Main-program‎ > ‎Files, Main-program‎ > ‎14.xxx‎ > ‎

14.007

Newsgroups:
    News:dk.livssyn.kristendom
    News:dk.videnskab
    News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Tuesday, February 21, 2012, CET 14:17, GMT 13:17
Subject: Found perhaps the survey of the motherstar/motherplanet (part 4) -
    Was: The main-program (message from ET, Aliens)
14007 news:4f439953$0$289$14726298@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/425cd1585f69ab74
https://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/7b37e9b79b21a9d1
https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/425cd1585f69ab74

___quote begin ___________________________

"Kall, Mogens" <Jesus.loves.you.et@gmail.com> skrev ...

Newsgroups:
    News:dk.livssyn.kristendom
    News:dk.videnskab
    News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Tuesday, February 21, 2012, CET 13:08, GMT 12:08
Subject: Found perhaps the survey of the motherstar/motherplanet (part 3) -
    Was: The main-program (message from ET, Aliens)
14006 news:4f438918$0$281$14726298@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/055b05add5d7e6a9
https://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/ab588dfe83b143d0
https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/055b05add5d7e6a9
>
> > > Ultra kort resumé:
> > >
> > > Der er blevet fundet et stjernekort i Bibelen. Dets opmåling er foretaget
> > > udfra galaksen (Mælkevejen), og i kraft af den kendsgerning, at man
> > > dengang (for henved 2000-3000 år siden) IKKE havde kendskab til disse
> > > forhold, kan oplysningerne kun stamme ét sted fra: En *udenjordisk*
> > > civilisation (ET) på besøg i vort solsystem.
> > >
> > > På den baggrund forventes det prognotisk, at moderplaneten (hvorfra rumskibet
> > > deres må være udsendt) FORTSAT udsender radiosignaler fra et radiofyrtårn,
> > > og at disse umiddelbart vil kunne modtages af os, dersom dets position på himlen
> > > afsløres (inside the Bible), fremfor at vi skal lede på må og få (apropos dét at
> > > skulle finde en nål i en høstak).
> > >
> > > I så fald vil det endelige *definitive* bevis foreligge på, at vi ikke er alene i
> > > Universet.
> > >
> > >
> > > Læs evt. mere detaljeret i sidst udsendte informationsfil (file 08867) ...
> > > Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
> > > eller via Website https://sites.google.com/site/kalltree1
> > >
> > > -
> > >
> > > Herefter skrev "Kall, Mogens" <Jesus.loves.you.et@gmail.com> følgende:
> > >
> > >         Newsgroups:
> > >             News:uk.rec.ufo
> > >         Sent: Saturday, February 18, 2012, CET 12:07, GMT 11:07
> > >         Subject: Re: Found perhaps the survey of the motherstar/motherplanet
> > >         13983 news:4f3f8651$0$291$14726298@news.sunsite.dk
> > >         https://groups.google.com/group/uk.rec.ufo/msg/c5bae32bfdbd238f
> > >         >
> > >         > > > Galactic longitude 191.58° (ET-starmap 3, 180° + 11.58°)
> > >         > > > Galactic latitude ± 68.34
> > >         > >
> > >         > > Eq J2000
> > >         > >
> > >         > >     longitude, RA  11h 14m 44.72s
> > >         > >     latitude, Dec +32d 54m 52.9s
> > >         [ ... ]
> > >         > > or ...
> > >         > >
> > >         > > Eq J2000
> > >         > >
> > >         > >     longitude, RA 02h 16m 03.06s
> > >         > >     latitude, Dec -17d 42m 32.7s
> > >         [ ... ]
> > >         > Hmm ... (memory on from) ...
> > >         >
> > >         >         https://sites.google.com/site/setiv103/home
> > >         >
> > >         >         https://sites.google.com/site/setiv103/home/files/00-412
> > >         >
> > >         >         https://sites.google.com/site/setiv103/home/files/00-464
> > >         [ ... ]
> > >         > Expected wait-time (of the radiolighthouse) lower that ... maybe even 2 weeks !
> > >
> > >
> > > Der har tidligere været fremsat hypotese om, *hvor* på himlen vi skal lede
> > > efter et kunstigt radiosignal, skabt af væsener ligesom os, se fx. ...
> > >
> > >         The ET-Mother-Star (perhaps) found:
> > >         5991 news:HHDoh.2$nd1.1@news.get2net.dk *
> > >         http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/2462819148eab9de
> > >
> > > ... men denne er sidenhen blevet annulleret, fordi et andet (og meget vigtigt)
> > > teoretisk objekt er blevet fundet i selvsamme område. Se evt. ...
> > >
> > >         https://sites.google.com/site/theservantofmichaelshomepage/Home/pictures/astronomy/et-homestar
> > >
> > >         It seems like the homestar of ET is HIP57300 (around 245 lightyears away), but ...
> > >
> > >         Because of the reason, that the direction of the afterglow-light also is in the area,
> > >         jump perhaps ...
> > >
> > >         Afterglow-light
> > >         https://sites.google.com/site/theservantofmichaelshomepage/Home/pictures/astronomy/afterglow-light
> > >
> > >         it is not 100% sure. I'm sorry ( the code inside the Bible not broken completely, yet)  ... :-(
> > >
> > > -
> > >
> > >
> > > Hvordan er så denne nye position på himlen fremkommet ?
> > >
> > > Svaret hertil er: Ganske enkelt ved at følge *anvisningen* (inside the Bible).
> > >
> > >
> > > Der var blevet gjort nogle nye iagttagelser, som kunne få indflydelse på
> > > forståelsen af markør-systemet (inside the Bible).
> > >
> > > Disse er følgende:
> > >
> > >         Newsgroups:
> > >             News:dk.livssyn.kristendom
> > >             News:dk.videnskab
> > >             News:no.kultur.folklore.ufo
> > >         Sent: Monday, November 07, 2011, CET 01:52, GMT 00:52
> > >         Subject: Re: Found Cygnus A i det yderste nord (Sl 48) -
> > >             Was: Found markpointer 43 connected to Cygnus-A inside the ET-Starmap
> > >                 (inside the Bible) -
> > >             Was: The main-program (message from ET, Aliens)
> > >         13663 news:4eb72bae$0$288$14726298@news.sunsite.dk
> > >         https://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/799896e9ff228c82
> > >         https://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/65f5db3e985b03c8
> > >         https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/0c5a4f7d3579cbbc
> > >         >
> > >         > Hmm ...
> > >         >
> > >         > Sl 19 Brudgom
> > >         > Sl 45 Brugom, Brud, Bryllup
> > >         > Sl 48 ...
> > >         >
> > >         > SL 144 = Supernova 1A eksplosioner
> > >         >
> > >         > 48 * 3 = 144
> > >         >
> > >         > Aha ...
> > >         >
> > >         >
> > >         > Koden skal muligvis læses omvendt.
> > >         >
> > >         >
> > >         > Først kendes 42 + 42 + 43 = 127
> > >         >
> > >         > Denæst kendes markør 144 (der repræsenterer 1,44 Solemasse)
> > >         > Se evt. ...
> > >         > https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer-144
> > >         >
> > >         >
> > >         > Og "kunden" skal så gå "baglæns" fra 144 til 144/3 = 48
> > >         >
