Euromusette 2014

Mesto Rajecké Teplice ako hlavný organizátor oznamuje, že XIII. medzinárodný festival akordeonistov Euro Musette a Golden Tango sa uskutoční 28. - 29.5.2014 v Rajeckých Tepliciach.


VYHLASOVATEĽ FESTIVALU
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky

ORGANIZÁTORI PODUJATIA
Mesto Rajecké Teplice
Súkromná ZUŠ Yamaha, Predmestská 17, Žilina

SPOLUORGANIZÁTORI A ODBORNÝ GARANT

Prešovská univerzita v Prešove
Žilinská univerzita v Žiline, FPV Katedra hudby
EDIS – vydavateľstvo ŽU
Prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD., odborný garant
Miroslav Košnár – umelecký riaditeľ festivalu

V prípade otázok kontaktujte odd. kultúry a vzdelávania: kultura@rajecke-teplice.sk

38dni (dní) do
Euromusette a Goldentango 2014