21.582 Found 48 at Temple-175 + distance Cygnus A

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/48/21-582


Newsgroups:
    News:dk.livssyn.kristendom
    News:dk.videnskab
    News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
    News:dk.videnskab
Subject: Found 48 at Temple-175 + distance Cygnus A -
    [Samsons gåde, 878 -> 278] -
    Re: Abraham-koden
Date: Sat, 15 Jun 2019 13:08:57 +0200, GMT 11:08
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21582 news:5d04d1d5$0$697$14726298@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/48/21-582
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/distance/21-582
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/cygnus-a/distance/21-582
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/bkbXOAfFBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/1RF9fVp4BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/oFBjLTneBgAJ

___ quote begin __________________________________ 

[
]

Den 13-06-2019 kl. 10:52 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
     News:dk.livssyn.kristendom
     News:dk.videnskab
     News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
     News:dk.videnskab
Subject: [ Samsons gåde, 878 -> 278 ]
     Re: Abraham-koden
Date: Thu, 13 Jun 2019 10:52:13 +0200, GMT 08:52
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21573 news:5d020ec6$0$695$14726298@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-573
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-573
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/g-lon/21-573
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-573
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/vlIYK2cgBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/b9hgg7rTBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/VH2piqKCCQAJ
>
>> Da kan en ny hypotese opstilles:
>>
>> Hele konstruktionen (inklusiv Abraham-koden) har til formål at
>> *hjælpe* os til at opmåle ting oppe i himlen, fordi ...
>>
>> Abraham-75  = distance from South-America to Africa
>> Abraham-99  = distance from Crater-Mexico to South-America
>> Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa
>> Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
>> Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
>> =>
>> Cygnus-A mistanke:
>> Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
>> Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
[ ... ]
>> Og HVAD skal man så bruge sådanne oplysninger til?
>>
>> Tja ...
>>
>> Én af mulighederne er i hvert fald:
>>
>> Cygnus-A mistanke:
>> Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
>> Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
>>
>> samt ...
>>
>> At der udfor *markør* Abraham-175 OGSÅ er en kode (nogle tal),
>> og at disse tal tilsammen giver afstanden ud til Cygnus-A på
>> 750.000.000 lysår.
>>
>> (
>> Det kommer vi nærmere ind på i et andet selvstændigt
>> nyhedsindlæg, for ikke at forvirre prins Knud! Prins Knud
>> eller i hvert fald hans "venner" er tungnemme! Kun én ting af
>> gangen, or ... Keep it simple!
>> )
>>
>> Men det egentlige formål må være, at hjælpe os til at finde
>> det objekt, som vi INTET (på forhånd som udgangspunkt) ved
>> om (altså deres Moderstjerne)!
>>
>>
>> Så ...
>>
>> Mere om dette forhåbentlig snart ... :-)
>>
>>
>> Med venlig hilsen,
>> Mogens Kall, The servant of Michael.
>
>
> Nå, ...
>
> Det næste, vi skal undersøge, er, om der muligvis er en
> sammenhæng mellem Abraham-koden og asteroiden Apophis.
>
>
> Som der blev sagt:
>
> > 21556 news:5cfb6a8c$0$704$14726298@news.sunsite.dk
> > https://sites.google.com/site/etbible/home/esp-stack/21-556
> > >
> > >> Vi kan på denne baggrund sige, at der er *begrundet* MISTANKE
> > >> om, at Abrahams år (med særlig udvalgte tidspunkter) ...
> > >>
> > >>      Abraham-175
> > >>      Abraham-150
> > >>      Abraham-125
> > >>      Abraham-100
> > >>      Abraham-75
> > >>
> > >> .... *symbolsk* set - repræsenterer Apohos karakteristiske DATA
> > >> (474 og 3*575 osv.), ...
> > >>
> > >> .... endskønt Abraham-tallerne IKKE passer. I så fald burde der
> > >> ha' stået fx. følgende:
> > >>
> > >>      Abraham-175
> > >>    575
> > >>      Abraham-150
> > >>    575
> > >>      Abraham-125
> > >>    575
> > >>      Abraham-100
> > >>    474
> > >>      Abraham-75, - (25 * 474/575 = 20,609) => Abraham-79,4...
>
>
