ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΆδεια Creative Commons
Το έργο με τίτλο Εκθέσεις Ετοιμορρόπων Οικοδομών Δυτικής Ελλάδας