Main-program‎ > ‎Files, Main-program‎ > ‎08.xxx‎ > ‎

08.122

Newsgroups: dk.livssyn.kristendom,dk.videnskab,no.kultur.folklore.ufo
Sent: Thursday, October 23, 2008, CET 04:44, GMT 02:44
Subject: Stjernebilledet Løven -
    Was: Fælles-orienteringspunktet i Baggrundsstrålingen ...
    The main-program (message from ET, Aliens)
08122 news:gdoofn$2o3t$1@newsbin.cybercity.dk * Løven
http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/79c70acc0ae5eb05


"Jesus-loves-you" skrev
7207 news:lz%Ri.16$ur3.1@news.get2net.dk
>
> Denne tråd blev oprette 2006-10-14 og indeholder indtil videre ca. 130
> relevante fil-indlæg.
>
>
> Ultra kort resumé:
>
> Der er blevet fundet et stjernekort i Bibelen. Dets opmåling er foretaget
> udfra galaksen (Mælkevejen), og i kraft af den kendsgerning, at man
> dengang (for henved 2000-3000 år siden) IKKE havde kendskab til disse
> forhold, kan oplysningerne kun stamme ét sted fra: En *udenjordisk*
> civilisation (ET).
>
> Læs evt. mere detaljeret i informationsfilerne ...
[ ... ]
> > Subject: Universets udvidelse - Hvilken retning bevæger vi os i ?
> > 7175 news:6sIPi.11$NT3.3@news.get2net.dk
> > 7186 news:MI1Qi.22$jD4.10@news.get2net.dk
> > >
> > > > I forhold til den kosmiske baggrundsstråling (og resten af
> > > > universet) bevæger vi os på en akse som går mellem stjernebillederne
> > > > vandmanden og løven - se:
> > > >
> > > > http://aether.lbl.gov/www/projects/u2/
> > [ ... ]
> > >     Galactic
> > >         longitude 246,43912°
> > >         latitude    +56,45303°
> > [ ... ]
> > > ... That means that our
> > > Galaxy, in fact the whole local group of galaxies, is moving with a
> > > speed of more than one million miles per hour. ...
> >
> > -
> >
> > Navnlig vor bevægelse i forhold til baggrundsstrålingen, som jo er en
> > *fællesnævner* for HELE vor lille lokale galaksehob, er velegnet i 3-D
> > "identificeringen" ... :-)
>
>
> Spørgsmålet er derfor blevet meget relevant:
>
>         Er dette fællesorienteringspunkt også nævnt i the ET-star-maps
>         (inside the Bible) ?
>
> Angående dets beliggenhed (som er nederst i stjernebilledet løven) kunne
> noget godt tyde på det, idet ...
>
> Input memory from ...
>
> 5964 news:Liyfh.17$VC.16@news.get2net.dk
> >
> > > (i stjernebilledet Løven, Leo, omtrent ovenover halen)
> >
> >
> > Det var *forventet*, at objektet skulle findes i dette stjernebillede,
> > idet den udenjordiske civilisation - internt set - sammenkædes med Jesu
> > Kristi Genkomst, jævnfør fx. Matt.24,31.
> >
> > Lidt Data-oplysninger ang. stjernebilledet:
> >
> > (Kilde: Udfordringen, nr 49, 6. december 2006, side 9)
> >
> > === citat start ===
> >
> > XII. Leo
> >
> > Løven, en stor rasende løse med fødderne på Slangen, som flygter. (Den
> > majestætiske Løven over Juda, et billed på den sejrende Kristus, som
> > endeligt bekæmper slangen (den onde) med sin mægtige kraft.)
> >
> > === citat slut ====
> >
> > (Løven af Juda stamme, se Åb. 5,5 jævnfør 1.Mos.49,9 f.)
>
>
> Men denne angivelse er jo ikke særlig præcis!


Nogle nye del-objekter i hypotesen opstod på baggrund af dette, bl.a. ...

