Main-program‎ > ‎Files, Main-program‎ > ‎14.xxx‎ > ‎

14.020

Newsgroups:
    News:dk.snak
Sent: Thursday, February 23, 2012, CET 13:21, GMT 12:21
Subject: Re: Cygnus A's og M45s galaktiske breddegrad -
    Was: Evaluering no 1, fællesorienteringspunktet måske fundet i Sl 139 -
    Was: The main-program (message from ET, Aliens)
14020 news:4f462f27$0$291$14726298@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/group/dk.snak/msg/dc28d38aecb3d5e5

___ quote begin _______________________


"Kall, Mogens" <Jesus.loves.you.et@gmail.com> skrev i en meddelelse news:4f4566eb$0$294$14726298@news.sunsite.dk...
> "Kall, Mogens" <Jesus.loves.you.et@gmail.com> skrev ...
>
> Newsgroups:
>     News:dk.snak
> Sent: Wednesday, February 22, 2012, CET 22:28, GMT 21:28
> Subject: Re: Evaluering no 1, fællesorienteringspunktet måske fundet i Sl 139 -
>     Was: The main-program (message from ET, Aliens)
> 14014 news:4f455e02$0$284$14726298@news.sunsite.dk
> https://groups.google.com/group/dk.snak/msg/5958d8022c4050c4
> >
> > >         Newsgroups:
> > >             News:dk.livssyn.kristendom
> > >             News:dk.videnskab
> > >             News:no.kultur.folklore.ufo
> > >         Sent: Saturday, October 14, 2006, CET 09:18, GMT 07:18
> > >         Subject: The main-program (message from ET, Aliens)
> > >         05786 news:ub0Yg.8$WB6.4@news.get2net.dk *
> > >         http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/1cc7d1b2bb09089b
> > >
> > >
> > > Ultra kort resumé:
> > >
> > > Der er blevet fundet et stjernekort i Bibelen. Dets opmåling er foretaget
> > > udfra galaksen (Mælkevejen), og i kraft af den kendsgerning, at man
> > > dengang (for henved 2000-3000 år siden) IKKE havde kendskab til disse
> > > forhold, kan oplysningerne kun stamme ét sted fra: En *udenjordisk*
> > > civilisation (ET) på besøg i vort solsystem ...
> > >
> > >         Eller ...
> > >
> > >         - hvis denne mulighed også kan udelukkes (vel og mærket udfra en
> > >         videnskabelig kritisk undersøgelse, som endnu ikke er tilendebragt) -
> > >
> > >         ... da er der - reelt set KUN én eneste forklaringsmulighed tilbage, hvor
> > >         vi bliver nødt til at komme ind på begrebet en såkaldt Guddom (der
> > >         tilkendegiver sin egen eksistens gennem disse indirekte fældende *beviser*).
> > >
> > >
> > > På den baggrund forventes det prognotisk, at moderplaneten (hvorfra rumskibet
> > > deres må være udsendt) FORTSAT udsender radiosignaler fra et radiofyrtårn,
> > > og at disse umiddelbart vil kunne modtages af os, dersom dets position på himlen
> > > afsløres (inside the Bible), fremfor at vi skal lede på må og få (apropos dét at
> > > skulle finde en nål i en høstak).
> > >
> > > I så fald vil det endelige *definitive* bevis foreligge på, at vi ikke er alene i
> > > Universet.
> > >
> > >
> > > Læs evt. mere detaljeret i sidst udsendte informationsfil (file 08867) ...
> > > Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
> > > eller via Website https://sites.google.com/site/kalltree1
> > >
> > > -
> > >
> > > Æh ...
> > >
> > > Der er blevet fundet nye *afslørende* markører (inside the Bible), der
> > > understøtter ET-starmap-hypotesen.
> > >
> > > Den vigtigste af disse er følgende:
> > >
> > >         Newsgroups:
> > >             News:dk.livssyn.kristendom
> > >             News:dk.videnskab
> > >             News:no.kultur.folklore.ufo
> > >         Sent: Tuesday, February 21, 2012, CET 12:06, GMT 11:06
> > >         Subject: Found perhaps the survey of the motherstar/motherplanet (part 2) -
> > >             Was: The main-program (message from ET, Aliens)
> > >         14005 news:4f437ab5$0$288$14726298@news.sunsite.dk
> > >         https://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/152a4736da272cbf
> > >         https://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/152a4736da272cbf
> > >         https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/152a4736da272cbf
> > >         >
> > >         > Om Salme 119 er der tidligere blevet sagt følgende:
> > >         >
> > >         >         Newsgroups:
> > >         >             News:dk.livssyn.kristendom
> > >         >             News:dk.videnskab
> > >         >             News:no.kultur.folklore.ufo
> > >         >         Sent: Sunday, October 15, 2006 12:16 PM
> > >         >         Subject: Found fragment 7-0-7 at Zec (Zak) 4,2 and at the Revelation -
> > >         >             Was: The main-program (message from ET, Aliens)