> > >         > Og derved bliver "kunden" *guidet* hen imod Cygnus A,
> > >         > hvis kendetegn netop er, at den befinder sig i det yderste
> > >         > nord (FORUDSAT selvfølgelig at radioastronomi er blevet
> > >         > opfundet)
> > >         >
> > >         >
> > >         > Og når dén position først er kendt, da bør "kunden" kunne indse,
> > >         > at Sl 127 repræsenterer en *galaktisk* opmåling af Cygnus A's
> > >         > position (og dermed også en *galaktisk* opmåling af 7-stjernen,
> > >         > hvorved hele den videnskabelige bevisbyrde fremkommer)!
> > >
> > >
> > >     samt ...
> > >
> > >         Newsgroups:
> > >             News:dk.livssyn.kristendom
> > >             News:dk.videnskab
> > >             News:no.kultur.folklore.ufo
> > >         Sent: Wednesday, February 01, 2012, CET 00:23, GMT (31/1-12) 23:23
> > >         Subject: Re: Ny asteroide-markør 744 fundet (2012 BX34).
> > >                 ET-warning to psychopath-assholes on Earth -
> > >             Re: 2012 uge 4 (news samlet)
> > >         13920 news:4f2877d9$0$294$14726298@news.sunsite.dk
> > >         https://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/7bb6df043e8a9fe3
> > >         https://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/7bb6df043e8a9fe3
> > >         https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/7bb6df043e8a9fe3
> > >         >
> > >         > Og det har givet anledning til følgende undersøgelse:
> > >         >
> > >         >         000 (0) ~ +30.826664
> > >         >         016 (1)
> > >         >         128 (8) ~ -46.2
> > >         >         144 (9) ~ -55.828
> > >         >         160 (10)
> > >         >         1600 (100)
> > >         >
> > >         > Hmm ... (memory on from) ...
> > >         >
> > >         >         ... 1600 stadier ..., Åb. (Rev.) 14,20 (sidste vers i kap. 14)
> > >         >         ... 7 engle ...7 plager ..., Åb. (Rev.) 15,1
> > >         >
> > >         >
> > >         > *Kanske* 7-stjernen (på position 128 i stjernekort 2) her er nævnt indirekte
> > >         > med angivelse af det galaktiske længdegradsposition, (godt nok i *krypteret*
> > >         > form)!
> > >         >
> > >         > Og ...
> > >         >
> > >         > Hvis man kan bruge brøken 1/9, så kan man givetvis også bruge andre brøker:
> > >         >
> > >         > 1600 / 12.5 = 128 (7-stjernen, M45)
> > >         > 1800 / 12.5 = 144
> > >         > (se stamtavlen, see https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer-144/07753
> > >
> > >
> > > END of part 1
> >
> >
> > Herefter er midlertidige notater blevet foretaget i følgende filer:
> >
> >         13988, 13989, 13990,
> >         13991, 13997,
> >                     13998, 13999, 14000, 14001
> >
> >         se evt. ...
> >
> >         Newsgroups:
> >             News:dk.snak
> >         Sent: Monday, February 20, 2012, CET 13:40, GMT 12:40
> >         Subject: Re: Part 2 -
> >             Was: Found perhaps the survey of the motherstar/motherplanet (part 1) ...
> >             The main-program (message from ET, Aliens)
> >         14001 news:4f423f2c$0$294$14726298@news.sunsite.dk
> >         https://groups.google.com/group/dk.snak/msg/006d64a6b85c2230
> >
> >
> > Samlet udskrift af disse notater er følgende (dog med tilføjelser og ændringer):
> >
> > -
> >
> > Input memory from ...
> >
> >         https://sites.google.com/site/etbible/home
> >
> >         Jesus siger:
> >
> >                 Med Himmeriget er det ligesom
> >                 med en skat, der var skjult i en
> >                 mark, og en mand finder den og hol-
> >                 der det hemmeligt, og af glæde over
> >                 den går han hen og sælger alt, hvad
> >                 har har, og køber den mark.
> >
> >                 Matt. 13,144
> >
> >         Kunne det tænkes, at der tales om en meget håndgribelig skat
> >         (foruden det religiøse) ?
> >
> >
> > En hypotese opstod (i mit sind):
> >
> > Kunne det tænkes, at begrebet 'Brudgom' dækkede over *den-skjulte-skat* ?
> >
> > Associationer (mellem disse 2 begreber) ér der jo *religiøst* set (i Bibelen), idet ...
> >
> >         7 stjernen + Jesus
> >
> >         (Åb 1,12-20)
> >
> >         +
> >
> >         Guds Ånd = 7, se Ex. (2.Mos.) 37,17-24; Zak. 4,2.6.10c
> >
> >         +
> >
> >         Jesu ånd = Gud Helligånd, se John 14,16-17a.23. Rom. 5,5. Ef. 1,13-14a.
> >
> >     og ...
> >
> >         Jesus = Brudgom
> >
> >         (Matt 9,15.15; 25,1.5.6.10
> >          Mark 2,19.19.20
> >          Luke 5,34.35
> >          John 2.9; 3.29.29.29, se tillige Matt. 22,2 Rev. 19,7
> >          (Rev. (Åb) 18,23), her nævnt i en anden betydning
> >         )
> >
> >         = 15 stk. i NT
> >         = ordet 'brudgom' nævnt i NT.
> >
> >
> > Det blev derfor relevant af studere Salme 19 nærmere, da teksten jo også her
> > kommer ind på begrebet Brudgom (Salme 19,6 - english Bridegroom, Psalm 19,5)
> >
> > Salme 19 blev nu opfattet - symbolsk set - som en SKAT, altså noget *kostbart*!
> >
> > Ikke helt uden betydning blev derfor følgende ord læst:
> >
> >         ... guld ... guld ...
> >
> >         (Salme 19,11)
> >
> >     English version (King James):
> >
> >         ... gold ... gold ...
> >
> >         (Psalm 19,10.10)
> >
> >  Var der virrkelig her tale om en *skat* (tænkte jeg) ? - Guld ér jo ret kostbart
> > (og kunne derfor - med god grund - symbolisere skatten, verbalt set)!
> >
> >
> > I den danske oversættelse (fra 1931) er der udfor dette skriftsted nogle
> > henvisninger til Salme 119.72.103, og det blev selvfølgelig også relevant at
> > granske/studere disse nærmere.
> >
> >
> > Men *hvorfor* TILFÆLDIGVIS Salme 119 ?
> >
> > Differencen mellem de to tal (på 100) er jo et næsten fór pænt et afrundet tal!
> >
> > Efter noget tid kom jeg i tanke om følgende notat:
> >
> >         Newsgroups:
> >             News:dk.livssyn.kristendom
> >             News:dk.videnskab
> >             News:no.kultur.folklore.ufo
> >         Sent: Tuesday, July 15, 2008 1:42 PM
> >         Subject: Chandrasekhars_grænsemasse_på_1,44_solmasser indiciet -
> >             Was: The main-program (message from ET, Aliens)
> >         07660 news:487c9b54$0$90266$14726298@news.sunsite.dk *Chandrasekhars
> >         http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/cd6649d2c6a92bdd
> >         >
> >         > >     " ... ny sang ... 10-strenget ... ", Sl (Ps) 144,9
> >         [ ... ]
> >         > >     " ... 1000, 10.000 ...", Sl 144,13b
> >         [ ... ]
> >         > Dét, der altså IKKE nævnes, er ...
> >         [ ... ]
> >         > The *missing* number is ... (10, X, 1.000, 10.000) ... 100
> >         >
> >         > Tallet 100 kan altså nu (efter denne lille "dekryptering") umiddelbart
> >         > *sammenkædes* med tallet144, hvorved fås:
> >         [ ... ]
> >         >         144 / 100 = 1,44
> >
> >
> > Aha (tænkte jeg)!
> >
> > Der jumpes måske *præcis* 100 for, at vi skal blive MINDET OM noget angående
