Euromusette & Goldentango 2016

Mesto Rajecké Teplice ako hlavný organizátor oznamuje, že XIV. medzinárodný festival akordeonistov EUROMUSETTE & GOLDENTANGO sa uskutoční 2.- 3. júna 2016 v Rajeckých Tepliciach.


VYHLASOVATEĽ FESTIVALU
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky

ORGANIZÁTORI PODUJATIA
Mesto Rajecké Teplice
Súkromná ZUŠ Yamaha, Predmestská 17, Žilina

SPOLUORGANIZÁTORI A ODBORNÝ GARANT

Prešovská univerzita v Prešove
Žilinská univerzita v Žiline, FPV Katedra hudby
EDIS – vydavateľstvo ŽU
Prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD., odborný garant
Miroslav Košnár – umelecký riaditeľ festivalu

V prípade otázok kontaktujte odd. kultúry a vzdelávania: kultura@rajecke-teplice.sk