Main-program‎ > ‎Markpointer‎ > ‎127‎ > ‎

20.929 Found markpointer 127 at Psalm 90 - Re: Found new 48 (Rev 8,1) - Re: Distance ... 275 at "Psalm 90" (target) and 48 at Salomon Temple (1.King 5-6) ...

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lon/20-929


Newsgroups:
    News:dk.livssyn.kristendom
    News:dk.videnskab
Subject: Found markpointer 127 at Psalm 90 -
    Re: Found new 48 (Rev 8,1) -
    Re: Distance ... 275 at "Psalm 90" (target) and
        48 at Salomon Temple (1.King 5-6)
    ...
Date: Sat, 29 Sep 2018 15:19:36 +0200, GMT 13:19
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
20929 news:5baf7bee$0$674$14726298@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/127/20-929
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lon/20-929
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/oABazdRy3I0/D1Hzu5OgAQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/vQhcp03WVFQ/8DClhYJBAAAJ

___ quote begin ___________________________________

Den 28-09-2018 kl. 11:22 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
     News:dk.livssyn.kristendom
     News:dk.videnskab
Subject: Re: Found new 48 (Rev 8,1) -
     Re: Distance ... 275 at "Psalm 90" (target) and 48 at
         Salomon Temple (1.King 5-6)
     ...
Date: Fri, 28 Sep 2018 11:22:57 +0200, GMT 09:22
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
20921 news:5badf2f7$0$680$14726298@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lon/20-921
https://sites.google.com/site/etbible/home/star-of-bethlehem/20-921
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/oABazdRy3I0/wMIPi2T9AAAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/vQhcp03WVFQ/L2sQXzwMAwAJ
>
> File 20.921 ...
> https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lon/20-921
>
> https://sites.google.com/site/etbible/home/star-of-bethlehem/20-921
>
>
> Google-auto-translation:
>  From Danish to English (and many other languages)...
> http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lon/20-921
>
>
>
> Den 26-09-2018 kl. 13:36 skrev Kall, Mogens:
>
> Newsgroups:
>      News:dk.livssyn.kristendom
>      News:dk.videnskab
> Subject: Found new 48 (Rev 8,1) -
>      Re: Distance to target (Homestar of ET) -
>      Re: Found 275 at "Psalm 90" (target) and
>          48 at Salomon Temple (1.King 5-6) -
>      Re: 2018 uge 39 (news samlet)
> Date: Wed, 26 Sep 2018 13:36:41 +0200, GMT 11:36
> Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
> 20911 news:5bab6f4f$0$692$14726298@news.sunsite.dk
> https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/14/20-911
> https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/comfort/20-911
> https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/distance/20-911
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2018-09-24m/20-911
> https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/oABazdRy3I0/YJkS2U8UAQAJ
> https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/vQhcp03WVFQ/lz8-FTRqDAAJ
>>
>> Interrupt from ...
>>
>> http://www.stjerneskud.info/fireball/event2018-09-24-23-45-24/
>>
>>      Meteor observation
>>      Dato: 2018-09-24
>>      Klokken: 23:45:24   Dansk sommertid, UTC+2
>>
>>      [ ... ]
>>
>>      Omtrentlige data for meteorens synlige bane
>>
>>      Emne   Værdi
>>      ...
>>      Kurs   227 grader
>>
>>
>> Hmm ...
>>
>>      +24
>>      -23,75
>>      =
>>      o,25
>>
>>    =>
>>
>>      0,25 /24
>>      =
>>      0,01... or 1/96 or ½*1/48
>>
>>
>> Aha!
>>
>> Input memory from ...
>>
>> https://www.biblegateway.com/passage/?search=Rev+8.1&version=BPH
>>
>>      Aabenbaringen 8:1, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
>>
>>      Det syvende segl brydes til dom over jorden
>>
