Puheenjohtajan palsta

TAKAISIN ETUSIVULLEPUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS SYKSY 2016

 

Kuten kaikki tiedämme, on tämä kevät ollut erittäin raskas meille vammaisille, jotka olemme joutuneet taistelemaan itsemme ja henkilökohtaisten avustajiemme vuoksi.

Ja se taistelu jatkuu vielä?

 

Olemme tehneet onnistuneita retkiä yhdessä, mm. Aira Samulinin luokse Hyrsylän Mutkaan, josta kiitos kuuluu ensisijaisesti Kymin 100-vuotissäätiön avustukselle. Vielä on yhteisiä tapaamisia tällekin vuodelle, mutta niistä myöhemmin.

 

Olen myös iloinen uudesta Kumppanuustalo Viikarista, jonka otamme käyttöömme 26.10.2015. Varsinkin, kun toimistossa oleva työntekijämme saa kunnollisen työskentelytilan. 

 

Toivon uuden Kumppanuustalon lähentävän yhdistyksiämme enemmän yhteistyöhön kaikkien kanssa, tilojahan löytyy kaikkien käyttötarpeisiin.

Nyt väitetään ilman olevan vihdoinkin puhdas, etenkin, kun vanhasta Viikarista ei saanut viedä mitään vanhaa saastuttamaan ja tuottamaan mitään lieve ilmiöitä?

 

Muistattehan, että yksi jäsen edustaa yhdistystänne VALTAKIRJALLA, mutta kaikki yhdistyksenne jäsenet ovat TERVETULLEITA!

 

Ja lopuksi toivon, että saamme kootuksi, eteenpäin vievän, edistyksellisen ja toimivan hallituksen varajäsenineen, jotka ovat tervetulleita myös hallituksen kokouksiin.

 

KIITOS!

 

 

Yhteistyöterveisin

 

Kaj Kiri

Puheenjohtaja 2016

 

0400 280 744 / 040 745 8575

kajkiri@gmail.com

Syyskokoukselle 2013

Muutimme Kumppanuustalolle muiden yhdistysten yhteyteen  helmikuussa 2013. Kumppanuustalolla mahdollistuu paremmin yhteistyö joka mahdollistaa puolestaan vammaisten asioiden hoitamisen ja edunvalvonnan.  Olemme hallituksessa sopineet, että alamme aktiivisesti seurata kaupungin lautakuntien esityslistoja ja pöytäkirjoja. Tärkeä yhteistyökumppanimme kaupungin hallintokuntien lisäksi on Yksillä purjeilla -hanke. Monenlaisen yhteistyön vilkastuminen ja tiedottaminen yhdistysten toiminnasta suurelle yleisölle on tavoitteenamme VYT:n yhdistysesittelyissä, joita olemme pitäneet Kotkan pääkirjaston auditoriossa.

Uusimme nettisivut Ravimäkiyhdistyksen Tietotaitotalkoissa keväällä 2012 ja perustimme Facebook-profiilin keväällä 2012. On haaste saada ne ihmisten käyttöön. Niiden avulla tiedotus voidaan hoitaa ajantasaisesti ja helposti. Vuosikellon laadimme hallituksen ja toimistotyöntekijän käyttöön helpottamaan asioiden hoitoa.

Keväällä ja syksyllä 2013 järjestimme yhdistyskoulutusta, saimme kouluttamaan Kari Loimun, alan gurun! Uskon, että koulutukselle on tarvetta jatkossakin.

Kaikesta tästä toiminnasta kuuluu kiitos aktiiviselle hallitukselle ja sihteerillemme Evalle! Erityinen kiitos toimistotyöntekijä Sarille dokumentoinnista,  jota Marja-Leena jatkoi. Marja-Leena aloitti myös historiikin tietojen keräämisen. Valitettavasti  saamme pitää toimistotyöntekijän vain vuoden kerrallaan, sillä palkka tulee palkkatuesta ja kuntalisästä.

