Spôsob hodnotenia

Súťaž budú hodnotiť odborné poroty bodovacím systémom 1 – 25 bodov.

Výsledky sú rozdelené do troch pásiem:

Zlaté pásmo

Strieborné pásmo     

Bronzové pásmo       

Porota má právo navrhovať pri výraznej rovnosti kvality a bodov účinkujúcich tri i viac cien v jednotlivých pásmach s udelením jedného absolútneho víťaza vybraného zo zlatého pásma.

Porota hodnotí: - výrazovú a technickú úroveň interpretácie


 

Comments