Kymenlaakson Sotalapset ry. Yhdistys on purkautunut.Vuosikokous 2012, sihteeri Malla Ihonen ja puheenjohtaja Esko Almgren

  Kokoonnumme syys - toukokuussa kuukauden          ensimmäisenä keskiviikkona klo 14:00 alkaen 
  osoitteessa Mariankatu 18, Kotkan Vapaakirkon      kahviossa (käynti pihan puolelta).

 Toimintamme tarkoitus on edistää sotalasten      yhteydenpitoa, kokemusten keräämistä, 
 tutkimusta ja sotalapsiaikaisten  vaiheiden 
 selvittämistä. 

 Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
Järjestämällä  esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, tapahtumia,  tutustumiskäyntejä ja juhlia. Harjoittamalla 
 julkaisu- ja tiedotustoimintaa. 

Kuulumme jäsenenä Suomen Sotalapsiyhdistysten keskusliittoon.