17.927 Den galaktiske breddegrad

Newsgroups:
Sent: Monday, November 10, 2014, CET 01:40, GMT 00:40
Subject: Den galaktiske breddegrad på ET's Homestar -
    Re: The main-program (message from ET, Aliens)
17927 news:546009ab$0$302$14726298@news.sunsite.dk
___ quote begin _____________________________

File 17.927 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/files/17-xxx/17-927

-

"Jesus-loves-you" <John15.13@1.John4.8.Heaven> skrev ...

Newsgroups:
    News:dk.livssyn.kristendom
    News:dk.videnskab
    News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Saturday, October 14, 2006, CET 09:18, GMT 07:18
Subject: The main-program (message from ET, Aliens)
05786 news:ub0Yg.8$WB6.4@news.get2net.dk *
https://sites.google.com/site/etbible/home/files/05-xxx/05-7xx/05-786
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/MrP3VUpSU70/mwgJu7LRxxwJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/MrP3VUpSU70/mwgJu7LRxxwJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/MrP3VUpSU70/mwgJu7LRxxwJ


Ultra kort resumé:

Der er blevet fundet et stjernekort i Bibelen. Dets opmåling er foretaget
udfra galaksen (Mælkevejen), og i kraft af den kendsgerning, at man
dengang (for henved 2000-3000 år siden) IKKE havde kendskab til disse
astronomiske forhold, kan oplysningerne kun stamme ét sted fra: En
*udenjordisk* civilisation (ET) på besøg i vort solsystem ...

        Eller ...

        - hvis denne mulighed også kan udelukkes (vel og mærket udfra en
        videnskabelig kritisk undersøgelse, som endnu ikke er tilendebragt) -

        ... da er der - reelt set - KUN én eneste forklaringsmulighed tilbage,
        hvor vi bliver nødt til at komme ind på begrebet en såkaldt Guddom
        (der tilkendegiver sin egen eksistens gennem disse indirekte fældende
        videnskabelige *beviser*)!


På den baggrund forventes det prognotisk, at Moderplaneten (hvorfra rumskibet
deres må være udsendt) FORTSAT udsender radiosignaler fra et radio- og/eller
lys-fyrtårn, og at disse signaler umiddelbart vil kunne modtages af os, dersom
afsenderens position på himlen afsløres (inside the Bible), fremfor at vi skal lede
på må og få (apropos dét at skulle finde en nål i en høstak).

I så fald vil det endelige *definitive* bevis foreligge på, at vi ikke er alene i
Universet!

Moderstjernens position på himlen menes således udfra disse oldtidstekster at
befinde sig på ...

        Galaktisk længdegrad 195,65 (i et 600-talsystem)
        Galaktisk breddegrad +? (ligeledes i et 600-talsystem)
        eller ...
        Galaktisk breddegrad -? (ligeledes i et 600-talsystem)

    (hvilket svarer til, i vores 360°-talsystem) ...

        Galaktisk længdegrad 117,39°
        Galaktisk breddegrad +?°
        eller ...
        Galaktisk breddegrad -?°


Jo flere af hinanden ***uafhængige*** måder det selvsamme resultat
(den galaktiske position) kan fremskaffes, desto mere bestyrker det resultatets
troværdighed, hvorfor nye krydsreference-muligheder fortsat undersøges.


Læs evt. mere detaljeret i sidst udsendte informationsfil (file 08867) ...
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
eller via Website https://sites.google.com/site/etbible/home

END of 'Ultra kort resumé'

-

Bemærk venligst, at ...

Dette indlæg er X-postet til nyhedsgrupperne ...
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
... idet der både er en videnskablig side af sagen, news til ufo-interesserede samt
berettigede kritiske kristne indvendinger mod Liv-2 hypotesen pga. blasfemi (?)
eller noget andet.

Ved eventuelle besvarelser bedes man venligst bortklippe de nyhedsgrupper, man
ikke umiddelbart henvender sig til (for at undgå unødvendig chikane).

FUT (opfølgningen) er derfor ligeledes også udelukkende blevet sat til en
irrelevant-nyhedsgruppe ...
News:dk.snak
... for at undgå ligegyldig pladder, således at efterforskningens fokus ikke forstyrres
unødvendig.

-

Interrupt RETURN from ...

