Haminan-Vehkalahden Sotaveteraanit ry


 
  
                                                                                   
 
  
                  HAMINAN - VEHKALAHDEN SOTAVETERAANIT  RY                                                      
   
 Haminassa ja Vehkalahdella asuvia sotaveteraaneja kokoontui marraskuun 10 päivänä 1966 silloiseen Vanhalan kahvilaan
 Haminan kirkkoherran  Hjalmar Ansténin kutsumana.  Paikalle saapuneet 36 sotaveteraania päättivät perustaan Haminaan
 sotaveteraaniyhdistyksen. Marraskuun 11. päivä 1966 katsotaankin nykyisen yhdistyksen perustamispäiväksi. Perustetun yhdis-
 tyksen nimeksi päätettiin Haminan-Vehkalahden Sotaveteraanit ry ja ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Kangas.
 Vuosien myötä yhdistykseen liittyi veteraanijäseniä, -puolisoita ja - leskiä sekä myös kannattajajäseniä. Jo perustamisvuoden lop-
 puun mennessä oli nimiä jäsenluettelossa yli sata. Pian katsottiin tarpeelliseksi perustaa yhdistykseen naisjaosto, jonka perus-
 tamiskokous oli 28.03. 1968. Enimmillään jäseniä yhdistyksessä oli vuosina 1982-1984, pitkälti toistatuhatta jäsentä. Luonnol-
 lisista syistä jäsenmäärä alkoi pikkuhiljaa hiipua ollen tänä päivänä noin 500 jäsentä.
 Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri ry:n ja sitä myötä myös Suomen Sotaveteraaniliittoon.
 Liittohan oli perustettu jo aikaisemmin ja piiri samana vuonna Haminan yhdistyksen kanssa. Molempien, niin liiton kuin myös
 piirin, tuki on ensiarvoisen tärkeä yhdistyksen toiminnassa.
 
 TARKOITUS
 Yhdistyksen tarkoituksena on paikallisena jäsenyhdistyksenä toimialueellaan valvoa ja edistää Suomen sotien 1939-1945 veteraanien 
 yhteiskunnallisia etuja, toimia erityisesti veteraanien ja sosiaalisen huollon kehittämiseksi, asumisolojen parantamiseksi ja kuntou-
 tuksen edistämiseksi, edistää veteraaniperinteen keruuta, tallentamista ja ylläpitämistä sekä ylläpitää veteraanien keskuudessa yh-
 teenkuuluvuutta ja isänmaallista henkeä. 
 
 HAMINAN-VEHKALAHDEN
 SOTAVETERAANIT RY:N
 PUHEENJOHTAJAT
 1966 - 1975    Jaakko Kangas      ( kunniapuheenjohtaja 1976 )
 1976 - 1977    Viljo Mäkelä
 1978 - 1991    Unto Louhiluoto  ( kunniapuheenjohtaja 1992 )
 1992 - 2010    Olavi Eronen        ( kunniapuheenjohtaja  2011 - 2017  )
  2011 - 2018     Aimo Kiukas       ( kunniapuheenjohtaja  2018 -
 
 
       
 
Yhdistyksen puheenjohtaja  2018 -
    Vesa  Kangasmäki
Ċ
Haminan Seudunyhdistykset,
18.2.2018 klo 3.46
Comments