תלמידים יקרים, 
אנו נמצאים תרגיל חירום.
היכנסו לאתר "אופק",
"המשימות שלי"

המשימה שעליכם לבצע:

פורים שמח- מי אני ומה שמי במגילת אסתר?

בסיום לא לשכוח להגיש את המשימה !

בהצלחה!


 
 

הודעות משה"ח בחירום'

 

מה למדנו היום

הודעות כיתתיות

שבוע טוב ומבורך