Main-program‎ > ‎Files, Main-program‎ > ‎05.xxx‎ > ‎05.9xx‎ > ‎05.9‎ > ‎

05.978

Newsgroups: dk.livssyn.kristendom,dk.videnskab,no.kultur.folklore.ufo
Sent: Sunday, December 17, 2006, CET 15:08, GMT 14:08
Subject: Rettelser -
    Was: Distance to object ...
    ET-homeland position ...
    The main-program (message from ET, Aliens)
05978 news:9bchh.32$GH4.5@news.get2net.dk *
http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/6b65b748f0d45624


"Jesus-loves-you" skrev
5976 news:Hemgh.264$3R2.170@news.get2net.dk

[ ... ]
> > >         The Mother-star-system of ET
> [ ... ]
> > Galactic longitude 207,366...°
> > Galactic latitude 75,2°

Vores position:
x = 27.588 lysår
y = 0
z = 0 (vi befinder os ca. midt i galaksens skive)


Øh ... beregningen var desværre forkert (regning er vist ikke lige min
stærke side) ... :-(


("hacker"-program)

De rigtige tal skulle gerne være følgende:


Distance (til os):
2244,20898894307 lysår

Deres delta-x værdi:
- Cos (207,366...°) * Cos (75,2°) * Distance =
509,11457906 lysår

Deres x værdi:
delta-x + 27.588 lysår

Deres y værdi:
Sin (207,366...°) * Cos (75,2°) * Distance =
-263,52427154 lysår

Deres z værdi:
Sin (75,2°) * Distance =
2169,75373943 lysår

Interrupt from ...
(Carmel cross-referencen)
5977 news:vrWgh.132$e94.96@news.get2net.dk
>
> Øh ... Muligvis er der hermed tale om en intern *feedback* angående
> afstandens størrelse på omkring 220 lysår ... :-)


Gør det samme sig stadigvæk gældende nu med de (forhåbentlig) korrekte
værdier ?

(Den galaktiske længdegradsværdi synes fortsat at være *bekræftet*.)


Derimod passer tallet 4032 IKKE længere til koden, så tallet 220 skal nok
ikke bruges *direkte*.


z er stadigvæk større end 1000 lysår, hvorfor objektet i så fald fortsat
skulle befinde sig henved 1170 lysår *udenfor* galakse-skiven !


Og det er måske heri forklaringen ligger på tallets størrelse (2244),
underforstået at afstanden antages at være *fiktiv*.


Vores antagelse var jo, at ...

> ... (vi befinder os ca. midt i galaksens skive)
> z = 0
>
> (Galaksens skive-"tykkelse" antages at være på ca. 2.000 lysår)


I så fald skulle tykkelsen være på ca. 2200 lysår.


Måske var det også derfor, at der blev valgt en tal-inddeling mht. den
galaktiske breddegrads-opmåling på en sådan måde (7 * 360), at middeltallet
1100 fremkom ...

(Ezra-koden)
5882 news:Ef23h.66$C%3.8@news.get2net.dk
>
> 10, Ezra 2,12, Neh.7,17, 11577, 12471, 1222, 2322, 1100, _894, Azgads


Hmm ... x, y og z ...


Måske dækker nogle af tallene (i Ezra-koden) over x, y og z-værdierne !

(Deres indbyrdes forhold vil altid være det samme, relativt)

-

Last file-OUTPUT:
5977 news:vrWgh.132$e94.96@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5965 news:3hEfh.94$Yz5.20@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d&  ).
File-number: 5978


Comments