20.392 SETI: Mass-definitions + found perhaps connection 1,44 sunmass => 3139 (markpointer 1140), 6

Newsgroups:
    News:dk.politik
Subject: SETI: Mass-definitions +
        found perhaps connection 1,44 sunmass
        => 3139 (markpointer 1140), 62 -
    Re: 2018 uge 07 (news samlet)
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Tue, 13 Feb 2018 12:28:26 +0100, GMT 11:28
20392 news:5a82cbde$0$708$14726298@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/encryption-key/1140/20-392
https://sites.google.com/site/setiv103/home/def/mass/20-392
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/LzS3t70eMhA/BEXC96f7AAAJ

___ quote begin ______________________________

Dagens Ord:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Chr+26&version=BPH

     Anden Krønikebog 26, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

     Kong Uzzija af Juda

Kommentar:

Også i dag kan det være, at der måske er bid mht.
UFO-skattejagten i dagens tekst (på dets *original*-sprog):

I de forgående dage fandt vi 78 og 43, som begge symboliserer en
målestok, der måler udfra isotopets halveringstid

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Chr+26&version=DN1933

     Anden Krønikebog 26 Dette er Biblen på dansk (DN1933)

     1
     Alt Folket i Juda tog så Uzzija, der da var seksten År
     gammel, og gjorde ham til Konge i hans Fader Amazjas Sted.

   16

     [ ... ]

     3
     Uzzija var seksten År gammel da han blev Konge, og han
     herskede to og halvtredsindstyve År i Jerusalem. ...

   16
   52

     [ ... ]

     12
     Det fulde Tal på de dygtige Krigere, som var Overhoveder for
     Fædrenehusene, var 2600.

   2600

     13 Under deres Befaling stod en Hærstyrke på 307500
     krigsvante Folk i deres fulde Kraft til at hjælpe Kongen mod
     Fjenden.

   307500

     14
     Uzzija udrustede hele Hæren med Skjolde, Spyd, Hjelme,
     Brynjer, Buer og Slyngesten.

   Slyngesten

     15
     Ligeledes lod han i Jerusalem lave snildt udtænkte
     Krigsmaskiner, der opstilledes på Tårnene og Murtinderne til
     at udslynge Pile og store Sten. Og hans Ry nåede viden om,
     thi på underfuld Måde blev han hjulpet til stor Magt.

   Krigsmaskiner (udslynge Pile og store Sten, apropos stenslynger)

     [ ... ]

     17
     Præsten Azarja fulgte efter ham, ledsaget af firsindstyve af
     Herrens Præster, modige Mænd;

   80


En del af UFO-efterforskningen er netop centreret omkring den
*kendsgerning*, at man kan kaste med sten ude fra Rummet.

Men hvor man i Oldtiden anså dette som et udtryk for noget
guddommeligt, må man med moderne øjne vedkende sig, at der kan
"fuskes" med sådanne ting. Man behøver altså ikke være en gud for
at kunne gøre sådanne "tegn"!

Flere steder i bibelen tales der om, at ild farer ned fra himlen
(the sky), så derfor er en stenslynge (ude i rummet) ikke helt
irrelevant at komme ind på.

Tallene KAN HAVE en betydning, men HVAD vides endnu ikke.

Tallet ...

   307500

... minder lidt om syntaxet:

https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/half-life/20-324

     Den samlede oversigt er følgende:

     2. Mos 38,26 ... 603.550 ... 100 ... 1775
     4. Mos 01.46 ... 603.550
     4. Mos 02.32 ... 603.550
     4. Mos 26.51 ... 601.730


Og markør 15, se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/15/20-345

... dukker da også op, HVIS man spalter tallet op i henholdsvis:

     300.000 og 7.500

Og derefter ganger tallet med 2, apropos ½-life-markøren:
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/half-life

     7.500 * 2
     =
     15.000


Men 7.500 minder os OGSÅ om afstanden ud til Cygnys A målt i
lysår. Cygnus A's afstand er på ...

https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/cygnus-a

     Distance 756.000.000 ly (232 Mpc)


Den eneste forskel på tallene er:

     7,50 * 10^8 (tallet 750.000.000 lysår)
     7,50 * 10^3 (tallet ______7.500 )

     Delta:

     (7,5 * 10^8) / (7,5 * 10^3)
     =
     1 * 10^5


Apropos Potens-markøren, se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/10-ex-x


Vi *leder* faktisk efter definitioner desangående i koden (inside
the bible), men vi er ikke kommet så langt endnu. Sorry ...

