Main-program‎ > ‎Objects‎ > ‎Cygnus A‎ > ‎Distance (Afstand)‎ > ‎

21.507 (75 * 10.000.000 Gen 24,60), Found 75 (Abraham-75 ?) between Africa and South America

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/pangea/21-507


Newsgroups:
    News:dk.livssyn.kristendom
    News:dk.videnskab
    News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
    News:dk.videnskab
Subject: Re: Found distance to Cygnus A -
    Re: Found Enok + Elias = 65 million
        (apropos Chicxulub crater 65 million years ago) -
    Re: Apophis "waves"
Date: Wed, 29 May 2019 19:52:11 +0200, GMT 17:52
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21507 news:5ceec6d4$0$695$14726298@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/75/21-507
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/cygnus-a/distance/21-507
https://sites.google.com/site/etbible/home/pangea/21-507
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/JL0OgX54AIw/oaVqWp7VBwAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/2olteXCUgWg/OTV5yJa3BgAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/eRSBv6Mzfp0/yIj6V88hBgAJ

___ quote begin _________________________

[ ... cut 01 ... ]

>> https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+24.60&version=DN1933
>>
>>      1 Mosebog 24:60, Dette er Biblen på dansk (DN1933)
>>
>>      og de velsignede Rebekka og sagde: "Måtte du, vor Søster,
>>      blive til ti Tusind Tusinder, og måtte dit Afkom indtage
>>      dine Fjenders Porte!"
>>
>>
>> Ordene 'ti tusind tusinder' eksisterer IKKE i alle
>> bibeloversættelser, så hermed en oversigt over de hebraiske
>> ord desangående:
[ ... ]
>> Konklusion:
>>
>> Uden at øve vold på den hebraiske grundtekst kan man godt
>> tillade sig at opfatte teksten fra 1.Mos. 24,60 således som
>> overrabiner Bent Melchior gør (i hans oversættelse fra 1977):
>>
>>      De fem mosebøger
>>
>>      I
>>
>>      [ ... ]
>>
>>      Det mosaiske trossamfund i København
>>      1977
>>
>>      ISBN 87-87025-01-9
>>
>>      [ ... ]
>>
>>      side 34:
>>
>>      === citat start ===
>>
>>      De velsignede Rebekkah og sagde til hende:
>>
>>      Vor søster, måtte du blive til
>>      tusinde gange ti tusind,
>>      og måtte dine efterkommere tage deres fjenders
>>      port i besiddelse
>>
>>      === citat slut ===
>>
>>
>> Med venlig hilsen,
>> Mogens Kall, The servant of Michael.
>
> Memory on from ...
>
>  >>>> In the meanwhile ...
>  >>>>
>  >>>> DATA:
>  >>>> 172,04602981
>  >>>> ...233
>
> Found 172:
> Neh 11:18 Alle Levitterne i den hellige By udgjorde 284.
> Neh 11:19 Af Dørvogterne: Akkub, Talmon og deres Brødre, der holdt Vagt
> ved Portene, 172.
>
> =>
>
>      +284
>      +172
>      =
>      +456
>
> and ...
>
>      +456
>      -600
>      =
>      -144
>
> Compare with ...
>
> 144
> Supernova-indiciet
> https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/14
>
>      Chandrasekhars grænsemasse på 1,44 solmasser indiciet:
>
>
> Conclusion (or suspicion):
>
> Einem *krypterüng* (Verschlüsselung) ?
>
>
> 21506

De tektoniske plader
https://da.wikipedia.org/wiki/Pladetektonik

Plate tectonics
https://en.wikipedia.org/wiki/Plate_tectonics
https://en.wikipedia.org/wiki/Plate_tectonics#Driving_forces_of_plate_motion

     Driving forces of plate motion

https://sideshow.jpl.nasa.gov/post/series.html

     GNSS Time Series

     The Global Positioning System (GPS) is a constellation of
     30 satellites which is used for navigation and precise
     geodetic position measurements. Data from over 2000
     receivers have been analyzed at the Jet Propulsion
     Laboratory, California Institute of Technology under
     contract with the National Aeronautics and Space
     Administration. JPL's GipsyX software is used to produce
     these time series and other useful data products.
     Horizontal velocities, mostly due to motion of the Earth's
     tectonic plates, are represented on the map by lines
     extending from each site. Click on a dot or name to see
     detailed time series for a particular site. Additional
     information may be obtained from
     Michael.Heflin@jpl.caltech.edu.cut


     Google aotu-oversættelse:

     Global Positioning System (GPS) er en konstellation af 30
     satellitter, der bruges til navigation og præcise
     geodetiske positionsmålinger. Data fra over 2000 modtagere
     er analyseret ved Jet Propulsion Laboratory, California
     Institute of Technology i samarbejde med National
     Aeronautics and Space Administration. JPLs GipsyX-software
     bruges til at producere disse tidsserier og andre nyttige
     dataprodukter. Horisontale hastigheder, hovedsagelig på
     grund af bevægelse af Jordens tektoniske plader, er
     repræsenteret på kortet af linjer, der strækker sig fra
     hvert sted. Klik på en prik eller et navn for at se
     detaljerede tidsserier for et bestemt websted. Yderligere
     oplysninger kan fås hos
     Michael.Heflin@jpl.caltech.edu.klip


Se Jordens tektoniske pladers imponerende rejse
Michael Thykier
Projektmedarbejder
05 maj 2015
https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/se-jordens-tektoniske-pladers-imponerende-rejse

     Australske geologer har skabt en computermodel, som viser,
     hvordan jordens tektoniske plader har flyttet rundt på
     kontinenterne gennem 200 millioner år.

