-


Welkom...
op de website van het Netwerk Ethiekdocenten in oprichting.

Initiatiefnemers zijn Menno de Bree (UMC Groningen), Mariëtte van den Hoven en Jos Kole (Ethiek Instituut, Utrecht/CHe).Het netwerk...
...is met name bedoeld voor docenten ethiek aan universiteiten en HBO's;
...wil het makkelijker maken om collega’s te leren kennen en te ontmoeten.
...wil uitwisseling van producten en ideeën vergemakkelijken.
...wil een middel zijn om deelnemers op de hoogte te houden van (inter)nationale ontwikkelingen (artikelen, boeken, onderzoek, conferenties ed)
...wil het makkelijker maken om gezamenlijke projecten te ontwikkelen of gezamenlijk onderzoek te doen
...wil een afspiegeling zijn van de stand van zaken op het gebied van (beroeps)ethiek educatie in Nederland
...wil de beroepsgroep in het buitenland representeren.


Oprichtingsbijeenkomst...
heeft plaatsgevonden op vrijdagmiddag 17 mei 2013 in Utrecht. Meer informatie vind je hier.

2e Bijeenkomst: E-learning ethiek
vindt plaats op vrijdagmiddag 16 mei 2014 in Utrecht. Meer informatie vind je hier.


Klik hier voor de LinkedIn-groep van het Netwerk
Informatie of aanmelden: