19.528

Newsgroups:
    News:dk.politik
Subject: USA's nye forsvarsminister: Iran støtter terror -
    Re: 2017 uge 05 (news samlet)
Date: Sat, 4 Feb 2017 08:24:05 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
19528 o73vfg$4bp$1@news.eternal-september.org
https://sites.google.com/site/etbible/home/proper-motion/19-528
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/eVO5DtKtWaE/a2mzkZCwCAAJ

___ quote begin ____________________________

[ ... cut 01 ... ]

-

Notat vedr. "Dagens" efterforskningsstatus:
(21.19.04)

  Moderstjernens egenbevægelse:

    Gen 7,11 ... 17 + 30 = 47
    Gen 23 ... 127 ... 400, 400 (= 800, 800-600= 200)
    Exo 16,1 ... 15 + 30 = 45

    Prognosen er altså, at Moderstjernen var på Galaktisk
    længdegrad 197 (i et 600-grader-talsystem) i fortiden
    ("Syndfolden"), ...

    Og "nu" udfor jødernes Udfrielse (fra slaveriet i Egypten år
    ca. 1450 f.Kr. eller år 1290 f.Kr.) på Galaktisk længdegrad
    195.

    NB! Bemærk at tallet OGSÅ er 195 udfor Sodoma! Ergo må
    "Syndfloden" symbolsk ligge meget, meget længere tilbage i
    tiden, måske op til flere millioner år!

  Wait-time:

    Deu 1,2 ........ 11
    Exo 13,17-18 ... 11

    Kommentar:

    UMIDDELBART derefter ... Josefs ben (han var nr 11 ud af 12,
    se Gen 30,22-24), apropos 5. Mos 1,2's 11 dagwe.

    HVIS der er tale om egenbevægelse og ikke wait-time
    (11 dage ud af 40 år), da svarer dette ca. til 1,79 buegrader.

    Søgeområdet bliver da:

    (og dette er i overensstemmelse Gen 7,11; 23 samt Ex 16,1)

    360-grader-tal-systemet:
    Galaktisk
    Længdegrad 117,39 ± 1.85
    Breddegrad   4.80 ± 1.8

    600-grader-tal-systemet
    Galaktisk
    Længdegrad 195,65 ± 3.2
    Breddegrad   8,00 ± 3

    Bemærk for øvrigt, at Moderstjernens egenbevægelse SKAL gå
    igennem punktet (117.39 +4.8), hvilket jo kan udelukke
    temmelig mange stjerner i efterforskningen!

Se tillige ...
https://sites.google.com/site/etbible/
https://sites.google.com/site/etfootsteps/
Comments