> Og vi har dernæst fundet ud af, at flere af Abraham-tallene passer
> glimrende med faktuelle geografiske afstande på Jorden:
>
>      Abraham-175, Distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
>    575
>      Abraham-150
>    575
>      Abraham-125
>    575
>      Abraham-100
>      Abraham_-99, Distance from Crater-mexico to South-America
>    474
>      Abraham_-75, Distance from South-America to Africa
>
>
> Endvidere at et skjult tal (som menes at dække over distance ud
> til deres Rumskib (Det Ny Jerusalem ?) eller Moderstjernen, hvor
> de kom fra) dukker op:
>
>      Abraham-195, Distance from 195 to 99 = 2 * 48
>      Abraham-175, (Temple = 480 ......... =10 * 48)
>    575
>      Abraham-150
>    575
>      Abraham-125
>    575
>      Abraham-100
>      Abraham_-99, Distance from 99 to 195 = 2 * 48
>      Abraham_-99, Sodoma-195
>      Abraham_-99, Distance from 99 to 75  = ½ * 48
>    474
>      Abraham_-75, Distance from 75 to 99  = ½ * 48
>
>
> (
> Tallet 43 er et primær *markør-tal*, der tilkendegiver
> viden om atomfysik. Atom 43 og 61 henfalder nemlig og
> forsvinder således efter nogen tid, modsat de andre
> atomer.
> )
>
>
> Der ér noget specielt udfor Abraham-100.
>
> Her bliver nemlig Isak født, endskønt det ikke kan lade
> sig gøre på naturlig vis. Religiøst set er dette tidspunkt
> derfor afgørende. Og mht. UFO-efterforskningen kan disse
> særlige undere og tegn dække over et markør-system.
>
>
> Men ...
>
> Dét, vi her skal bemærke, er, at ...
>
> Input from file ...
> https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-487
>
> Apophis' bølge-mønster ser således ud:
>
> Year___1__2__3__4__5__6__7__8__9_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19_20_21
> -2067  .  .  .  .  .  .  .  .  . +3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
> -2067 Isak fødes
>
>
> Isak passer sammen med Apophis-bølgerne!
>
> Men han står IKKE udfor - som forventet - overgangen mellem
> 1*474 og 3*575.
>
> Og HVORFOR nu ikke det?
>
>
> Sætter vi os for at lede efter, HVORNÅR denne overgang er
> mellem 1*474 og 3*575, da sker det til tiden ...
>
> Download evt. help-file (regnmeark) ...
> (1377 KByte)
> https://sites.google.com/site/kallapophis001/home/out/0002/2029%2C%20046.sxc
>
> or see ...
> https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-487
>
>
> Year___-144__Adam_temple
> -2945, 1374, 1230, 597, -2945 +0
>
>
> -2370
> 575
> -2945, 1374, 1230, 597, -2945 +0
> 474
> -3419
>
>
> År -2945 svarer altså til overgangspunktet
> mellem 1*474 og 3*575
>
>
> Forskellem på -2945 og ...
>
> Year___-144__Adam_temple
> -2167, 2152, 2008, 175, Abraham-__0
> -2092, 2227, 2083, 260, Abraham-_75
> -2067, 2252, 2108, 275, Abraham-100 ... fokus
> -2007, 2312, 2168, 335, Abraham-160
> -1992, 2327, 2183, 350, Abraham-175
>
>
> Forskellem på -2945 og -2067 er altså på ...
>
>      +2945
>      -2067
>      =
>      878 år
>
>
> Men da vi har set, at tallene ind i mellem i Bibelen er
> *krypteret*, da KAN man godt opfatte 878 som en omdrejning
> + lidt ekstra:
>
>      +878
>      -600 (en omdrejning)
>      =
>      278
>
> Og dette tal kender vi *særdeles* godt, fordi det er jo
> vores galaktiske længdegrad på 7-stjernen:
>
> 7 stars (Pleiades, M45)
> https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars
>
>    Galactic 600:
>      Longitude 277,74045 (or 150 + 127,74045)
>      Latitude  -39,09975
>
>
> Så ...
>
> Vi har altså hermed fundet endnu et *indicium* på, at man
> har haft kendskab til asteroiden Apophis baneomløb (og
> nedskrevet dette i Bibelen bag en lille kryptering, facade)
>
>
> Vi skal *erindre*, at Samsom opstiller en gåde, hvor vi
> har fundet 127-tallet. UMIDDELBART herefter nævnes et
> 7-tal, og KANSKE hentydes der i virkeligheden til 7-stjernen,
> idet den galaktiske længdegrad OGSÅ kan formuleres udfra
> 4 stjernekort (hver på 150 enheder). Så i stjernekort 2
> bliver tallet 278 altså til ...
>
>      +278
>      -150
>      =
>      127
>
>
> Samsons gåde KAN altså godt være en lille "hilsen" fra dem
> til os (der er på jagt efter ... "den forsvundne skat" ... ).
>
>
> Formålet hermed skulle i så fald være IKKE at *forskrække*
> "Rebekka", FØREND hun selv gerne vil og søger *kontakt*!
>
>
> Og hendes betydning i Abraham-koden bør derfor også
> undersøges.
>
>
> Un moment, s'il vous plaît.
>
>
> Med venlig hilsen,
> Mogens Kall, The servant of Michael.