> > >         >         05793 news:oMoYg.36$cA4.35@news.get2net.dk *
> > >         >         http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/a831b8fc08249fa3
> > >         >         >
> > >         >         > Salme 22 er *symbolsk* det sidste bogstav i det hebraiske alfabet, og det
> > >         >         > vil med andre ord sige, at vi måske umiddelbart kan tillade os at "jumpe"
> > >         >         > til næste synkronisering (Salme 119). Se evt. ang. dette ...
> > >         >         > 5774 news:7N6Xg.32$AI1.31@news.get2net.dk
> > >         >         http://groups.google.dk/group/dk.livssyn.kristendom/msg/34663d853858426e
> > >         >         > >
> > >         >         > > Salme 119 er *meget* la-a-ang. Denne Salme er inddelt i det hebraiske
> > >         >         > > alfabelts 22 bogstaver, startende med:
> > >         >
> > >         >
> > >         > En ny hypotese opstod (i mit sind) på den baggrund:
> > >         >
> > >         >         Kunne det tænkes, at Salme 119 OGSÅ er en art *oversigt*
> > >         >         over de 150 salmer,
> > >         >         hvor altså hvert vers repræsenterer en salme (i nummerisk rækkefølge) ?
> > >         [ ... ]
> > >         > Hvor mange steder i Salme 119 stod denne markør ?
> > >         >
> > >         > Kun 2 steder (fandt jeg ud af):
> > >         >
> > >         >         ... guld ...
> > >         >         (Salme 119,72)
> > >         >
> > >         >     samt ...
> > >         >
> > >         >         ... guld ... skatte ...
> > >         >         (Salme 119,127)
> > >         >
> > >         >
> > >         > Da indså jeg STRAKS noget *afslørende*. Ordet guld blev nævnt i selvsamme
> > >         > forbindelse som tallet 127, apropos ...
> > >         >
> > >         >         Newsgroups:
> > >         >             News:dk.livssyn.kristendom
> > >         >             News:dk.videnskab
> > >         >             News:no.kultur.folklore.ufo
> > >         >         Sent: Monday, November 07, 2011, CET 01:52, GMT 00:52
> > >         >         Subject: Re: Found Cygnus A i det yderste nord (Sl 48) -
> > >         >             Was: Found markpointer 43 connected to Cygnus-A inside the ET-Starmap
> > >         >                 (inside the Bible) -
> > >         >             Was: The main-program (message from ET, Aliens)
> > >         >         13663 news:4eb72bae$0$288$14726298@news.sunsite.dk
> > >         >         https://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/799896e9ff228c82
> > >         >         https://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/65f5db3e985b03c8
> > >         >         https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/0c5a4f7d3579cbbc
> > >         >         >
> > >         >         > Og derved bliver "kunden" *guidet* hen imod Cygnus A,
> > >         >         > hvis kendetegn netop er, at den befinder sig i det yderste
> > >         >         > nord (FORUDSAT selvfølgelig at radioastronomi er blevet
> > >         >         > opfundet)
> > >         >         >
> > >         >         >
> > >         >         > Og når dén position først er kendt, da bør "kunden" kunne indse,
> > >         >         > at Sl 127 repræsenterer en *galaktisk* opmåling af Cygnus A's
> > >         >         > position (og dermed også en *galaktisk* opmåling af 7-stjernen,
> > >         >         > hvorved hele den videnskabelige bevisbyrde fremkommer)!
> > >         >
> > >         >
> > >         > Personen, der har forfattet Salme 119, *afslører* altså her indirekte kendskab
> > >         > til de astronomiske *kendsgerninger*.
> > >         >
> > >         > Her har vi måske nok den fineste indirekte hentydning til selve hovedprogrammet
> > >         > (the main-program)!
> > >         >
> > >         > Det er - for øvrigt - første gang, at koden (inside the Bible) *selv* AFSLØRER,
> > >         > at der vitterlig er tale om en skat (udfor 127)!
> > >
> > > -
> > >
> > > Evaluering no 1
> > >
> > > Hvad kan vi med sikkerhed sige om stjernekortet (på denne baggrund) ?
> > >
> > >
> > > 1.
> > > At tallet 127 (i Salmernes Bog, der består af 150 stk) repræsenterer en galaktisk
> > > *længdegradsopmåling*, og at der findes i alt 4 kort (for at kunne definere hele
> > > stjernehimlen).
> > >
> > > Som en logisk konsekvens af dette kunne man forledes til at antage, at alle andre
> > > tal i Salmernes Bog (med markør påhæftet) således også BURDE udelukkende
> > > repræsentere *længdegradsopmålinger*, men denne midlertidige antagelse kan