     Da dinosaurerne regerede på Jorden, fandtes der kun ét
     kontinent, nemlig det forskerne kalder Pangæa. Men for 200
     millioner år siden begyndte Pangæa at dele sig op, og
     langsomt opstod de verdensdele, vi kender i dag.

     Australske geologer har nu lavet en computermodel, der
     illustrerer, hvordan kontinenterne har gledet rundt, brast
     ind i hinanden og løsrevet sig igen. Alt sammen på grund
     af Jordens tektoniske pladers mekanismer. Det skriver det
     videnskabelige tidskrift Science, på deres hjemmeside.

     Du kan se modellen i videoen ...


YouTube video:
Plate tectonic reconstruction since Pangea breakup
EarthByte
Offentliggjort den 26. mar. 2015
https://www.youtube.com/watch?v=vohv-kVfFAs


Pangæa
https://da.wikipedia.org/wiki/Pang%C3%A6a

     Pangæa blev samlet ved den Hercyniske bjergkædefoldning for
     omkring 370 til 245 millioner år siden og opløst for ca.
     200 millioner år siden, da kontinentet blev delt i en
     nordlig del, Laurasien, og en sydlig del, Gondwanaland.

     Pangæa er formentlig ikke det første superkontinent.
     Formodede tidligere superkontinenter er Rodinia og
     Pannotia.


Gondwanaland
https://da.wikipedia.org/wiki/Gondwanaland

     Gondwanaland begyndte at dele sig i den sene juratid,
     omkring 160 millioner år siden. Afrika blev udskilt og
     begyndte at drive nordpå. Derefter løsrev det senere
     Indien sig for omkring 125 millioner år siden


*Leger* man nu for sjov skyld med tanken om, at *afstanden*
mellem Sydamerika og Afrika opmåles (fordi de passer sammen,
som to puslespilsbrikker) , da skulle denne ca. være på ...

     Afrika, San Antonio de Ureca
     https://www.google.dk/maps/@3.2496087,8.556641,15z

       3,2496087 N 8,556641


     Sydamerika:
     https://www.google.dk/maps/@-5.1952762,-35.4707181,15z

       -5,1952762 S -35,4707181

     =>

       bueafstand (360°) 44,78
       bueafstand (600°) 74,64


   or ...

     Afrika, Douala Cameroon
     https://www.google.dk/maps/@4.036072,9.6717636,12z

       4,036072 N 9,6717636


     Sydamerika:
     https://www.google.dk/maps/@-5.1952762,-35.4707181,15z

       -5,1952762 S -35,4707181

     =>

       bueafstand (360°) 46,03
       bueafstand (600°) 76,71


   or ...

     Afrika, Malabo, Ækvatorial Guinea
     https://www.google.dk/maps/@3.7555319,8.7066579,13z

       3,7555319 N 8,7066579


     Sydamerika:
     https://www.google.dk/maps/@-5.1952762,-35.4707181,15z

       -5,1952762 S -35,4707181

     =>

       bueafstand (360°) 45,03
       bueafstand (600°) 75,045


Se evt. help-file (regneart):
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/Temple%20011.sxc


Og ...

     75 * 10.000.000 (Gen 24,60)
     =
     750.000.000

Compare with ...

Cygnus A
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/cygnus-a

   Galactic 600:
     Longitude 126,98317
     Latitude  +09,59233

   Distance 756.000.000 ly (232 Mpc)


Men det er IKKE dét, der giver det videnskabelige *bevis* -
eller rettere sagt: indicium.

75-tallet er nemlig benyttet af the-ET-Bible-code, men det
kræver en meget grundig forklaring, hvor temmelig mange
markør-tal anvendes, heriblandt Ismael-137 og Abraham-137
(der nok bør/kan opfattes som noget, der minder lidt om
kort med parvis ens motiver, apropos det før omtale
Vendespil).


Men før denne forklaring kommer, bør det også lige her nævnes,
at ... (

Pyramiderne i Egypten er med STOR sandsynlighed "inficeret",
idet deres geografiske position i forhold til Chicxulub crateret
i Mellemamerika på Yucatán-halvøen i Mexico samt Templet i
Jerusalem *afslører* kendskab til Cygnus A's galaktiske
breddegrad.

Og det bør nok først lige gennemgås, fordi det kommer så til
at betyde, at forfatteren af the-ET-Bible-code må være ankommet
til vort solsystem, FØR disse pyramider er blevet opført, så ...

Un moment, s'il vous plaît ...


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Comments