Spørgsmålet er derfor nu:

Kan vi finde en forbindelse mellem tallene ...

     3 * 10^5 (tallet 300.000 omskrevet)
     1 * 10^1

Jeg skal lige gøre opmærksom på, at vi her har at gøre med et
10-tal-system.

I vores SETI-test-program, se evt. ...
https://sites.google.com/site/setiv103/home/extra/3d/06-747

... arbejdes der med et 8-bit (1 byte) signal, så her anvendes
256 (i stedet for 10) i potens-regningen.

Årsagen hertil skyldes, at det koster bytes at *frådse* med
pladsen, og - tidsmæssig set - er der ikke råd til dette (i et
SETI-radio-budskab, HVIS signalet skal sendes ud til MANGE
"kunder" fx. konkretiseret i form af et radio-fyrtårn). Radio-
eller lys-fyrtårnet, se evt. (vedr. the light-pulse) fx. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/pictures/light-pulse
https://sites.google.com/site/setiv103/home/pictures/light-pulse


Så ...

Vi kan IKKE ta' det for givet PÅ FORHÅND, at der KUN anvendes
potensregning i et 10-tals-system i koden (vi har fundet inside
the bible)!

Omregnes fx. 1 * 10^5 til 256-tal-systemet, da fås:

     100.000 / (256 * 256)
     = 390,625 / 256
     = 1,5258...

     =>

     1,5258 * 256^2


Ønsker vi et tal, der er - i potens-regning - defineret med noget
opløftet i tredje potens, fås:

     sqr ^3 ( 100.000 )
     =
     46,416...

     =>

     1,027... * 46^3


Og det KUNNE nu forlede os til at undersøge, OM tallet 43, apropos
markør 43, se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43

... er blevet anvendt.

I så fald bliver regnestykket:

     100.000 / 43^3
     =
     1,258...

     =>

     1,26... * 43^3


Og det giver jo lige pludselig et hav af muligheder!

Det er næsten som at skulle finde en nål i en høstak!

Og derfor skal vi huske på det videnskabelige princip om:

     Keep it simple
     Hold det simpelt
     Hold det så enkelt som overhovedet mulig

Er der opstået forvirring, da gå tilbage til dér, hvor du sidste
gang var 100% sikker på, at tingene var forstået korrekt, apropos
det tabte øksehoved-princip ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/oeksehoved


De 1,44 (solmasser) er således udregnet UDFRA *vores* begrænsede
udsyn (solmassen = 1)

I et SETI-program vil vi nok IKKE ku' tillade os at udtrykke os
så enkelt; eller rettere sagt *subjektivt*, fordi en modtager jo
INGEN forudsætninger har for at forstå os.

Her i et SETI-program ville løsningen være at anvende masse på
noget *universiet*. Det ku' være en elektrons, en protons og en
neutrons masse. Forholdet mellem dem er *unik* (ligesom tilfældet
var mht. udvalgte isotopers DATA):

https://sites.google.com/site/etbible/home/background/mass/electron

     Elektron:
     9,10938356 × 10^−31 kg
     9,10938356e-31

     Proton:
     1,672621898 × 10^−27 kg
     1,672621898e-27

     Neutron:
     1,674927471 × 10^−27 kg
     1,674927471e-27

     =>

     Elektron:
     1

     Proton:
     1836,152674

     Neutron:
     1838,683661


     Kommentar:

     Men da det kan være ret svært at måle en elektrons vægt, KAN
     det være mere hensigstmæssigt at veje udfra protonen værdi:

     ______________________________________________

     =>

     Elektron:
     5,44617021 × 10^−4
     5,44617021e-4

     Proton:
     1

     Neutron:
     1,001378419


     Kommentar:

     Man kunne også udregne størrelsesforholdet udfra en neutrons
     masse, men det nok er meget lettere at veje en proton, da
     denne partikkel jo optræder i naturen som et *grundstof*
     (Hydrogen, Brint, H), som gasarten/molekylet H2.