Chandrasekhars grænsemasse ...
7660 news:487c9b54$0$90266$14726298@news.sunsite.dk
7663A news:g5ja7q$27nh$1@newsbin.cybercity.dk
7663B news:g5jc33$289v$1@newsbin.cybercity.dk
7753 news:g7b5q9$2gs2$1@newsbin.cybercity.dk

Den kosmiske baggrundsstråling fra Big Bang ...
7724 news:g6kk71$2m0o$1@newsbin.cybercity.dk
7737 news:g6s0r1$2cp0$1@newsbin.cybercity.dk

samt ...

Dyrekredsen ...
7737 news:g6s0r1$2cp0$1@newsbin.cybercity.dk
7751 news:g7auhq$2eh4$1@newsbin.cybercity.dk
8116 news:gdkgkm$u0g$1@newsbin.cybercity.dk


Og heri bliver der bl.a. sagt følgende:

7737 news:g6s0r1$2cp0$1@newsbin.cybercity.dk
>
> hypotese-forslag:
> Israels 12 sønner = dyrekredsen
[ ... ]
> Position number 4 (Juda, 1.Mos. 49,8-12) ...
> feet, v10 (= fællesorienteringspunktet)
>
>         King James
>
>         Juda is a LION ...
>         ...
>         ... a lawgiver from BETWEEN his feet
>
>         (Genesis 49,9.10b)
>
> Ret *afslørende* i grunden mht. fælles-orienteringspunktet i den kosmiske
> baggrundsstråling ... :-)
>
> Herskerstaven fra hans fødder (Juda)
>
> Compare with
>
>         Revelation, Åb.11,1-2 (Målestokken)


Stjernebilledet Løven ser omtrent således ud:

________________________________________________________________________
_____2__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________00______
______________________________________________________________00__00____
___________________________________________________________000______00__
_________________________________________________________00___________0_
_______________________________________________________00_______________
_____________________________________________________00_________________
_____________________________________________________0__________________
_____________________________________________________0__________________
____________________________________________________0___________________
____________________00000000000000000_______________0___________________
__________________00_0_______________0000000000000000___________________
________________00___0_______________________________00_________________
_____________000_____0_________________________________0________________
___________00________0__________________________________0_______________
________000__________0___________________________________00_____________
______00_____________0_____________________________________0____________
____00_______________0_____________________________________0____________
_000000000000000000000000__________________________________0____________
_________________________00000000__________________________0____________
_________________________________0000000___________________0____________
________________________________________0000000____________0____________
_______________________________________________00000000____0____________
_______________________________________________________000_A____________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________11__________________________________________
____________________________11__________________________________________
________________________________________________________________________


Øverst til venstre er stjernen HIP 57300, der menes at være ETs Modersol,
markeret (med et 2-tal). Men på grund af fundet af et karakteristika ang.
den kosmiske baggrundsstråling i selvsamme område, skal denne
home-star-of-ET nok ind-til-videre tages med et stort forbehold.

Nederst ca. midtfor er et område også markeret. Det er i den retning vi (og
hele vor lille galaksehob) bevæger os i i forhold til den kosmiske
baggrundsstråling (se de i alt fire 1-taller, som tilsammen danner en
firkant).

Den kraftigste stjerne i stjernebilledet kaldes Regulus (Alfa Leo). Den er
markeret (i stjernebilledet) nederst til højre med tegnet 'A'.


Som det fremgår af billedet (for de fleste) ligner stjernebilledet Løven en
liggende kat. Der kan i hvert fald ikke være nogen som helst tvivl om,
*hvor* hovedet ér, og dermed giver resten også sig selv mht. fødderne.

(NB! Nogle stjernebilleder angiver også Løvens ben.
Fællesorienteringspunktet i den kosmiske baggrundsstråling kommer da til at
befindes sig imellem Løvens for- og bagpoter. Nederste "bagpote"-stjerne
HIP 55434 er omtrent udfor orienteringspunktet. De ligger begge på ca.
DEC 06d)

I astronomi-bogen ...

        Universet
        - Illustreret opslagsværk
        52,7
        på dansk ved Jan Teuber
        ISBN 87-91296-42-0

... står der i hvert fald på side 361 vedr. stjernebilledet Leo, Løven,
at ...

