Main-program‎ > ‎Files, Main-program‎ > ‎08.xxx‎ > ‎

08.162

Newsgroups: dk.livssyn.kristendom,dk.videnskab,no.kultur.folklore.ufo
Sent: Tuesday, November 04, 2008, CET 17:14, GMT 16:14
Subject: ET *Copyright*, Gudstallet 111-
    Was: Fælles-orienteringspunktet i Baggrundsstrålingen ...
    The main-program (message from ET, Aliens)
08162 news:gepsd8$1qgt$1@newsbin.cybercity.dk * 111 (112) + 412
http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/d1f14a8e25918ce7
"Jesus-loves-you"  skrev
8124 news:gdpqgl$7e1$1@newsbin.cybercity.dk
>
> > Denne tråd blev oprette 2006-10-14 og indeholder indtil videre ca. 130
> > relevante fil-indlæg.
> >
> >
> > Ultra kort resumé:
> >
> > Der er blevet fundet et stjernekort i Bibelen. Dets opmåling er
> > foretaget udfra galaksen (Mælkevejen), og i kraft af den kendsgerning,
> > at man dengang (for henved 2000-3000 år siden) IKKE havde kendskab til
> > disse forhold, kan oplysningerne kun stamme ét sted fra: En
> > *udenjordisk* civilisation (ET).
> >
> > Læs evt. mere detaljeret i informationsfilerne ...
> [ ... ]
> > > Subject: Universets udvidelse - Hvilken retning bevæger vi os i ?
> > > 7175 news:6sIPi.11$NT3.3@news.get2net.dk
> > > 7186 news:MI1Qi.22$jD4.10@news.get2net.dk
> > > >
> ... > I forhold til den kosmiske baggrundsstråling (og resten af
> ... > universet) bevæger vi os på en akse som går mellem stjernebillederne
> ... > vandmanden og løven - se:
> ... >
> ... > http://aether.lbl.gov/www/projects/u2/
> > > [ ... ]
> > > >     Galactic
> > > >         longitude 246,43912°
> > > >         latitude    +56,45303°
> > > [ ... ]
> > > > ... That means that our
> > > > Galaxy, in fact the whole local group of galaxies, is moving with a
> > > > speed of more than one million miles per hour. ...
> > >
> > > -
> > >
> > > Navnlig vor bevægelse i forhold til baggrundsstrålingen, som jo er en
> > > *fællesnævner* for HELE vor lille lokale galaksehob, er velegnet i 3-D
> > > "identificeringen" ... :-)
> >
>
> 3-D "identificering", både for os som for alle andre beboere (uanset
> herkomst) i vor galakse !!!
>
> Det er derfor positionen bør kaldes *Fælles-orienteringspunktet* (i den
> kosmiske baggrundsstråling).
>
> >
> > Spørgsmålet er derfor blevet meget relevant:
> >
> >         Er dette fællesorienteringspunkt også nævnt i the ET-star-maps
> >         (inside the Bible) ?
> >
> > Angående dets beliggenhed (som er nederst i stjernebilledet løven) kunne
> > noget godt tyde på det, idet ...
>
>
> Se/læs evt. sidste "skud på stammen" desangående
> (i forståelsesøjemed), ...
> 8122 news:gdoofn$2o3t$1@newsbin.cybercity.dk
>
> [ ... ]
> > Da den interne opmåling (inside the Bible) anvender 600 tal-enheder,
> > kaldet Noa-definitionen (fremfor vores 360° tal-system), skal positionen
> > lige omregnes:
> >
> > Vor bevægelse i forhold til Baggrundsstråling er i retningen ...
> >
> >     (NB!  Opmålingen ej 100% præcis.)
> >
> >     Galactic
> >         longitude 246,43912°
> >         latitude    +56,45303°
> >
> >     600-talsystemet
> >         Noa-longitude 410,731867
> >         Noa-latitude      94,088383
> >
> > Men da the-ET-stap-maps (inside the Bible) er opdelt i 4 kort (hver på
> > 150 måleenheder), kan længdegraden også defineres som ...
> >
> >         Noa-longitude 110,731867 (kort nr. 3 ud af 4)
> >         Noa-latitude      94,088383
>
>
> Found Your martkpointer (Gudstallet 111), ET ... :-)
>
>
> (Internal reference:
> Jerry Lucas og Del Wasburn "Theomatics". Stein and Day /Publishers/
> Scarborough House, Briarcliff Manor, New York 10510 (1977).
> samt Leif Hermansson, tekn. dr. i kemi , arbejder  (har arbejdet ?) ved
> Silikatforskningsinstituttet i Göteborg.)
>
>
> Message will be send out soon.


