Enhavo

Redaktantoj

ĉefpaĝo

Edmond Privat
Bonvenon
en la retejon "Eŭropaj Federistoj" (mallonge EF-retejo
)

Memore al eŭropaj federistaj pioniroj:
- Umberto Broccatelli (1931-2010), eŭropa federisto kaj unua EEU-Prezidanto;
- Edmond Privat (1889-1862), mondfederisto kaj aŭtoro de "Federala Sperto".


ĉi tiu retejo, kune kun la samnoma diskutgrupo, celas:
- plivastigi la Eŭropan Konscion;
- informi pri la vivo de Eŭropunio;
- favori federan EU, agorde kun UEF (Unio de Eŭropaj Federistoj);
- gastigi liberan debaton
, senpartian kaj sendependan
   laŭ la preskriboj de UEF.

La debato pri tiu celaro okzas ĉe la google-diskutgrupo Eŭropaj federistoj
- Por ĝin viziti
- Por ĝin aliĝi sendu malplenan mesaĝon

Atentigoj pri ĉi tiu retejo

- La laborlingvo estas Esperanto, lingvo egalrajta kaj neŭtrala por ĉiuj Eŭropanoj.
  Bv. esence esperantigi nacilingvajn tekstojn antaŭ ilia komenco.
- Ĝi funkcias kiel retteko de dokumentoj por la samnoma kaj samtema
  diskutgrupo.

Retejoj pri federismo
- federismo - esperantlingve
- mondfederismo - esperantlingve
- mondfederismo - anglalingve
- eŭropa federismo - anglalingve
- pri eŭropa federismo - franclingve
- eŭropa federismo - itallingve
- landaj UEF-organizoj alklakante la koncernan landon - angle, france, germane, itale

Pri la ĉefaj
traktatoj de Eŭropunio
- ĈFR= Ĉarto de la Fundamentaj Rajtoj - esperantlingve
- TEU=Traktato de EU (la fundamenta traktato) - esperantlingve
- TFEU=Traktato pri Funkciado de EU - nacilingve
- la aldonitaĵoj al TEU kaj TFEU (37 protokoloj kaj 65 deklaroj) - nacilingve

Pri la federista intergrupo ĉe la Eŭropa Parlamento - anglalingve, franclingve kaj germanlingve
- La Manifesto "Spinelli"
- anglalingve, franclingve kaj germanlingve

Gravaj esperantlingvaj retejoj
- EEU (Eŭropa Espernto-Unio), la asocio de eŭropaj sperantistoj
- AEK (Asocio por Eŭropa Konscio) kie eblas
   * legi la "Eŭropaj Valoroj" en esperanto kaj baldaŭ en ĉiuj 23 lingvoj de la Unio,
   * legi kaj aŭskulti la "Himno de Europo" en esperanto, klakante alt-dekstre de la ĉefpaĝo
      (muziko de Beethoven, teksto de U. Broccatelli, voĉo de I.Mészàros).

Dokumentoj esperantlingve legeblaj
- pri eŭropaj kulturaj kaj politikaj eventoj, vd. la blogon de Eŭropa Civitano
- la monatan revuon EŬROPA BULTENO
- pri la oficiala Eŭroĵargono