Hovedside‎ > ‎Arkiv‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

Innkalling til Årsmøte 17.03.2019 kl. 20:00

lagt inn 17. mar. 2019, 04:05 av Norsk EuropajolleklubbÅrsmøte i Norsk Europajolleklubb finner sted 17.03.2019 kl. 20:00 på skype.

Saksliste
1. Godkjenne innkallingen og eventuelle fullmakter
2. Velge dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen
3. Behandle årsmeldingen
4. Godkjenne regnskap og revis1onsberetning
5. Innkomne forslag og saker
    -Antall medlemmer i IECU
    -Videre aktivitet i NEK
6. Budsjett for 2019
7. Fastsette kontingent
8. Valg: Valgkomiteens forslag
9. Eventuelt


Styret
11. 03. 2019

Comments