Øh ...

Der gik så noget mere tid, end først antaget, og det skyldes, at dette
såkaldte gudstal 111 først måtte undersøges nærmere. Og det blev så gjort i
filerne:

Subject: Guds Matematik og Syvtalsmønstret (Jerry Lucas, Del
Wasburn,"Theomatics", Ivan Panin)
8129 news:gdsegj$1rtd$1@newsbin.cybercity.dk
8130 news:gdtje8$2k6r$1@newsbin.cybercity.dk
8142 news:geb1g6$20fq$1@newsbin.cybercity.dk
8153 news:gemhkl$g0b$1@newsbin.cybercity.dk
8161 news:gepl8a$1nin$1@newsbin.cybercity.dk
>
> > > > De hebraiske talværdier skulle (vist nok) således være følgende:
> [ ... ]
> > > > Bogstav
> > > > nr__Navn___Roman  __Talværdi
> > > > 01__Aleph ___A______1
> >
> > (NB! De hebraiske tegn kan desværre ikke her umiddelbart gengives.)
> >
> > ['ahlæf] / numerisk værdi 1 /; der er ingen tilsvarende dansk lyd, men
> > bogstavet A stammer fra à
> >
> > - kommer af ordet for okse eller tyr, men er også beslægtet med ordet
> > for 100
> >
> > - af symbolske betydninger kan nævnes både styrke og lederskab, men også
> > menneskets adskillelse fra Gud, som symboliseres ved den diagonale streg
> > igennem bogstavet
> >
>
> Fandt lige dette link:
> http://members.home.nl/frankcolijn/frankcolijn/The_Hebrew_alphabet.htm
>
>
> Og her står der bl.a. (omtrent) at ...
>
>         Meaning = Head of a bull (hovedet på en tyr)
>         full = alef, Lamed, Peh/feh
>         gematria = 111
>
> (Når bogstavet Alef skal staves.)
>
> Tallet 111 fås altså ved at lægge nummerværdierne 1, 30, 80 sammen.


Compare with ...

(Fællesorienteringspunktets *position* i Universet)

> > Men da the-ET-stap-maps (inside the Bible) er opdelt i 4 kort (hver på
> > 150 måleenheder), kan længdegraden også defineres som ...
> >
> >         Noa-longitude 110,731867 (kort nr. 3 ud af 4)


Men der hører åbenbart mere med til historien:

(Vi indlæser fortsat fra samme nyhedsindlæg)

8161 news:gepl8a$1nin$1@newsbin.cybercity.dk
>
> http://www.angelfire.com/ok3/chester/imagedir/yahweh.htm
>
>
> Nogle navne for de hebraiske ord, som benyttes i forbindelse med
> ord-begrebet Gud:
>
> Jahve, JHVH, således = yhwh = 10 + 5 + 6 + 5 = 26
> Adona(y), Adoni - "Master of all" = adny = 1 + 4 + 50 + 10 = 65
> Elohim, - "All powerful" = El him = 1 + 30 + 5 + 10 + 40 = 86
> El, - Gud/God = El = 1 + 30 = 31
> Hashem - "The name" = ...


Siger man således fx. 'Jahve Elohim' (eller 'Elohim Jahve'), hvilket altså
betyder noget i retning af 'Gud Jahve' eller måske rettere 'Jahve, the
Powerfull' ('Jahve, den Almægtige°' ?) ...

Hvis man altså siger 'Jahve Elohim', da får man regnestykket *også* til at
blive på noget i retning af ... (26 + 86 = 112) ... 111.

Compare with ...

(Fællesorienteringspunktets *position* i Universet)

> > Men da the-ET-stap-maps (inside the Bible) er opdelt i 4 kort (hver på
> > 150 måleenheder), kan længdegraden også defineres som ...
> >
> >         Noa-longitude 110,731867 (kort nr. 3 ud af 4)


(De 110,73...noa-enheder er min opmåling, og derfor noget upræcis.)


Man "fristes" derfor over evne til at postulere, at nogen har nedlagt (i
Bibelen) en indirekte hentydning til dette astronomiske
fælles-orienteringspunkt.

Særlig den *kristne* guds-version (3-i-1) minder os ikke så "lidt" om ET
starmap number 3!


Øh ...

Det lidt fjollede er nu, at omregner vi tallet 111 fra Noa-enheder til
360°-systemet, som man allerede brugte på Jesu tid (se fx. Rev. Åb 11,2-3),
da bliver 111-tallet til 66,6° (apropos Antikrists 666-nummer) !