> > > være forhastet.
> > >
> > > 2.
> > > Der er blevet fundet 3 andre *bemærkelsesværdige* markerede tal i Salmernes
> > > Bog.
> > >
> > > Disse er følgende:
> > >
> > >     2.A
> > >
> > >         Salme 19
> > >
> > >         Emne: Brudgom
> > >
> > >         Markører: sol, guld
> > >
> > >     2.B
> > >
> > >         Salme 45
> > >
> > >         Emne: Brudgom, Brud, Bryllup
> > >
> > >         Markører: guld
> > >
> > >     2.C
> > >
> > >         Salme 113
> > >
> > >         Emne: ?
> > >
> > >         Markører: sol
> > >
> > >
> > > 3.
> > > Flere indicier på at ET-starmap kort nr 3 skal bruges
> > >
> > > Intervallet 300-450 (i et 600-talsystem)
> > > Intervallet 180-270° (i et 360-talsystem)
> > >
> > > -
> > >
> > > Det er på den baggrund *midlertidig* blevet antaget, at moderstjernen befinder sig
> > > på position:
> > >
> > >     Galactic
> > >         Noa-600-longitude 300 + 19,3
> > >         Noa-600-latitude + 113,9
> > >
> > >     eller ...
> > >
> > >     Galactic
> > >         Noa-600-longitude 300 + 19,3
> > >         Noa-600-latitude - 113,9
> > >
> > >
> > > Begrundelsen herfor er følgende:
> > >
> > > Salme 45 er et stævnemøde; altså et sted, hvor folk flokkes. De må derfor ha'
> > > noget til fælles, og det ku' godt være - astronomisk set - at *fællesorienteringspunktet*
> > > er den retning, vi bevæger os i (i forhold til Baggrundsstrålingen).
> > >
> > > Fællesorienteringspunktet befinder sig på position:
> > >
> > >     Galactic
> > >         longitude 263.8599994
> > >         latitude  + 48.2499990
> > >
> > >
> > > Omregnet til et 600-talsystem fås:
> > >
> > >     Galactic
> > >         Noa-600-longitude 439.766666
> > >         Noa-600-latitude   + 80.416666
> > >
> > >     eller ...
> > >
> > >     Galactic
> > >         Noa-600-longitude 439.766666
> > >         Noa-600-latitude   600 - (+ 80.416666)
> > >
> > >
> > > Omregnet til et 600-talsystem (der er opdelt i 4 kort) fås:
> > >
> > >     Galactic
> > >         Noa-600-longitude 300 + 139.766666
> > >         Noa-600-latitude   + 80.416666
> > >
> > >     eller ...
> > >
> > >     Galactic
> > >         Noa-600-longitude 300 + 139.766666
> > >         Noa-600-latitude   600 - (+ 80.416666)
> > >
> > >
> > > Og disse tal stemmer jo OVERHOVEDET *ikke* overens med nogen
> > > af de fundne tal i Salmernes Bog! ... :-(
> > >
> > >
> > > Men ...
> > >
> > > Der er blevet fundet *beviser* på, at informationerne holdes SKJULT
> > > for os fx. i form af en kryptering!
> > >
> > > Så der er opstået mistanke om, at der er tale om et SETI-program, der
> > > bliver testet/afprøvet (af os jordboere).
> > >
> > > (NB! Dette er blot en midlertidig løs antagelse, set udfra en ateistisk
> > > men dog alligevel *nøgtern* synsvinkel!)
> > >
> > >
> > > Hvis vi leger lidt med tanken, da kan det måske være, at vi får øje på
> > > problemstillingen (i et SETI-program).
> > >
> > > Når man skal kommunikere med nogen langt borte (fx. mange, mange
> > > millioner lysår borte i en fremmed galakse), da vil man aldrig nogensinde
> > > få en tilbage-melding (einem feedback), fordi tidsforskellen er fór stor!
> > >
> > > Man må derfor sikre sig, at dét, man siger, har modtageren en jordisk
> > > chance for at forstå (UDEN misforståelser).
> > >
> > > Og i et SETI-program er det meget vigtigt at få videreformidlet *hvorfra*
> > > informationerne (man udsender) stammer, således at en eventuel modtager
> > > kan konkludere, dersom der er indkommet FLERE budskaber flere
> > > steder fra, OM de har fælles biologisk oprindelse (eller om afsendernes
> > > livsform er opstået uafhængigt af hinanden).
> > >
> > >
> > > Med andre ord må man nødvendigvis i et SETI-program angive nøjagtige
> > > opmålingen af orienteringspunkter på himlen set udfra ens EGEN position!
> > >
> > > Og det er heri, at "hemmeligheden" ligger, fordi dersom en civilisation sender
> > > en meddelse til os jordboere fra deres hjemstavn langt borte, da vil denne
> > > deres opmåling af himmelobjekter IKKE nødvendigvis være identisk med vores
> > > opmålinger (set herfra jorden), fordi - som sagt - deres hjemstavn befinder sig
> > > et helt andet sted (i galaksen).
> > >
> > >
> > > Og det er dén beregning vi nu skal i gang med!
> > >
> > > Fællesorienteringspunktet (opmålt her fra jorden er på) ...
> > >
> > >     Galactic
> > >         Noa-600-longitude 300 + 139.766666
> > >
> > > Hvornår - eller rettere sagt - *hvor* i galaksen bliver dette
> > > fællesorienteringspunkt ændret til:
> > >
