21.152 Bethlehemstar: Found markpointer 65 (Chicxulub crater) at Abraham-175 and Sara-127

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-152


Newsgroups:
    News:dk.politik
Subject: Bethlehemstar: Found markpointer 65 (Chicxulub crater)
        at Abraham-175 and Sara-127 -
    Re: 2018 uge 52 (news samlet)
Date: Wed, 26 Dec 2018 10:36:16 +0100, GMT 09:36
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21152A news:5c234ba4$0$690$14726298@news.sunsite.dk
Abraham-koden
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-152
https://sites.google.com/site/etbible/home/conversion-tables/276-360-600/21-152
https://sites.google.com/site/etbible/home/star-of-bethlehem/21-152
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/175/21-152
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/65/21-152
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/NcFJ07KtJN4/wsLukW_1DAAJ

___ quote begin _____________________________________

[ ... ]

-

Gårdagens

BibelLæserRingens andagtstekst
(fås som hæfte, der udgives 4 gange om året. Sidste: juli, aug. og
sep.), http://blr.dk/

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+1.18-25&version=BPH

     Matthæus 1:18-25, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

     Jesu fødsel

     21
     Hun skal føde en søn, og du skal kalde ham Jesus,[b] for
     han skal frelse sit folk fra deres synder.”

     22
     På den måde gik det i opfyldelse, som Gud havde talt
     gennem en af sine profeter:

     23
     „Se, jomfruen vil blive gravid.
     Hun skal føde en søn,
     og han skal kaldes ‚Immanuel’.”[c]
     (Det navn betyder: „Gud er med os”).

     [ ... ]


     Footnotes:

     b
     1,21 Navnet Jesus betyder „frelser” på hebraisk.

     c
     1,23 Denne profeti er fra Es. 7,14. I modsætning til
     situationen i Esajas' bog er der her ingen mand involveret
     til at gøre jomfruen gravid.


Dagens
BibelLæserRingens andagtstekst

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+2.1-12&version=BPH

     Matthæus 2:1-12, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

     Jesus hyldes som en kongesøn

     1
     ... Nogen tid efter ankom nogle stjernetydere fra Østen
     til Jerusalem.  De spurgte:

Østen

     2
     „Hvor er jødernes nyfødte konge? Vi har set hans stjerne i
     Østen, og nu er vi kommet her for at bringe ham vores
     hyldest.”

stjerne (i Østen)

     [ ... ]

     4
     Han sammenkaldte derfor ypperstepræsterne[a] ...

     [ ... ]


     Footnotes:

     a
     2,4 Ordet „ypperstepræst” betegner den øverste eller
     ledende præst, som blandt andet var formand for det
     højeste jødiske råd, Synedriet, med 70 medlemmer blandt
     præsterne, de skriftlærde og øvrige jødiske ledere. Selv
     om der kun var én fungerende ypperstepræst på et bestemt
     tidspunkt, havde de tidligere ypperstepræster stadig stor
     indflydelse og blev taget med på råd. Derfor møder vi ofte
     ordet i flertal som her.

Kommentar:

Som tidligere nævnt er der fundet indicier på, at Lukas-teksten
er "inficeret". Se evt. ...

Newsgroups:
     News:dk.livssyn.kristendom
     News:dk.politik
     News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
     News:dk.livssyn.kristendom
     News:dk.politik
Subject: Found main-entry-key-numbers Juda-43 and David-43 -
     Re: 2018 uge 50 (news samlet)
Date: Thu, 13 Dec 2018 09:49:10 +0100, GMT 08:49
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21134 news:5c121d0e$0$676$14726298@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/entry-keys/43/21-134
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-134
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/90/21-134
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/195/21-134
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/8mblFLd25SI/fR7nQR9ABQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/EGENx845eko/Pk5PCYaFBQAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/Uoio9Si4aKQ/lLYyp9WtCAAJ


På den baggrund ku' det derfor være interessant at undersøge,
OM bue-*afstanden* mellem chicxulub-crateret (i Mellemamerika)
og Templet i Jerusalem indeholder nogle interessante (og
navnlig *velkendte*) talværdier:

Input:

Chicxulub crater (65 million years ago, Asteroid/Meteorite):
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater

   https://da.wikipedia.org/wiki/Chicxulub-krateret

     Koordinater: 21°24'00 N 89°31'00 V

   Dette svarer til:

     21,4 N og 89,516... V


Temple (mount Jerusalem):

   https://da.wikipedia.org/wiki/Tempelbjerget

     Koordinater: 31°46′N 35°14′Ø

   Dette svarer til:

     31,76... N og 35,23... V


Afstanden i længdegrad er på 124,75°
(207,92 i 600-tal-systemet)

Og bue-afstanden er på 105,01°
(175,02 i 600-tal-systemet)


Og dette tal kender vi ret godt, fordi ... (input memory
from) ...

File:
6279 news:r48Jh.3$KU4.0@news.get2net.dk *
>
>
> > Input tabel:
> > ___________Tara___Abr___Isak__Begivenhed
> > Gen.11,26____70_____0_________Abraham fødes
> > Gen.12,04___145____75_________Abraham udvandrer
> > Gen.21,05___170___100_____0___Isak fødes
> > Gen.11,32___205___135____35___Tara dør
> > Gen.23,01_________136____36___Sara dør
> > Gen.25,20_________140____40___Rebekka hustru
> > Gen.25,26_________160____60___Esau og Jakob fødes
> > Gen.25,07_________175____75___Abraham dør


Det er Abrahams levealder!

Og her skal vi huske på, at Saras levealder blev på 127 (og
som vi mener dækker over kendskab til den galaktiske
længdegrad for både Cygnus-A og 7-stjernen).

Logisk set KUNNE Abrahams levealder derfor godt OGSÅ dække
over noget tilsvarende!

Eller måske ligefrem en hemmelighed i forlængelse af dette,
apropos ... (input memory from "sværhedsgraden") ...

https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/hvorfor-traeder-et-ikke-offentlig-frem/21-133
 >
 >> Are crows the ultimate problem solvers? -
 >> Inside the Animal Mind: Episode 2 - BBC Two
 >> https://www.youtube.com/watch?v=AVaITA7eBZE


Hmm ...

HVIS Sara dør, da Abraham er 136 år gammel, da må "afstanden"
til de 175 være på:

     +175
     -136
     =
     39

Og ...

*Omregnes* dette tal fra et 360-grader-tal-system til et
600-grader-tal-system fås:

     39 *600/360
     =
     65

Compare with ...

Chicxulub crater (65 million years ago, Asteroid/Meteorite):
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater

   https://da.wikipedia.org/wiki/Chicxulub-krateret

     Chicxulub-krateret er et gammelt nedslagskrater, hvor
     halvdelen ligger under jorden inde på Yucatán-halvøen i
     Mexico og den anden halvdel ligger under havbunden ud for
     halvøen. Centrum findes omtrent dér, hvor byen Chicxulub
     ligger. Undersøgelser har vist, at begivenheden fandt sted
     i den sidste del af kridttiden for ca. 65,5 millioner år
     siden ...


*Jackpot* ... :-)

Hmm ...

Det vil så - med andre ord - sige, at vi OGSÅ hermed har
fundet det første indirekte bevis på, at der OGSÅ findes et
360-tal-system i the-ET-Bible-code.

-
Comments