Som tidligere nævnt kan vi IKKE *manipulere* med følgende
tal i Abraham-koden:

Abraham-75  = distance from South-America to Africa
Abraham-99  = distance from Crater-Mexico to South-America
Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa


Hvorimod man godt kan ændre på følgende:

Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
Abraham-187 = distance from Crater-Mexico to Ur-Iraq
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt


Dog har det vist sig praktisk at markere tallene 187 (144+43)
og 172 (4*43), for herigennem at indikere kendskab til atomfysik.

Tallet 175 derimod findes der IKKE umiddelbar en begrundelse
for.


Og dog!

KANSKE tallet er blevet dannet udfra følgende:

Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
+________48
=_______175

Compare with ...

48:
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/48

     Tallet 48 menes at repræsentere distancen ud til et objekt
     i Rummet (givetvis ETs Hjemstjerne) opmålt udfra en
     målestok (isotopet 78-Platin-193, ½life = 50 år). Se evt. ...
     https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193

     48 * 50 år
     =
     2.400 lysår


Tallet 48 er før blevet fundet i Abraham-koden. Se evt. ...

Newsgroups:
     News:dk.livssyn.kristendom
     News:dk.videnskab
     News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
     News:dk.videnskab
Subject: Kan det lade sig gøre?:
         Found 48/2 and 48*2 at Abraham-99 (Sodoma-195) -
     Re: Abraham-koden
Date: Tue, 11 Jun 2019 10:06:24 +0200, GMT 08:06
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21566 news:5cff610a$0$706$14726298@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/can-this-be-done/21-566
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/distance/21-566
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lon/21-566
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/Kp5Ms6jCBgAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/zwbBpne9AAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/YcW5Vr8pAwAJ


Det vil sige, at vi nu kan identificere 3 ting udfor Temple-175

Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
_________48


Og sammenligner vi det med grundteksten i Bibelen udfor dér,
hvor Abraham-175 står der:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+24-25&version=BPH

     1 Mosebog 24-25, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

     24

     En brud til Isak

     [ ... ]

     25

     Abrahams efterkommere gennem Ketura

     Abrahams død og begravelse

     25,7
     Abraham blev 175 år gammel.

     [ ... ]

     Ishmaels slægt

     [ ... ]

     17
     Ishmael var 137 år gammel, da han døde.

     [ ... ]

     19
     Det følgende er Isaks slægtshistorie: Isak var søn af
     Abraham.

     20
     Da han var 40 år gammel, giftede han sig med Rebekka, en
     datter af aramæeren Betuel fra Paddan-Aram, og søster til
     Laban.

     21
     Isak bad til Herren for Rebekka, for hun kunne ikke blive
     gravid. Og Herren hørte Isaks bøn: Rebekka blev gravid

     [ ... ]

     26
     ... Isak var 60 år gammel, da tvillingerne blev født.


Idet Isak er født, da Abraham er 100 år, da må Isak være
75 år, da Abraham dør.

Teksten lige forinden (En brud til Isak) omhandler altså
noget, der er sket (35 år tidligere), da Abraham er 140 år.

HVORFOR dette spring i tiden (fremfor kronologisk rækkefølge)?

Er Abraham-175 anbragt et sted i teksten for indirekte at
sige os noget?

HVIS det er Rebekka og Isak, der skal fokuseres på, idet de
jo bliver gift, hvilket er klimakset for 'nærkontakt af 3.
grad', apropos Det STORE Bryllup ...

HVIS det er Rebekka og Isak, der skal fokuseres på, da er
Rebekka og Isaks alder, der kanske indeholder informationen,
men vi kender slet ikke Rebekkas alder!

Så ...

I mangel af bedre må ty til Isaks alder. Og han var - som
sagt - 75 år, da Abraham døde (Temple-175).


Der står noget interessant noget i Bibelen i forbindelse
med Rebekka:

https://sites.google.com/site/etbible/home/bible-translation/gen-24-60/21-505
>
>
> https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+24.60&version=DN1933
>
>      1 Mosebog 24:60, Dette er Biblen på dansk (DN1933)
>
>      og de velsignede Rebekka og sagde: "Måtte du, vor Søster,
>      blive til ti Tusind Tusinder, og måtte dit Afkom indtage
>      dine Fjenders Porte!"
>
>
> Ordene 'ti tusind tusinder' eksisterer IKKE i alle
> bibeloversættelser, så hermed en oversigt over de hebraiske
> ord desangående:
[ ... ]
> Konklusion:
>
> Uden at øve vold på den hebraiske grundtekst kan man godt
> tillade sig at opfatte teksten fra 1.Mos. 24,60 således som
> overrabiner Bent Melchior gør (i hans oversættelse fra 1977):
>
>      De fem mosebøger
>
>      I
>
>      [ ... ]
>
>      Det mosaiske trossamfund i København
>      1977
>
>      ISBN 87-87025-01-9
>
>      [ ... ]
>
>      side 34:
>
>      === citat start ===
>
>      De velsignede Rebekkah og sagde til hende:
>
>      Vor søster, måtte du blive til
>      tusinde gange ti tusind,
>      og måtte dine efterkommere tage deres fjenders
>      port i besiddelse
>
>      === citat slut ===


Og kombinerer vi nu de to tal, ligesom vi gjorde mht.
asteroide.nedslaget for 65 millioner år tiden:
65 * 300 *    1 =     19.500
65 * 300 * 3334 = 65.013.000

Og kombinerer vi nu de to tal, da fås følgende resultat:

     75 * 10.000.000
     =
     750.000.000

Compare with ...

Cygnus A
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/cygnus-a

   Galactic 600:
     Longitude 126,98317
     Latitude  +09,59233

   Distance 756.000.000 ly (232 Mpc)

=>

*ET-Copyright* distance Cygnus A:
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/cygnus-a/distance/21-582


HVIS vi læser den anden vej, altså i teksten EFTER Abraham-175,
da nævnes Ismael-137.

Og tanken er nu nærliggende at spørge:

Er der er art jump-kode her?

Hvorfor?

Fordi da Abraham var omtrent 137, da dør hans kone Sara som
127 årig.

Og det er jo præcis dé 127 år, der - astronomisk set - dækker
over Cygnus A's galaktiske længdegrad.


Hmm ...

Konklusionen må være, at fordi der nævnes 3 ting i relation til
Temple-175:

Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
750.000.000 = distance from Cygnus A to Earth (us)

Konklusionen må være, at fordi der nævnes 3 ting i relation til
Temple-175, er det med al sandsynlighed Cygnus A, der udpeges.

Og ...

At der dukker et 48-tal op KAN betyde noget angående target,
fordi ...

Udfor Sara-127 står der følgende:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+23&version=BPH

     1 Mosebog 23, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

     Abraham køber jord i Kanaʼan

     1
     Sara blev 127 år gammel.

   127

     [ ... ]

     14-15
     ... „En mark til en værdi af 400 sølvstykker — hvad er det
     mellem venner? Gå du bare hen og begrav den døde.”

   400

     16
     Abraham forstod hentydningen og betalte Efron den pris,
     han havde nævnt i de andres påhør — 400 sølvstykker efter
     standardvægt.

   400


Disse to tal giver nemlig til sammen:

     +400
     +400
     =
     800

Compare with ...