Herefter kan man på angive et objekts masse udfra allerede kendte
*universielle* værdier:

     Elektron:
     5,44617021 × 10^−4

     Proton:
     1

     Neutron:
     1,001378419

     ________________

     Jorden:
     (5,97237 × 10^24 kg) / (1,672621898 × 10^−27 kg)
     5,97237e+24 / 1,674927471e-27
     =
     3,5657484299509706948976299881823e+51
     3,565748429950970694897629988e+51
     3,56575 x 10^51

     Solen:
     (1.98855 × 10^30 kg) / (1,672621898 × 10^−27 kg)
     1.98855e+30 / 1,674927471e-27
     =
     1,1872454386414443136206702051279e+62
     1,187245438641444313620670205e+62
     1,18725 x 10^62

     Supernova Type 1A (1,44 solmasser):
     1,44 x 1,1872454386414443136206702051279e+62
     =
     1,7096334316436798116137650953842e+62
     1,709633431643679811613765095e+62
     1,70963 x 10^62


Havde vi målt Supernova Type 1A udfra en elektrons vægt, da vil
resultatet blive:

     3,1391479970723389012944310343921e+65
     3,139147997072338901294431034e+65
     3,13915 x 10^65
     3139,15 x 10^62


Men lad os alligevel prøve at se, OM vi ikke kan komme lidt
videre med dekodningen, fordi ...

     17
     Præsten Azarja fulgte efter ham, ledsaget af firsindstyve af
     Herrens Præster, modige Mænd;

   80


80-tallet KUNNE faktisk godt minde os om potens-regning, idet der
tidligere er blevet sagt følgende:

https://sites.google.com/site/setiv103/home/extra/mathematical-signs/20-330

     Det er tænkeligt, at der OGSÅ er en definition på tallets
     størrelse (ligesom vi har det i fx. en co-processor. Se evt. ...
     https://en.wikipedia.org/wiki/Coprocessor

     Man kunne således definere tallet fx. på følgende måde:

          15
          6

        =
        15 * 10^6 = 15.000.000

     Og her repræsenterer så 6-tallet 10 gange sig selv 6 gange,
     altså en million

     Men man kunne også lade værdien 80 repræsentere tallet 1, og
     så bliver regnestykket:

          80 = 10^0 = 1
          81 = 10^1 = 10
          82 = 10^2 = 100
          83 = 10^3 = 1.000
          84 = 10^4 = 10.000
          85 = 10^5 = 100.000
          86 = 10^6 = 1.000.000

          15
          86

        =
        15 * 10^6 = 15.000.000


Vors førnævnte beregning vil da fx KUNNE se således ud:


     Elektron:
     5,44617021
     -4

     Proton:
     1
     0

     Neutron:
     1,001378419
     0

     ___________

     Jorden:
     3,56575
     51

     Solen:
     1,18725
     62

     Supernova Type 1A (1,44 solmasser):
     1,70963
     62

   Eller ...

     (Decimalt system 0-255)

     Elektron:
     5,44617021
     76

     Proton:
     1
     80

     Neutron:
     1,001378419
     80

     Jorden:
     3,56575
     131

     Solen:
     1,18725
     142

     Supernova Type 1A (1,44 solmasser):
     1,70963
     142


Og det er sådanne tal vi leder efter i koden (inside the Bible).

Tallet 62 ér allerede fundet i Daniels bog ang. de 70 åruger,
men det er jo al al for sparsomme DATA.

Der må være noget MERE *håndgribeligt*, der *beviser*, at der ikke
blot er tale om en tilfældighed.

Hmm ...

Lad os for sjov skyld prøve at lave en bibel-søgning på noget
vedr. tallet 1,70963

Found:
3 stk.

1.
     Jdg 8:26
     Vægten af Guldringene, som han havde bedt om, udgjorde 1.700
     Sekel Guld bortset fra Halvmånerne, Ørenringene og
     Purpurklæderne, som Midjanitterkongerne bar, og Kæderne på
     Kamelernes Halse.