>>      Da Lammet brød det syvende segl, blev der stilhed
>>      i Himlen i cirka en halv time.
>>
>>
>> ½ time / 24
>> =
>> 1/48
>>
>>
>> Hmm ...
>>
>> 227 ?
>>
>>      227 * 600/360 = 378,333... or - 221,666...
>>      227 * 276/360 = 174,0333... or -102
>>
>>
>> ?
>>
>> Hmm ... (memory on from) ...
>>
>>      277
>>
>> ?
>>
>>      +277
>>      -227
>>      =
>>      50
>>
>>      Memory on from ...
>>
>>      78-Platin-193 (½-life = 50 år)
>>
>>
>> Hmm ...
>>
>> https://www.biblegateway.com/passage/?search=Rev+7-8&version=BPH
>>
>>      Aabenbaringen 7-8, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
>>
>>      Guds tjenere på jorden blandt jøderne
>>
>>      7,1
>>      Derefter så jeg fire engle stå ved de fire verdenshjørner.
>>      De holdt jordens fire vinde tilbage, så de ikke kunne
>>      blæse over land og hav eller mod noget træ.
>>
>>      2
>>      En femte engel trådte frem i den østlige horisont, og han
>>      havde den levende Guds segl med sig. Han råbte med høj
>>      røst til de fire engle, som havde fået magt til at skade
>>      både jord og hav:
>>
>>      3
>>      „Rør ikke jorden eller havet eller noget træ, før vi har
>>      mærket vores Guds tjeneres pander med hans segl.”
>>
>>      4
>>      Jeg hørte tallet på de beseglede. Det var 144.000 af alle
>>      Israels stammer,
>>
>>      5-8
>>      12.000 fra hver af de 12 stammer: Juda, Ruben, Gad, Asher,
>>      Naftali, Manasse, Simeon, Levi, Issakar, Zebulon, Josef og
>>      Benjamin.
>>      Den store flok i Himlen af frelste fra alle folkeslag
>>
>> 12 stammer * 12 = 144.000
>>
>>      9
>>      Derefter lagde jeg mærke til en stor flok mennesker, som
>>      stod foran Lammet og Guds trone i Himlen, klædt i lange,
>>      hvide dragter og med palmegrene i hænderne. Der var
>>      mennesker fra alle folkeslag og sprog, og der var så
>>      mange, at ingen kunne tælle dem.
>>
>>      10
>>      De råbte: „Frelsen kom fra vores Gud, som sidder på
>>      tronen, og fra Lammet!”
>>
>>      11
>>      Alle englene stod i en kreds omkring Guds trone og de 24
>>      medregenter og de fire levende væsener. De faldt på knæ
>>      foran tronen, og med ansigtet mod jorden hyldede de Gud:
>>
>> 24 medregenter
>>
>>      Kommentar:
>>
>>      Input 12, 24 ...
>>
>>      Extected Next:
>>
>>          12 + 12 = 24
>>          24 + 12 = 36
>>
>>        or ...
>>
>>          12 * 1 = 12
>>          12 * 2 = 24
>>          12 * 3 = 36
>>
>>        or ...
>>
>>          12 * 2^0 = 12
>>          12 * 2*1 = 24
>>          12 * 2^2 = 48
>>
>>      Extected Next:
>>
>>      36 (or 48)
>>
>>
>>      12
>>      „Ja, det er rigtigt! Gud skal have ære, tak og lovprisning
>>      i al evighed. Han har al herlighed, visdom, kraft og magt.
>>      Amen!”
>>
>>      13
>>      En af medregenterne vendte sig til mig og sagde: „Ved du,
>>      hvem de mennesker i hvide dragter er? Ved du, hvor de er
>>      kommet fra?”
>>
>>      14
>>      „Nej, herre,” svarede jeg, „men du ved det.”
>>
>>      „De er kommet ud af den store trængsel,” sagde han. „De
>>      har gjort deres dragter rene i Lammets blod, så de er helt
>>      hvide.
>>
>>      15
>>      Derfor står de nu foran Guds trone og tjener ham dag og
>>      nat i hans helligdom. Han, som sidder på tronen, vil tage
>>      sig af dem,
>>
>>      16
>>      og de skal aldrig mere sulte eller tørste eller døje under
>>      sol og hede.
>>
>>      17
>>      Lammet, der står ved tronen, vil være deres hyrde og lede
>>      dem til kilden med det livgivende vand, og Gud vil tørre
>>      hver tåre af deres kinder.”
>>
>>
>>      Kommentar:
>>
>>      "Anhold" (indsæt markør):
>>
>> Gud vil tørre hver tåre af deres kinder.
>>