Nyt tarvitsemme lisää aktiivisia henkilöitä hallitukseen. Tarvitsemme myös uuden puheenjohtajan. Olen toiminut puheenjohtajana kaksi vuotta, ja olen antanut yhdistyksen käyttöön sen osaamisen mitä minulla on. Tehtävä on ollut mielenkiintoinen, mutta olen vielä työelämässä, ja olen kokenut ajanpuutteen suurena haittana yhdistystoimintaan osallistumisessani. Nyt tarvitaankin uusi puheenjohtaja jatkamaan hallituksen ja yhdistysväen kanssa käytännön toimia vammaisten hyväksi.

Kiitän kaikkia hyvästä yhteistyöstä ja toivotan syyskokouksen valitseman uuden puheenjohtajan tervetulleeksi vuodelle 2014!

Leila Gynther

Kotkan Vammaisten Yhteisjärjestön pj 2013Puheenjohtajan tervehdys keväällä 2013

 

Vuosi 2012 oli mielenkiintoinen vuosi, yhteistyö eri yhdistysten kesken lähti hyvin liikkeelle, retkiä tarjottiin muille yhdistyksille, ja tietoa eri sairauksista ja niiden hoidosta jaettiin vertaistuki-illoissa ja kerhoissa. Kirjastotalolla oli neljän jäsenyhdistyksen esittely, samoin Kelan järjestöpäivä. Molempia käytäntöjä on tarkoitus jatkaa edelleen. Mitä muuta yhteistyö voisi olla? Tuokaa ehdotuksia kevätkokoukseen! Entä millaisia konkreettisia parannuksia toivotte vammaisten/sairaiden asioihin Kotkassa?

Toimitilakysymys on edelleen pinnalla. Muutimme helmikuussa 2013 Kumppanuustalolle, Satamakatu 1:een. Korttelikotiyhdistys ja muut Kumppanuustalolla jo toimivat yhdistykset olivat kärsivällisiä, kun odotimme terveystarkastuksen tuloksia. Aistinvarainen tutkimus tehtiin, ja koska paikalla olleet muut yhdistykset eivät enää kertoneet oireiluista, päätimme muuttaa. Taloudellinen hyöty on tärkeä; vuokrakustannukset ovat minimaaliset Kumppanuustalolla. Mutta tärkeämpi asia on kuitenkin se voima, jonka on mahdollista syntyä, kun me yhdistykset toimimme yhdessä. Mariankadulla ei kokoontunut enää ainutkaan jäsenyhdistyksemme viimeisinä kuukausina. Kumppanuustalo ei ole riittävän suuri kotkalaisille yhdistyksille, mutta tilana se on meille parempi, kuin Mariankadun tilat. Kritiikkiä olemme jo saaneet sijainnista, Kumppanuustalon koetaan olevan syrjässä.

Uusi vammaisneuvosto käynnistyy kevään aikana, Esteetön Kotka -työryhmä on muuttunut virkamiestyöryhmäksi. Nyt tarvitaan entistä enemmän meidän kaikkien yhteistyötä.
Muistattehan, että yksi jäsen edustaa yhdistystänne valtakirjalla, mutta kaikki halukkaat ovat lämpimästi tervetulleita kokoukseen!

 

Yhteistyöterveisin

 

Leila Gynther
Puheenjohtajan tervehdys syksyllä 2012

Kiitän kaikkia jäsenyhdistyksiä aktiivisesta alkuvuodesta 2012! On ollut hyvä yhdessä käynnistää
uudelleen Kotkan Vammaisten Yhteisjärjestön toimintaa. Olen ilahtunut, miten hyvin monenlainen
yhteistyö on lähtenyt käyntiin. Kesällä konkreettinen näyttö yhteistyöstä oli monien yhdistysten
toisillemme tarjoama mahdollisuus osallistua erilaisiin retkiin ja virkistystoimintaan. Myös
liikunnan saralla on ollut hyvää yhteistyötä, liikunta onkin meille sairaille ja vammaisille
ensiarvoisen tärkeä asia.

