Kaakonkulman Kuluttajayhdistys Ry

Kaakonkulman Kuluttajayhdistys ry

Kaakonkulman Kuluttajayhdistys ry on Kuluttajaliiton(Konsumentförbundet) jäsenjärjestö. Kuluttajaliitto on kuluttajien etujärjestö ja palvelukeskus.

Liitto neuvoo kuluttajakysymyksissä sekä jakaa ja välittää tietoa jäsenille. Tämä tiedonsaanti on maksuton jäsenille. Neuvonta- ja tiedottamispalvelut ovat tarjolla myös muille kuin jäsenille maksullisina palveluina.

Liitto on riippumaton ja kaikille avoin kansalaisjärjestö. Keskeiset toiminnan tavoitteet ovat: kuluttajan oikeusturva, elintarvikkeet ja ja ravitsemusalueet, terveys, eettisyys, turvallisuus ja ympäristöaiheet.

Paikallistasolla järjestämme luentoja ja koulutusta ajankohtaisista asioista sekä osallistumme Kuluttajaliiton eri kampanjoihin. Hintaseuranta ja muutenkin "ajanhermolla" oleminen ajankohtaisia asioita seuraamalla on osa toimintaamme.
Aktiivinen paikallisyhdistystoiminta eri puolilla Suomea on tärkeä osa toimintaamme.

Yhteistyöllä eri yhdistysten kanssa tulemme paremmin tunnetuksi.

Ydintehtävämme ovat kuluttajien edunvalvonta, neuvonta- ja asiantuntijapalvelujen tuottaminen sekä vapaan kansalaistoiminnan tukeminen ja edistäminen.

Jokainen meistä on kuluttaja, vauvasta vaariin.

Liity jäseneksi Kaakonkulman Kuluttajayhdistys ry
jäsenmaksu 12 € vuosi.
Ota yhteyttä hallituksen jäseniin.

Saat nämä jäsenedut

Maksuton lakimiesneuvonnan kuluttaja-asioissa.

Kuluttaja lehden jäsenetuhintaan.

Jäsenkoulutukset ja julkaisut maksutta tai jäsenhintaan.

Mahdollisuuden vaikuttaa.Kuluttajaliiton hallitukseen valittiin Kaakonkulman Kuluttajyhdistys Ry:tä
Marja-Liisa Pöntynen
Puh. 050-4005016
ml.pontunen@gmail.com

Kaakonkulman Kuluttajayhdistys ry:n hallitus:

Puheenjohtaja
Marja-Liisa Pöntynen 
Puh: 050-4005016
ml.pontynen@gmail.com

Vara puheenjohtaja
Hallituksen  Marja-Liisa Kettunen 
Viherpolku 5
49460 Hamina
Puh: 040-7350047

Hallituksen jäsenet:

Sihteeri
Terttu Lääti
puh: 050-4990080


Taloudenhoitaja
Raimo Joukainen
Reitkallintie 642
49520 Reitkalli
Puh: 040-5243971
raimo.joukainen@pp.inet.fi

Kaarina Liljander
puh: 0400-657115

Mirja Kolsi 
Puh: 040-5505303 


Jorma Hänninen
Puh: 040-8239741
 


Alisivut (1): Toiminta
Comments