> > >     Galactic
> > >         Noa-600-longitude 300 +  45
> > >
> > > ?
> > >
> > > Bueafstanden til dem bliver i så fald på 56,86° (Noa-600 = 94,8)
> > >
> > > Og dét er temmelig meget!
> > >
> > > I fuglelinie svarer dette *minimum* til henved 26.000 lysår !!!
> > >
> > >
> > > I så fald er mennesket (og andre levende væsener på samme udviklingstrin)
> > > desværre et meget *sjældent* fænomen (i Universet)! ... :-(
> > >
> > > Et skriftsted strejfer mit sind:
> > >
> > >         En mand gør jeg sjælnere end guld ...
> > >
> > >         Derfor bæver himlen ...
> > >
> > >         (Isaiah, Esajas 13,12)
> > >
> > >
> > > Såfremt dette er forstået korrekt, er det i *uoverensstemmelse* med sidste
> > > identificeringsprocesse af moderstjernen, idet objektet i så fald kommer
> > > til at ligge langt, langt UDENFOR Mælkevejens galakseskive (hvor der
> > > næsten ingen stjerner er)!
> > >
> > >
> > > Nå!
> > >
> > > Vi må nok indse, at vi er gået galt i byen og må gå tilbage og finde det tabte
> > > "øksehoved".
> > >
> > > Hvor er vi sikker på - i koden (inside the Bible) - at vi var på rette kurs ?
> > >
> > >
> > > Hmm ...
> > >
> > > Salme 139 KUNNE faktisk godt *repræsenterer* Fællesorienteringspunktet,
> > > fordi der faktisk her står omtrent følgende:
> > >
> > >         ... uanset hvor jeg er, ... farer jeg op i himlen ... eller ned i dødsriget ...
> > >         (Salme 139,7-8)
> > >
> > > Begrebet *allesteder* "titter" frem, og det er lige præcis essensen angående
> > > Baggrundsstrålingen!
> > >
> > > Den er nemlig overalt!
> > >
> > > BINGO hedder det "vist nok" på dansk!
> > >
> > > We found a new key ... :-)
> > >
> > > I vers 18 (ud af i alt 24) står der følgende:
> > >
> > >         ... tæller jeg dem ...
> > >         (Salme 139,18)
> > >
> > >     Compare with ...
> > >
> > >         ... målestokken ...
> > >         (Rev. Åb. 11,1)
> > >
> > > Tallet, der peges på, kunne altså godt være på ca. 139,75
> > >
> > > Compare with ...
> > >
> > >     Fællesorienteringspunktet (opmålt her fra jorden er på) ...
> > >
> > >     Galactic
> > >         Noa-600-longitude 300 + 139.766666
> >
> >
> > I vers 13 står der endvidere følgende:
> >
> >         Thi du har dannet mine nyrer, vævet
> >         mig i moders liv.
> >
> >         (Sl 139,13)
> >
> > I den danske oversættelse fra 1931 er der tilføjet en henvisning til
> > Sl 119,73.
> >
> > Her står der følgende:
> >
> >         Dine hænder skabte og dannede mig, giv mig indsigt ...
> >
> >         (Sl 119,73)
> >
> > Compare with ...
> >
> >         Newsgroups:
> >             News:dk.livssyn.kristendom
> >             News:dk.videnskab
> >             News:no.kultur.folklore.ufo
> >         Sent: Tuesday, February 21, 2012, CET 14:17, GMT 13:17
> >         Subject: Found perhaps the survey of the motherstar/motherplanet (part 4) -
> >             Was: The main-program (message from ET, Aliens)
> >         14007 news:4f439953$0$289$14726298@news.sunsite.dk
> >         https://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/425cd1585f69ab74
> >         https://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/7b37e9b79b21a9d1
> >         https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/425cd1585f69ab74
> >         >
> >         > > > Salme 19 blev nu opfattet - symbolsk set - som en SKAT, altså noget *kostbart*!
> >         > > >
> >         > > > Ikke helt uden betydning blev derfor følgende ord læst:
> >         > > >
> >         > > >         ... guld ... guld ...
> >         > > >
> >         > > >         (Salme 19,11)
> >         [ ... ]
> >         > > > I den danske oversættelse (fra 1931) er der udfor dette skriftsted nogle
> >         > > > henvisninger til Salme 119.72.103, og det blev selvfølgelig også relevant at
> >         > > > granske/studere disse nærmere.
> >
> > Salme 19 har et TILSVARENDE markørsystem, hvilket må indikere, at der
> > her er en *fællesnævner* i markørsystemet, idet de begge peger hen
> > omtrent samme sted i oversigts-salmen (Sl 119 vers 72 eller 73)!
> >
> > Og da den ene med sikkerhed er en galaktisk *længdegradsopmåling*,
> > da må den anden vel OGSÅ være det (kunne man forledes til at tro).
> >
> >
> > Mht. breddegradsopmålingen,
> >
> > Input:
> >
> >         > Omregnet til et 600-talsystem (der er opdelt i 4 kort) fås:
> >         >
> >         >     Galactic
> >         >         Noa-600-longitude 300 + 139.766666
> >         >         Noa-600-latitude   + 80.416666
> >
> >