> > dette!
> >
> >
> > Om Salme 119 er der tidligere blevet sagt følgende:
> >
> >         Newsgroups:
> >             News:dk.livssyn.kristendom
> >             News:dk.videnskab
> >             News:no.kultur.folklore.ufo
> >         Sent: Sunday, October 15, 2006 12:16 PM
> >         Subject: Found fragment 7-0-7 at Zec (Zak) 4,2 and at the Revelation -
> >             Was: The main-program (message from ET, Aliens)
> >         05793 news:oMoYg.36$cA4.35@news.get2net.dk *
> >         http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/a831b8fc08249fa3
> >         >
> >         > Salme 22 er *symbolsk* det sidste bogstav i det hebraiske alfabet, og det
> >         > vil med andre ord sige, at vi måske umiddelbart kan tillade os at "jumpe"
> >         > til næste synkronisering (Salme 119). Se evt. ang. dette ...
> >         > 5774 news:7N6Xg.32$AI1.31@news.get2net.dk
> >         http://groups.google.dk/group/dk.livssyn.kristendom/msg/34663d853858426e
> >         > >
> >         > > Salme 119 er *meget* la-a-ang. Denne Salme er inddelt i det hebraiske
> >         > > alfabelts 22 bogstaver, startende med:
> >
> >
> > En ny hypotese opstod (i mit sind) på den baggrund:
> >
> >         Kunne det tænkes, at Salme 119 OGSÅ er en art *oversigt* over de 150 salmer,
> >         hvor altså hvert vers repræsenterer en salme (i nummerisk rækkefølge) ?
> >
> >         Og i så fald:
> >
> >         Hvad står der så udfor vers 144 ? -
> >
> >         Ville der være en fin hentydning til noget angående Chandrasekhars
> >         grænsemasse på 1,44 solmasser ?
> >
> >         (den kritiske masse, der skal til for at en  supernova type 1a eksplosion
> >         finder sted)
> >
> >
> > Det ville jo være enormt smart, fordi så kunne man jo OGSÅ *guide* en "jæger"
> > (til at finde sit "bytte" ved at komme med små fine hentydninger (et karakteristika),
> > som ikke er til at ta' fejl af.
> >
> > Men ...
> >
> > I så fald - hvis denne hypotese skal kunne hoilde stik - må det nødvendigvis kunne
> > BEVISES *videnskabeligt*, at man allerede da man nedskrev Salme 119 kunne
> > identificere hvert enkelt vers nummerisk (for ellers kunne vers-inddelingen jo blot
> > være en tilfældighed)!
> >
> > Overrasket blev jeg derfor, da jeg læste DK-1933 oversættelsens overskrift til
> > Salme 119, idet der her stod følgende:
> >
> >         ... Salmen er alfabetisk, således at de første otte vers alle begynder med
> >         det første bogstav i alfabetet, de næste otte alle med andet o.s.v.
> >
> >
> > Det kunne altså faktisk BEVISES *videnskabeligt*, at netop lige denne salme,
> > vers for vers, var kendt, allerede dengang den blev nedskrevet (og dermed kunne
> > hypotesen tåle sin prøve, den såkaldte efterkontrollering)!
> >
> >
> > Udfor vers 144 stod der desværre ikke noget specielt bemærkelsesværdigt! Og
> > dét var jo ærgeligt ... :-(
> >
> > Men ...
> >
> > Der var dog alligevel en art markørsystem, fordi selve opbygningen af salmen
> > afslørede noget karakteristisk:
> >
> >         From: "Jesus-loves-you" <John15.13@1.John4.8.Heaven>
> >         Newsgroups:
> >             News:dk.livssyn.kristendom
> >             News:no.kultur.folklore.ufo
> >         Sent: Wednesday, October 11, 2006 2:59 PM
> >         Subject: The Animal-footstep-system-construction -
> >             Was: Psalm 144 - found feedback from 100-102 -
> >             Was: Found 24 and 40 -
> >             Was: Noa-definitionen, feedback from the Revelation (Åbenbaringsbogen)
> >         05774 news:7N6Xg.32$AI1.31@news.get2net.dk
> >         http://groups.google.dk/group/dk.livssyn.kristendom/msg/34663d853858426e
> >         >
> >         > Salme 119 er *meget* la-a-ang. Denne Salme er inddelt i det hebraiske
> >         > alfabelts 22 bogstaver, startende med:
> >         >
> >         > 01    Aleph, verse 1
> >         > 02    Beth, verse 9
> >         > 03    Gimel, verse 17
> >         > 04    Daleth, verse 25
> >         > 05    He, verse 33
> >         > 06    Vau, verse 41
> >         > 07    Zain, verse 49
> >         > 08    Cheth, verse 57
> >         > 09    Teth, verse 65
> >         > 10    Jod, verse 73
> >         > 11    Caph, verse 81
> >         > 12    Lamed, verse 89
> >         > 13    Mem, verse 97
> >         > 14    Nun, verse 105
> >         > 15    Samech, verse 113
> >         > 16    Ain, verse 121
> >         > 17    Pe, verse 129
> >         > 18    Tzaddi, verse 137
> >         > 19    Koph, verse 145
> >         > 20    Resh, verse 153
> >         > 21    Schin, verse 161
> >         [ ... ]
> >         > 22    Tau, verse 169
> >
> >
> > Dette giver følgende oversigt over Salme 119s 176 vers:
> >
> >         01    Aleph, verse 1-8
> >         02    Beth, verse 9-16
> >         03    Gimel, verse 17-24
> >         04    Daleth, verse 25-32
> >         05    He, verse 33-40
> >         06    Vau, verse 41-48
> >         07    Zain, verse 49-56
> >         08    Cheth, verse 57-64
> >         09    Teth, verse 65-72
> >         10    Jod, verse 73-80
> >         11    Caph, verse 81-88
> >         12    Lamed, verse 89-96
> >         13    Mem, verse 97-104
> >         14    Nun, verse 105-112
> >         15    Samech, verse 113-120
> >         16    Ain, verse 121-128
> >         17    Pe, verse 129-136
> >         18    Tzaddi, verse 137-144
> >         19    Koph, verse 145-152
> >         20    Resh, verse 153-160
> >         21    Schin, verse 161-168
> >         22    Tau, verse 169-176
> >
> >
> > Vers 144 havde altså tallet nummer 18 påhæftet:
> >
> > Compare with ...
> >
> >         Newsgroups:
> >             News:dk.livssyn.kristendom
> >             News:dk.videnskab
> >             News:no.kultur.folklore.ufo
> >         Sent: Wednesday, February 01, 2012, CET 00:23, GMT (31/1-12) 23:23
> >         Subject: Re: Ny asteroide-markør 744 fundet (2012 BX34).
> >                 ET-warning to psychopath-assholes on Earth -
> >             Re: 2012 uge 4 (news samlet)
> >         13920 news:4f2877d9$0$294$14726298@news.sunsite.dk
> >         https://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/7bb6df043e8a9fe3
> >         https://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/7bb6df043e8a9fe3
> >         https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/7bb6df043e8a9fe3
> >         >
> >         > Og det har givet anledning til følgende undersøgelse:
> >         >
> >         >         000 (0) ~ +30.826664
> >         >         016 (1)
> >         >         128 (8) ~ -46.2
> >         >         144 (9) ~ -55.828
> >         >         160 (10)
> >         >         1600 (100)
> >         >
> >         > Hmm ... (memory on from) ...
> >         >
> >         >         ... 1600 stadier ..., Åb. (Rev.) 14,20 (sidste vers i kap. 14)
> >         >         ... 7 engle ...7 plager ..., Åb. (Rev.) 15,1
> >         >
> >         >
> >         > *Kanske* 7-stjernen (på position 128 i stjernekort 2) her er nævnt indirekte