>>
>>      Det syvende segl brydes til dom over jorden
>>
>>      8,1
>>      Da Lammet brød det syvende segl, blev der stilhed i Himlen
>>      i cirka en halv time.
>>
>> 7. segl
>> 1/48 døgn
>>
>>      Kommentar:
>>
>>      Det/de *forventede* tal var:
>>      36 (or 48)
>>
>>      Så det *bestyrker* hypotesen om, at der med ½ time
>>      indirekte peges på tallet 48 (og dermed MULIGVIS distancen
>>      ud til target (ETs hjemstjerne).
>>
>>      Et spørgsmål melder sig:
>>
>>      KAN vi finde fragmenter i denne tekst, hvor noget angående
>>      target nævnes?
>>
>>      Ja! Muligvis, fordi ...
>>
>>      Input:
>>
>>          1.
>>          7. segl
>>
>>          2.
>>          1/48 døgn
>>
>>          3.
>>          7 engle
>>          (se kommende vers 2:)
>>
>>      2
>>      Jeg så, at de syv engle, som stod foran Gud, hver fik rakt
>>      en trompet.
>>
>> 7 engle
>>
>>      Kommentar:
>>
>>      1.
>>      7. segl
>>      Dette *symboliserer* Cygnus-A (G.lon 127)
>>
>>      2.
>>      1/48 døgn
>>      Dette *symboliserer* Target (G.lon 195)
>>
>>
>>      3.
>>      7 engle
>>      Dette *symboliserer* 7-stjernen (G.lon 277)
>>
>>      Dette syntax er bleve påvist før:
>>
>>      https://sites.google.com/site/etbible/home/measuring-stick/20-471
>>      >
>>      > 127, Cygnus A
>>      > scepter, Est 5,2
>>      > scepter, Est 8,4
>>      > 127, M45
>>
>>
>>      Men ...
>>
>>      Det er stadigvæk IKKE nok til at *bevise*, at de 48 skal
>>      knyttes til target, synes jeg!
>>
>>      Så vi bør nok lede efter FLERE indicier.
>>
>>      3
>>      En anden engel kom og stillede sig ved det guldbelagte
>>      røgelsesalter[a] foran tronen med et røgelseskar af guld.
>>      Han fik en masse røgelse, som han skulle ofre på
>>      røgelsesalteret sammen med bønnerne fra Guds folk.
>>
>>      4
>>      Det gjorde han, og fra alteret steg duften af røgelse
>>      sammen med gudsfolkets bønner op til Gud.
>>
>>      5 Derefter fyldte englen røgelseskarret med gløder fra
>>      alteret og hældte indholdet ud over jorden. Da brød et
>>      voldsomt uvejr løs med lyn og torden, og der kom et
>>      kraftigt jordskælv.
>>
>>      6
>>      De syv engle med de syv trompeter gjorde sig nu parate til
>>      at blæse i dem.
>>
>>      De fire første trompeter indvarsler hver deres dom over
>>      jorden
>
>
> Interrupt RETURN from ...
>
> Newsgroups:
>      News:dk.politik
> Subject: SAS-fly måtte nødlande efter brand i motor.
>          06.20 => Frikendt! -
>      Re: 2018 uge 39 (news samlet)
> Date: Fri, 28 Sep 2018 10:00:30 +0200, GMT 08:00
> Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
> 20920 news:5baddfa4$0$676$14726298@news.sunsite.dk
> https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/hacker-attack/20-920
> https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/smoke-them-out/20-xxx/20-920
>
> https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/bVlPkY6OrQs/oFPKMWr0AQAJ
>  >
>  > (2018-09-28, Friday, day no 271, CET 09:44, GMT 07:44)
>  > - "Go for target."
>  >
>  > Hmm ... (memory on from) ...
>  >
>  > Newsgroups:
>  >      News:dk.politik
>  > Subject: Iran-nuclear-program:
>  >          Netanyahu accuses Europe of 'appeasement.'
>  >          Answer: Europe is sleeping! -
>  >      Re: 2018 uge 39 (news samlet)
>  > Date: Fri, 28 Sep 2018 08:25:05 +0200, GMT 06:25
>  > Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
>  > 20916 news:5badc94f$0$680$14726298@news.sunsite.dk
>  > https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/hacker-attack/20-916
>  >
> https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/smoke-them-out/20-xxx/20-916
>
>  > https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/bVlPkY6OrQs/b9EaTjfvAQAJ