> > Hvis vi opstiller en hypotese om, at Salme 80 indeholder informationer
> > om den galaktiske breddegrad +80 (i et 600-tal-system) og at det
> > udelukkende omhandler vores fællesorienteringspunkt (altså den retning
> > vi og vor lille galaksehob bevæger os i i forhold til baggrundsstrålingen),
> > da er der også blevet fundet nogle fællesnævnere:
> >
> > 1.
> >         ... lad dit ansigt lyse ...
> >
> >         (Sl 80,4)
> >
> >         (se tillige 4.Mos. 6,25)
> >
> >     +
> >
> >         ... lad dit ansigt lyse ...
> >
> >         (Sl 80,8)
> >
> > 2.
> >
> >         ...sku ned fra Himlen ...
> >
> >         (Sl 80,15)
> >
> >     Compare with ...
> >
> >         ... skuer ned i det dybe - i himlene og på jorden -
> >
> >         (Sl 113,6)
> >
> >
> > Breddegraden 80 kan altså godt knyttes til Sl 113, som også menes at være
> > en breddegrads opmåling. Se evt. ...
> >
> >         Newsgroups:
> >             News:dk.livssyn.kristendom
> >             News:dk.videnskab
> >             News:no.kultur.folklore.ufo
> >         Sent: Sunday, February 19, 2012, CET 18:35, GMT 17:35
> >         Subject: Found perhaps the survey of the motherstar/motherplanet (part 1) -
> >             Was: The main-program (message from ET, Aliens)
> >         13986 news:4f4132bf$0$283$14726298@news.sunsite.dk
> >         https://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/4c5859de4470babc
> >         https://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/4c5859de4470babc
> >         https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4c5859de4470babc
> >
> >     eller måske rettere ...
> >
> >         Newsgroups:
> >             News:dk.livssyn.kristendom
> >             News:dk.videnskab
> >             News:no.kultur.folklore.ufo
> >         Sent: Tuesday, February 21, 2012, CET 14:17, GMT 13:17
> >         Subject: Found perhaps the survey of the motherstar/motherplanet (part 4) -
> >             Was: The main-program (message from ET, Aliens)
> >         14007 news:4f439953$0$289$14726298@news.sunsite.dk
> >         https://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/425cd1585f69ab74
> >         https://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/7b37e9b79b21a9d1
> >         https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/425cd1585f69ab74
> >
> > >
> > > -
> > >
> > > NB! FUT sat udelukkende til ...
> > > News:dk.snak
> > > ... for at undgå ligegyldig pladder, således at efterforskningens fokus ikke forstyrres
> > > unødvendig.
> > >
> > >
> > > Med venlig hilsen,
> > > Mogens Kall, The servant of Michael.
> > > --
> > > Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-)
> > > Last OUTPUT: 14003 news:4f42c256$0$292$14726298@news.sunsite.dk
> > > Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
> > > Website https://sites.google.com/site/kalltree1  File no: 14012
> > >
> > >
> >
> > 14014
> >
> >
>
> Dette giver så anledning til at undersøge Cygnus A's galaktiske breddegrad
> (udfra selvsamme fremgangsmetode):
>
> Input Cygnus As position på himlen:
>
>     Galactic
>         Noa-600-longitude 126,9829773
>         Noa-600-latitude     + 9,5924165
>
> I Salme 9 står der noget MEGET *afslørende* (i den danske oversættelse
> fra 1931):
>
>         ...
>         Salmen er alfabetisk:
>
>         det første vers begynder med det hebraiske alfabets første bogstav,
>         et følgende med det andet o.s.v.
>
>         I denne salme, hvor hvert bogstav indleder to vers, er der enkelte
>         uregelmæssigheder, og der nås kun til omtrent midt i alfabetet.
>
> Apropos ½ omdrejning (fremfor en hel)!
>
> Og dét svarer faktisk mere til en breddegradsopmåling (fremfor en
> længdegradsopmåling)!
>
>
> Men ligefrem at sige, at Salme 9 UDELUKKENDE giver et specifikt
> karakteristika ang. Cygnus A, er der ikke belæg for.
>
> -
>
> Anvendes samme metode mht. M45s galaktiske breddegrad fås:
>
> M45s (7-stjernen) position på himlen:
>
>     Galactic
>         Noa-600-longitude 277,77822010
>         Noa-600-latitude    600 (- 39,09392488)
>
>         =>
>
>     Galactic
>         Noa-600-longitude 277,77822010
>         Noa-600-latitude    560,90607512
>
>         =>
>
>     Galactic
>         Noa-600-longitude 277,77822010
>         Noa-600-latitude    450 + 110,90607512
>
>
> I Salme 110, som altså skulle dække over M45 galaktiske breddegrad,
> står der desværre ikke umiddelbart nogle specielt afslørende ord, udover
> noget angående ...
>
>         ... morgenrødens ...
>         (Sl 110;3)
>
> ... hvilket kunne være Øst.