=== citat start ===

Den store kat

Den liggende løve er ikke til at tage fejl af på nattehimlen. ...
...
Fuldt synligt 82°N-57°S
...
Løvens stjernefordeling har virkelig en påfaldende lighed med en
sammenkrøben løve; ... Det er et af de nemmeste stjernebilkleder at
genkende. Det mønster af seks stjerner, som markerer løvens hoved og bryst,
kaldes Seglen og har form som et spejlvendt spørgsmålstegn eller en krog.
Meteorbyen Leoniderne udgår fra området nær Seglen hver november måned

=== citat slut ====


Compare with ...

      (Juda)

      ... Han ligger og strækker sig som en løve ...

      Ikke viger kongespir fra Juda, ej
      herskerstav fra hans fødder ...

      (Genesis, 1.Mos. 49,8-12)


Og det er heri indiciet opstår ... :-)

Nogen havde dengang for henved 3.000 år siden givetvis kendskab til den
kosmiske baggrundsstråling (og den retning vi bevæger os i).
    Men det kunne jo af gode grunde IKKE være menneskeheden; idet vi jo
først fik kendskab herom i det 20'ende århundrede, ikke sandt ? ... :-)


Extra:

Bemærk - for øvrigt - sammenfaldet mellem herskerstaven
(Fælles-orienteringspunktet i baggrundsstrålingen), som ikke mindst af
kristne bliver identificeret som værende Jesus Kristus, og så beretningen om
de vise mænd fra Østerland i Mattæus-E. kap 2.

Der står godt nok ikke noget om, at de præcis var 3 mænd, men gaverne, som
de giver, består af 3 ting (guld, røgelse og myrra, Matt. 2,11).

Både Fælles-orienteringspunktet og HIP 57300 befinder sig i ET-Star-Map 3.

(Map 1 = intervallet fra galaktisk længdegrad 0° til 90°)
(Map 2 = intervallet fra galaktisk længdegrad 90° til 180°)
(Map 3 = intervallet fra galaktisk længdegrad 180° til 270°)
(Map 4 = intervallet fra galaktisk længdegrad 270° til 360°)


Om ord-markøren 'guld' er der tidligere blevet sagt bl.a. følgende:

5824 news:uxNZg.56$Ur1.55@news.get2net.dk
>
>         " ... and with gold bands tied around their chests."
>         " ... og med guldbælter omkring brystet."
>         (Rev. (Åb.) 15,6)
[ ... ]
> > 613  ___11___  head            1
> > 614  ____1___  .....................
> > 615  __11111_  .....................
> > 616  _1_111_1  .....................
> > 617  1__111_1  .....................
> __________________ crotch ..½
> > 618  ___111__  ......................
> > 619  ___1_1__  ......................
> > 620  ___1_1__  ......................
> > 621  ___1_1__  ......................
> > 622  __11_11_  feet  .............0
>
>
> But ... You see. The markpointer (the gold bands) does NOT sits on their
> bodyes at the ½ distance, because they are a *symboles* of our Milky Way,
> the area around Galactic longitude 0°, and therefore the feets are bigger
> than the rest ... :-)


... og pudsigt nok gennemløber Ekliptika "tilfældigvis" lige igennem selve
dette fælles-orienteringspunkt i baggrundsstrålingen samt stjernen Regulus
(alfa Leo).

Og det givet jo "lidt" stof til eftertanke ... :-)

-

Coming up:

1.
The main-program (message from ET, Aliens) ...
8117 news:gdlq7u$1e7c$1@newsbin.cybercity.dk
>
> Jeg har i hvert fald muligvis fundet et af dine computer-programmen, eller
> rettere sagt et efterladenskab (syvtalsmønstret de la den russiske
> matematiker, dr. Ivan Panin, inside the Bible)

2.
Månens indvirkning -
    Was: Ang. at forudsige jordskælv ...
    Ang. ET-indicierne m.m. ...
7947 news:g9mf57$7fd$1@newsbin.cybercity.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8121 news:gdooeb$2o2q$1@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4dd821ad2099d41b
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8122


Comments