> >         > med angivelse af det galaktiske længdegradsposition, (godt nok i *krypteret*
> >         > form)!
> >         >
> >         > Og ...
> >         >
> >         > Hvis man kan bruge brøken 1/9, så kan man givetvis også bruge andre brøker:
> >         >
> >         > 1600 / 12.5 = 128 (7-stjernen, M45)
> >         > 1800 / 12.5 = 144
> >         > (se stamtavlen, see
> >         https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer-144/07753
> >
> >
> > De 2 tabeller stemmer overens (hvis man medtager markør-100), idet ...
> >
> >         16    Ain, verse 121-128
> >         ...
> >         18    Tzaddi, verse 137-144
> >
> >     ... kan omskrives til:
> >
> >         16 * 100 = 1600, markør 127 og 128
> >         18 * 100 = 1800, 144 / 100 = 1,44
> >
> >
> > Opdagelsen blev bestyrken af et andet fund, som er følgende:
> >
> >         8
> >         ... Efter den ottende ...
> >         (Salme 6,1)
> >
> >     +
> >
> >         8
> >         ... Efter den ottende ...
> >         (Salme 12,1)
> >
> > De 2 tal-udtryk kunne således opfattes som en lille fin hentydning til den
> > karakteristiske opbygning af Salme 119, hvor ...
> >
> >         ... Salmen er alfabetisk, således at de første 8 vers alle begynder med
> >         det første bogstav i alfabetet, de næste 8 alle med andet o.s.v.
> >
> >
> > Det nye ved dette fund i Salme 6 og 12 var dog, at det *afslørede* kanske
> > kendskab til slægtstavlens *skjulte* 144-markør, idet - hvis vi igen benytter
> > 100-markøren - får følgende regnskab:
> >
> >          600
> >         +
> >         1200
> >         =
> >         1800
> >
> >     Compare with ...
> >
> >         Newsgroups:
> >             News:dk.livssyn.kristendom
> >             News:dk.videnskab
> >             News:no.kultur.folklore.ufo
> >         Sent: Wednesday, February 01, 2012, CET 00:23, GMT (31/1-12) 23:23
> >         Subject: Re: Ny asteroide-markør 744 fundet (2012 BX34).
> >                 ET-warning to psychopath-assholes on Earth -
> >             Re: 2012 uge 4 (news samlet)
> >         13920 news:4f2877d9$0$294$14726298@news.sunsite.dk
> >         https://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/7bb6df043e8a9fe3
> >         https://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/7bb6df043e8a9fe3
> >         https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/7bb6df043e8a9fe3
> >         >
> >         > 1600 / 12.5 = 128 (7-stjernen, M45)
> >         > 1800 / 12.5 = 144
> >         > (se stamtavlen, see https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer-144/07753
> >
> >
> > Det *nye* her er så, at det tilkendegives, at de 1800 i virkeligheden består af
> > i hvert fald et 600-tal, apropos selve den galaktiske opmålingsenhed.
> >
> > Markørerne var der altså (i salme 119), men de er camouflerede (skjult),
> > apropos ...
> >
> >         Jesus siger:
> >
> >                 Med Himmeriget er det ligesom
> >                 med en skat, der var skjult i en
> >                 mark, og en mand finder den og hol-
> >                 der det hemmeligt, og af glæde over
> >                 den går han hen og sælger alt, hvad
> >                 har har, og køber den mark.
> >
> >                 Matt. 13,144
> >
> >         Kunne det tænkes, at der tales om en meget håndgribelig skat
> >         (foruden det religiøse) ?
> >
> >
> > Sammenlagt kan man forledes til at sige, at vi gennem dette er blevet fodret med
> > en hel masse "godbidder", som alt i alt nok har skærpet vor appetit.
> >
> > Den midlertidige antagelse; altså hypotesen om, at Salme 119 er en art *oversigt*
> > over de 150 salmer,  hvor altså hvert vers NOGENGANGE kunne repræsentere
> > en salme (i nummerisk rækkefølge), forekom mig troværdig.
> >
> >
> > Et spørgsmål meldte sig straks:
> >
> >         Hvad siger Salme 119 om sig selv ?
> >
> >         Afslører Salme 119 vers 119 noget vedrørende oversigten og
> >         er der her også eventuelt skjulte skatte (apropos Salme 119,72) ?
> >
> > Her stod der så følgende:
> >
> >         ... slagger ...
> >         (Sl 119,119)
> >
> > Slagger er et restprodukt nævnt flere steder i Biblen (se fx. 1.Pet. 1,7)
> >
> > Når du fx. varmer sølv eller guld op og det begynder at smelte, vil alle
> > urenhederne komme op til overfladen (fx. andre metaller såsom jern,
> > kobber osv) og kan skrabes bort - og dermed altså fjernes fra det
> > flydende metal.
> >     Herved forædles det oprindelige metal og bliver altså dermed mere
> > kostbart, mens restproduktet, der blev fjernet, er slagger og så godt som
> > værdiløst.
> >
> > Og det er sikkert denne betydning, der tilkendegives i salme 119,119.
> >
> > Sagt på hverdagsdansk (kunne ordene måske lyde således):
> >
> >         "Det er IKKE her i Salme 119, at du skal finde noget kostbart.
> >         Der er KUN slagger her. Ingen skat!"
> >
> > Nå!
> >
> > Det blev derfor selvfølge nu relevant at undersøge den oprindelige ide, som gik
> > ud på at undersøge guld-markøren (jumpet fra Salme 19):
> >
> >
> > Hvor mange steder i Salme 119 stod denne markør ?
> >
> > Kun 2 steder (fandt jeg ud af):
> >
> >         ... guld ...
> >         (Salme 119,72)
> >
> >     samt ...
> >
> >         ... guld ... skatte ...
> >         (Salme 119,127)
> >
> >
> > Da indså jeg STRAKS noget *afslørende*. Ordet guld blev nævnt i selvsamme
> > forbindelse som tallet 127, apropos ...
> >
> >         Newsgroups:
> >             News:dk.livssyn.kristendom
> >             News:dk.videnskab
> >             News:no.kultur.folklore.ufo
> >         Sent: Monday, November 07, 2011, CET 01:52, GMT 00:52
> >         Subject: Re: Found Cygnus A i det yderste nord (Sl 48) -
> >             Was: Found markpointer 43 connected to Cygnus-A inside the ET-Starmap
> >                 (inside the Bible) -
> >             Was: The main-program (message from ET, Aliens)
> >         13663 news:4eb72bae$0$288$14726298@news.sunsite.dk
> >         https://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/799896e9ff228c82
> >         https://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/65f5db3e985b03c8
> >         https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/0c5a4f7d3579cbbc
> >         >
> >         > Og derved bliver "kunden" *guidet* hen imod Cygnus A,
> >         > hvis kendetegn netop er, at den befinder sig i det yderste
> >         > nord (FORUDSAT selvfølgelig at radioastronomi er blevet
> >         > opfundet)
> >         >
> >         >
> >         > Og når dén position først er kendt, da bør "kunden" kunne indse,
> >         > at Sl 127 repræsenterer en *galaktisk* opmåling af Cygnus A's
> >         > position (og dermed også en *galaktisk* opmåling af 7-stjernen,
> >         > hvorved hele den videnskabelige bevisbyrde fremkommer)!
> >
> >
> > Personen, der har forfattet Salme 119, *afslører* altså her indirekte kendskab
> > til de astronomiske *kendsgerninger*.
> >
> > Her har vi måske nok den fineste indirekte hentydning til selve hovedprogrammet
