este cel mai bine poziționată pentru a iniția un dialog cu factorii de decizie Europeni: Comisia Europeană și Parlamentul European. Dorim să pornim acest dialog, deoarece suntem convinşi că nu mai este posibil să confruntăm fenomenul separării familiale şi dificultăţile cu care familia se confruntă datorită acestuia strict la nivel național.