Hovedside‎ > ‎Arkiv‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

Innkalling til Årsmøte 09.02.2017 kl. 19:00

lagt inn 11. jan. 2017, 11:02 av Per Andreas Brodtkorb   [ oppdatert 5. feb. 2017, 17:28 av Norsk Europajolleklubb ]Årsmøte i Norsk Europajolleklubb finner sted 09.02.2017 kl. 19:00 på Sør Amfi i Arendal idrettspark, Østensbuveien 80 Arendal.

Saksliste
1. Godkjenne innkallingen og eventuelle fullmakter
2. Velge dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen
3. Behandle årsmeldingen.
4. Godkjenne regnskap og revisjonsberetning
5. Innkomne forslag og saker
Forslag 1:
Endre innkallingsprosedyren i § 4 vedtektene med kortere tidsfrister.
Innkallingsfrist til årsmøtet kortes ned fra 8 til 5 uker før årsmøtet. Innkomne forslag må være inne 2 uker før og alle saksdokumenter skal sendes medlemmene 1 uke før årsmøtet. Se forslag 2016_forslag_1_endring_av_$_4_vedtekt.docx.

6. Budsjett for 2017

7. Fastsette kontingent
8. Valg: Valgkomiteens forslag
9. Eventuelt


Øvrige saker som ønskes til behandling må være styre i hende senest 3 uker før årsmøtet

Styret
11. 01. 2017

Comments