Og *hvorfor* er denne omregning nødvendig (kunne man så spørge) ?

Jo, fordi der blev sagt 'head of a bull' Tyrens hovedet, og det minder jo
ikke så lidt om Dyrekredsens Tyr, hvori 7-stjernen (Pleiaderne, M45)
netop befinder sig.
    Og afstanden her (mellem M45 og vores Fælles-orienteringspunkt
mellem stjernebilledet Løvens fødder) var vist nok på henved 104°: Altså et
tal, der "snerper lidt hen af 111-tallet. Men da dette jo var udmålt i
Noa-600-tal-systemet må nødvendigvis tallet, for at anvendes i et
360°-system omregnes, hvorved 66,6° fremkommer ... :-)

Fjollet, ikke sandt ?

Nærmest tal-"magi" ... :-)

Men sandheden er jo, at netop 666-tallet "tilfældigvis" blev benytter
(inside the Bibel) som markør til at guide os hen til Guds-huset, the
Temple, se evt. ...
5877 news:2m12h.26$lW2.0@news.get2net.dk.

Altså INGEN såkaldt tal-"magi" overhovedet, men derimod et *bevidst* valg
foretaget af "bagmanden", the Designer of the code.

-

Vi skal "lege" lidt videre med de her tal:

Ifølge samme kilde ...

8153 news:gemhkl$g0b$1@newsbin.cybercity.dk
>
> > > 02__Beth ____B______2
>
> [bæth / væth] / numerisk værdi 2 /; de tilsvarende danske lyde er B og V
>
> - kommer af ordet for hus og betyder også hus på moderne hebraisk
>
> - den symbolske betydning er husholdning - nærmere bestemt Guds
> husholdning
>
> - er desuden det første bogstav i Bibelen

kombineret med ...

http://members.home.nl/frankcolijn/frankcolijn/The_Hebrew_alphabet.htm
=== citat start ===
nr.place 2,  Beth/weth, nr.value 2, meaning: House, full tav-jod-beth, full
412
=== citat slut ====


Compare with ...

(Fællesorienteringspunktets *position* i Universet)

> > Vor bevægelse i forhold til Baggrundsstråling er i retningen ...
[ ... ]
> >     600-talsystemet
> >         Noa-longitude 410,731867


Ja, NU begynder det at snerpe ... :-)

Navnlig fordi vi hidentil (i stjernekorts-opbygningen) har fulgt en vej
(einem "animal" footstep), hvor på en særlig måde Guds-huset er blevet
fremhævet:

5859 news:2PO%g.76$KR3.32@news.get2net.dk
>
> > > > 0    127    30    Solomon, Cygnus-A Noa longitude
[ ... ]
> (Cygnus-A samt 7-stjernen, The Pleiades).
[ ... ]
>         " ... Except the LORD build the house ... ", Ps 127,1
>         " ... Dersom HERREN ikke bygger huset ... ", Sl 127,1


Et hebraisk-talende væsen vil i hvert fald umiddelbart kunne associere
mellem house-of-the-LORD (fra Sl.127) og så til bogstavet Beth's numeriske
fulde talværdi på 412 *alene* udfra Beth's betydning (House)

Opgaven består så blot i at finde et astronomisk objekt, der ligesom
7-stjernen og Cygnus-A på sin længdegrad "tilfældigvis" befinder sig på
den angive position, som i dette tilfælde er 412 noa-enheder!


Konklusion:

Det her; det kan *umuligt* være en såkaldt tilfældighed !!!

Der står - med andre ord - en intelligent designer bag denne skjulte
meddelse i bibelen.

Og da menneskeheden ikke viste noget af dette for 2-3000 år siden, ...

    ...hverken
hvad angår galaksen og heller ej hvad angår den kosmiske baggrundsstråling,
og derfor heller ej i hvilken retning vi bevæger os i forhold til den, ...

... kan
forklaringen på alt dette *kun* stamme et sted fra:

        En udenjordisk civilisation på besøg i vort solsystem!

Ved mindre selvfølgelig vi er kommet i nærkontakt med en eller anden
Guddommelig Designer af Universet, You know: God Himself ... :-)

Men videnskabelig set kan vi ikke tillade os denne religiøse
forklaringsmodel så længe ikke alle de andre muligheder er udtømte, hvor
mystifystiske de end måtte forekomme for nogle at være pga. grønne
"marsmænd" osv. ... :-)

Do we have einem ET-*copyright* here, or what ?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8161 news:gepl8a$1nin$1@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4dd821ad2099d41b
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8162


Comments