Hovedside‎ > ‎Arkiv‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

Innkalling til Årsmøte 10.02.2018 kl. 14:00

lagt inn 1. feb. 2018, 14:11 av Norsk Europajolleklubb   [ oppdatert 1. feb. 2018, 14:12 ]
Årsmøte i Norsk Europajolleklubb finner sted 10.02.2018 kl. 14:00 på Sør Amfi i Arendal idrettspark, Østensbuveien 80 Arendal.

Saksliste
1. Godkjenne innkallingen og eventuelle fullmakter
2. Velge dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen
3. Behandle årsmeldingen.
4. Godkjenne regnskap og revis1onsberetning
5. Innkomne forslag og saker
6. Budsjett for 2018

7. Fastsette kontingent
8. Valg: Valgkomiteens forslag
9. Eventuelt


Øvrige saker som ønskes til behandling må være styre i hende senest 2 uke før årsmøtet

Umiddelbart etter årsmøtet vil NEK arrangere klasseklubbseminar for å planlegge kommende sesong.


Styret
03. 01. 2018

Comments