Euromusette 2014‎ > ‎

Podmienky a zoznam skladieb

 

PODMIENKY SÚŤAŽE

Všeobecné podmienky súťaže pre všetky kategórie:

-          1 povinná skladba v štýle MUSETTE, alebo TANGO, alebo SWING, alebo BOOGIE-WOOGIO,

alebo téma s improvizáciou

(platí pre kategórie: 0., I., II., III., VI., VII., VIII. )

-  1 povinná skladba

    (platí pre kategórie: IV., V., V.A)

-  voľný program

(voľný program podľa vlastného výberu, podľa možnosti v štýle MUSETTE, TANGO, SWING alebo BOOGIE-WOOGIO od našich alebo zahraničných autorov. V prípade nedostatku notového materiálu môžu byť vo voľnom programe ľubovoľne použité povinné skladby z ktorejkoľvek inej kategórie. Vymeniť povinnú skladbu je neprípustné, súťažiaci bez povinnej skladby nemôže nastúpiť do súťaže.)

Víťazi predchádzajúcich ročníkov môžu súťažiť len v inej, vyššej kategórii.

Mimoriadne upozornenie pre nové možnosti   v komornej hre a spolupráce so svojimi žiakmi.

 

PODMIENKY, PLATNÉ PRE IV. A V. KATEGÓRIU

 

    Do komornej hry DUÁ, TRIÁ, KVARTETÁ  prípravný výbor vyhovel požiadavke pedagógov ľubovoľne zapojiť aj klasické nástroje.

 

            Napr.: (akordeón, husle, saxofón), (akordeón, husle, flauta), (akordeón, gitara, husle) a iné          

                         kombinácie.

 

     Táto spolupráca jednotlivých odborov môže pomôcť propagácií a reprezentácii školy. Získané uznanie klasickými nástrojmi určite poteší akordeónistov a spravodlivo rozdelí finančné prostriedky školy pre súťaže. K jednotlivým hlasom partitúry boli cvične transponované hlasy do B, Es, C, ktoré môže pedagóg upraviť svojou vynaliezavosťou a podľa schopnosti žiaka. Z celku skladby vyberie pedagóg hrateľné vhodné časti pre jednotlivé nástroje, pričom sprievod neustále udržiava rytmus. Porotu poteší každý vhodný pokus aj improvizácia. Povinná jedna skladba z predložených kompozícií a v prípade nedostatku notového materiálu možno použiť ostatné tiež vo voľnom programe.

    Organizačný výbor festivalu vyhovel požiadavke pedagógov, aby mohli spoluúčinkovať so svojimi žiakmi. Preto bola vytvorená aj kategória V.A bez obmedzenia veku pre TRIÁ, KVARTETÁ v kombinácii s klasickými hudobnými nástrojmi. Povinné skladby pre kategóriu V. a V.A sú spoločné.

 

 

0. kategória Ajednokolová, rok narodenia 2007 a mladší

-          časový limit 2 – 4 min. spolu    

0. kategória Bjednokolová, rok narodenia 2006

-          časový limit 2 – 4 min. spolu    

0. kategória Cjednokolová, rok narodenia 2005

-          časový limit 2 – 4 min. spolu

 

UPOZORNENIE: PROSÍME PRÍSNE DODRŽAŤ ČASOVÝ LIMIT!

     

ZOZNAM POVINNÝCH SKLADIEB PRE 0. KATEGÓRIE

1.  M. Košnár: VALS MUSETTE  No. 1 „TELEVÍZNA ŠOU“, album  Merci Michael

      2. M. Košnár:  ŽANETA VALS BRILLANTE , album Musette Party 2011

          ( Upozornenie: Sólista môže hrať skladbu so sprievodom ľavej ruky, alebo s polyfóniou)

      3. M. Košnár: Golden tango, album 1 Festival Golden Tango

     4. M. Košnár: BRAVO TANGO, album  1 Festival Golden Tango

     5 .Voľný program

 

I. kategóriajednokolová, rok narodenia 2003, 2004

-          časový limit 3 – 5 min. spolu,

            UPOZORNENIE: PROSÍME PRÍSNE DODRŽAŤ ČASOVÝ LIMIT!

 

ZOZNAM POVINNÝCH SKLADIEB:

1.  M. Košnár:  „TELEVÍZNA ŠOU“ No. 1, album  Merci Michael

2.  M. Košnár: SIMONETA VALS MUSETTE, album Musette Party

          ( Upozornenie: Sólista môže hrať skladbu so sprievodom ľavej ruky, alebo s polyfóniou)

3.  F. Rác: RUBÍN vals musette, (súkromný archív)

4.  M. Košnár:  BRAVO TANGO, album 1 Festival Golden Tango

5.  M. Košnár: GOLDEN TANGO

6.  M. Košnár: PARTY SWING album 4

7.  M. Košnár: DETSKÁ SUITA No.2, 1. časť, 2.časť, 3. časť

8.  Voľný program

 

II. kategóriajednokolová, rok narodenia 2001, 2002

-     časový limit 4 – 6 min. spolu

           UPOZORNENIE: PROSÍME PRÍSNE DODRŽAŤ ČASOVÝ LIMIT!

