Main-program‎ > ‎Markpointer‎ > ‎

50

Platinum-193 indicia


Newsgroups:
    News:dk.livssyn.kristendom
    News:dk.videnskab
    News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Friday, September 21, 2007, CET 21:33, GMT 19:33
Subject: Jubelåret (78-Pt-193, ½life = 50 y) -
    Was: The main-program (message from ET, Aliens)
6981 news:D0VIi.41$1x3.40@news.get2net.dk * 78-Pt-193, ½ life = 50
http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/9f3db4da5eda6227
>
> Og kikker vi nu nærmere på teksten (som - religiøst set - er en meget vigtig
> tekst, specielt for jøder pga. Forsoningsdagen og Jubelåret), da konstateres
> det, at der er anbragt en *markør*. Denne er følgende:
>
>        The Year of Restoration
>
>        Count seven times seven years,
>        a total of forty-nine years.
>
>        (apropos 022-Ti-044______4,9 e+01 )
>
>        Then, on the tenth day of the seventh month,
>        the Day of Atonement ... the fiftieth year.
>
>        (Leviticus 25,8-10)
>
>
>        (Om sabbatsåret og jubelåret)
>
>        Og du skal tælle dig 7 årsabbater
>        frem, 7 gange 7 år, så de 7
>        årsabbater udgør et tidsrum af
>        49 år.
>
>        (apropos 022-Ti-044______4,9 e+01 )
>
>        Så skal du ... den tiende dag i den
>        syvende måned; på forsoningsdagen ...
>
>        Og I skal hellige det halvtredsinds-
>        tyvende år. ...
>
>        (3. Mos. 25,8-10)
>
> Denne markør tilkendegiver en *tidsmåling* (10'ende dage i 7'ende måned):
>
> Baggrundsviden:
> Et jødisk år blev i gamle dage opmålt udfra 360 dage pr. år, og for at denne
> udregning ikke kom alt for meget i uoverensstemmelse med solåret (365,25
> dage pr. år) , lagde man ind-i-mellem et passende antal ekstra dage på nogle
> udvalgte år.
>
> Beregner vi nu markøren udfra en *astronomisk* opmåling, hvor et år svarer
> til ca.365,25 dage, da bliver regnskabet følgende:
>
> 10 dage + (365,25 * 6 måneder/ 12 måneder)
> = 182,625 + 10 dage
> = 192,625 dage
>
>
> Af mulige isotoper er der nu kun følgende:
>
> (NB!  *Samtlige* isotoper medtaget i atommasseintervallet)
>
> Isotop__________Atommasse_______½-life
> 084-Po-192____  191,991335149____0,034 S
> 075-Re-193____  192,967470000____Unknown (< 1 day)
> 076-Os-193____  192,964151563____30,11 H
> 077-Ir-193______192,962926430____Stable
> 078-Pt-193_____ 192,962987401____50 Y .......................... Focus
> 079-Au-193____  192,964149715____17,65 H
> 080-Hg-193____  192,966665421____3,80 H
> 081-Tl-193_____ 192,970672000____21,6 M
> 082-Pb-193____  192,976173234____Unknown (< 1 day)
> 083-Bi-193_____ 192,982959771____67 S
> 084-Po-193____  192,991025275____0,45 S
> 085-At-193_____ 192,999843112____Unknown (< 1 day)
> 075-Re-194_____ 193,970420000____Unknown (< 1 day)
>
>
> Hvoraf isotopet ...
>
> 078-Pt-193_____ 192,962987401____50 Y .......................... Focus
>
> ... helt klart *genkendes*!
>
>
> Det er pære-simpelt og samtidig genialt ... :-)
>
> Hvorfor ?
>
> Fordi det herved indirekte *beviser*, at der står INTELLIGENS bag
> signalet (inside the Bible) ... :-)
>
> Hvori kommer så al det her med ET, Aliens, UFO'er så ind i billedet ?
>
> Menneskeheden havde dengang for ca. 2000-3000 år siden IKKE
> kendskab til disse videnskablige målinger !
>
> Ergo kan oplysningerne (teoretisk set) KUN stamme fra 2 kilder:
>
> 1)
> Enten en intelligent designer° af Universet (Gud).
>
> eller ...
>
> 2)
> Et væsen ligesom os, men dog forskellig fra Menneskeheden pga.
> *ophavsretten* (de 2000-3000 år).
>
>
> Videnskablig set bør man ikke forfordele forklaring nummer 1 (selvom enkelte
> kunne være fristet hertil), førend *alle* de andre muligheder er udtømte,
> herunder forklaring nummer 2.
>
> Med andre ord:
> ET is alive (and is already in our sunsystem) ... :-)