> > (the main-program)!
> >
> > Det er - for øvrigt - første gang, at koden (inside the Bible) *selv* AFSLØRER,
> > at der vitterlig er tale om en skat (udfor 127)!
> >
> >
> > Men hva' mht. det andet guld-fund i Salme 119 vers 72 ? -
> >
> > Hvorfor netop lige tallet 72 ?
> >
> > Kunne det være dér, at skatten så var gemt ?
> >
> > Umiddelbart kunne jeg IKKE finde noget specielt i Salme 72, men jeg opdagede
> > noget mærkeligt:
> >
> > I Salme 119 vers 103 og 104 og 105 var der henvisninger i den danske oversættelse,
> > der "tilfældigvis" pegede tilbage på Salme 19, hvorfor vi jo oprindelig kom!
> >
> > Hvorfor nu det ?
> >
> > Hvad betyder 104 ?
> >
> > Efter noget tid fik jeg følgende idé:
> >
> >         Kunne tallet 72 være *krypteret* ?
> >
> > Og da indså jeg, at tallet pludselig gav mening, hvis man talte bagfra, altså fra
> > slutningen af salme 119 fra vers 176, idet ...
> >
> >         176 - 72 = 104
> >
> > Tallet 72 var altså en *skjult* meddelse, som i virkeligheden dækkede over
> > tallet 104 (bare i endnu mere krypteret form)!
> >
> > Men hva' betyder 104 ?
> >
> > Hvorfor kan man hoppe fra Salme 19 via guld-markøren til Salme 119,
> > og så tilbage igen via "porten" 104 ?
> >
> > Hva' dækker 104 over ?
> >
> >
> > Jeg begyndte at undersøge Salme 119 for andre skjulte hentydninger, og
> > på et tidspunkt fik jeg også idéen om, at måske Det Periodiske Systems
> > "fingeraftryk, se evt. ...
> > https://sites.google.com/site/kallfiles1/science/periodic-system/fingerprints
> > ... var nævnt, men jeg fandt desværre ikke noget interessant udfor vers
> > 43 eller 61.
> >
> > På et tidspunkt indså jeg, at tallet 104 pludselig gav mening; idet det jo kunne
> > dække over formlen:
> >
> >         43 + 61 = 104
> >
> >
> > Jeg valgte derfor at gøre mig et notat:
> >
> >         104 symboliserer (i krypteret form) 43-61-"fingeraftrykket"
> >
> > Og minsandten om ikke dette tal 104 nu begyndte at titte frem flere steder!
> >
> >
> > END of part 2.
> >
>
> Konklusionen måtte derfor være, at tallet 72 (i Salme 119,72) IKKE direkte
> dækkede over noget vedrørende den skjulte skat, men blot tilkendegav måske
> noget ang. dette.
>
> Men i så fald hvad ?
>
>         Din munds lov er mig mere værd
>         end guld og sølv i dynger.
>         (Salme 119,72)
>
> Sporet endte tilsyneladende blindt!
>
> Hmm ...
>
>         Din munds lov er mig MERE VÆRD end ...
>
>     apropos ...
>
>         Dit Ord er en lygte for min fod ...
>         (Salme 119,105)
>
>
> Ergo måtte jeg gå TILBAGE til dér, hvor jeg sidste gang var 100% sikker på,
> at koden var forstået korrekt (apropos det såkaldte tabte øksehovedprincip).
>
>
> Guld-fundet i Salme 119,127 var 100% sikkert, så jeg valgte at foretage en
> tilbundsgående scanning at denne guld-markør og fandt følgende:
>
>         Markør guld (markpointer gold) i Salmernes Bog / inside Psalm
>
>         Og nogle Salmer (af de i alt 150 stk.) forekom mig at udskille sig
>         fra resten (idet søgeordet forekom *flere* gange)
>
>         Antal_Text
>         2____Sl 019,10.10
>         __1__Sl 021,3
>         2____Sl 045,9.13
>         __1__Sl 068,13
>         __1__Sl 072,15
>         __1__Sl 105,37
>         __1__Sl 115,4
>         2____Sl 119,72.127
>         __1__Sl 135,15
>
>         (ordet nævnt i alt 12 gange)
>
> Det interessante. vi her STRAKS opdager, er, at de salmer (der udskiller sig
> fra resten) ...
>
>         Antal_Text
>         2____Sl 019,10.10, Brudgommen
>         2____Sl 045,9.13, Bryllup
>         2____Sl 119,72.127, Oversigt (internal map)
>
> ... *allerede* ER VELKENDTE, idet ... (input memory from) ...
>
>         Newsgroups:
>             News:dk.livssyn.kristendom
>             News:dk.videnskab
>             News:no.kultur.folklore.ufo
>         Sent: Monday, November 07, 2011, CET 01:52, GMT 00:52
>         Subject: Re: Found Cygnus A i det yderste nord (Sl 48) -
>             Was: Found markpointer 43 connected to Cygnus-A inside the ET-Starmap
>                 (inside the Bible) -
>             Was: The main-program (message from ET, Aliens)
>         13663 news:4eb72bae$0$288$14726298@news.sunsite.dk
>         https://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/799896e9ff228c82
>         https://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/65f5db3e985b03c8
>         https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/0c5a4f7d3579cbbc
>         >
>         > Sl 19 Brudgom
>         > Sl 45 Brugom, Brud, Bryllup
>
>
> Dette kunne simpelthen IKKE være en såkaldt tilfældighed. Forfatteren af
> Salmernes Bog havde altså IGEN efterladt en "godbid" til os; et spor man
> ku' følge, som når en jæger er på jagt efter et bytte! ... :-)
>
>
> En ny hypotese opstod:
>
> Kunne det tænkes, at det forhold sig på samme måde mht. andre søgeord ?
>
> Dét må jo komme an på en prøve!
>
> Det blev derfor også aktuelt at scanne hele Salmernes Bog for begrebet 'sol' (sun),
> fordi dét ord jo umiddelbart OGSÅ kan associeres til begrebet 'brudgom'; altså
> dér, hvor skatten mistænkes for at være gemt.
>
> Resultatet blev følgende:
>
>         Markør sol (markpointer sun) i Salmernes Bog / inside Psalm
>
>         Antal_Text
>
>         __1__Sl 019,4
>         __1__Sl 044,12
>         2____Sl 050,1.1
>         __1__Sl 058,8
>         2____Sl 072,5.17
>         __1__Sl 074,16
>         __1__Sl 084,11
>         __1__Sl 089,36
>         2____Sl 104,19.22
>         __1__Sl 105,17
>         2____Sl 113,3.3
>         __1__Sl 121,6
>         __1__Sl 136,8
>         __1__Sl 148,3
>
>         (ordet nævnt i alt 18 gange)
>
> 18 ?
>
> Compare with ...
>
>         Sent: Tuesday, February 21, 2012, CET 12:06, GMT 11:06
>         Subject: Found perhaps the survey of the motherstar/motherplanet (part 2) -
>             Was: The main-program (message from ET, Aliens)
>         14005 news:4f437ab5$0$288$14726298@news.sunsite.dk
>         https://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/152a4736da272cbf
>         https://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/152a4736da272cbf
>         https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/152a4736da272cbf
>         >
>         > Vers 144 havde altså tallet nummer 18 påhæftet:
>
>
> Markør 18 "tittede" frem. Mistanken blev dermed forstyrket! ... :-)
>
>
> Også her var der nogle salmer, der skilte sig ud fra resten:
>
>         Antal_Text
>         2____Sl 050,1.1
>         2____Sl 072,5.17
>         2____Sl 104,19.22
>         2____Sl 113,3.3
>
>
> Øjeblikkelig kunne en hel del af tallene *genkendes*! Og alle omhandlede
> de noget angående 144 (supernova eksplosion type 1A), fordi alle markørerne
> drejede sig udelukkende om atomfysik:
>
> 2____Sl 050,1.1
>
>     Compare with ...
>
>         https://sites.google.com/site/etbible/home/platinum-193
>
>         Newsgroups:
>             News:dk.livssyn.kristendom
>             News:dk.videnskab
>             News:no.kultur.folklore.ufo