>  >  >
>  >  > Der er - for øvrigt - *nyt* i UFO-efterforskningen ang.
>  >  > distancen på 48 enheder (* 50 år, 78-Platin-193 = 2400 lysår).
>  >  > Please, hang on ...
>  >
>  >
>  > 48 target soon on line.
>
>
> Target (found 48 at Rev 8,1)
>
> Hmm ... (memory on from) ...
>
> 80/60: ***Jackpot***. Found inside Song of songs the galactic longitude
> https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lon/19-256
>
>>
>>     Højsangen 6:8, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
>>
>>     Om jeg så havde 60 dronninger og 80 medhustruer
>>     foruden utallige tjenestepiger,
>>
>>     60 * 10.000 = 600.000 (1,00 omkreds)
>>     80 * 10.000 = 800.000 (1,25 omkreds) = 200.000
>
>
> Æh ...
>
> Der er *vrøvlet* lidt. Der skulle ha' stået:
>
>      60 * 10.000 = 600.000 (1,00 omkreds)
>      80 * 10.000 = 800.000 (1,33 omkreds) = 200.000
>
>
> Men bortset fra det, så er tanken nærliggende, at der med
> ordvalget 'en tredjedel' hentydes til target; idet target
> omtrent befinder sig på en tredjedel af en omdrejning
> (200/600).
>
>
> Hvor mange gange nævnes 1/3 i Åbenbaringsbogen?
>
> https://www.biblegateway.com/quicksearch/?qs_version=KJV&quicksearch=third+part&begin=73&end=73
>
>
> Bible search results for “third part”:
>
>>      7
>>      Da den første engel blæste i sin trompet, blev noget, der
>>      lignede hagl og ild, blandet med blod, kastet ned mod
>>      jorden. Det fik en tredjedel af landjorden til at stå i
>>      flammer. Skove og træer brændte op, og alle planter blev
>>      svedet af
>
>    1. angel
>
>      Revelation 8:7
>      The first angel sounded, and there followed hail and fire
>      mingled with blood, and they were cast upon the earth: and
>      the third part ...
> 1
>      ...of trees was burnt up, and all green grass was burnt up.
>
>>      8
>>      Da den anden engel blæste i sin trompet, blev noget, der
>>      lignede et mægtigt, brændende bjerg, kastet i havet.
>
> _______________________________________________
>
>    2. angel
>
>      Revelation 8:8
>      And the second angel sounded, and as it were a great
>      mountain burning with fire was cast into the sea: and the
>      third part ...
> 2
>      ...of the sea became blood;
>
>>      9
>>      Da blev en tredjedel af havet blodrødt. En tredjedel af
>>      alt liv i havet døde, og en tredjedel af alle skibe på
>>      havet blev ødelagt.
>
>      Revelation 8:9
>      And the third part ...
> 3
>      ... of the creatures which were in the sea, and had life,
>      died; and the third part ...
> 4
>      ...of the ships were destroyed.
>
>>      10
>>      Da den tredje engel blæste i sin trompet, styrtede en
>>      mægtig stjerne som en brændende fakkel ned fra himlen. Den
>>      forurenede en tredjedel af alle jordens floder og kilder.
> _______________________________________________
>
>    3. angel
>
>      Revelation 8:10
>      And the third angel sounded, and there fell a great star
>      from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon
>      the third part ...
> 5
>      ... of the rivers, and upon the fountains of waters;
>
>>      11
>>      Stjernens navn er „Malurt”, fordi en tredjedel af alt vand
>>      på jorden blev bittert som malurt, og mange mennesker døde
>>      af at drikke det.
>
>      Revelation 8:11
>      And the name of the star is called Wormwood: and the third
>      part ...
> 6
>      ... of the waters became wormwood; and many men died of
>      the waters, because they were made bitter.
>
>>      12
>>      Da den fjerde engel blæste i sin trompet, blev en
>>      tredjedel af solen, en tredjedel af månen og en tredjedel