        Newsgroups:
            News:dk.politik
            News:no.teknologi.satellitt-tv
        Sent: Sunday, November 09, 2014, CET 20:40, GMT 19:40
        Subject: Hvad får jeg, hvis jeg kan oplyse om den galaktiske breddegrad ? -
            Re: Ukrainsk ambassadør til Vesten: I er alle bange for Rusland -
            Re: 2014 uge 45 (news samlet)
        17926 news:545fc33d$0$299$14726298@news.sunsite.dk
        https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/hWcGbFCCFWI/gxaQrDC_8JwJ
        https://groups.google.com/d/msg/no.teknologi.satellitt-tv/BB-lFrhEI2U/ga9l8yRKHIMJ
        >
        > Keywords:
        > Enok, Syndfloden, Sodoma,


NB!
Der er her tale om et kvalificeret ***gæt***!

And please have in memory, that ...

        I et SETI-program, se fx. ...
        https://sites.google.com/site/setiv103/home
        ... bliver man nogengange nødt til at gætte, fordi der er uendelig mange
        muligheder, men kun en løsning, der er den rigtige. Når man så har fundet
        den rigtige løsning, bør afsenderen ***bekræfte*** løsningen i form af
        en feedback.

        Det er i hvert fald den hurtigste og lettere måde at kommunikere, når/dersom
        man har begrænsede muligheder og må fatte sig i korthed

-

1.

Enok ved vi ikke særlig meget om, men det ***unikke*** ved ham er,
at ...

        Newsgroups:
            News:dk.livssyn.kristendom
        Sent: Monday, January 03, 2005 12:10 PM
        Subject: Re: Jagten på Liv-2 kandidater
        03528 news:tL9Cd.79359$Vf.3680026@news000.worldonline.dk
        https://sites.google.com/site/etbible/home/files-2/03-528
        https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/yGmb2TvoDMM/Df64OXf1mvsJ
        >
        > Enok:
        >
        > Om Enok (nr. 7 i stamtavlen) står der, at ... (Gen 5,24): "Gud tog ham." I
        > modsætning til alle de andre i stamtavlen fra Genesis, døde Enok altså ikke.
        > Og dét givet jo stof til eftertanke ... :-)
        >
        > Ifølge Liv-2 hypotesen betyder dette, at Enok blev bortrykket af Liv-2; idet
        > Mosebøgerne ikke altid skelner klart imellem begrebet "Gud (Jahve)" og "Guds
        > engel". Nogengange taler Guds-engle på Guds-vegne (se fx. Exodus 3,2.4.14).


Såfremt man kan forlænge biologisk liv engang ude i fremtiden, da forventes det,
at Liv-2 har viden om dette i form af en art ungdommens-kilde (se. Åb. 22,2).

Så Enok knytter sig meget, MEGET tæt på - symbolsk set - der, hvor skatten
kan være skjult.


Der står, at han lever 300 år + 65 år (på jorden).

De 300 angiver ½ omdrejning, men det samlede resultat på 365 bliver det
rene volapyk, dersom tallet 365 dækkede over den galaktiske breddegrad,
idet ...

        Newsgroups:
            News:dk.livssyn.kristendom
        Sent: Monday, January 03, 2005 12:10 PM
        Subject: Re: Jagten på Liv-2 kandidater
        03528 news:tL9Cd.79359$Vf.3680026@news000.worldonline.dk
        https://sites.google.com/site/etbible/home/files-2/03-528
        https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/yGmb2TvoDMM/Df64OXf1mvsJ
        >
        > Noa-600-systemet:
        >
        > Noa Horizontal (Noa-H) måles i 600° (svarer til G-lon).
        > (hvad vej tælleren går vides endnu ikke)
        >
        > Noa Vertikal (Noa-V) måles i 600° (svarer til G-lat).
        > (for at ungå gentagelser og dermed misforståelser antages det, at
        > inddelingen er 0_150° samt 450°_600°)


Tallet skal altså findes som værende i intervallet 0-150 eller 450-600.

Så den eneste naturlige forklaring på, at Enoks tal er på 365, er nok, at
modtageren - altså os jordboere - umiddelbart skal associere tallet til noget
meget bekendt, fx. et år (hvilket jo OGSÅ repræsenterer en omdrejning)!

