Vehkalahden-Haminan Kotien Puolesta Ry

Vehkalahden-Haminan Kotien Puolesta ry. täydentää yhteiskunnan palveluita,mutta ei korvaa niitä.

   Yhdistys toteuttaa lähimmäispalvelua jäsenistön keskuudessa /ulkopuolella tilanteiden ja

   mahdollisuuksien mukaan. 

 Virkistys- ja lähimmäispalvelutoiminnan tavoitteena on iäkkäämpien jäsenten sosiaalisen
 passivoitumisen ehkäiseminen ja kotona selviytymisen tukeminen.
 Nuorten ja lapsiperheiden tukeminen ja perhepoliittisen keskustelun edistäminen.

   Säännöllisesti toimivat päiväkerhot ovat tärkeitä vapaaehtoistyön ja lähimmäispalvelu-toimnnan muoto ja selkäranka. Päivkerhot on monelle ainoa " henkireikä" kerhoisssa tapaa tuttuja ja saadaan paljon asialuetoa ja valistusta.

  Ikäihmisten vesijumpat on yksi tärkeimmistä harrastuksista jota yhdistys järjestää.  Tavoitteena on henkistä vireyttä ja fyysistä terveyttä edistävä toiminta.

 RAY:n tukema sosiaalisin perustein järjestetty loma toteutetaan vuosittain.
   Virkistyminen, rentoutuminen ja lomalaisten omien voimavarojen vahvistaminen on yhdistyksen järjestämien lomien tavoite.

     Matkailu-, ym nähtävyyksiin tehdään retkiä kiinostuksen ja mahdollisuuksien mukaan.

   Järjestöverkossa mukana oleminen tuo lisämahdollisuuksia tehokkaammin toimia eri-ikäisten ihmisten kanssa ja laajemman näkökulman merkitystä toiminnassa.

 Comments