Hovedside‎ > ‎Arkiv‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

Innkalling til Årsmøte 03.02.2015 kl. 19:00

lagt inn 2. jan. 2016, 05:05 av Per Andreas BrodtkorbÅrsmøte i Norsk Europajolleklubb finner sted 03.02.2015 kl. 19:00 i Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen, Tønsberg.

Saksliste
1. Godkjenne innkallingen og eventuelle fullmakter
2. Velge dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen
3. Behandle årsmeldingen
4. Godkjenne regnskap og revisjonsberetning
5. Innkomne forslag og saker
6. Budsjett for 2016
7. Fastsette kontingent
8. Valg
9. Eventuelt

Øvrige saker som ønskes til behandling må være styre i hende senest 3 uker før årsmøtet

Styret
02. 01. 2016

Comments