>         Sent: Friday, September 21, 2007, CET 21:33, GMT 19:33
>         Subject: Jubelåret (78-Pt-193, ½life = 50 y) -
>             Was: The main-program (message from ET, Aliens)
>         6981 news:D0VIi.41$1x3.40@news.get2net.dk * 78-Pt-193, ½ life = 50
>         http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/9f3db4da5eda6227
>
>         Platin-193 indiciet (inside the Bible) benytter jo "tilfældigvis" markør 50
>
>
> 2____Sl 072,5.17
>
>     Compare with ...
>
>         Sent: Tuesday, February 21, 2012, CET 12:06, GMT 11:06
>         Subject: Found perhaps the survey of the motherstar/motherplanet (part 2) -
>             Was: The main-program (message from ET, Aliens)
>         14005 news:4f437ab5$0$288$14726298@news.sunsite.dk
>         https://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/152a4736da272cbf
>         https://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/152a4736da272cbf
>         https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/152a4736da272cbf
>
>         >
>         > Og da indså jeg, at tallet pludselig gav mening, hvis man talte bagfra, altså fra
>         > slutningen af salme 119 fra vers 176, idet ...
>         >
>         >         176 - 72 = 104
>         [ ... ]
>         > ... Det Periodiske Systems
>         > "fingeraftryk, se evt. ...
>         > https://sites.google.com/site/kallfiles1/science/periodic-system/fingerprints
>         [ ... ]
>         > På et tidspunkt indså jeg, at tallet 104 pludselig gav mening; idet det jo kunne
>         > dække over formlen:
>         >
>         >         43 + 61 = 104
>
>
> 2____Sl 104,19.22
>
>     Compare with ...
>
>
>         Sent: Tuesday, February 21, 2012, CET 12:06, GMT 11:06
>         Subject: Found perhaps the survey of the motherstar/motherplanet (part 2) -
>             Was: The main-program (message from ET, Aliens)
>         14005 news:4f437ab5$0$288$14726298@news.sunsite.dk
>         https://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/152a4736da272cbf
>         https://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/152a4736da272cbf
>         https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/152a4736da272cbf
>
>         >
>         > Og da indså jeg, at tallet pludselig gav mening, hvis man talte bagfra, altså fra
>         > slutningen af salme 119 fra vers 176, idet ...
>         >
>         >         176 - 72 = 104
>         [ ... ]
>         > ... Det Periodiske Systems
>         > "fingeraftryk, se evt. ...
>         > https://sites.google.com/site/kallfiles1/science/periodic-system/fingerprints
>         [ ... ]
>         > På et tidspunkt indså jeg, at tallet 104 pludselig gav mening; idet det jo kunne
>         > dække over formlen:
>         >
>         >         43 + 61 = 104
>
>
> Heller ej dette kunne altså tilskrives en såkaldt tilfældighed! Også her var
> tallene nedskrevet helt bevidst af forfatteren til Salmernes Bog. Vedkommende
> *afslørede* hermed endnu engang sit kendskab til moderne atomfysik!
>
> Dette var - og er fortsat -  i sig selv en KÆMPE sensation, fordi Menneskeheden
> (dengang Salmernes Bog blev forfattet for henved 2.500 år siden) jo IKKE havde
> kendskab til atomfysik.
>     Ergo kan denne viden kun komme et andet sted! Enten ude fra Rummet eller
> noget overnaturligt (apropos en såkaldt Guddom)!
>
>
> Logikken bag denne nye delmængde er der også, fordi ...
>
> Alle disse 3 omhandler noget vedrørende grundstoffer (atomfysik), og disse bliver
> jo produkseret i en sol, apropos vores søgeord !!!
>
>
> Men hva' mht. den sidste (Sl 113) ?
>
> Dén kender vi jo ikke noget til!
>
> Den er markeret lidt mere som Platin-193 indiciet (i forhold til de 2 andre) ...
>
>         Antal_Text
>         2____Sl 050,1.1
>         2____Sl 113,3.3
>
>         2____Sl 072,5.17
>         2____Sl 104,19.22
>
>
> ... idet *gentagelsen* af søgeordet står klods op af hinanden (i selvsamme
> vers)!
>
>
> Kunne det tænkes, at koden ville afsløre et nyt ustabilt isotop (med en
> halveringstid på henved ca, 113 år) og dermed skabe et *nyt* indicium
> for os?
>
> (i så fald var det absolut værd at bruge lidt ekstra tid på denne "omvej"!)
>
> Eller ...
>
> Kunne det tænkes, at det er her, selve skatten er gemt ?
>
>
> Prøv at hør hvor kryptisk denne salme starter:
>
>         ... fra nu og til evig tid ...
>         (Sl 113,2)
>
> Man kommer jo uvilkårligt til at tænke på noget, der er ret stabilt,
> apropos de stabile grundstoffer!
>
>
> De andre 3 i delmængden omhandlede UDELUKKENDE *ustabile*
> isotober!
>
> Og dermed udskiller nr. 113 sig altså markant fra de andre!
>
> Ergo var det nok IKKE et nyt ustabilt isotop, koden herigennem kunne
> afsløre
>
>
> Sl 113s hebraiske begyndelsesbogstav er - for øvrigt - nr. 15, apropos ...
>
>         The main-program
>
>         Newsgroups:
>             News:dk.livssyn.kristendom
>             News:dk.videnskab
>             News:no.kultur.folklore.ufo
>         Sent: Saturday, October 14, 2006, CET 09:18, GMT 07:18
>         Subject: The main-program (message from ET, Aliens)
>         05786 news:ub0Yg.8$WB6.4@news.get2net.dk *
>         http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/1cc7d1b2bb09089b
>         >
>         > Symbol-genkendelserne er ...
>         >
>         > Input:
>         >
>         > 5781 news:d1gXg.345$8W.7@news.get2net.dk
>         > >
>         > > > ... gges det første Templet (Sl 127) af Salomo.
>         > [ ... ]
>         > > Øh ... der er flere måder at tælle på.
>         > >
>         > > Her er en oversigt:
>         > >
>         > > 7    120    23    1
>         > > 6    121    24    2
>         > > 5    122    25    David
>         > > 4    123    26    1
>         > > 3    124    27    David
>         > > 2    125    28    1
>         > > 1    126    29    2
>         > > 0    127    30    Solomon, Cygnus-A Noa longitude
>         > > 1    128    31    1
>         > > 2    129    32    2
>         > > 3    130    33    3
>         > > 4    131    34    David
>         > > 5    132    35    1
>         > > 6    133    36    David
>         > > 7    134    37    1
>
>         I alt 15 stk (120, 121 ... 134)
>
>
> Kanske en art hjælpe markør (til at finde den galaktiske breddegrad) ?
>
>
> Dernæst:
>
>         ... fra sol i opgang til sol i bjerge ...
>         (Sl 113,3)
>
> Dvs. lige fra morgen til aften (½ døgn eller ½ jord-*omdrejning*), apropos
> den galaktiske *breddegrads*-inddeling (fra nord til syd).
>
> Men i så fald: Hva' er op og hva' er ned ?
>
> Kunne vores "oversigtssalme" (Sl 119) guide os lidt herigennem ?
>
> Her står der følgende:
>
>         ... Jeg hader tvesindet mand ...
>         (Sl 119,113)
>
> Og jeg hader også noget 2-delt, fordi man - som sagt - jo ikke ved,
> hvad der er op og hvad der er ned!
>
> Jeg HADER det, fordi det jo er noget rod, og det synes ET åbenbart
> også ... :-)
>
> Og hentydningen var fin nok (i oversigtssalmen)!
>
>
> END of part 3.


