Správy z tlače

Sviatkom akordeonistov je medzinárodný festival Euromusette a Goldentango

uverejnené 20. 1. 2011, 8:42 používateľom Eva Stanková

zilina.sme.sk, 19.6.2009

V Rajeckých Tepliciach sa konal VIII. ročník celoslovenského festivalu mladých akordeonistov Euromusette a Goldentango.
Zúčastnilo sa ho 176 účinkujúcich v ôsmich kategóriách.

RAJECKÉ TEPLICE. Sviatkom akordeonistov sa stal čoraz viac príťažlivý súťažný festival Euromusette a Goldentango. O jeho význame svedčí skutočnosť, že Ministerstvo školstva SR zaradilo tento festival medzi celoslovenské s medzinárodnou účasťou. Začiatkom júna sa konal už jej ôsmy ročník. Niekoľko stoviek ľudí si prišlo vypočuť 176 súťažiacich zo Slovenska, Čiech i Poľska. „Obdivujem učiteľky, ktoré o tretej hodine v noci zoberú tri cudzie deti, a idú s nimi na festival do Rajeckých Teplíc," vyslovil obdiv Miroslav Košnár, riaditeľ festivalu.

In memoriam Michael Ganian

Medzinárodný festival v sólovej a komornej hre na akordeóne žiakov základných umeleckých škôl a študentov pedagogických fakúlt vysokých škôl Euromusette a goldentango, ktorého hlavnými organizátormi sú Mesto Rajecké Teplice, primátor mesta Peter Dobeš a Súkromná ZUŠ Halač v Žiline prebiehal dva dni v Rajeckých Tepliciach.

Festival je venovaný z vďaky za osobnú pomoc Michaela Gamiana autorovi projektu Miroslavovi Košnárovi, dlhoročnému pedagógovi Konzervatória v Žiline a členovi medzinárodnej poroty Tropheé Mondial de l'accordeón. Michael Ganian bol americký skladateľ arménskeho pôvodu, vynikajúci interpret na klávesový i gombíkový akordeón vychádzajúci vo svojej tvorbe z francúzskeho musette, ktorý tragicky zahynul v roku 2000 v Brne.

Súťaž v kategóriách

Štyri odborné poroty hodnotili výkony súťažiacich v jednotlivých kategóriách. Pre všetky kategórie platili všeobecné podmienky, kde akordeonisti musia zahrať povinnú skladbu v štýle musette, ktorá je venovaná Michaelovi Ganianovi in memoriam. Ďalej povinnú skladbu tango od slovenského autora Miroslava Košnára, tiež povinnú skladbu v štýle swingu pre štandardný a digitálny akordeón od slovenského autora Miroslava Košnára, kde si súťažiaci vyberie len 2 ľubovoľné skladby z 3 uvedených štýlov. Poslednou podmienkou je voľný program. „To znamená voľný program podľa vlastného výberu, podľa možnosti v štýle musette, tango alebo swing od našich alebo zahraničných autorov," vysvetlil riaditeľ festivalu a dodal: „V prípade nedostatku notového materiálu môžu byť vo voľnom programe ľubovoľne použité povinné skladby z ktorejkoľvek inej kategórie."

Víťazi predchádzajúcich ročníkov môžu súťažiť len v inej, vyššej kategórii. „Súťaží sa v troch nultých kategóriách, ktoré sú rozdelené na deti do 6 rokov, deti do 7 rokov a do 8 rokov."


Na súťaži nechýbal ani Michal Červienka (známy aj zo súťaže Slovensko má talent), finalista festivalu Rajeckých Teplíc, ktorý sa zúčastnil svetovej súťaže v Ríme. „Kde nám urobil obrovskú radosť, skončil na 3. mieste v hre na digitálnom akordeóne," povedal Miroslav Košnár.  Jeho neuveriteľný koncert na festivale potešil nejedného priaznivca akordeónu spolu s profesionálnym orchestrom Otta Melu z Bojníckej základnej umeleckej školy a pozvanými sólistami.

Víťazi:

Súťaž hodnotili štyri odborné poroty bodovacím systémom 1 - 25 bodov v troch pásmach: Zlaté pásmo: 21 - 25, Strieborné pásmo: 16 - 20,67 a Bronzové pásmo: 11 - 15,67 bodov. Porota hodnotila intonáciu a rytmus, interpretáciu, vhodnosť výberu repertoáru, štýlovosť a celkový dojem.

0. kategória - ročník 2002 a mladší

Zlaté pásmo

1. Michal Buffa (Nové Zámky)

0. kategória - ročník 2001

Zlaté pásmo

1. Helena Kvočková (Omšenie)

0. kategória - ročník 2000

Zlaté pásmo

1. Martin Beseda (Nitrianske Rudno)

2. Ondřej Novák (Pohled)

3. Kristián Šabla (Poprad)

I. kategória

Zlaté pásmo

1. Martin Hollý (Kanianka)

2. Richard Sokol

3. Ján Novák (Pohled)

II. kategória

Zlaté pásmo

1. Peter Zamiška (Kolačkov)

2. Ján Masnica

3. Katarína Jarembinská (Veľký Lipník), Katarína Ščigulinská Šambron), Mária Tremková (Snina), David van Coppenolle Starý Bohumín)

III. kategória

Zlaté pásmo

1. Filip Olejník (Trenčianske Teplice)

2. Markéta Laštovičková (Havlíčkuv Brod)

3. Jana Blažková, Rastislav Jurčík (Nitra)

4. Peter Ferko (Prešov)

IV. kategória - komorná hra do 15. rokov

Zlaté pásmo

1. Trio: Peter Zamiška, Katarína Ščigulinská, Richard Sokol (Stará Ľubovňa)

V. kategória - komorná hra do 18. rokov

Zlaté pásmo

1. Kvarteto: Veronika Korcová, Martin Gatial, Katarína Korcová, Juraj Korec (Bojnice)

Kvarteto: Filip Olejník, Michal Barták, Timotej Filípek, Natália Filípková (Dubnica nad Váhom)

Klasický a digitálny V-akordeón ROLAND

Zlaté pásmo

1. Soňa Hrušková (Ostrava)1-1 of 1