>>      af stjernerne ramt, så de mistede en tredjedel af deres
>>      lys. Dagen mistede en tredjedel af sit lys og det samme
>>      gjorde natten.
>
> _______________________________________________
>
>    4. angel
>
>      Revelation 8:12
>      And the fourth angel sounded, and the third part ...
> 7
>      ... of the sun was smitten, and the third part ...
> 8
>      ... of the moon, and the third part ...
> 9
>      ... of the stars; so as the third part ...
> 10
>      ... of them was darkened, and the day shone not for a
>      third part ...
> 11
>      ... of it, and the night likewise.
>
>>      13
>>      Derefter så jeg en ørn, der fløj hen over himlen, og jeg
>>      hørte den skrige: „Et tredobbelt ‚ak og ve’ over dem, der
>>      bor på jorden, når de tre sidste engle blæser i deres
>>      trompeter.”
>>
>>
>>      Footnotes:
>>
>>      a.
>>      8,3 Jf. 2.Mos. 30,1-3.
>
> _______________________________________________
>
>    5. angel, Rev 9,1
>    6. angel, Rev 9,13
> _______________________________________________
>
>      Revelation 9:15
>      And the four angels were loosed, which were prepared for
>      an hour, and a day, and a month, and a year, for to slay
>      the third part ...
> 12
>      ... of men.
>
>      Revelation 9:18
>      By these three was the third part ...
> 13
>      ...of men killed, by the fire, and by the smoke, and by
>      the brimstone, which issued out of their mouths.
>
>      Kommentar:
>
>      2 * 1/3 =
>      2/3 (omdrejning)
> _______________________________________________
>
>    7. angel, Rev 11,15
> _______________________________________________
>
>      Revelation 12:4
>      And his tail drew the third part ...
> 14
>      ... of the stars of heaven, and did cast them to the
>      earth: and the dragon stood before the woman which was
>      ready to be delivered, for to devour her child as soon as
>      it was born.
>
>
> 14 gange nævnes ordet i alt.
>
> Dette giver til sammen:
>
>      14 * 0,333...
>      =
>      4,666...
>
>
> Hmm ... (memory on from) ...
>
> Stamtavlen + 144
> https://sites.google.com/site/etbible/home/pedigree/out-01
>
> ____________1____2____3____4____5____6____7____8____9___10___11
> [ ... ]
> 0000___________________________________________________________
> 0144-0000_0000____-____-____-____-____-____-____-____-____-____-
> 0274-0130_0130_0000____-____-____-____-____-____-____-____-____-
> 0379-0235____-_0105_0000____-____-____-____-____-____-____-____-
> 0469-0325____-____-_0090_0000____-____-____-____-____-____-____-
> 0539-0395____-____-____-_0070_0000____-____-____-____-____-____-
> 0604-0460____-____-____-____-_0065_0000____-____-____-____-____-
> 0766-0622____-____-____-____-____-_0162_0000____-____-____-____-
> 0831-0687____-____-____-____-____-____-_0065_0000____-____-____-
> 1018-0874____-____-____-____-____-____-____-_0187_0000____-____-
> 1074-0930_0930_0800____-____-____-____-____-____-____-____-____-
> 1131-0987____-____-____-____-____-____-_0365_0300____-____-____-
> 1186-1042____-_0912_0807____-____-____-____-____-____-____-____-
> 1200-1056____-____-____-____-____-____-____-____-_0182_0000____-
> 1284-1140____-____-_0905_0815____-____-____-____-____-____-____-
> 1379-1235____-____-____-_0910_0840____-____-____-____-____-____-
> 1434-1290____-____-____-____-_0895_0830____-____-____-____-____-
> 1566-1422____-____-____-____-____-_0962_0800____-____-____-____-
> 1700-1556____-____-____-____-____-____-____-____-____-_0500_0000
> 1795-1651____-____-____-____-____-____-____-____-_0777_0595____-
> 1800-1656____-____-____-____-____-____-____-_0969_0782____-____-
>
>
> Her var omdrejningen 3 (for nær tallet 144)
>
> Så de 4,666 er måske i virkeligheden 5.
>