Et spørgsmål meldte sig af praktiske grunde:

        Kunne vi præcisere tallet 113 med flere betydende cifre ?

        (så vi endnu bedre kunne lokalisere objektet på den
        galaktiske breddegrad)


Salmen består af 9 vers (i den danske oversættelse)

Det sidste vers er interessant, fordi ...

        ... barnløs hustru ... lykkelig barnemoder
        (Salme 113,9)

Der en en religiøs betydning af disse ord, men det er ikke lige just dén,
vi skal hæfte os ved her (i denne *specifikke* sammenhæng), fordi ...

Det kan faktisk godt tænkes, at det er selve *markøren*!

Et mirakel indtræffer jo ikke sådan hver dag, i hvert fald ikke i vores
moderne samfund anno 2012 her i Danmark.

Og det er faktisk sjældent jeg har hørt om det andre steder.

Men bevares!

Med moderne hjælpemidler kan mange ufrugtbare kvinder faktisk
godt føde afkom vha. kunstig befrugtning osv.

Men ...

Dét havde man altså IKKE dengang for henved 2000-3000 år siden!

Og det var en katastrofe, når/dersom man ikke fik afkom!

Verset skiller sig altså markant ud, fordi det siger jo sig selv, at en
udefra komne civilisation sagtens for 2000-3000 år siden kunne lave
kunstig befrugtning.

ET - eller hvad vi nu skal kalde denne vores galaktiske nabo - titter
altså lige frem her i teksten (kunne man måske tillade sig at sige) ... :-)


Og det er faktisk præcis også dét, der måske sker i den religiøse betydning,
idet ...

        Herrens besøg hos Abraham ved Mamres lund

        Genesis 18
        1. Mosebog 18

        ... 3 mænd ...
        (1.Mos. 18,2)

        Så sagde han (en af de 3):
        "Næste år ved denne tid kommer jeg til dig igen (Abraham),
        og så har din hustru Sara en søn!"
        (1.Mos. 18,10)

Og Sara var faktisk barnløs (og nu blevet for gammel til at føde børn, vers 11)!

Bemærk også her, hvorledes 50-markøren "titter" frem IGEN (i den
religiøse version, 1.Mos. 18,24 Sodoma "nedtællingen") !!!

    Compare with ...

        Sent: Tuesday, February 21, 2012, CET 13:08, GMT 12:08
        Subject: Found perhaps the survey of the motherstar/motherplanet (part 3) -
            Was: The main-program (message from ET, Aliens)
        14006 news:4f438918$0$281$14726298@news.sunsite.dk
        https://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/055b05add5d7e6a9
        https://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/ab588dfe83b143d0
        https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/055b05add5d7e6a9
        >
        > Den er markeret lidt mere som Platin-193 indiciet (i forhold til de 2 andre) ...
        >
        >         Antal_Text
        >         2____Sl 050,1.1
        >         2____Sl 113,3.3
        >
        >         2____Sl 072,5.17
        >         2____Sl 104,19.22
        >
        >
        > ... idet *gentagelsen* af søgeordet står klods op af hinanden (i selvsamme
        > vers)!


"Pudslespilsbrikkerne" (50 og 113) passer *unikt* sammen (i 1.Mos. 18)!!!


Anyway ...

Dette *forudsætter*, at kvinden bliver befrugtet (af en mand), og så bliver
det jo lige pludselig meget relevant at komme ind på begreber såsom Brudgom,
Brud og Brullup, apropos vores oprindelige søgeord (Brudgom)

Compare with ...

        Newsgroups:
            News:dk.livssyn.kristendom
            News:dk.videnskab
            News:no.kultur.folklore.ufo
        Sent: Monday, November 07, 2011, CET 01:52, GMT 00:52
        Subject: Re: Found Cygnus A i det yderste nord (Sl 48) -
            Was: Found markpointer 43 connected to Cygnus-A inside the ET-Starmap
                (inside the Bible) -
            Was: The main-program (message from ET, Aliens)
        13663 news:4eb72bae$0$288$14726298@news.sunsite.dk
        https://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/799896e9ff228c82
        https://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/65f5db3e985b03c8
        https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/0c5a4f7d3579cbbc
        >
        > Hmm ...
        >
        > Sl 19 Brudgom
        > Sl 45 Brugom, Brud, Bryllup
        > Sl 48 ...
        >
        > SL 144 = Supernova 1A eksplosioner


*Tidsmæssig* set passer Salme 113 i så fald ind i tabellen:

        Sl 019 Brudgom
        Sl 045 Brudgom, Brud, Bryllup
        Sl 113 ... afkom (børn)

Så ...

