Organizátori


vyhlasovateľ festivalu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

organizátorI podujatia

Mesto Rajecké Teplice

Súkromná ZUŠ, Predmestská 17, Žilina

 

spoluorganizátorI a odborný garant

Prešovská univerzita v Prešove

EDIS – vydavateľstvo ŽU

Prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD., odborný garant

Mgr. Igor Košnár – umelecký riaditeľ festivalu

Comments