Compare with ...

        Newsgroups:
            News:dk.snak
        Sent: Thursday, February 23, 2012, CET 12:34, GMT 11:34
        Subject: Hjælpefil Sl 130 -
            Was: Evaluering no 1, fællesorienteringspunktet måske fundet i Sl 139 ...
            The main-program (message from ET, Aliens)
        14019 news:4f46244d$0$292$14726298@news.sunsite.dk
        https://groups.google.com/group/dk.snak/msg/9964f6c80c2aaf0f
        >
        > >         > En ny hypotese opstod (i mit sind) på den baggrund:
        > >         >
        > >         >         Kunne det tænkes, at Salme 119 OGSÅ er en art *oversigt*
        > >         >         over de 150 salmer,
        > >         >         hvor altså hvert vers repræsenterer en salme (i nummerisk rækkefølge) ?
        [ ... ]
        > Kunne det tænkes, at Sl 130 er en art help-file (hjælpe fil), der forklarer
        > et-eller-andet ?
        >
        > Let's look:
        >
        >         (Counter = 130 - 127 = 3)
        >
        >         Fra det dybe ...
        >
        >         vægter på morgen ... vægter på morgen
        >
        >         Salme 130,6
        >
        > Morgen = Øst
        >
        > Ordet 'morgen' nævnes altså 2 gange LIGE-UMIDDELBART-EFTER-HINANDEN !
        >
        > Compare with ...
        >
        >         https://sites.google.com/site/setiv103/home/extra/3d/06-747
        >
        >         Newsgroups:
        >             News:dk.videnskab
        >         Sent: Wednesday, July 11, 2007, CET 10:51, GMT 08:51
        >         Subject: 3-D (Galaxic) "phone"-number -
        >             Was: SETI-test-program (New Drake-version 1.03),
        >                 Dusør 10.000 D.kr. (around 1.800 US $)
        >         06747 news:GS0li.8$_V6.5@news.get2net.dk SETI-t-p, 3D-"phonenumber"
        >         http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/c4ecfa9ff6b08554
        [ ... ]
        >         Her burde en modtager (på et tidspunkt) få mistanke om, at tallet ...
        >
        >         [ ... tal 1 ... ]
        >
        >         samt ...
        >
        >         [ ... tal 2 ... ]
        >
        >         ... repræsenterer længdegrader og breddegrader, hvis størrelse er defineret
        >         udfra ovenfor stående formel (2 * Pi * 40), dvs. at éen omdrejning er taller
        >         251,...
        >
        >
        > Markør 'morgen, morgen' eller/og markør 'Øst, Øst' repræsenterer muligvis START
        > på en galaktisk opmåling begyndende udfra Galaksens Centrum (GC).


