Hovedside‎ > ‎Arkiv‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

NEK Toppseil 2013

lagt inn 14. jan. 2013, 11:49 av Norsk Europajolleklubb   [ oppdatert 14. jan. 2013, 11:57 ]

Som sportslig opplegg for 2013 ønsker styret i Norsk Europajolleklubb å tilrettelegge for en ny elitesatsingsmodell – «NEK – Toppseil».


Bakgrunn:

·         Ansvaret for Toppseil er for 2013 overført fra NSF til Klasseklubbene.

·         NEK mener at bærekraftig utvikling av seilere i ungdomsklassene kommer i samspillet mellom bredde og topp.

·         NEK ønsker at motiverte seilere skal få anledning til å delta på flest mulig treningssamlinger og regattaer med høy kvalitet i feltet både nasjonalt og internasjonalt.

Hvem kan delta:

·         Alle treningsvillige og motiverte E-jolle seilere med ambisjoner og mål om å prestere i internasjonale mesterskap (1-3 år) uavhengige av tidligere resultater.

Forutsetninger:

·         Seilerne skal ha individuelle utviklings og resultatmål.

·         Seilerne skal ha individuelle treningsplaner.

·         Delta på minst 5 arrangement fra og med Ice Camp fra «NEK Sportslig opplegg 2013» før mesterskapene.

·         Delta på minst 4 NC’er og NM.

·         Delta på minst ett internasjonalt mesterskap (Jr NoM, Jr EM eller OW/VM).

·         Delta på breddesamling og/eller Hvassersamling høst.

Hva får du?

·         Forutsigbare trenings- og arrangements planer.

·         Du får plass på NEK sitt elitesatsingslag.

·         Du vil få din andel av støtte til elitesatsingen som NEK klarer å hente fra sponsorer og andre bidragsytere.

·         Eventuell sponsorfinansiert «NEK Toppseil» bekledning.

Finansiering

·         Da det er svært begrensede midler tilgjengelig til å støtte satsingen vil hovedprinsippet for NEK Toppseil være deltagerfinansiering til selvkost.

·         NEK styret har besluttet å støtte «NEK Toppseil» med 25.000 kroner for 2013 sesongen.

·         NEK styret ønsker videre å kartlegge muligheten for ytterligere bidrag og sponsorstøtte.  Eventuelle midler fra NSF og andre støttespillere vil benyttes som del finansiering av kostnader til trenings- og regattasamlinger for de seilerne som ønsker å forplikte seg til å delta på «NEK Toppseil» .

·         Det vil være en egenandel på kr 5.000 pr deltager. Egenandelen er en forskuddsinnbetaling for å bekrefte forpliktelsen. Beløpet er øremerket til finansiering av NEK Toppseil prosjektet, og vil ved sesongslutt inngå i sluttavregningen

 

Påmelding:

Søknad med beskrivelse av individuelle treningsplaner og målsetninger (1-3 år) sendes på mail til europajolleklubben@gmail.com innen 31. januar 2013.

Sportslig opplegg 2013


Comments