Main-program‎ > ‎Files, Main-program‎ > ‎06.xxx‎ > ‎06.7xx to 06.9xx‎ > ‎

06.937

Newsgroups: dk.livssyn.kristendom,dk.videnskab,no.kultur.folklore.ufo
Sent: Monday, August 27, 2007, CET 14:09, GMT 12:09
Subject: Re: Jump from Ni-62 to Fe-56 (ang. massetab) -
    Was: The main-program (message from ET, Aliens)
06937 news:kazAi.18$041.3@news.get2net.dk * Ni-62 -> Fe-56
http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/35ef8e96956b43e3


"Jesus-loves-you" skrev
6936 news:FdxAi.15$aM1.7@news.get2net.dk

[ ... ]
> Ultra kort resumé:
>
> Der er blevet fundet et stjernekort i Bibelen. Dets opmåling er foretaget
> udfra galaksen (Mælkevejen), og i kraft af den kendsgerning, at man
> dengang (for henved 2000-3000 år siden) IKKE havde kendskab til disse
> forhold, kan oplysningerne kun stamme ét sted fra: En *udenjordisk*
> civilisation (ET).
>
> Læs evt. mere detaljeret i informationsfilen ...
> Info: 6813 news:VfEri.24$hD6.4@news.get2net.dk
>
> -
[ ... ]
> 30, 26, 56
>
> Compare with ...
>
> Isotop 026-Fe-56, neutron-indhold = 30


Et relevant spørgsmål bliver derfor nu at få besvarer, om stoffet Fe-56
eller Fe-58 har der største massetab ("objektiv" set; altså set udfra
elektronens masse).

Hertil er det så heldigt, at Be-5's massetab faktisk kan afsløre dette;
idet ...

Input memory ...

6927 news:TuUzi.19$iK2.5@news.get2net.dk
>
> Og da noget godt kunne tyde på, at en proton (i sig selv) har et massetab,
> idet Fe-56 BURDE have været det isotop (i stedet for Ni-62) med det
> største massetab (antaget pga. observationer fra
> Supernova-eksplosionerne ...
[ ... ]
> For øvrigt kommer 4-Be-5's massetab nu til at ligge *indenfor*
> intervallet:
>
> Compare ...
>
> Isotop_______ Massetabet i %
> Be-5 "normal"  -0,0163754
> Be-5 "new"_     0,0114064
>
> Hvilket nu giver en logisk mening (i energi-regnskabet) ... :-)


Grænsen, hvor dette stof *også* (ligesom alle de andre) har et massetab, er
på følgende:

        P new (u)________ 1,00748268
        P new (%) _____ 100,02047491
        P new (e-masse) 1836,49510098

        N new (u)________ 1,00866492
        N new (%) _____ 100,00000000
        N new (e-masse) 1838,65014350

        N -P (e-masse)___ 2,15504253

Isotop__Massetabet i %
Be-5     0,000000000000
Proton   0,020473906783
Fe-58    0,945429413793
Fe-56    0,945572888847
Ni-62    0,945751902598


Compare ...

Fe-58    0,9454...
Fe-56    0,9455...


Her konstaterer vi altså (på denne grænse-overgang), at Fe-56 ALLEREDE
nú har fået et større massetab end Fe-58, hvorfor selvfølgelig netop lige dette
stof fremover (når grænseovergangen ændres yderligere, således at Fe-56 i
forhold til Ni-62 får et større massetab) *fortsat* har et større massetab end
Fe-58.


Dette er således i FULD *overensstemmelse* med isotopdannelsen fra
Supernova-eksplosionerne; idet ...

Se fx.
494 KB (506.560 byte)
fulltext.pdf
arXivastro-ph-0008382 v1 24 Aug 2000.htm
http://www.citebase.org/fulltext?format=application%2Fpdf&identifier=oai%3AarXiv.org%3Aastro-ph%2F0008382
(page 3)


(Antal atomer i naturen i forhold til samtlige Si-isotoper)

Atommass_Isotops____Antal/Si-antal__Total
_________14-Si-all _______________1,0000 E+06
054______26-Fe-54__5,2605 E+04
054______24-Cr-54__3,1928 E+02__5,2924 E+04
055______25-Mn-55 _9,5500 E+03__9,5500 E+03
056______26-Fe-56__8,2579 E+05__8,2579 E+05
057______26-Fe-57__1,9071 E+04__1,9071 E+04
058______28-Ni-58__3,3562 E+04
058______26-Fe-58__2,5380 E+03__3,6100 E+04
059______27-Co-59__2,2500 E+03__2,2500 E+03
060______28-Ni-60__1,2928 E+04__1,2928 E+04
061______28-Ni-61__5,6202 E+02__5,6202 E+02
062______28-Ni-62__1,7916 E+03__1,7916 E+03


Compare ...
__________________ Focus...here.
056______26-Fe-56__8,2579 E+05__8,2579 E+05
058______26-Fe-58__2,5380 E+03__3,6100 E+04

and ...
__________________ Focus...here.
056______26-Fe-56__8,2579 E+05__8,2579 E+05
062______28-Ni-62__1,7916 E+03__1,7916 E+03


Altså > 100 gange flere Fe-56 fremfor Fe-58 (samt Ni-62).


> -
>
> Videnskablige indsigelser.
>
> Dette emne har allerede været drøftet, og nye indlæg desangående i denne
> tråd skaber blot yderligere desorientering. Jump derfor venligst ...
>
> Newsgroups: News:dk.videnskab
> Sent: Tuesday, May 01, 2007 CET 12:38, GMT 10:38
> Subject: Ang. videnskablige indsigelser vedr. den bibelske version af
>     Liv-2 hypotesen.
> 6451 news:vMEZh.42$b%1.39@news.get2net.dk
> Latest news here (ang. The-Bible-Code contra Liv-2 hypotesen) is ...
> 6659 news:vB5fi.50$eE6.21@news.get2net.dk
> samt ...
> 6717 news:Th1ji.13$Db3.3@news.get2net.dk
>
> -
>
> For at undgå intetsigende responcer er opfølgningen sat til ...
> News:dk.snak
>
> Såfremt dette ønskes ændret, da ret venligst henvendelse blot til den
> nyhedsgruppe, hvorfra du skriver.
>
> På forhånd tak ... :-)

-

Last file-OUTPUT:
6936 news:FdxAi.15$aM1.7@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Old Info: 6562 news:Nz%2i.95$7J5.39@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d&  ).
Info: 6813 news:VfEri.24$hD6.4@news.get2net.dk     File-number: 6937


Comments