   1700

     Kommentar:

     Det er sådan set meget interessant, at der i selvsamme
     forbindelse tale om noget vedr. *vægt*, apropos de 1,44
     sol-*masser*

     Hvis tallene skal passe til 1700, må de ændres til:

         1700
         59

2.
     2Sa 8:4
     David fratog ham 1.700 Ryttere og 20.000 Mand Fodfolk og lod
     alle Stridshestene lamme på hundrede nær, som han skånede.

   1700
   20.000

3.
     1Ch 26:30
     Af Hebronitterne var Hasjabja og hans Brødre, 1.700 dygtige
     Folk, sat til at varetage alt, hvad der vedrørte HERRENS
     Tjeneste og Kongens Tjeneste i Israel vesten for Jordan.

   1700


Nå!

Der er MÅSKE alligevel bid! ...

1709,63 / 490
=
3,4890...


Forholdet mellem tallene er på - HVIS vi ser bort fra
størrelsesforholdet - henved 3½.

Omregnet i "Daniel"-dage bliver tallet på:

     3,4890... * 360
     =
     1256,05...


Hmm ...

     Hvis tallene skal passe til 1700, må de ændres til:

         1700
         59


Havde vi målt Supernova Type 1A udfra en elektrons vægt, da vil
resultatet blive:

     3,1391479970723389012944310343921e+65
     3,139147997072338901294431034e+65
     3,13915 x 10^65
     3139,15 x 10^62


3139,15 / 360
=
8,7198555474231636147067528722222
8,72


Og dette tal har vi *før* benyttet til at udregne afstanden ud
til 7-stjernen (M45), se evt. ...

https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/20-315

Hvis vi tager tråden op fra i går (om det at måle afstande i
Universet vha. isotopers halveringstider), da er afstanden ud
til M45 (7-stjernen) målt i forhold til 78-Platin-193 med en
halveringstid på 50 år ...

https://sites.google.com/site/etbible/home/background/isotopes/pt
https://en.wikipedia.org/wiki/Isotopes_of_platinum#cite_ref-8

       List of isotopes

       nuclide
       symbol Z(p) N(n) isotopic mass (u) half-life
       193Pt  78   115   192.9629874(18)    50(6) y

     ... da er afstanden ud til denne følgende:

       444 år / 50 år = 8.88


Resultatet bliver da:

     8,72 * 50 (målestokken 78-Platin-163)
     =
     435,99277737115818073533764361111
     436 lysår


Det VIGTIGE i denne forbindelse er at erindre, at de 62 åruger
OGSÅ benyttes af koden til at bestemme afstanden ud til
7-stjernen:

https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/20-328

     Hvis vi nu *antager*, at de 62 åruger (434 år) repræsenterer
     afstanden ud til 7-stjernen (M45), da "mangler" de 7 åruger
     (49 år) jo i regnskabet!


Og det vil - med andre ord - sige, at koden benytter de selvsamme
tal på *flere* måder!


Okay!

Vi *antager*, at 1,44 solmasser er gengivet i koden (inside the
bible) OGSÅ i *krypteret* form!

Men den er *ekstrem fragmenteret* i Daniels Bog:

De 62 åruger *symboliserer* 10^62

Input memory from ...

https://sites.google.com/site/etbible/home/encryption-key/612/20-373

     Daniel....... 1140-1150-1260-1290-1335
     2.Kg 19,35... _195-_185___________0

=>

     1140-1150-1260-1290-1335-3139

Aha!

3139,14
-1140
=
1999,14

HAR vi nogensinde fundet en naturlig forklaring på, HVORFOR de
har valgt 1140 som *krypteringsnøgle* (således at DATA vedr. ETs
homestar er *skjult*)?

KUNNE de ikke lige så godt ha' valgt et ANDET tal (fx. 1540)?

Se evt. "problemstillingen" i billedform ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/pictures/g-maps/600-1140-1260-1290-1335

Hmm ...

Tallet 1999 / 666 = 3, rest 1

Og dét er måske heller ej nogen tilfældighed!


Mere når vi nok ikke i dag. Sorry ...

-

Comments