22.063 Found 127 (Cygnus-A at 174) - Re: *ET-Copyright* (78 and 144): Found connection between 666 and Chandrasekhar limit (1,44 Sunmass) and the Measuring Stick (78-Platine-193)

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/22-xxx/22-063


Newsgroups:
    News:dk.livssyn.kristendom
    News:dk.politik
    News:dk.videnskab
    News:no.kultur.folklore.ufo
    News:sci.astro.seti
Followup-To:
    News:dk.videnskab
Subject: Found 127 (Cygnus-A at 174) -
    Found connection between 666 and Chandrasekhar limit
        (1,44 Sunmass) and the Measuring Stick (78-Platine-193)
Date: Mon, 13 Jan 2020 20:54:13 +0100, GMT 19:54
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
22063 news:5e1ccafc$0$694$14726298@news.sunsite.dk
Abraham Code (Abraham-koden)
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/22-xxx/22-063
Markpointer 127
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/markpointer/127/22-063
Markpointer 174
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/markpointer/174/22-063
Markpointer 175
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/markpointer/175/22-063
Cygnus A, Galactic Longitude (Galaktisk Længdegrad)
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/objects/cygnus-a/g-lon/22-063
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/GdXvzBkpogU/XMe6AAHdBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/KwZ3E24Mqwg/mFcbBt95BwAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/OvWy4LFy3vc/t-qug5ilCQAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/Dx42OXPwBQI/6EJKYYN-DgAJ
https://groups.google.com/d/msg/sci.astro.seti/WCjU9iTFirc/j34m_bVACwAJ

___ quote begin _____________________________________________

Den 11-01-2020 kl. 11:45 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
     News:dk.livssyn.kristendom
     News:dk.politik
     News:dk.videnskab
     News:no.kultur.folklore.ufo
     News:sci.astro.seti
Followup-To:
     News:dk.videnskab
Subject: Re: *ET-Copyright* (78 and 144):
     Found connection between 666 and Chandrasekhar limit
         (1,44 Sunmass) and the Measuring Stick (78-Platine-193)
Date: Sat, 11 Jan 2020 11:45:32 +0100, GMT 10:45
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
22049 news:5e19a763$0$695$14726298@news.sunsite.dk
Abraham Code (Abraham-koden)
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/22-xxx/22-049
Measuring Stick (Målestok)
https://sites.google.com/site/etbible/home/measuring-stick/22-xxx/22-049
Isotope evidence (Isotop indicier)
78-Pt-193, Platinum
50 (½-Life, Half-life, Halveringstid)
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193/50/22-049
78, Atomic number (Z, Atomnummer)
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193/78/22-049
Markpointer 144, Chandrasekhar limit (Chandrasekhars grænsemasse)
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/14/22-xxx/22-049
Markpointer 174
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/174/22-049
Markpointer 175
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/175/22-049
Markpointer 600
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/600/22-049
Markpointer 666
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/666/22-049
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/GdXvzBkpogU/PTk21eYhBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/KwZ3E24Mqwg/yaP70MS-BgAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/OvWy4LFy3vc/j0iLUH7qCAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/Dx42OXPwBQI/iwQuQ2nDDQAJ
https://groups.google.com/d/msg/sci.astro.seti/WCjU9iTFirc/9z337puFCgAJ>
> -
>
> Coming up:
>
> "Leger" vi lidt videre med tanken:
>
>      En ½-dit, en ½-dat, en ½ ...
>
>      En ½-tid (apropos halveringstiden, ½-life) ?
>
>
> .... da kan følgende tankeeksperiment opstå:
>
>      50 * 3½ tider
>      =
>      175
>
> Compare with ...
>
> 175
> Abraham Code (Abraham-koden)
>
> https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-152
> https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/175/21-152
> >
> > På den baggrund ku' det derfor være interessant at
> > undersøge, OM bue-*afstanden* mellem chicxulub-crateret (i
> > Mellemamerika) og Templet i Jerusalem indeholder nogle
> > interessante (og navnlig *velkendte*) talværdier:
> [ ... ]
> > Og bue-afstanden er på 105,01°
> > (175,02 i 600-tal-systemet)
> >
> >
> > Og dette tal kender vi ret godt, fordi ... (input memory
> > from) ...
> >
> > File:
> > 6279 news:r48Jh.3$KU4.0@news.get2net.dk *
> >>
> >>
> >> > Input tabel:
> >> > ___________Tara___Abr___Isak__Begivenhed
> >> > Gen.11,26____70_____0_________Abraham fødes
> >> > Gen.12,04___145____75_________Abraham udvandrer
> >> > Gen.21,05___170___100_____0___Isak fødes
> >> > Gen.11,32___205___135____35___Tara dør
> >> > Gen.23,01_________136____36___Sara dør
> >> > Gen.25,20_________140____40___Rebekka hustru
> >> > Gen.25,26_________160____60___Esau og Jakob fødes
> >> > Gen.25,07_________175____75___Abraham dør
> >
> >
> > Det er Abrahams levealder!
> >
> > Og her skal vi huske på, at Saras levealder blev på 127 (og
> > som vi mener dækker over kendskab til den galaktiske
> > længdegrad for både Cygnus-A og 7-stjernen).
> >
> > Logisk set KUNNE Abrahams levealder derfor godt OGSÅ dække
> > over noget tilsvarende!
>
>
> På nuværende tidspunkt antages det, at tallets *oprindelse*
> (tallet 175) er udsprunget af nogle opmålinger på jorden, der
> *afslører* kendskab til asteroide-krateret i Mexico (for 65
> millioner år siden) samt Pangea (Pangæa), idet ...
>
> Afstanden
>    fra ...
>      Krateret i Mexico
>    til ...
>      Østligste punkt i Sydamerika _______________ 99
>
> samt ...
>
> Afstanden
>    fra ...
>      Østligste punkt i Sydamerika
>    til ...
>      Afrika (der hvor Sydafrika passer ind i) ___ 75
>
> Afstanden
>    fra ...
>      Krateret i Mexico
>    til ...
>      Afrika (der hvor Sydafrika passer ind i)
>    via ...
>      Østligste punkt i Sydamerika ______________ 174
>
>
> Hmm ...
>
> Vi kan ligeså godt undersøge det nu (som senere):
>
> HVOR præcis befinder punktet 174 sig (i fuglelinje) fra
> Krateret til Templet i Jerusalem?
>
> Ude i Middelhavet ?
>
> (
> Og i så fald er det jo et dumt sted at bygge en markør, fx.
> et tempel.
>
> =>
>
> Find et *alternativ*!
> )
>
> Download help-fil (Regneark) ...
> https://sites.google.com/site/kalldistance/1/Sajama-Lines-Bolivia-004.sxc
>
> Temple-174's position er:
>
> Bredde-____Længdegrad
> 32,150203  34,66350334
> 32.150203, 34.66350334
> https://www.google.dk/maps/place/32%C2%B009'00.7%22N+34%C2%B039'48.6%22E/@32.1658016,34.5552108,10.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d32.150203!4d34.6635033
>
>
> Og ganske rigtig ...
>
> Punktet befinder sig lidt vest for Tel Aviv ca. 12 km ude i
> Middelhavet!
>
> Så ...
>
> *Mistanken* er altså, at de 175 (og dermed Templet i
> Jerusalem) er et kompromis, man har valgt (i mangel af bedre
> positioner på landjorden).
>
> Vigtigt er det derfor at understrege, at afstanden fra
> Templet i Jerusalem til Syndfloden, eller rettere Ararats
> bjerg er på 18,003 ...
> https://sites.google.com/site/etbible/home/objects-earth/ararat
>
> Man *markerer* altså sine positioner ved at danne et *heltal*
> (fx. 175 eller 18 eller 191 (Marree Man, Australia) og 241)
> FREMFOR en ikke-iøjnefaldende brøk (som alle overser).