> Og dermed bliver regnskabet følgende:
>
>      1/3 omdrejning = target
>      + 4 and 2/3
>      =
>      5
>
> Og i så fald peger Rev. 8,1 på 1/3 omdrejning (tallet 200/600),
> hvilket så godt som er det samme tal target befinder sig på
> (Moderstjernens galaktiske længdegrad)
>
>
> Forholdet mellem de to tabeller er:
>
>      3-til-5
>
> Og det MÆRKELIGE er nu, at det er det *samme* forhold
> vi har mellem de 2 tal-systemer:
>
>      360 /600
>      =
>      3 /5
>
>
> (De 360-graders-talsystem fremkommer udfra 3½ år i Daniels
> Bog m.fl.)
>
>
> Det er muligt, at dette "fragment" (14 *1/3) er tilvejebragt
> med den tanke, at "skattejægeren" (altså os jordboere på jagt
> efter den forsvundne "skat") ALLEREDE har kendskab til
> Stamtavlen INKLUSIV det skjulte tal (144), men endnu IKKE
> KENDER targets position på himlen!
>
> I så fald bliver "kunden" (altså os) gjort opmærksom på
> et-eller-andet i tilknytning til 1/3 af ... (input suggests).
>
> KANSKE der OGSÅ med denne type gådeopstilling er en fin
> lille hentydning fra Samsons gåder i GT. Se evt. ...
> https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jdg+13-16&version=BPH
>
>
> Det mærkelige er , at lidt af kodestumpen OGSÅ findes i
> den *eksterne* stenkast-nyhedsstrøm (som er vanskelig
> for os jordboere at fuske med):
>
>    http://www.stjerneskud.info/fireball/event2018-09-23-22-30-07/
>
>      2018-09-23, CET 22:30:07
>
> +
>
>    http://www.stjerneskud.info/fireball/event2018-09-24-23-45-24/
>
>      2018-09-24, CET 23:45:24
>
>
> Forskellem mellem *tidspunktet* i døgnet er således på:
>
>      2018-09-24, CET 23:45:24
>      2018-09-23, CET 22:30:07
>      =________________1:15
>
>
> 1 time og 15 min svarer til (på et døgn):
>
>      5 /96
>
>
> Og ...
>
> 5-tal KAN VÆRE en fin lille hentydning 600-tallet (i brøken
> ovenfor 5/3)
>
> Og ...
>
> 96-tallet *genkender* vi, fordi den minder lidt om 48-tallet ...
>
>  > Interrupt from ...
>  >
>  > http://www.stjerneskud.info/fireball/event2018-09-24-23-45-24/
>  >
>  >      Meteor observation
>  >      Dato: 2018-09-24
>  >      Klokken: 23:45:24   Dansk sommertid, UTC+2
>  >
>  >      [ ... ]
>  >
>  >      Omtrentlige data for meteorens synlige bane
>  >
>  >      Emne   Værdi
>  >      ...
>  >      Kurs   227 grader
>  >
>  >
>  > Hmm ...
>  >
>  >      +24
>  >      -23,75
>  >      =
>  >      o,25
>  >
>  >    =>
>  >
>  >      0,25 /24
>  >      =
>  >      0,01... or 1/96 or ½*1/48
>
>
> Hmm ... (memory on from) ...
>
> Newsgroups:
>      News:dk.livssyn.kristendom
> Subject: Re: G.lat = 8,061579134 -
>      Re: ET-*Copyright*: Sara-90 = Target  (195,6518082).
>          Sara-127 = 7-star (M45) -
>      Re: 2018 uge 38 (news samlet)
> Date: Sun, 23 Sep 2018 10:50:07 +0200, GMT 08:50
> 20902 news:po7k41$aeu$1@adenine.netfront.net
> https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/zIR4ueedcc4/JpWxqeBSGAAJ
>
>  >
>  >> Den 22-09-2018 kl. 11:25 skrev Pettersen,Roald:
>  >>> Dét, vi endnu ikke ved helt præcist, er den galaktiske breddegrad
>  >>> for target (the homestar of ET). Men måske kan vi finde det vha.
>  >>> følgende regnestykke:
>  >>>
>  >>>       7 * (276,0005159 / 600)  = 3,220006019  and/or ...
>  >>>       8 * (276,0005159 / 600)  = 3,680006879
>  >>>
>  >>> Vi skal altså lede efter et tal i intervallet 3,22-3,68
>  >>> Og det tal *genkender* vi fra Bibelen:
>  >>>
>  >>> https://www.biblegateway.com/passage/?search=Rev+12.14&version=BPH
>  >>>
>  >>>       Aabenbaringen 12:14, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
>  >>>       Kvinden fik to mægtige ørnevinger og fløj længere ud i
>  >>>       ørkenen til det sted, hvor hun kunne være i sikkerhed for
>  >>>       dragen, og hvor der ville blive sørget for hende i tre et