 

ZOZNAM POVINNÝCH SKLADIEB:

 

1.      M. Košnár: Improvizácia na tému  č. 1

(žiak si vyberie podľa svojich schopností a môže prísť aj s vlastnou improvizáciou)

2.      M. Košnár: SYDNEY boogie-woogio, album Digitálny V - akordeón Roland č.1

3.      M. Košnár: PETRUŠKA  Vals musette

            ( Upozornenie: Sólista môže hrať skladbu so sprievodom ľavej ruky, alebo s polyfóniou)

4.      M. Košnár: LAURA VALS musett, album Musette Party 2011

           ( Upozornenie: Sólista môže hrať skladbu so sprievodom ľavej ruky, alebo s polyfóniou)

5.      F. Rác: SAFÍR, vals musette, (súkromný archív)

6.      M. Košnár: JUNIOR SUITA No. 4, 1. časť

7.      M. Košnár: JUNIOR SUITA No. 4, 2. časť

8.      M. Košnár: JUNIOR SUITA No. 4, 3. časť

9.      M. Košnár: PRIUS TANGO, album Toyota

10.  M. Košnár: PARTY SWING album 47

11.  M. Košnár: Dominika POLKA, album Musette Party 2011

           ( Upozornenie: Sólista môže hrať skladbu so sprievodom ľavej ruky, alebo s polyfóniou)

12.  Voľný program

             

III. kategóriajednokolová, rok narodenia 1999, 2000

-     časový limit 4 – 8 min. spolu

           UPOZORNENIE: PROSÍME PRÍSNE DODRŽAŤ ČASOVÝ LIMIT!

         

 ZOZNAM POVINNÝCH SKLADIEB:

1.      M. Košnár: Improvizácia na tému č. 1

      (žiak si vyberie podľa svojich schopností a môže prísť aj s vlastnou improvizáciou)

2.      M. Košnár: Improvizácia na tému „Keď som chodil do školy“

      (žiak si vyberie podľa svojich schopností a môže prísť aj s vlastnou improvizáciou)

 

3.      M. Košnár: CARACAS boogie-woogio, album Digitálny V - akordeón Roland č.3

4.      M. Košnár: TORONTO boogie-woogio, album Digitálny V - akordeón Roland č.5

5.      M. Košnár: MUSETTE PARTY 2011

(Upozornenie: Sólista môže hrať skladbu so sprievodom ľavej ruky, alebo s polyfóniou)

6.      F. Rác: DIAMANT vals, (súkromný archív)

7.      M. Košnár: LEXUS TANGO, album Toyota

8.      M. Košnár: DELICATES TANGO

9.      M. Košnár: PAULÍNA vals brillante

     (Upozornenie: Sólista môže hrať skladbu so sprievodom ľavej ruky, alebo s polyfóniou)

10.  M. Košnár: JUNIOR SUITA No. 3, 1. časť

11.  M. Košnár: JUNIOR SUITA No. 3, 2. časť

12.  M. Košnár: JUNIOR SUITA No. 3, 3. časť

13.  Voľný program

 

IV. kategória –  Komorná hra

-          komorná hra – DUETÁ, TRIÁ, KVARTETÁ

-          priemerný vek do 15 rokov (vrátane), jednokolová

-          časový limit 4 – 8 min. spolu

 

ZOZNAM POVINNÝCH SKLADIEB:

1.      M. Košnár: PICCOLO vals musette, hlasy C, B, Es

2.      M. Košnár: VALS MUSETTE  No. 1 „TELEVÍZNA ŠOU“, hlasy C, B, Es album č.1

3.      F. Rác: SMARAGD vals brillante, (súkromný archív)

4.      M. Košnár: BRAVO TANGO, hlasy C, B, Es  album 1 Festival Golden Tango

5.      M. Košnár: ARENA SWING, album 50

6.      M. Košnár: SIENNA TANGO, album Toyota

7.      M. Košnár: AMETHYST

8.      M. Košnár: DELICATES TANGO, hlasy C, B, Es album č. 4

9.      M. Košnár: GOLDEN TANGO, hlasy C, B, Es album č. 5

10.  Voľný program

Skladby možno použiť podľa vlastných možností pre duo, trio, kvarteto (rôzne kombinácie a nástroje), aby boli inšpiráciou a povzbudením žiakov i pedagógov pre komornú hru. Akordeón však musí byť v každom hudobnom telese.