https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lon/21-511
>
> Tallet 19500 er godt nok 100 gange for stort (i forhold til
> 195), men der er INGEN tvivl om, at vi har har at gøre med en
> art *feedback*, fordi vi får *bekræftet* en mistanke om, at
> tallet 195 er ret vigtigt (endskønt vi måske endnu ikke har
> opdaget, at 195 dækker over tagets galaktiske længdegrad)
>
> Dét, vi skal hæfte os ved nu, er, at ...
>
> Kan vi aflure dem koden for targets galaktiske breddegrad?
>
> I så fald må tallet være (det *forventer* vi i hvert fald):
>
> Target: Homestar of ET (ETs hjemstjerne)
> https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et
> +
> https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lat/20-898
>
>
>    Moderstjernens position menes således at befinde sige på ca. ...
>
>      Galaktisk længdegrad 45-46 (i et 600-talsystem samt i
>      stjernekort-2 ud af 4, hver på 150 enheder)
>
>      600-tal-system:
>      Galaktisk
>        længdegrad 195,6518082
>        breddegrad  + 8,049132769
>
>    =>
>
>      8 * 100
>      =
>      800
>
> Compare with ...
>
> https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+5&version=BPH
>
>      1 Mosebog 5, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
>
>      Adams efterkommere
>
>      4
>      Efter Sets fødsel levede Adam endnu 800 år og fik mange
>      sønner og døtre.
>
>    800
>
>      5
>      Han døde 930 år gammel.
>
>    930
>
>      [ ... ]
>
>      18
>      Jered var 162 år, da hans søn Enok blev født.
>
>    162
>
>      19
>      Efter Enoks fødsel levede Jered endnu 800 år og fik sønner
>      og døtre.
>
>    800
>
>
> Ligesom 65-tallet nævnes 2 gange, så nævnes 800-tallet åbenbart
> OGSÅ 2 gange, SAMT at det ene står lige ud for oplysningerne
> ang. Enok!
>
> Adam-800-tallet  indeholder OGSÅ en såkaldt skjult information
> om noget, vi kan forbinde med Enok, idet ... (som tidligere
> nævnt) ...
>
>      130 / 2
>      =
>      65
>
>    samt ...
>
>      Adam-130
>      +
>      Enok-65
>      =
>      195
>
>
> Så ...
>
> Det er heller ej næppe blot nogen tilfældighed.
>
> Det dækker SELVFØLGELIG over kendskab til targets galaktiske
> længdegrad og breddegrad!
>
> (
> Vi skal lige i forbifarten ihukomme, at tallet 144 (der dækker
> over kendskab til 1,44 Solmasser jo OGSÅ er 100 gange for stort
> et tal.
>
> KANSKE man forsøger at kommunikere et-eller-andet desangående.
>
> Vi ved i hvert fald, at der til koden OGSÅ anvendes 144 som
> *kryptering* i  forbindelse med de næste trin herunder 187
> samt 205.
> )


Noget ku' godt tyde på, at der med de 800 (i forbindelse med
Sara-127) menes targets galaktiske breddegrad (fremfor Cygnus
As).

Altså er hypotesen, at der med fuld overlæg er byttet om på
tallene!

Hensigten KAN være, at vi (som UFO-jæger) skal gøre os følgende
association:

Input:
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
Abraham-??? = distance from Cygnus A to Earth (us)

=>

Cygnus A
Abraham 127 = Galactic longitude
Abraham 9½-3= Galactic latitude
750.000.000 = distance from Cygnus A to Earth (us)

=>

New
Temple-175 = Input new object (DATA:Galactic longitude ?)
__Sara-800 = Input new object (DATA: Galactic latitude 800 ?)
________48 = distance from new object to Earth (us) ?


Der antydes i hvert fald noget ang. 800 (udfor Sara-127).


Hertil bør vi lige erindre, at der er dukket et andet tal
op:


Input:

> Forskellem på -2945 og -2067 er altså på ...
>
>      +2945
>      -2067
>      =
>      878 år
>
>
> Men da vi har set, at tallene ind i mellem i Bibelen er
> *krypteret*, da KAN man godt opfatte 878 som en omdrejning
> + lidt ekstra:
>
>      +878
>      -600 (en omdrejning)
>      =
>      278

=>

+878
-800
=
78

Compare with ...

Målestokken:
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193


Fortsætter vi efterforskningen i forbindelse med Abraham-175
nævnes:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+24-25&version=BPH

     1 Mosebog 24-25, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

     25,20
     Da han var 40 år gammel, giftede han sig med Rebekka, en
     datter af aramæeren Betuel fra Paddan-Aram, og søster til
     Laban.

     21
     Isak bad til Herren for Rebekka, for hun kunne ikke blive
     gravid. Og Herren hørte Isaks bøn: Rebekka blev gravid

     [ ... ]

     26
     ... Isak var 60 år gammel, da tvillingerne blev født.


HVORFOR nævnes dette tal 40 år?

KUNNE det dække over kendskab til 7-stjernens position?

7 stars (Pleiades, M45)
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars

   Galactic 600:
     Longitude 277,74045 (or 150 + 127,74045)
     Latitude  -39,09975


Tallene er i hvert fald MEGET tæt på hinanden.


Mere om dette forhåbentlig senere.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Comments