Академично Етноложко Сдружение 

 

 

Управителният съвет на Академично етноложко сдружение (АЕС), на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на 06.03.2009 г. от 18:00 ч., в 40 аудитория на СУ „Св. Климент Охридски”, при следния дневен ред:

1. Отчет на УС на АЕС;

2. Промени в Устава на сдружението;

3. Избор на нов УС на АЕС;

4. Други.

 При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 19:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. 

Държавен вестник, бр. 8, 30 януари 2009 г.


 

online фото изложба 08.2008

  

 

Излезе от печат специален брой на списание Rhodopica, посветен на резултатите от изследване на АЕС по повод 2007 г. Европейска година на равните възможности за всички. Настоящата публикация е заключителната част от проекта „Нека всички разберат (за) другостта” и цели да информира широката общественост на местно, регионално и академично равнище, както и всички ангажирани организации и институции за резултатите от това изследване (изтегли в pdf) 

 

За повече информация тук  


списание Родопика, списание Rhodopica, сп. Родопика, сп. Rhodopica 

10 години АЕС

 

"Равни в различието", документален филм на Травъл ТВ за приключилата инициатива на Европейската комисия 2007 - Европейска година на равните възможности за всички. Във филма са използвани кадри от фотоизложбата "EU 2 / и това е Европа", част от проекта "Нека всички разберат (за) другостта" на АЕС (виж)


 

  

 Европейска година на междукултурния диалог 2008 - Академично етноложко сдружение търси партньори (изтегли в pdf)


Eлектронен информационен бюлетин #3 (изтегли в pdf)

 

 

Eлектронен информационен бюлетин #1 (изтегли в pdf)

 

Eлектронен информационен бюлетин #2 (изтегли в pdf)

 

Брой 2 на електронният информационен бюлетин на АЕС е публикуван и на официалната интернет страница на Европейската година на равните възможности за всички - 2007, раздел "Публикации". Също така участва за журналистическата награда на ЕС за отразяване на събития по повод Годината.

 

  Информационна брошура (изтегли в pdf) 

 

Информация за откриването на фото изложбата "EU2/и това е Европа" на АЕС публикуваха:

 

 www.bgnewsroom.com

   www.dir.bg

 www.programata.bg