Der kan altså - med andre ord - her i Salme 110 være tale om en
*tilkendegivelse*, at tallet 110 skal bruges i en relation til en galaktisk
opmåling.

Men i så fald bliver der ikke sagt noget om system-opbygningen,
om der er tale om en længdegrads- eller en breddegradsopmåling,
og i så fald om tallet 110 tilhører plus eller minus.

Disse markører er i hvert fald ikke fundet endnu!

>
> Dernæst noget vedr. ...
>
>         ... Du er præst evindelig på Melkizedeks vis. ...
>         (Sl 110,4)


Melkizedeks var en konge og Gud den Allerhøjestes præst
(1.Mos. 14,18)

Abraham gav Melkizedek tiende af alt.
(1.Mos. 14,20)

Anhold begrebet 1/10

Og Melkizedek blev symbolet på noget religiøst, og i NT
får vi direkte at vide, at ...

        Således har heller ikke Kristus tillagt
        sig selv den ære at blive ypperste-
        præst, men har fået den af Ham,
        som ...

        ... siger: "Du er præst evindelig, på
        Melkisedeks vis."

        (Hebr. 5,5-6)

Compare with ...

        Newsgroups:
            News:dk.livssyn.kristendom
            News:dk.videnskab
            News:no.kultur.folklore.ufo
        Sent: Tuesday, February 21, 2012, CET 12:06, GMT 11:06
        Subject: Found perhaps the survey of the motherstar/motherplanet (part 2) -
            Was: The main-program (message from ET, Aliens)
        14005 news:4f437ab5$0$288$14726298@news.sunsite.dk
        https://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/152a4736da272cbf
        https://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/152a4736da272cbf
        https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/152a4736da272cbf
        >
        > En hypotese opstod (i mit sind):
        >
        > Kunne det tænkes, at begrebet 'Brudgom' dækkede over *den-skjulte-skat* ?
        >
        > Associationer (mellem disse 2 begreber) ér der jo *religiøst* set (i Bibelen), idet ...
        >
        >         7 stjernen + Jesus
        >
        >         (Åb 1,12-20)
        >
        >         +
        >
        >         Guds Ånd = 7, se Ex. (2.Mos.) 37,17-24; Zak. 4,2.6.10c
        >
        >         +
        >
        >         Jesu ånd = Gud Helligånd, se John 14,16-17a.23. Rom. 5,5. Ef. 1,13-14a.
        >
        >     og ...
        >
        >         Jesus = Brudgom
        >
        >         (Matt 9,15.15; 25,1.5.6.10
        >          Mark 2,19.19.20
        >          Luke 5,34.35
        >          John 2.9; 3.29.29.29, se tillige Matt. 22,2 Rev. 19,7
        >          (Rev. (Åb) 18,23), her nævnt i en anden betydning
        >         )
        >
        >         = 15 stk. i NT
        >         = ordet 'brudgom' nævnt i NT.


De 2 forrige objekter i stjernekortet befandt sig på position 127
(udfor Salomos Tempel), apropos præstegerningen.

Det ene af objekterne er 7-stjernen (M45)

Og herfra finder vi en sammenhæng til Kristus, der også er Konge!

Det er nok ikke en helt tilfældighed at netop denne markør ...

        >         ... Du er præst evindelig på Melkizedeks vis. ...
        >         (Sl 110,4)

... dukker op her (i relation til M45's galaktiske breddegrad)!


Og mht. tiende (1/10):

Hmm ... (memory on from) ...

        Markør 10

        Newsgroups:
            News:dk.livssyn.kristendom
            News:dk.videnskab
            News:no.kultur.folklore.ufo
        Sent: Thursday, February 23, 2012, CET  11:47, GMT 10:47
        Subject: Fundet ny Noa-markør (Solur-markøren) -
            Re: Evaluering no 1, fællesorienteringspunktet måske fundet i Sl 139 -
            Was: The main-program (message from ET, Aliens)
        14018 news:4f461927$0$292$14726298@news.sunsite.dk
        https://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/b08c0c58a3b3d955
        https://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/b08c0c58a3b3d955
        https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/b08c0c58a3b3d955
        >
        > Men de to hændelser kan godt knyttes sammen til *én* enhed vha.
        > markør-systemet (hvor der jo ikke er nogen eksakt begrænsning
        > i fiktion, ej heller i tro og lære osv.)! - Det er jo bare en afkodning.
        > En dekryptering. Længere er den historie ikke!
        >
        > Og så fås følgende resultat:
        >
        >         Og solen stod stille, og månen stand-
        >         sed, til ...
        >         ... Og solen blev stående
        >         midt på himmelen og tøvede næsten
        >         en hel dag med at gå ned.
        >
        >         (Joshua 10,13)
        >
        >     +
        >
        >         "Skygger kan let strække sig ti streger frem - nej,
        >         lad den gå ti streger tilbage!"
        >
        >         (2.Kong. 20,10)
        >
        > Udtrykket 'næsten en hel dag' er altså lig med udtrykket '10 streger', og
        > da en dag ca. består af et ½ døgn, er der god grund til at antage, at et
        > døgn har været inddelt i 24 enheder, henholdsvis 12 streger om dagen,
        > og 3 nattevagter (12 enheder).
        >
        >
        > Herved bliver regnestykket følgende:
        >
        >         10 / 24 = 0,41666
        >
        >     Og dette svarer til længdegrad (apropos Solen går frem og tilbage):
        >
        >         10 / 24 * 360 = 150°
        >
        >     eller ...
        >
        >     Og dette svarer til Noa-600-tal-system længdegrad:
        >
        >         10 / 24 * 600 = 250 enheder
        >
        > Compare with ...
        >
        >         https://sites.google.com/site/etbible/home/noah-definition
        >
        >
        >         Position:
        >
        >             Eq J2000
        >
        >                 RA    02h 06m 46.41s
        >                 Dec +12d 40m 29.0s
        >
        >                 Longitude    31.69338°
        >                 Latitude    +12.67471°
        >
        >             Galactic
        >
        >                 Longitude 150.00000°
        >                 Latitude    -46.20000°
        >
        >                 Noa-600-longitude 250.00000
        >                 Noa-600-latitude    -77.00000 ( or 523.00000, or 73 + markør 4)


Salme 110,4 kan altså godt være en indirekte hentydning til Noa-opmålingen,
fordi fællesnævneren er 10-tallet

Salme 110 kan derfor godt betragtes som værende enten en galaktisk
længdegradsopmåling eller en galaktisk breddegradsopmåling, pga.
det interne markør-system (inside the Bible)!


Men vi *genkender* OGSÅ 10-tallet fra et andet sted:

        (Lignelserne om de 10 brudejumfruer)

        (Jesus siger:)

        Da skal det være med Himmeriget
        som med 10 jomfruer, der tog deres
        lamper og gik ud for at gå brudgommen
        i møde.

