Hovedside‎ > ‎Arkiv‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

Innkalling til Årsmøte 29.01.2014 kl. 18:00

lagt inn 1. des. 2013, 12:41 av Per Andreas Brodtkorb   [ oppdatert 1. des. 2013, 12:41 av Norsk Europajolleklubb ]

Årsmøte i Norsk Europajolleklubb finner sted 29.01.2014 kl. 18:00 i Bærum Seilforenings lokaler, Sarbuvollveien 21 1363 Høvik


Saksliste 
1. Godkjenne innkallingen og eventuelle fullmakter 
2. Velge dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen 
3. Behandle årsmeldingen 
4. Godkjenne regnskap og revisjonsberetning 
5. Innkomne forslag og saker 
6. Budsjett for 2014
7. Fastsette kontingent 
8. Valg 
9. Eventuelt 

Øvrige saker som ønskes til behandling må være styre i hende senest 5 uker før årsmøtet

Styret 
01. 12. 2014
Comments