Misija

Planiramo i ostvarujemo procese učenja i nastave u skladu sa aktuelnim pedagoškim, psihološkim, didaktičkim i stručnim saznanjima. Stvaramo aranžmane učenja u kojima učenici razvijaju ključne kompetencije. Podstičemo komunikaciju i sposobnosti za timski rad. Prenosimo različite tehnike učenja i stručna znanja radi osposobljavanja učenika za obavljanje budućih zanimanja, nastavak školovanja i podržavamo spremnost za dalje sticanje znanja. 

Vizija

Nacionalno priznata, savremeno opremljena, otvorena za dalji razvoj, u funkciji lokalnog i  regionalnog napretka. Škola motivisanih učenika i nastavnika, koja doprinosi stvaranju bezbednog, prijatnog i stimulativnog okruženja.