read this page in: en | fr | es | de | pt | ro | it | hu | ru | gr 

  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  
Η Colibri είναι μια πανευρωπαϊκή ομοσπονδία σωματείων που έχουν σαν σκοπό τους να προωθήσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών και των γονέων μετά τη διάσταση ή το διαζύγιο. Η Colibri γεννήθηκε απλό την ρητή επιθυμία μας να εργαστούμε μαζί για να παράγουμε κοινά αποτελέσματα και την εξαγγελθείσα θετική και επιθυμητή κοινωνική ανάπτυξη στην Ευρώπη.

  ΑΠΟΣΤΟΛΗ  
Αποστολή μας είναι να φέρουμε ανθρωπιά και σεβασμό στις αντιπαραθέσεις που  αντιμετωπίζουν οι χωρισμένες οικογένειες  δείχνοντας φροντίδα και ενδιαφέρον για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Οι διεθνείς διαστάσεις αυτών των αντιπαραθέσεων και τα αρνητικά αποτελέσματα για τα παιδιά στην Ευρώπη, καλούν για μια συντονισμένη απάντηση και για την δημιουργία της αίσθησης της επείγουσας ανάγκης η οποία, σήμερα, έχει ανεπαρκώς καλυφθεί από τις μεμονωμένες χώρες. 

  ΣΤΟΧΟΙ  
Θα υποστηρίξουμε την κοινωνική εξέλιξη στις Ευρωπαϊκές χώρες με τους ακόλουθους τρόπους :
- προστατεύοντας την έννοια της "παιδικής ηλικίας" , δίνοντας νέο σθένος και αξία στις σχέσεις μεταξύ των φυσικών γονέων και των παιδιών τους,
- ορίζοντας ξανά τις αξίες οι οποίες οδηγούν τους  ειδικούς που υποστηρίζουν οικογένειες κατά τη διάρκεια του διαζυγίου (δικαστές, διαμεσολαβητές, ψυχολόγους, ειδικούς της παιδικής προστασίας).
- imposing the rebuttable presumption for joint physical custody in the legislation of the European states

[ngo2909]
  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  
Πιστεύουμε ότι ενώνοντας τις δυνάμεις, θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις στα σημαντικά ζητήματα που γεννώνται από το "διαζύγιο με τα παιδιά": (1) η άσκηση των "γονικών ευθυνών" και (2) τον καθορισμό στο ορθό μέγεθος του χρόνου "επικοινωνίας" με τα παιδιά και τους σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή τους. 

Η Colibri θα πλησιάσει αυτά τα θέματα σε μια "διαδραστική" βάση με το να μοιράζεται τις καλές πρακτικές και με το να συντονίζει τις δράσεις μεταξύ των μελών των σωματείων.

Η στρατηγική μας είναι σταδιακά να προσαρμοστεί και τροποποιηθεί η εθνική νομοθεσία και νομολογία στις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό θα επιτευχθεί με κάθε εθνική οργάνωση που εργάζεται στα εθνικά σύνορα με τις αντίστοιχες εθνικές αρχές. 

Η Colibri θα έχει μια επισκόπηση της κατάστασης μεταξύ κάθε μεμονωμένης χώρας τη Ευρώπης. Έτσι, η Colibri είναι καλύτερα ν' ανοίξει ένα διάλογο με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς χάραξης πολιτι΄κης : την Ευρωπαϊκη Επιτροπή European Commission και το Ευρωκοινοβούλιο European Parliament. Γι' αυτό θα ανοίξουμε διάλογο επειδή δεν είναι πλέον δυνατό ν' αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο των χωρισμένων οικογενειών και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αποκλειστικά και μόνο σε εθνική βάση.