Tilaongelma on edelleen akuutti vammaisyhdistyksillä. Osa yhdistyksistä on lähtenyt mukaan
Satamakatu 1 Kumppanuustalon kehittämiseen yhdessä kaupungin kanssa. Kotkan Vammaisten
Yhteisjärjestön hallitus on päättänyt odottaa sisäilmatutkimuksia. Aihe on kovin ajankohtainen
Kotkassa, tätä kirjoittaessani on juuri tullut tieto Karhuvuoren koulun kiireellisestä evakuoinnista
sisäilmaongelmien takia. Moni on sairastunut, lisää sairastuneita ei enää tarvittu ja koululaiset ja
opettajat sekä muu henkilökunta siirtyvät terveempiin tiloihin.

Toivon syyskokoukseen yhdistyksiltä paljon ehdotuksia uusiksi hallituksen jäseniksi. Tarvitsemme
monenlaista aktiivisuutta; ideoita ja henkilöitä, jotka ovat valmiita käärimään hihat ja yhdessä
toteuttamaan konkreettisesti asioita, joilla haluamme viedä eteenpäin vammaisten tasa-arvoa
Kotkassa.

Hallitukseen tarvitaan erityisesti tiedottamisesta ja atk:sta kiinnostuneita sekä talousasioita
ymmärtäviä aktiiveja. Selvittäkää keskuudestanne myös mahdollisia toiminnantarkastajia, asiahan
nousi kovasti esille viime kevätkokouksessa.

Nyt on vaalisyksy, ja saamme ehdottaa jäseniä Kotkan Vammaisneuvostoon. Tuokaa ehdotuksenne
viimeistään syyskokoukseen! Uusi Vammaisneuvosto aloittaa 2013 ja jatkaa seuraavat neljä vuotta.

Yhteistyöterveisin

Leila Gynther
pj 2012
0400 280 744
leila.yhdistykset.kotka (at) gmail.com

* * * * * * * * *

Keväällä 2012:

Kevät 2012 on ollut mielenkiintoista aikaa.

Hallituksella ja uudella toimistotyöntekijällämme on ollut työntäyteinen kevät. Olemme saaneet ja joutuneet opettelemaan paljon uutta, selvittäämään monenlaisia asioita ja käytäntöjä.
VYT:llä on tavoitteena saada mukaan lisää aktiiveja, lisää kokemusta ja lisää nuoria mukaan toimintaamme. Hallitus kävi huhtikuussa tutustumassa Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistyksen toimintaan, kiitos yhdistykselle lämpimästä vastaanotosta ja opastuksesta. Saimme hyviä neuvoja!

VYT tarvitsee monenlaista kokemusta, monenlaista taitoa ja monenlaisia ihmisiä aktivoidessamme toimintaamme.

Nettiasiat ovat nykyaikaa.
Helmikuussa 2012 VYT liittyi Facebookiin, ja toukokuussa 2012 teimme Evan ja Sarin kanssa Ravimäkiyhdistyksen Tietotaitotalkoissa nämä nettisivut. Minulla on riemullinen tunne; tältäköhän seitsemästä veljeksestä tuntui, kun he vihdoin oppivat lukemaan!

Tämä sivusto on nyt toukokuussa vielä hyvin keskeneräinen, mutta täällä on jo esimerkiksi hallituksen jäsenten yhteystiedot. Toivomme teiltä yhteydenottoja, parannusehdotuksia sekä yhdistystoimintaan että vammaisten asioihin. Yritämme yhdessä saada asioita etenemään.

Kiitos kaikille VYT:n jäsenyhdistysten aktiiveille, jotka olette olleet hoitamassa näitä yhteisiä asioitamme jo aiemmin ja tänä keväänä! Syksystä 2012 on myös tulossa vilkas. Jäsenyhdistykset; ottakaa yhteyttä ja ehdottakaa jäseniä Kotkan Vammaisneuvostoon. Miettikää myös keskuudessanne, ketkä joukostanne voisivat tulla mukaan VYT:n hallitukseen.

Leila Gynther
pj 2012


Comments