# หน้าแรก


             เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อให้คุณครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ใช้งานระบบ UTQ ได้ตรวจสอบรายชื่อคุณครูที่ใช้งานได้โดยไม่ต้อง activateE-mail และในกรณีที่มีปัญหาการใช้งาน ได้ติดต่อกับผู้ประสานงานต่อไป

ผู้ประสานงาน
                                                                                                            นายวสันต์ เสี้ยมแหลม ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล                                                                                                            wasan5859@gmail.com   โทร. 089-6246190
Facebook   www.facebook.com/wasan5859

                                                                                                            นายไกรฤกษ์  ตันเบ็ต   จนท. สพม. เขต 30                                                                                                            krairoek2517@gmail.com โทร. 086-7252691
Facebook http://th-th.facebook.com/people/Krairoek-Tanbet/100000503843204ปัญหาที่พบบ่อย

    1. ก่อนการสมัคร UTQ คุณครูต้องเปิด e-mail ให้ได้ก่อนการสมัคร หากเปิดไม่ได้ ให้สมัครใหม่ เพราะระบบจะส่งข้อมูลให้คุณครูคลิกเพื่อยืนยันตัว
    2. การกรอก e-mail ให้การสมัคร ขอให้ตรวจสอบให้ดี ๆ ว่ากรอกถูกต้องหรือไม่
    3. รหัสผ่านแนะนำให้กรอกเป็นตัวเลข 6 ตัว
    4. คำนำหน้าชื่อขอให้เลือกว่า เป็น นาย , นาง, นางสาว เพราะระบบเขาตั้งไว้ที่ นาย
    5. เพศ ขอให้เลือกด้วยว่า เป็น ชาย หรือ หญิง เพราะระบบเขาตั้งไว้ที่เพศชาย
    6. ตำแหน่ง ให้เลือกตำแหน่ง ครู เพราะถ้าไม่เลือกระบบจะไม่ให้คุณครูลงทะเบียนเรียน
    7. เขตพื้นที่การศึกษาให้เลือก เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 เพราะถ้าเลือกผิด จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ในส่วนที่ดูแล และต้องคอยสักระยะ เพราะจะต้องติดต่อผู้ดูแลระบบใหญ่ต่อไป
    8. จังหวัดให้เลือก จังหวัดชัยภูมิ
    9. อำเภอ เลือกอำเภอที่โรงเรียนตั้งอยู่
    10. ตำบล เลือกตำบลที่โรงเรียนตั้งอยู่
    11. วันเกิด ให้เลือกเป็นปี ค.ศ. โดยให้เอาปี พ.ศ. ลบด้วย 543 จะเป็น ค.ศ. ที่คุณครูเกิด เลือกเดือนที่เกิด เลือกวันเกิด
    12. หมายเลขโทรศัพท์ให้พิมพ์ติดกัน
    13. ภาพถ่ายที่ใส่เข้าไปควรเป็นภาพชุดปกติขาว เพราะเมื่อเสร็จการอบรมแล้ว ในวุฒิบัตรของคุณครูจะมีภาพด้วย และภาพที่เหมาะสมควรเป็นขนาด 90 x 90 pixels เพราะถ้าใหญ่กว่านนี้ ภาพหัวของท่านจะหาย                                                                                                                                ประกาศล่าสุด

