21.685 Found perhaps 18 and 78 at Matt 13

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193/78/21-685

From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/nuclearwar/21-xxx/21-685


Newsgroups:
    News:dk.politik
Subject: Found perhaps 18 and 78 at Matt 13 +
        Heaven-break (irt. Zac. 14, nuclearwar, Doomsday) -
    Re: 2019 uge 31 (news samlet)
Date: Sat, 3 Aug 2019 09:37:10 +0200, GMT 07:37
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21685 news:5d4539b1$0$700$14726298@news.sunsite.dk
18 and 78 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193/78/21-685
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18/21-685
Doomsday/Nuclearwar ...
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/doomsday/21-xxx/21-685
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/nuclearwar/21-xxx/21-685
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/ppaFhvg0gRg/ymUDHGVdFAAJ

___ quote begin ________________________________________

-

Dagens Ord:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zac+14&version=BPH

     Zakarias 14, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

     Herren skal herske

     1-2
     Der vil komme en tid,[a] hvor Herren vil samle nationerne
     til en sidste kamp mod Jerusalem. Byen vil blive indtaget,
     husene plyndret, kvinderne voldtaget og halvdelen af
     befolkningen sendt i eksil, mens den anden halvdel bliver i
     byen.

   ½ (ordet 'halvdel')
   ½

     3
     Men da vil Herren skride til handling og nedkæmpe de
     fjendtlige nationer, sådan som han gjorde i gamle dage.

     4
     Når han sætter sine fødder på Olivenbjerget øst for
     Jerusalem, vil det kløves midt igennem fra øst til vest.
     Bjergets ene halvdel vil bevæge sig mod nord og den anden
     halvdel mod syd, så der dannes en stor dal imellem dem.

   ½ mod Nord
   ½ mod Syd

     5
     Gennem den dal skal I undslippe, for den når hele vejen til
     Atzal.[b] I skal flygte, som man flygtede for jordskælvet
     på kong Uzzija af Judas tid. Da skal Herren, vores Gud,
     komme, og han har sine hellige med.[c] 

[ ... cut 01 ... ]

     Footnotes:

     a
     14,1-2 Mange fortolkere mener, at der her er tale om den
     7-årige trængselstid for det jødiske folk, jf. Åb. 4–18.

     b
     14,5 Sandsynligvis det samme som Bet-Etzel i Mika 1,11, et
     sted tæt ved Jerusalem.

     c
     14,5 Se Jud. 14, Åb. 14,1.

[ ... cut 01 ... ]

-

Dagens Ord fra ...

BibelLæserRingens andagtstekst
(fås som hæfte, der udgives 4 gange om året: jan, apr, jul og
okt), http://blr.dk/

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+13.31-35&version=BPH

     Matthæus 13:31-35, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

     Guds rige vokser fra småt til stort

     31
     Jesus fortsatte med et andet billede på Guds rige: „Det er
     som med et sennepsfrø, der bliver sået i en mark.

     32
     Det er det allermindste frø, men når det vokser, breder det
     sig mere end de andre urter, ja, det bliver en stor busk,
     hvor fuglene kan bygge rede i grenene.”

     33
     Jesus brugte endnu et billede: „Guds rige er som den lille
     klump surdej, som en kvinde ælter i melet, når hun skal
     bage brød. Surdejen gennemsyrer efterhånden det hele.”

     Kommentar:

     I den noget ældre autoriserede oversættelse fra 1931 står
     der:

     33
     En anden Lignelse talte han til dem: "Himmeriges Rige
     ligner en Surdejg, som en Kvinde tog og lagde ned i tre
     Mål Mel, indtil det blev syret alt sammen."

   3 mål


     Om brugen af billedtale

     34
     Jesus brugte altid billeder, når han talte til folkeskaren.

     35
     Sådan opfyldtes det profetiske ord:

         „Jeg vil tale i billeder,
         fortælle om det, der har været ukendt fra verdens
         begyndelse.”[a]


     Footnotes:

     a
     13,35 Sl. 78,2.

Kommentar:

På grund af henvisningen til Salme 78, som vi i the-ET-Bible-code
nu ved KAN dække over *Målestokken* isotopet 78-Platin-193, er
det bemærkelsesværdigt, at der i selvsamme forbindelse lige
forinden tales om Guds Riget, apropos ...

https://sites.google.com/site/etbible/home

     Jesus siger:

         Med Himmeriget er det ligesom
         med en skat, der var skjult i en
         mark, og en mand finder den og hol-
         der det hemmeligt, og af glæde over
         den går han hen og sælger alt, hvad
         har har, og køber den mark.

         Matt. 13,144

     Kunne det tænkes, at der tales om en meget håndgribelig
     skat (foruden det religiøse) ?

     Dette spørgsmål forsøges belyst udfra de foreliggende
     indicier.


Inkluderer vi derfor de forrige dages andagtstekster, som OGSÅ
taler om Guds Rige,da fås bl.a. følgende oplysning:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+13&version=BPH

     Matthæus 13, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

     Billedet med jordbunden

     [ ... ]

     8
     Men noget af kornet faldt i god jord og gav 30, 60 eller
     100 gange så meget, som der var sået.

   30
   60
   100

     [ ... ]

     Jesus forklarer billedet med jordbunden

     [ ... ]

     23
     Men nogle er som den gode jord. De hører ordet og tager det
     til sig. Det bærer frugt i deres liv: 30, 60 eller 100
     gange så meget, som der var sået.”