V. kategória –  Komorná hra

-          komorná hra – DUETÁ, TRIÁ, KVARTETÁ

-          priemerný vek do 18 rokov (vrátane), jednokolová

-          časový limit 5 – 10 min. spolu

 

ZOZNAM POVINNÝCH SKLADIEB:

1.      M. Košnár: DOVIDENIA PRIATELIA 2012

2.      M. Košnár: VIRTUOSO, Vals musette, str. 66, album Merci Michael

3.      F. Rác: GRANÁT vals brillante, (súkromný archív)

4.      M. Košnár: TANGO PRE OLINKU, album 21(komorná hra), hlasy C, B, Es

5.      M. Košnár: LEXUS TANGO, album komorná hra č.1, hlasy C, B, Es

6.      M. Košnár: PARADE SWING, album Komorná hra č. 3

7.      M. Košnár: ARENA SWING, album 50, hlasy C, B, Es

8.      M. Košnár: EURO SWING III, hlasy C, B, Es album č.7

9.      M. Košnár: TANGO PRE ELENKU, album č. 16, hlasy C, B, Es

10.  Voľný program

Skladby možno použiť podľa vlastných možností pre duo, trio, kvarteto (rôzne kombinácie a nástroje), aby boli inšpiráciou a povzbudením žiakov i pedagógov pre komornú hru. Akordeón však musí byť v každom hudobnom telese.

V. A kategória –  Komorná hra

-          komorná hra – DUETÁ, TRIÁ, KVARTETÁ

-          bez obmedzenia veku, jednokolová

-          časový limit 5 – 10 min. spolu

ZOZNAM POVINNÝCH SKLADIEB:

          Ako v V. kategórií

 

VI. kategória  - pianový, gombíkový a digitálny V- akordeón Roland

-          žiaci druhého cyklu ZUŠ bez obmedzenia veku,

-          súťaž je jednokolová,

-          časový limit 6 – 10 minút

 

Zoznam POVINNÝCH skladieb:

1.      M. Košnár: Improvizácia na tému č. 99

      (žiak si vyberie podľa svojich schopností a môže prísť aj s vlastnou improvizáciou)

2.      M. Košnár: Improvizácia na tému „Keď som chodil do školy“

      (žiak si vyberie podľa svojich schopností a môže prísť aj s vlastnou improvizáciou)

3.      M. Košnár: LAS VEGAS boogio-woogio, album Digitálny V - akordeón Roland č.7

4.      M. Košnár: NEW YORK boogio-woogio, album Digitálny V - akordeón Roland č.21

5.      M. Ganian: I´M IN HEAVEN - new musette accordeon

6.      M. Ganian: EVA new musette accordion

7.      M. Košnár: LEXUS TANGO (tango), album Toyota

8.      M. Košnár: JUNIOR SUITA No. 4 ( 1.časť ako výber,  ale sólista môže  hrať aj celé dielo )

9.      Voľný program

 

VII. kategória -  pianový, gombíkový a digitálny V- akordeón Roland

Študenti učiteľských fakúlt prírodných a humanitných vied – hudobná výchova v kombinácii s iným predmetom.

súťaž je jednokolová, 6 – 10 minút

 

Zoznam POVINNÝCH skladieb :

  1. M. Košnár: Improvizácia na tému č. 99

            (žiak si vyberie podľa svojich schopností a môže prísť aj s vlastnou improvizáciou)

  1. M. Košnár: Improvizácia na tému „Keď som chodil do školy“

      (žiak si vyberie podľa svojich schopností a môže prísť aj s vlastnou improvizáciou)

  1. M. Košnár: LAS VEGAS boogio-woogio, album Digitálny V - akordeón Roland č. 7
  2. M. Košnár: CARACAS boogio-woogio, album Digitálny V - akordeón Roland č. 14
  3. M. Košnár: NEW YORK boogio-woogio, album Digitálny V - akordeón Roland č. 21
  4. M. Ganian: EVA - new musette accordeon
  5. M. Ganian: MORAVIA GIRL - new musette accordeon
  6. M. Košnár: RODEO SWING
  7. M. Košnár: KIA CEE´D TANGO
  8. Voľný program

 

VIII. kategória – pianový, gombíkový a digitálny V- akordeón Roland

Vysokoškoláci z fakúlt prírodných a humanitných vied – hudobná výchova hra na nástroji

súťaž je jednokolová, 6 – 10 minút

 

Zoznam POVINNÝCH skladieb :

1.      M. Košnár: Improvizácia na tému č. 99

      (žiak si vyberie podľa svojich schopností a môže prísť aj s vlastnou improvizáciou)   

2.      M. Košnár: Improvizácia na tému č. 99

      (žiak si vyberie podľa svojich schopností a môže prísť aj s vlastnou improvizáciou)   

3.      M. Košnár: HARLEKÝN SWING, 42. album Digitálny V-Akordeón

4.      M. Košnár: ZNELKA 2009 swing, 41. album Digitálny V-Akordeón

5.      M. Ganian: SUNNY SIDE – New musette accordeon

6.      M. Ganian: I´M IN HEAVEN - new musette accordeon

7.      M. Košnár: LAS VEGAS boogio-woogio, album Digitálny V - akordeón Roland č. 7

8.      M. Košnár: CARACAS boogio-woogio, album Digitálny V - akordeón Roland č. 14

9.      M. Košnár:  NEW YORK boogio-woogio, album Digitálny V – akordeón Roland č. 21

10.  Voľný program

 

Comments

39dni (dní) do
Euromusette a Goldentango 2014