 • การพิมพ์วุฒิบัตร ขณะนี้ระบบ UTQ แจ้งให้ทุกท่านสามารถพิมพ์วุฒิบัตรได้ โดยให้เข้าไปในระบบ คลิกเมนู สำหรับผู้เข้าฝึกอบรม คลิกทำแบบสอบถาม และคลิก Download วุฒิบัตร ส่วนวิชาที่ท่านสามารถพิมพ์วุฒิบัตร ดูตามตารางดังต่อไปนี้
  ส่ง 2 ธ.ค. 2553 14:22 โดย wasan siamlaem
 • UTQ ปิดระบบ ขณะนี้ UTQ ปิดระบบแล้ว คุณครูรอผลการทดสอบและใบประกาศครับ ขอให้ทุกคนโชคดีในการทดสอบ หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อกับผู้ประสานงานได้ที่อยู่หน้าแรก พบกันใหม่อีกครั้งครับ                 
  ส่ง 30 พ.ย. 2553 17:52 โดย wasan siamlaem
 • แจ้งครูรายชื่อดังนี้เข้าใช้งานได้ โดยไม่ต้อง activate E-mail (14) ตรวจประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553นาย โชติช่วง ต่อชีพ  นาย พฤกษทล ชำนาญ  นาย รชานนท์ โสภณฤทธิเดช  นาย วงเดือน สารวิทย์  นางสาว วีณา อาจนาเสียว  นาง ศศิธร ศศิวิบูลย์วงศ์ (ข้อมูลเวลา 6.11 น.)นาย จิตติราช มั่นคง  นาย จีรศักดิ์ ชีชัยภูมิ  นาย สุวิชัย วงศ์อริยะ  นาง เสาวณีย์ ผดุงพล  (ข้อมูลเวลา 08.40 น.)นาย คุณากร อุเทนสุต  (ข้อมูลเวลา 09.28 น.)นาย สุนันท์ กลางพระเนตร  นาง อรุโณชา เวชสัสถ์  (ข้อมูลเวลา 10.00 น.)นางสาว สมพร แก่นร้านหญ้า  (ข้อมูลเวลา 10.23 น.)นาย ชูชาต ...
  ส่ง 29 พ.ย. 2553 02:39 โดย wasan siamlaem
 • แจ้งครูรายชื่อดังนี้เข้าใช้งานได้ โดยไม่ต้อง activate E-mail (13) ตรวจประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553นาง จำรูญลักษณ์ ชำนาญนาย ธนะประสงค์ จันทราธนสิทธิ์ นาง นิยารินทร์ จันทราธนสิทธิ์ นาง ลัดดาวัลย์ อิ่มวิเศษ (ข้อมูลเวลา 12.10 น.)นาง วิมล ประจงจิตร นาง สุชิรา พิทักษ์  (ข้อมูลเวลา 13.30 น.)นางสาว ดวงจันทร์ ม่วงนาวงษ์  (ข้อมูลเวลา 15.35 น.)นาง นวลจันทร์ จันทาป  (ข้อมูลเวลา 16.10 น.)
  ส่ง 28 พ.ย. 2553 01:10 โดย wasan siamlaem
 • แจ้งครูรายชื่อดังนี้เข้าใช้งานได้ โดยไม่ต้อง activate E-mail (12) ตรวจประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553นาย บุญเกิด ยศรุ่งเรือง  นาย ไพบูลย์ ฉ่ำท่วม  นาง ยุวดี จอกสถิตย์  นาย วุฒิชัย สุขวิริยานนท์ (ข้อมูลเวลา 05.59 น.)นาง วันทนา ศรีชำนาญ  นาย วีระเดช บาลธนจักร์  นาย สุรัติ ศรีชำนาญ  (ข้อมูลเวลา 10.35 น.)นาย ชินวร วงศ์ธิเบศร์  นาย ธนกร วรรณชัย  นางสาว ศุภวรรณ วาทโยธา  (ข้อมูลเวลา 16.21 น.)
  ส่ง 27 พ.ย. 2553 01:20 โดย wasan siamlaem
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ภาพกิจกรรมการอบรม e-Train
ing

สไลด์โชว์ PicasaWeb


ประกาศ

    1. คุณครูที่ใช้ e-mail  jautphum_c@hotmail.com กรุณาส่ง e-mail มาใหม่ เพราะส่งข้อมูลให้ท่านไม่ได้


คำถามยอดฮิตคัดลอกมาจากวิทยากรวิชา UTQ 105

1. คุณครูที่ลงเรียนวิชา UTQ105 ต้องทำอะไรบ้าง
ตอบ 1.เข้ามาทำแบบทดสอบก่อนเรียน 2 เข้าไปฟังผมบรรยาย อ่านใบความรู้.เข้
าไปตอบคำถามในกระดานสนทนาด้านซ้ายมือ ครบทุกข้อใน 4 หน่วย   3.เข้าไปทำแบบทดสอบหลังเรียน

2. ทำครบแล้วเปอร์เซนต์ไม่ถึงร้อย
ตอบ ช่างมันเถอะครับ เกิน 50% ก็พอแล้ว ขอให้ทำครบจริงๆ

3. ได้เท่าไรจึงผ่าน
ตอบ คะแนนสอบหลังเรียนเกิน 21 ข้อ จาก 30 ข้อ คือมากกว่าร้อยละ 70 ก็ผ่านแล้ว เลิกเรียนได้ แต่ถ้าไม่ถึงไม่ต้องห่วง เพราะวิทยากรมีคะแนนพิเศษให้ ผ่านแน่นอน ขอให้ทำในกระดานสนทนา หรือมาคุยมาตอบในเฟสบุคก็ได้ครับ

4. จะเรียนวิชาที่ 2 ได้เมื่อไหร่
ตอบ ไม่ทราบครับ น่าจะหลัง 30 พ.ย.

5. แล้วตอนนี้จะทำยังไงอีก เพราะได้อย่างที่ว่ามา คือเรียนได้เกินร้อยละ 50 สอบก็ได้แล้วเกินร้อยละ 70
ตอบ ไม่ต้องทำอะไร ไม่ต้องไปเข้าเรียนให้มันแน่น คนอื่นจะได้เรียน ไปสอนหนังสือเด็กดีกว่า หรือว่างๆ ก็มาช่วยผมตอบคำถามที่ Facebook ครับ

6. จะได้ใบประกาศเมื่อไหร่
ตอบ น่าจะหลังพ.ย.ครับ

7. คนที่เรียนผ่านแล้ว ประกาศผลก่อนได้หรือป่าว
ตอบ ไม่ได้ครับ เพราะวิทยากรทุกคนจะส่งผลวันที่ 30 พ.ย. พร้อมกันทุกวิชา ทุกคน เพราะมันเป็นระบบออนไลน์จะเลือกส่งไม่ได้ครับ
หน้าเว็บย่อย (1): ? ตอบปัญหาการใช้ระบบ UTQ