   30
   60
   100


Tallene KAN (in the-ET-Bible-code) tolkes udfra
600-tal-systemet, og så fås følgende:

     30  * 6 = 180
     60  * 6 = 360
     100 * 6 = 600


De 3 mål vers 33) bliver da til ...

     3  * 6 = 18

Compare with ...

18 (180, 1800, 18.000):
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18

     See also ...

     Det Periodiske Systems "fingeraftryk" = 43,61 ...
     https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics

     43 and 61 ...
     https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43


     Midlertidig output:

     https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18/19-085

     ___ quote begin ___________________

     [ ... ]

     Men man kunne også ***kryptere*** sit kendskab (til tallene
     61 og 43) ved at trække dem fra hinanden.

     Og 61 - 43 giver tallet 18

     Og det er dette tal, der er blevet fundet i tilknytning til
     Jubelåret:

         https://www.biblegateway.com/passage/?search=num+29.1&version=BPH

         4 Mosebog 29:1, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

         Nytårsofferet

         29 Den første dag i den syvende[a] måned skal I ...


       and ...

         https://www.biblegateway.com/passage/?search=num+29.7&version=BPH

         4 Mosebog 29:7, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

         Ofre på forsoningsdagen

         7 På den tiende dag i den syvende måned skal I atter ...


       Baggrundsviden:

         Forsoningsdagen blev afholdt hver 50 år på
         ***Forsoningsdagen***


       and ...

         https://www.biblegateway.com/passage/?search=num+29.12&version=BPH

         4 Mosebog 29:12, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

         Ofre under løvhyttefesten

         12 På den 15. dag i den syvende måned skal I ...


         and ...

         https://www.biblegateway.com/passage/?search=num+29.13&version=BPH

         4 Mosebog 29:13, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

         13 Det særlige brændoffer der skal bringes på den dag,
         og som vil frembringe en liflig duft for Herren, består
         af 13 unge tyre, ...


         and ...

         https://www.biblegateway.com/passage/?search=num+29.17&version=BPH

         4 Mosebog 29:17, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

         17 På festugens anden dag skal der ofres 12 unge tyre, ...


       and ...

         https://www.biblegateway.com/passage/?search=num+29.20&version=BPH

         4 Mosebog 29:20, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

         20 På festugens tredje dag skal der ofres 11 unge tyre, ...


       and ...

         https://www.biblegateway.com/passage/?search=num+29.23&version=BPH

         4 Mosebog 29:23-34, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

         23-34 Sådan skal I fortsætte ugen ud. ...


     Koden er meget simpel, idet man bare ...

         10 sep Jubelåret
         15 sep, 1 dag, 13 tyre
         16 sep, 2 dag, 12 tyre
         17 sep, 3 dag, 11 tyre

     ... skal læse baglæns:

         17 sep, 11 tyre
         16 sep, 12 tyre
         15 sep, 13 tyre
         14 sep, 14 tyre
         13 sep, 15 tyre
         12 sep, 16 tyre
         11 sep, 17 tyre
         10 sep, 18 tyre, Forsoningsdagen, og Jubelåret

     Og voila! Herved opstår beviset:

     Tallet 18 (61-43 krypteret) står altså ***UDFOR***
     Jubelåret!


Det vil sige, at vi nu har fundet 2 steder i Bibelen, hvor
18-tallet kan knyttes til isotopet 78-Platin-193 karakteristiske
DATA:

     1.
     Et sted, hvor 50 indirekte nævnes,

   samt ...

     2.
     Et andet sted, hvor 78 indirekte nævnes.

Og det er næppe nok nogen tilfældighed!


Hmm ..

Sammenkæder vi nu dette med den anden oplysning, vi fik:

     (verse 8)

     30  * 6 = 180
     60  * 6 = 360
     100 * 6 = 600

   og ...

     (verse 23)

     30  * 6 = 180
     60  * 6 = 360
     100 * 6 = 600


.... da minder det til forveksling "lidt" om *definitionen*
bredde- og længdegrader (i et SETI-program), hvor himlen (the
Sky) opmåles:

3-D (Galaxic) "phone"-number -
https://sites.google.com/site/setiv103/home/extra/3d
https://sites.google.com/site/setiv103/home/extra/3d/06-747

     Koden bliver da ...

     Cirkel 1, symbol på Længdegrad (Longitude)
     Cirkel 2, symbol på breddegrad (Latitude)
     Afstand
     [ ... cut 2019-08-03 ... ]


*Målestokken* (isotopet 78-Platin-193, ½-life = 50 år) skal
MULIGVIS bruges i forbindelse med noget tilsvarende, apropos ...

Target (Homestar of ET)
Distance to us (Afstand til os):
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/distance

   Midlertidig antagelse:
   Stjernen HIP 117987 the Motherstar

   Notat
   2018-10-04

   I filerne ...

https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/distance/20-905

https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/distance/20-908

https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/distance/20-911

   I disse filer angives distancen til at være på:

     48 * 50 (78-Platin-193, ½-life 50 år)
     =
     2400 lysår (lightyears)


Syntax-opbygningen i Matt. 13 er altså muligvis:

     1 (verse 8)
     600 (cirkels omkreds)

     2 (verse 23)
     600 (cirkels omkreds)

     3
     78-Platin-193 ( *Målestokken* )


Hmm ... (received interrupt from a UFO-hunter) ...

   DATA-output:

     -34
     128,00...

=>

DATA-"korrigeret":

     128
     - 1
     =
     127 (Gal. lon. position of Cygnus A and 7-star)

   =>

     -34
     + 1
     =
     35 (verse 35: ... 3 Mål ... 78-Platin-193)

-

Comments