Tilbage står derfor kun et enkelt tal mht. Enok, tallet ... (input memory from) ...

        Newsgroups:
            News:dk.livssyn.kristendom
        Sent: Monday, January 03, 2005 12:10 PM
        Subject: Re: Jagten på Liv-2 kandidater
        03528 news:tL9Cd.79359$Vf.3680026@news000.worldonline.dk
        https://sites.google.com/site/etbible/home/files-2/03-528
        https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/yGmb2TvoDMM/Df64OXf1mvsJ
        >
        > Om Enok (nr. 7 i stamtavlen) ...


Tallet 7.

Tallet 7 kan dække over et interval fra 7,00 til 7,99 (altså næsten 8)

-

2.

Går vi videre til Syndfloden "titter" tallet frem igen, idet ...

        https://www.biblegateway.com/passage/?search=1.pet+3%3A20&version=BPH

        ... Ved hjælp af arken kom nogle få personer frelst gennem syndflodens vand.
        Det var otte personer i alt.

        (1.Pet. 3,20)


Tallet 8

(Syndfloden repræsenterer noget af den definitionen på den galaktiske opmåling)

-

3.

Sodoma er blevet anvendt i den galaktiske breddegrad, og også her dukker
tallet op:

        https://www.biblegateway.com/passage/?search=gen+18%3A32&version=BPH

        Da sagde Abraham: »Herre, bliv ikke vred! Dette er sidste gang:
        Hvad nu, hvis der kun findes ti?«
        Og Herren svarede: »Så vil jeg for disse ti uskyldiges skyld skåne hele byen.«

        (1.Mos. 18,32)

        Kommentar:

        Byen blev ikke skånet, hvorfor tallet så må altså være ***lavere***
        end 10


    and ...

        https://www.biblegateway.com/passage/?search=gen+19%3A12&version=BPH

         »Har du nogen pårørende her i byen, Lot,
        svigersønner, sønner, døtre eller andre, som hører til din familie?«
        spurgte englene, »så sørg for at få dem ud af byen hurtigst muligt!

        (1.Mos. 19,12)

        Kommentar:

        1 lot
        1 hustru
        2 døtre
        2 svigersønner
        6 i alt

        +
        1 søn ?
        (2 engle)


Tallet 6 (7 or 8)

-

4.

Tallet fremkommer også i andre dele af defragmenteringen af Bibelkoden:

        Newsgroups:
            News:dk.livssyn.kristendom
            News:dk.videnskab
            News:no.kultur.folklore.ufo
        Sent: Tuesday, February 21, 2012, CET 12:06, GMT 11:06
        Subject: Found perhaps the survey of the motherstar/motherplanet (part 2) -
            Was: The main-program (message from ET, Aliens)
        14005 news:4f437ab5$0$288$14726298@news.sunsite.dk
        https://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/152a4736da272cbf
        https://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/152a4736da272cbf
        https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/152a4736da272cbf
        >
        > Om Salme 119 er der tidligere blevet sagt følgende:
        >
        >         Newsgroups:
        >             News:dk.livssyn.kristendom
        >             News:dk.videnskab
        >             News:no.kultur.folklore.ufo
        >         Sent: Sunday, October 15, 2006 12:16 PM
        >         Subject: Found fragment 7-0-7 at Zec (Zak) 4,2 and at the Revelation -
        >             Was: The main-program (message from ET, Aliens)
        >         05793 news:oMoYg.36$cA4.35@news.get2net.dk *
        >         http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/a831b8fc08249fa3
        >         >
        >         > Salme 22 er *symbolsk* det sidste bogstav i det hebraiske alfabet, og det
        >         > vil med andre ord sige, at vi måske umiddelbart kan tillade os at "jumpe"
        >         > til næste synkronisering (Salme 119). Se evt. ang. dette ...
        >         > 5774 news:7N6Xg.32$AI1.31@news.get2net.dk
        >         http://groups.google.dk/group/dk.livssyn.kristendom/msg/34663d853858426e
        >         > >
        >         > > Salme 119 er *meget* la-a-ang. Denne Salme er inddelt i det hebraiske
        >         > > alfabelts 22 bogstaver, startende med:
        >
        >
        > En ny hypotese opstod (i mit sind) på den baggrund:
        >
        >         Kunne det tænkes, at Salme 119 OGSÅ er en art *oversigt* over de 150 salmer,
        >         hvor altså hvert vers repræsenterer en salme (i nummerisk rækkefølge) ?