        (Matt. 25,1)

        (Own: Apropos 'Nærkontakt af 3. grad)

        De fem af dem var uforstandige, og de fem kloge
        (Matt. 25,2)

    Compare with ...

        Newsgroups:
            News:dk.snak
        Sent: Thursday, February 23, 2012, CET 12:34, GMT 11:34
        Subject: Hjælpefil Sl 130 -
            Was: Evaluering no 1, fællesorienteringspunktet måske fundet i Sl 139 ...
            The main-program (message from ET, Aliens)
        14019 news:4f46244d$0$292$14726298@news.sunsite.dk
        https://groups.google.com/group/dk.snak/msg/9964f6c80c2aaf0f
        >
        > >         >         Kunne det tænkes, at Salme 119 OGSÅ er en art *oversigt*
        > >         >         over de 150 salmer,
        > >         >         hvor altså hvert vers repræsenterer en salme (i nummerisk rækkefølge) ?
        >
        >
        > Hjælpefil Sl 130 START
        >
        >
        > I denne oversigtssalme bliver der givet  en interessant meddelse:
        >
        >         Tydes dine ord, så bringer de lys,
        >         de giver enfoldige indsigt.
        >
        >         (Sl 119,130)
        >
        > Kunne det tænkes, at Sl 130 er en art help-file (hjælpe fil), der forklarer
        > et-eller-andet ?


Det er i hvert fald BEMÆRKELSESVÆRDIGT, at 10-tallet - visuelt set - kan
"klippes" op i to lige store halvdele, hver på 5 enheder.

Apropos ...

        https://sites.google.com/site/etbible/home/noah-definition/05-786

        The main-program


        Newsgroups:
            News:dk.livssyn.kristendom
            News:dk.videnskab
            News:no.kultur.folklore.ufo
        Sent: Saturday, October 14, 2006, CET 09:18, GMT 07:18
        Subject: The main-program (message from ET, Aliens)
        5786 news:ub0Yg.8$WB6.4@news.get2net.dk *
        http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/1cc7d1b2bb09089b

        [ cut ]

        Om Syndfloden i forbindelse med Noas Ark står der, at vandet steg op og ned
        i 150 ...

        Aha ... kunne en læser hertil tænke. Det minder os jo om breddegrader
        (latitude), hvor det også stiger op og ned fra +90° (i nord) via 0°
        (ækvator) til -90° (i syd).

-5 ... 0 ... +5

Meget kunne godt tyde på, at vi har at gære med endnu en markør her, og at
den må være en breddegradsmarkør, fordi den - som sagt - "klipper tallet op
i 2 lige store halvdele.

*Umiddelbart* efter ligenelsen om de 10 brudejomfruer "tittet" 10-tallet frem
IGEN, og alle tallene FORDOBLES (apropos den ovenfor stående) fra
2 til 4, og fra 5 til 10, og fra ... nå ja, så var der lige en undtagelse (sikkert
en ny markør) ... og så kommer BRUDGOMMEN (Matt. 25,14-30 +
Matt. 25,31)

Compare with ...

        10-tallet (i M45 breddegradsmarkøren) next brudgom

        Newsgroups:
            News:dk.livssyn.kristendom
            News:dk.videnskab
            News:no.kultur.folklore.ufo
        Sent: Tuesday, February 21, 2012, CET 12:06, GMT 11:06
        Subject: Found perhaps the survey of the motherstar/motherplanet (part 2) -
            Was: The main-program (message from ET, Aliens)
        14005 news:4f437ab5$0$288$14726298@news.sunsite.dk
        https://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/152a4736da272cbf
        https://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/152a4736da272cbf
        https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/152a4736da272cbf
        >
        > En hypotese opstod (i mit sind):
        >
        > Kunne det tænkes, at begrebet 'Brudgom' dækkede over *den-skjulte-skat* ?
        >
        > Associationer (mellem disse 2 begreber) ér der jo *religiøst* set (i Bibelen), idet ...
        >
        >         7 stjernen + Jesus
        >
        >         (Åb 1,12-20)
        [ ... ]
        >         Jesus = Brudgom

END

>
>         (se tillige 1.Mos. 14,18 ff)
>
> Compare with ...
>
>         14014
>         >
>         > 1.
>         >         ... lad dit ansigt lyse ...
>         >
>         >         (Sl 80,4)
>         >
>         >         (se tillige 4.Mos. 6,25)
>
>
> Hvis henvisningerne havde været *omvendt*, da havde der været
> logik i tingene!
>
> Altså:
>
>         Sl 80,4
>         +
>         1. Mos ... (intervallet 0-150, fra 0 til nord)
>
>     and ...
>
>         2. Mos ... (intervallet 150-300, benyttes ej)
>
>     and ...
>
>         3. Mos ... (intervallet 300-450, benyttes ej)
>
>     and ...
>
>         Sl 110
>         +
>         4. Mos ... (intervallet 450-600, fra syd tilbage til 0)
>
>
> Forvirringen er total!
>
> Æv! ... :-(
>
>
> 14015
>
>

14020


Comments