Main-program‎ > ‎Markpointer‎ > ‎Pi (22/7)‎ > ‎

20.983 Found perhaps Pi (22/7) at Revelation in connection to Chandrasekhar limit (1,44 Sunmass) and Antichrist

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/antichrist/20-983


Newsgroups:
    News:dk.politik
Subject: Found perhaps Pi (22/7) at Revelation in connection
        to Chandrasekhar limit (1,44 Sunmass) and Antichrist (+ 2+42) -
    Re: 2018 uge 43 (news samlet)
Date: Mon, 22 Oct 2018 16:06:30 +0200
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
20983 news:5bcdd96c$0$673$14726298@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/antichrist/20-983
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/14/20-983
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/pi/20-983
2+42:
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/hacker-attack/20-983
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/5LZet8M6SM8/NEu038PsCAAJ

___ qoute begin ____________________________________________

[ ... cut 01 ... ]

-

BibelLæserRingens andagtstekst
(fås som hæfte, der udgives 4 gange om året. Sidste: juli, aug. og
sep.), http://blr.dk/

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Rev+20&version=BPH

     Aabenbaringen 20, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

     Tusindårsriget

Kommentar:

Mens vi er i gang med andagtstekst fra Åbenbaringsbogen, bør
det nævnes, at ... (input memory from) ...


Newsgroups:
     News:dk.politik
Subject: Rev 12: Found 1260/1800 = 10/7 = 1,44 -
     Re: 2018 uge 41 (news samlet)
Date: Thu, 11 Oct 2018 08:30:56 +0200, GMT 06:30
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
20960 news:5bbeee24$0$679$14726298@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/12-tribes/20-960
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/14/20-960
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18/20-960
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/sceptre/20-960
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lat/20-960
https://sites.google.com/site/etbible/home/pedigree/20-960
https://sites.google.com/site/etbible/home/searchstrings/2-225/20-960
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/c5SS4teks_g/nEdElWUDAQAJ

.... nogle tal ligger ret tæt op af hinanden:

     61/43 = 1,4186...
     10/ 7 = 1,42857...
     _____ = 1,44 ........ (Chandrasekhars grænsemasse)
     11/ 7 = 1,57... (Dan 7,7-8a)

   =>

     Supernova-eksplosion type 1A

     Rest (?):

      8/ 7 = 1,142857143... (Dan 7,7-8 + Rev (Åb) 17,11)

   =>

     1,142857143 (Dan 7,7-8)
     +
     2 (Rev (Åb) 13,11)
     =
     3,142857143...

Compare with ...

Pi (22/7):

     3,141592654...

Tallene er så godt som *identiske*!

Forskellen er på blot sølle 0,04% :

     3,142857143... / 3,141592654...
     =
     1,00040...

Eller rettere sagt:

Forskellen er på:

    (22/7) / Pi

Og dét er nok næppe nogen tilfældighed (men mere en *bevidst*
handling)!


I et SETI-program, hvor man ønsker at oprette kontakt med en
anden civilisation i verdensrummet, KAN man *benytte* denne
forsimplede udgave af tallet Pi (til at definere opmåling af
himmellegemers position). Se evt. ...
https://sites.google.com/site/setiv103/home/extra/3d/06-747

Så ...

Brugen af tallet Pi er - med andre ord - en VIGTIG bestanddel i
et SETI-program (og kanske derfor OGSÅ i vores ET-Bible-code,
idet der er *mistanke* om, at der har været et besøg ude fra
Rummet i Oldtiden og at de har tilkendegivet deres eksistens i
form at en *krypteret* meddelelse inside the Bible, apropos
UFO-skattejagten)!


Hmm ...

Og hvad kommer dette så til at betyde i vores efterforskning,
fordi antikrist (Rev (Åb) 13,11) jo også har markør 666
påhæftet?

Hvad er Pi's værdi i tilknytning til dette?

     666 /2 * Pi
     =
     1046,15...

     Dette tal befinder sig lidt i området/intervallet 3½ år.

     I forhold til tallet 1335 (target) er forskellen på 288,85

     Dette tal minder lidt om 278 (altså positionen for
     7-stjernen).


Og hvad er Chandrasekhars grænsemasses værdi i tilknytning til
dette (tallet 666)?

     666 /2 * 1,44
     =
     479,52


Hmm ...

Un moment, s'il vous plaît...

Hacker-attack came:
2018-10-22, CET 15:33:5x-15:34:24, GMT 13:33:5x-13:34:24

Hmm ... (memory on from) ...

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Pro+12&version=BPH

     12
     De onde misunder hinandens bytte,
     den retskafne nyder frugten af sit arbejde.

I den noget ældre BPH-oversættelse fra 1992 står der i vers 12:

     En dumrian er altid tilfreds med sig selv; ...

Du er som en elev, der har et *sygeligt* behov for opmærksomhed
og *saboterer* undervisningen (for at komme i centrum efter
parolen 'Se hvad mig kan. Mig meget betydningsfuld) og indser
ikke, at du dermed ALDRIG når frem til eksamen (med henblik på
at komme videre op til næste niveau, som KUNNE VÆRE nærkontakt
af 3. grad)!

Og forholder det sig således, da har alle vi andre hertil blot
én kommentar:

    *Tåbe*!


Hmm ...

Nå! Men vi må hellere lige registrere episoden, så vi kan se,
Om der er en sammenhæng, når/hvis røgfanerne stiger til vejrs,
apropos ...

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Pro+12&version=BPH

I den noget ældre BPH-oversættelse fra 1992 står der:

     28
     ...,
     den onde går døden i møde.

-
Comments