>  >>>       halvt år.
>  >>>
>  >>> 3½ år
>  >>
>  >> Du har simpelthen beregnet tiden hun var i ørkenen med ti betydende
>  >> cifre.
>  >>
>  >
>  >
>  > Hej Roald,
>  >
>  > De 3½ år er blot et *symbol* i denne *specifikke*
>  > sammenhæng!
>  >
>  > Det oprindelige tal stammer fra stjernen ...
>  >
>  > Eta Tau (i 7-stjernen, M45):
>  > http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=eta+tau&submit=submit+id
>  >
>  >      Gal coord. (ep=J2000) :
>  >      166.6682309176840 -23.4552308443637
>  >
>  >
>  > Og som du kan se, er denne opmåling MEGET nøjagtig
>  > (med hele 15-16 betydende cifre)!
>  >
>  > De ca. 3½ år repræsenterer således *symbolsk* targets
>  > galaktiske breddegrad (i the-ET-Bible-code).
>  >
>  >
>  > Vi har at gøre med noget, der - billedlig/religiøs talt - KUNNE
>  > minde lidt om de vise mænd fra Østerland:
>  >
>  > De ledte efter jødernes nyfødte konge og troede derfor muligvis,
>  > at kong Herodes måske havde fået en søn.
>  >
>  > De bliver herefter *guidet* til Betlehem, som er den mere
>  > nøjagtige position end blot et ukendt sted i landet Israel og
>  > dets hovedstad Jerusalem omkring år -4. f.Kr.
>
>
> Sammenblander vi nu alle disse oplysninger med
> Betlehemsstjernen, da er der faktisk dukket en *ny*
> information op:
>
> https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matt+2&version=BPH
>
>      Jesus hyldes som en kongesøn
>
>      2
>      Jesus blev født i Betlehem i Judæa, mens Herodes
>      den Store var konge. Nogen tid efter ankom nogle
>      stjernetydere fra Østen ...
>
>      [ ... ]
>
>      11
>      De gik ind i huset, og der så de Jesus sammen med
>      hans mor, Maria. De knælede ned foran ham og bøjede
>      i ærefrygt hovedet mod jorden. Derefter åbnede de for
>      deres medbragte kostbarheder og gav ham både guld,
>      røgelse og myrra.
>
>
> "Anhold": Guld, røgelse og myrre
>
> Compare with ...
>
> Rev 8,3
> Åb 8,3
>
>  >      3
>  >      En anden engel kom og stillede sig ved det guldbelagte
>  >      røgelsesalter[a] foran tronen med et røgelseskar af guld.
>  >      Han fik en masse røgelse, som han skulle ofre på
>  >      røgelsesalteret sammen med bønnerne fra Guds folk.
>
>
> Found:
>
>      1
>      røgelse
>
>      2
>      guld
>
>
> 2 af de 3 *markører* nævnes altså lige udfor der, hvor
> target-48 (Rev 8,1) befinder sig, OG FØR 1/3-tælleren tæller
> videre (fra 1/3 til 2/3 i Rev 8,7).
>
> Det kan næppe være nogen tilfældighed!
>
> Der er tale om en *bevidst* handling, altså at forfatteren
> af Åbenbaringsbogen har kendskab til the-ET-bible-code!
>
> Den sidste Betlehems-markør (Myrra) finder vi i Salme 45
> (og KUN dér i Salmernes Bog):
>
> https://www.biblegateway.com/quicksearch/?qs_version=BPH&quicksearch=myrra&begin=23&end=23
>
> https://www.biblegateway.com/quicksearch/?qs_version=DN1933&quicksearch=myrra&begin=23&end=23
>
> https://www.biblegateway.com/quicksearch/?qs_version=KJV&quicksearch=myrrh&begin=23&end=23
>
> https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+45.8&version=KJV
>
>      Psalm 45:8, King James Version (KJV)
>
>      All thy garments smell of *myrrh*, ...
>
>
> Compare with (target) ...
>
> https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et
>
>    Moderstjernens position menes således at befinde sige på ca. ...
>
>      Galaktisk længdegrad 45 or 46 (i et 600-talsystem samt i
>      stjernekort-2 ud af 4, hver på 150 enheder)
>
>      Galaktisk længdegrad 195,65 (i et 600-talsystem)
>      Galaktisk breddegrad  + 7-8 (ligeledes i et 600-talsystem)
>
>
> Det vil - med andre ord - sige, at OGSÅ Mattæus-Evangeliet
> er "inficeret"!
>
>
> Med venlig hilsen,
> Mogens Kall, The servant of Michael.

