Нека всички разберат (за) другостта

Let People Know (About) Otherness

Академично Етноложко Сдружение 

 

 

 

 

 

 

 

 Нека всички разберат (за) другостта” е проект на Академично Етноложко Сдружение, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по повод обявяването на 2007 г. за Европейска година на равните възможности за всички

 

Фазите на проекта включват:    

  • Провеждане на етноложко изследване по проблемите на различието, другостта и дискриминацинните практики сред местните общности в района на Централните Родопи – общините Златоград, Неделино и Мадан.
  • Показване на всекидневните форми на различие все още съществуващи сред местните общности - фото изложба под надслов “EU2 /и това е Европа”.
  • Провеждане на дискусионна кръгла маса през месец октомври 2007 г., на която да бъдат оповестени постигнатите резултати, с участието на представители на местните общности и власти, съпроводена от фото изложба, която показва всекидневни форми на различие.
  • Информиране на местните общности и широката общественост за важността да се познава, толерира и подкрепя различието посредством информационна брошура и периодичен електронен информационен бюлетин.
  • Отпечатване на специално печатно издание, което ще информира широката общественост на местно, регионално и академично равнище и ангажираните организации и власти за резултатите от това изследване – специален брой, посветен на Годината на равните възможности на периодичното издание „Rhodopica” – издание на Дружеството на археолозите и историците в гр. Смолян.

електронен информационен бюлетин #1 (изтегли в pdf)

електронен информационен бюлетин #2 (изтегли в pdf)

информационна брошура (изтегли в pdf)

електронен информационен бюлетин #3 (изтегли в pdf)

 

Допълнителна информация:

2007 г. Европейска година на равните възможности за всички

 

брошура

 

Национална стратегия и приоритети за 2007 г. - ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВСИЧКИ на Република България