História festivalu

Zakladateľ festivalu - pán Miroslav Košnár - o festivale napísal:

Ako sa zrodil celoslovenský festival akordeónistov EUROMUSETTE & GOLDENTANGO
Pre stále neutíchajúci záujem akordeonistov o originálny projekt pre žiakov, pedagógov Základných umeleckých škôl a poslucháčov pedagogických fakúlt vysokých škôl  o EUROMUSETTE  & GOLDENTANGO som sa ako autor projektu rozhodol touto formou informovať priateľov akordeónu.
Ako autor projektu som sa aktívne podieľal spolu s hŕstkou nadšencov na organizácii, finančnom zabezpečení a celkovej príprave festivalu, skomponoval som tiež súbor povinných skladieb pre deti a mládež na festival v štýle musette. Inšpiráciou mi bola spomienka na Michaela Ganiana, geniálneho virtuóza a skladateľa na pianový a gombičkový akordeón.Rád sa hráš s lentilkami (notami)? Poskladaj nové zaujímavé skladbičky pre deti a mládež na akordeóne. Vašim pričinením sa môže rozšíriť repertoár o zaujímavé skladby pre festival v štýle musette a golden tanga . Bol by som rád, keby sa akordeonisti, skladatelia a priatelia tohto krásneho a obľúbeného nástroja po prečítaní týchto stránok inšpirovali, pridali sa ku mne a komponovali v štýle musette a tanga.
Comments