Der er en anden ting, som vi skal bemærke:

Moses er "klippet over" 3 gange:

1.
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Act+7.23&version=BPH

     Apostelenes gerninger 7:23, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

     Da Moses var 40 år gammel,
     besluttede han at opsøge sine landsmænd, Israels folk.


Flugten fra Farao starter, da Moses er 80 år:

2.
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ex+7.7&version=BPH

     2 Mosebog 7:7, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

     Moses var på det tidspunkt 80 år gammel,
     og Aron var 83.


3.
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deu+34%3A7&version=BPH

     5 Mosebog 34:7, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

     Moses var 120 år gammel, da han døde,
     men han havde bevaret sin livskraft og sit gode syn.


Og det vil sige, at system-opbygninger er ligesom de 14-15
*tredjedele*:

     +40
     +40
     +40
     =
     120

   =>

     + 40 = 1/3 omdrejning
     + 40 = 1/3 omdrejning
     + 40 = 1/3 omdrejning
     =
     1 omdrejning


Hmm ... (memory on from) ...

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+6.3&version=BPH

     1 Mosebog 6:3, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

     Da sagde Gud: „Min Ånd[a] skal ikke for altid
     strides med menneskene, for de er jo blot kød
     og blod. Jeg vil give dem 120 år.”[b]


     Footnotes:

     a
     6,3 Eller: „ånd”, måske „ånde” eller „livsånde”.

     b
     6,3 Eller: „forblive i”. Hvad dette ord og verset
     som helhed betyder, er uklart. De 120 år kan enten
     være menneskets normale levetid fra nu af eller den
     periode, som menneskene fik til at angre deres onde
     levevis.


Hermed kan vi sammenkæde Moses-120-tallet til Noa (og dermed
opmålingen af himlen)


Hmm ... (memory on from) ...

Newsgroups:
     News:dk.politik
     News:dk.livssyn.kristendom
Subject: Re: ET-*Copyright*: Sara-90 = Target (195,6518082).
         Sara-127 = 7-star (M45) -
     Re: 2018 uge 38 (news samlet)
Date: Fri, 21 Sep 2018 16:38:44 +0200, GMT 14:38
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
20896 news:5ba50277$0$691$14726298@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lon/20-896
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/zIR4ueedcc4/KxITqr3IFwAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/uvk6F7oIIFo/UJ9LJEVWFAAJ
 >
 > https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+90&version=BPH
 >
 >      Salme 90, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
 >
 >      Mosesʼ bøn
 >
 >      En bøn af Guds tjener Moses.
 >
 >
 > Salmen er skrevet (ifølge forfatteren) af Moses!
 >
 > Og det er den eneste salme, der er tillagt ham som
 > ophavsmand!
 >
 > Og det kan jo på en måde godt UNDRE en lidt, fordi ...
 >
 > I GT står Toraen (de 5 Mosebøger) som det helt centrale
 > i den jødiske tro.
 >
 > Og alligevel nævnes han KUN en gang (som ophavsmand i
 > Salmernes Bog).
 >
 > Det lyder da underligt, ikke?
 >
 >
 > Ved mindre selvfølgelig at der er en god forklaring
 > på, at han kan skal nævnes denne ene gang.
 >
 > Og denne forklaring er altså, at Salme 90 - som sagt -
 > dækker over target (altså dér, hvor *skatten* er
 > skjult).


Salme 90 (som indeholder Moses-markøren) *udpeges* således
OGSÅ af de 3 Moses-40-taller til at være noget i relation
til 1/3 (apropos target 200/600).


Dernæst står der noget interessant i salmen ...

https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lon/20-899
 >
 >     Salme 90 Dette er Biblen på dansk (DN1933)
[ ... ]
 >     10
 >     Vore Livsdage er halvfjerdsindstyve År, og kommer det højt,
 >     da firsindstyve. ...

Compare with ...

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+6.3&version=BPH

     1 Mosebog 6:3, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

     Da sagde Gud: „Min Ånd[a] skal ikke for altid
     strides med menneskene, for de er jo blot kød
     og blod. Jeg vil give dem 120 år.”[b]


De 2 Skriftsteder passer sammen som 2 puslespilsbrikker, HVIS
man blot anskuer dem udfra et menneskes livslængde (UDEN altså
at komme nærmere ind på, HVOR meget det så er)!


Og dermed har vi fundet et ekstra *indicium* på, at hypotesen
er korrekt (om at Salme 90 er target ud af ca. 276 enheder).

Hmm ...

     120
     +70
     +80
     =
     270

AHA!

     127 ... fokus
     +70
     +80
     =
     277

Compare with ...

Markpointer 127:
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/127


*Jackpot* ...


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Comments