Salme 119 er inddelt på følgende måde:

        8 * 22 = 176

Men da der KUN er 150 enheder anvendt, kunne man ligeså godt ha' valgt:

        7 * 22 = 154


Så hvorfor tallet 8 ?

-

5.

Salme 127 repræsenterer Cygnus A (i stjernekort 1) og 7-stjernen (i stjernekort 2).

Den er markeret (så den udskiller sig fra resten af de 150 salmer) ved at ...

        Newsgroups:
            News:dk.livssyn.kristendom
            News:dk.videnskab
            News:no.kultur.folklore.ufo
        Sent: Saturday, October 14, 2006, CET 09:18, GMT 07:18
        Subject: The main-program (message from ET, Aliens)
        05786 news:ub0Yg.8$WB6.4@news.get2net.dk *
        https://sites.google.com/site/etbible/home/files/05-xxx/05-7xx/05-786
        https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/MrP3VUpSU70/mwgJu7LRxxwJ
        https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/MrP3VUpSU70/mwgJu7LRxxwJ
        https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/MrP3VUpSU70/mwgJu7LRxxwJ
        >
        >> > ... gges det første Templet (Sl 127) af Salomo.
        > [ ... ]
        >> Øh ... der er flere måder at tælle på.
        >>
        >> Her er en oversigt:
        >>
        >> 7    120    23    1
        >> 6    121    24    2
        >> 5    122    25    David
        >> 4    123    26    1
        >> 3    124    27    David
        >> 2    125    28    1
        >> 1    126    29    2
        >> 0    127    30    Solomon, Cygnus-A Noa longitude
        >> 1    128    31    1
        >> 2    129    32    2
        >> 3    130    33    3
        >> 4    131    34    David
        >> 5    132    35    1
        >> 6    133    36    David
        >> 7    134    37    1


Tallet 8 fremkommer, når vi betragter salme 127 i forhold til salme 119!

-

6.

Salme 8 indeholder en interessant oplysning, som nok mange læsere vil
være interesseret i:

        Newsgroups:
            News:no.kultur.folklore.ufo
        Sent: Tuesday, February 06, 2007 10:33 AM
        Subject: Hmm ... hvorledes ser de ud ?
        06029 news:3YXxh.16$ub5.13@news.get2net.dk ET "face" ?
        https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/KuanBfRgy8o/TJedgU4BmeEJ
        >
        > I Bibelen står der, at ...
        >
        >        (DK-autoriseret oversættelse 1992)
        >
        >        Du (Gud] har gjort det (Mennesket) kun lidt ringere end Gud
        >        (Salme 8,6)
        >
        >        I 1931-oversættelsen står der:
        >
        >        Du gjorde ham lidet ringere end Gud* ...
        >        * = den græske oversættelse: englene
        >
        > Men den mest korrekte oversættelse er nu denne:
        >
        >        (King James version)
        >
        >        For thou hast made him (Mankind) a little lower
        >        than the angels, ...
        >        (Psalm 8,5b)


Og hvis man er på UFO-jagt, da er denne oplysning ret vigtig (hvis I forstår,
hvad jeg mener), ikke sandt ? ... :-)

-

Midlertidig konklusion:

Så lad os prøve at finde hjemstavnen deres (i mangel af bedre forslag):

        Galaktisk længdegrad 195,65 (i et 600-talsystem)
        Galaktisk breddegrad  + 8 (ligeledes i et 600-talsystem)

    (hvilket svarer til, i vores 360°-talsystem) ...

        Galaktisk
            længdegrad 117,39°
            breddegrad  + 4,8°

        Eq J 2000
            RA  23h 54m 16s39
            Dec 67d 03m 16s7

        Eq J2000
            længdegrad 358,56829
            breddegrad   67,05464


God jagt ... :-)


NB!
Vær opmærksom på stjernens eventuelle egenbevægelse
(apropos Betlehemstjernen for 2000 år siden)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 17876 news:544e2db2$0$291$14726298@news.sunsite.dk
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1  File no: 17927


Comments