ĉefpaĝo

Edmond Privat
Bonvenon
en la retejon "Eŭropaj Federistoj" (mallonge EF-retejo
)
dediĉitan
al esperantistaj federistaj pioniroj:
- Umberto Broccatelli (1931-2010), eŭropa federisto, unua EEU-Prezidanto
  kaj tradukinto de
La manifesto de Ventotene/Spinelli Altiero;
- Edmond Privat (1889-1862), mondfederisto kaj aŭtoro de "Federala Sperto".

Celoj de ĉi tiu retejo
, kaj de la samnoma diskutgrupo:
- plivastigi la Eŭropan Konscion;
- informi pri la vivo de Eŭropunio;
- favori federan EU, agorde kun UEF (Unio de Eŭropaj Federistoj);
- gastigi liberan debaton
, kvankam prudentan kaj partie sendependan, laŭ la preskriboj de UEF.

La debato pri tiu celaro okzas ĉe la google-diskutgrupo Eŭropaj Federistoj
- Por ĝin viziti
- Por ĝin aliĝi sendu malplenan mesaĝon

Atentigoj pri ĉi tiu retejo

- La laborlingvo estas Esperanto, lingvo egalrajta kaj neŭtrala por ĉiuj Eŭropanoj.
  Bv. esence esperantigi nacilingvajn tekstojn antaŭ ilia komenco.
- Ĝi funkcias kiel retteko de dokumentoj por la samnoma kaj samtema samtema diskutgrupo.


Pri la ĉefaj
traktatoj de Eŭropunio
- ĈFR= Ĉarto de la Fundamentaj Rajtoj - esperantlingve
- TEU=Traktato de EU (la fundamenta traktato) - esperantlingve
- TFEU=Traktato pri Funkciado de EU - nacilingve
- la aldonitaĵoj al TEU kaj TFEU (37 protokoloj kaj 65 deklaroj) - nacilingve

Pri la federista intergrupo ĉe la Eŭropa Parlamento - anglalingve, franclingve, germanlingve kaj itallingve
- La Manifesto "Spinelli"
esperantlingve
- La Manifesto "Spinelli" - anglalingve

Dokumentoj esperantlingve legeblaj
- pri eŭropaj kulturaj kaj politikaj eventoj, vd. la blogon de Eŭropa Civitano (nuntempe letargianta)
- la monatan revuon EŬROPA BULTENO eldonita de EEU
- pri la oficiala Eŭroĵargono

- Federala Sperto/Privat Edmond
- Eŭropa federismo/Rinaldo J-K
- Laŭtema EU-terminareto
- EU-membroŝtatoj
- La manifesto de Ventotene/Spinelli Altiero

Komunuma dogana Kodo de EU
- Ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj kaj Statuto de la Internacia Kortumo
- Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj


Gravaj esperantlingvaj retejoj
- EEU (Eŭropa Espernto-Unio), la asocio de eŭropaj sperantistoj
- AEK (Asocio por Eŭropa Konscio) kie eblas
   * legi la "Eŭropaj Valoroj" en esperanto kaj baldaŭ en ĉiuj 23 lingvoj de la Unio,
   * legi kaj aŭskulti la "Himno de Europo" en esperanto, klakante alt-dekstre de la ĉefpaĝo
      (muziko de Beethoven, teksto de U. Broccatelli, voĉo de I.Mészàros).

Retejoj pri federismo
- federismo - esperantlingve
- mondfederismo - esperantlingve
- mondfederismo - anglalingve
- eŭropa federismo - anglalingve
- pri eŭropa federismo - franclingve
- eŭropa federismo - itallingve
- landaj UEF-organizoj alklakante la koncernan landon - angle, france, germane, itale

Aliaj retejoj koncernantaj Eŭropon, esperanton en Eŭropo aŭ politikon en Eŭropo
Por ke oni sendu la mesaĝojn al la plej taŭga disktlisto
- Eŭropo: diskutlisto pri "disvastigo de Esperanto en Eŭropo"
- EDE (Esperanto-Demokratio-Eŭropo): diskutlisto de la koncerna partio
- SFE (Socia Forumo Esperanto): diskutlisto de maldekstraj esperantistoj
- ERA (Esperanto Radikala Asocio): diskutlisto de la koncerna asocio
- peresperanta politiko: diskutlisto pri politiko de radikalmaldekstraj geesperantistoj
- EU-Konstitucio: letargianta diskutlisto pri EU-konstitucio

Ŝtatfederacio
s
ume estas unio de ŝtatoj, karakterizata per:
  • duobla civitaneco: de la “federacia ŝtato” kaj de la “ŝtato-membro”.
  • decidsistemo je plejmulto... nur parte atingita en EU.
  • federala Parlamento, konsistanta el du ĉambroj:
        - la ĉambro de la civitanoj... ja la “Eŭropa Parlamento (EP)”;
        - la ĉambro de la membroŝtatoj... ja la “Konsilio de EU (EU-K)”, kie partoprenas la landaj fakministroj.
  • komuna registaro... ja la “Eŭropa Komisiono (EKM)”, kiu realigas la komunajn politikojn pri
         - eksterlandaj aferoj, pere de komunaj ambasadejoj kaj konsulejoj,
         - defendo-sistemo,
         - la ekonomia sistemo kaj la komuna merkato,
         - komunaj sistemoj pri bilanco, financo kaj mono.
  • komuna supera juĝosistemo... ja la supera “Kortumo de EU (EU-KR).
  • Unia Prezidanto... nuntempe kolegie regata de la “Eŭropa Konsilio (EKŜ)”, kie partoprenas la EU-Ŝtatestroj (aŭ registarestroj), kunordigataj de la Prezidanto de EKŜ.
  • komuna federa konstitucio... ja ankoraŭ ne atingita de EU.