En af de ting, som virkede overbevisende, da mistanken (og
dermed hypotesen) opstod (at der er en *sammenhæng* mellem
de jordiske opmålinger og det fundne stjernekort, inside the
Bible) ...

En af de ting, som virkede overbevisende, da mistanken (og
dermed hypotesen) opstod, var, at ...

Afstanden
   fra ...
     Templet i Jerusalem
   til ...
     Østligste punkt i Sydamerika ___ 127,63829031


Compare with ...

Cygnus A
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/cygnus-a

   Galactic 600:
     Longitude 126,98317
     Latitude  +09,59233

and/or ...

7 stars (Pleiades, M45)
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars

   Galactic 600:
     Longitude 277,74045 (or 150 + 127,74045)
     Latitude  -39,09975


Det nye og spændende er, at vi med vores fiktive punkt ude i
Middelhavet får nogle endnu mere *præcise* DATA:

Download help-fil (Regneark) ...
https://sites.google.com/site/kalldistance/1/Crater-174-Temple-001.sxc

Afstanden
   fra ...
     Crater-174-Templet i Jerusalem
   til ...
     Østligste punkt i Sydamerika ___ 127,01889405

Compare with ...

     Østligste punkt i Sydamerika ___ 127,01889405
Cygnus A, Galactic 600, Longitude ___ 126,98317
delta__________________________________ 0,0357...


Punktet 174 passer - med andre ord - til Cygnus-A

(en radiokilde, som støjer temmelig meget, selvom den befinder
sig 750 millioner lysår borte. Den er derfor velegnet til at
bruge som et fixpunkt, et fast punkt som danner udgangspunkt
for opmåling af himlen, the Sky; altså et *orienteringspunkt*)!


Nu består så kunsten i at finde - om muligt - den galaktiske
breddegrad (på +09,59233 i et 600-talsystem) i tilknytning
til et af disse punkter.

Asyut (i Egypten) KUNNE være et sådan punkt, idet det befinder
sig i en afstand på 9,65 (fra Templet) og 9,69 fra 174-punktet.

Map:
Asyut (i Egypten)
Breddegrad___Længdegrad
27,17891250  31,18469240
27.17891250, 31.18469240
https://www.google.com/maps/place/27%C2%B010'44.1%22N+31%C2%B011'04.9%22E/@27.2340722,27.5528771,6.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d27.1789125!4d31.1846924


Men ...

Det ku' OGSÅ ligge ovre i Sydamerika i en afstand fra Det
østligste punkt på i alt 9,6 (eller 5,755398° i vores
360-talsystem)

Map-begin:
Eastern South-America
Breddegrad___Længdegrad
-5,19527620  -35,47071810
-5.19527620, -35.47071810
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B011'43.0%22S+35%C2%B028'14.6%22W/@-10.557824,-39.2888772,3.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-5.1952762!4d-35.4707181


God jagt ...


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Comments