Mon ikke det er her, at skatten ligger gemt ?


I så fald bliver den galaktiske breddegrad = 113.9 (i vel og mærket et
600-talsystem).

Omregnet til vores 360-talsystem fås:

        113.9 * 360/600 = 68.34°

Men vi aner fortsat desværre ikke, hvad der er op eller ned, hvor begge
muligheder bør undersøges i efterforskningen (SETI-aflytningen af objekter
på stjernehimlen for kunstige radiosignaler), apropos ...

        Sent: Sunday, February 19, 2012, CET 18:35, GMT 17:35
        Subject: Found perhaps the survey of the motherstar/motherplanet (part 1) -
            Was: The main-program (message from ET, Aliens)
        13986 news:4f4132bf$0$283$14726298@news.sunsite.dk
        https://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/4c5859de4470babc
        https://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/4c5859de4470babc
        https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4c5859de4470babc
        >
        >         > > > Galactic longitude 191.58° (ET-starmap 3, 180° + 11.58°)
        >         > > > Galactic latitude ± 68.34
        >         > >
        >         > > Eq J2000
        >         > >
        >         > >     longitude, RA  11h 14m 44.72s
        >         > >     latitude, Dec +32d 54m 52.9s
        >         [ ... ]
        >         > > or ...
        >         > >
        >         > > Eq J2000
        >         > >
        >         > >     longitude, RA 02h 16m 03.06s
        >         > >     latitude, Dec -17d 42m 32.7s


Med hensyn til den galaktiske længdegrad:


Idet Salme 19 indeholder hele 2 guld-markører (i selvsamme vers), hvorimod
Salme 45 "blot" indeholder guld-markøren spredt ...

        Sent: Tuesday, February 21, 2012, CET 13:08, GMT 12:08
        Subject: Found perhaps the survey of the motherstar/motherplanet (part 3) -
            Was: The main-program (message from ET, Aliens)
        14006 news:4f438918$0$281$14726298@news.sunsite.dk
        https://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/055b05add5d7e6a9
        https://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/ab588dfe83b143d0
        https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/055b05add5d7e6a9
        >
        >         Markør guld (markpointer gold) i Salmernes Bog / inside Psalm
        >
        >         Og nogle Salmer (af de i alt 150 stk.) forekom mig at udskille sig
        >         fra resten (idet søgeordet forekom *flere* gange)
        >
        >         Antal_Text
        >         2____Sl 019,10.10
        >         __1__Sl 021,3
        >         2____Sl 045,9.13
        >         __1__Sl 068,13
        >         __1__Sl 072,15
        >         __1__Sl 105,37
        >         __1__Sl 115,4
        >         2____Sl 119,72.127
        >         __1__Sl 135,15
        >
        >         (ordet nævnt i alt 12 gange)


... taler mere for, at det er Salme 19 (fremfor Salme45), der er den galaktiske
længdegrad.

Men prøv også denne mulighed (hvis intet radiosignal modtages)!


Hmm ...

(ordet guld nævnt i alt 12 gange)

12 ?

Hmm ... (memory on from) ...

        Den ny verden
        Det nye Jerusalem
        (Revelation capter 21, Åbenbaringsbogen kapittel 21)

        Og jeg så den hellige stad, det ny
        Jerusalem, komme ned fra Himme-
        len fra Gud, rede som en brud,
        smykket for sin brudgom.
        (Åb. 21,2)

        Den havde en svær og høj mur ...
        (Åb. 21,12a)

        (apropos 144-markøren)

        ... 12 porte ...
        (Åb. 21,12b)

        Mod øst ... 3 porte ...
        mod nord ... 3 porte
        mod syd ... 3 porte
        mod vest ... 3 porte
        (Åb. 21,13)

    Compare with ...

        Sent: Tuesday, February 21, 2012, CET 13:08, GMT 12:08
        Subject: Found perhaps the survey of the motherstar/motherplanet (part 3) -
            Was: The main-program (message from ET, Aliens)
        14006 news:4f438918$0$281$14726298@news.sunsite.dk
        https://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/055b05add5d7e6a9
        https://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/ab588dfe83b143d0
        https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/055b05add5d7e6a9
        >
        >         Markør guld (markpointer gold) i Salmernes Bog / inside Psalm
        >
        >         Og nogle Salmer (af de i alt 150 stk.) forekom mig at udskille sig
        >         fra resten (idet søgeordet forekom *flere* gange)
        >
        >         Antal_Text

    1.
        >         2____Sl 019,10.10
        >         __1__Sl 021,3

    2.
        >         2____Sl 045,9.13
        >         __1__Sl 068,13

    3.
        >         __1__Sl 072,15
        >         __1__Sl 105,37
        >         __1__Sl 115,4

    4.
        >         2____Sl 119,72.127
        >         __1__Sl 135,15
        >
        >         (ordet nævnt i alt 12 gange)


Nummer 3 del-mængde udskiller sig fra resten, idet KUN dén indeholder
3 Salmer (mens de andre indeholder 2)!


Det er tidligere blevet hævdet, at der er ret stor sandsynlighed for, at det
er stjernekort 3 (ET-Starmap 3), (ud af 4), der skal benyttes (i afkodningen).


Dernæst "anholdt" ...

        Mod øst ... 3 porte ...
        mod nord ... 3 porte
        mod syd ... 3 porte
        mod vest ... 3 porte
        (Åb. 21,13)

    Compare with ...

        Sent: Tuesday, February 21, 2012, CET 13:08, GMT 12:08
        Subject: Found perhaps the survey of the motherstar/motherplanet (part 3) -
            Was: The main-program (message from ET, Aliens)
        14006 news:4f438918$0$281$14726298@news.sunsite.dk
        https://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/055b05add5d7e6a9
        https://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/ab588dfe83b143d0
        https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/055b05add5d7e6a9
        >
        > Dernæst:
        >
        >         ... fra sol i opgang til sol i bjerge ...
        >         (Sl 113,3)Normalt vil man sige ... fra nord til syd, og ... fra øst til vest!

        Øst er en længdegrad
        Nord er en breddegrad
        Syd er en breddegrad
        vest er en længdegrad
        (Åb 21.)

    +
        Sl 113,3

    =

        Øst er en længdegrad *** fra sol i opgang
        Nord er en breddegrad
        Syd er en breddegrad
        vest er en længdegrad *** til sol i bjerge


Koden er opdelt i henholdsvis breddegrader og længdegrader, dog *camoufleret*,
apropos den skjulte skat.


Udsagn til en ung kvinde:
(der for et øjeblik siden blot var en lille umyndig, enfoldig pige)

        Følg blot sporene, og du vil finde ham, som du hjerte har kær.
        (Højsangen 1,8)


END of part 4.


> > >
> > > -
> > >
> > > NB! FUT sat udelukkende til ...
> > > News:dk.snak
> > > ... for at undgå ligegyldig pladder, således at efterforskningens fokus ikke forstyrres
> > > unødvendig.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-)
Last OUTPUT: 14003 news:4f42c256$0$292$14726298@news.sunsite.dk
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1  File no: 14007


Comments