*

กัลยาณมิตรนิเทศ๑๐๑...หน้าหลัก  facebook
จาก...งานศิลปหัตถกรรมฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ ครั้งที่ ๖๑
๒๔ - ๒๕ พ.ย. ๕๔  ณ รร.เมืองร้อยเอ็ด และ รร.อนุบาลร้อยเอ็
วันที่ ๒๗ - ๒๙ ธ.ค. ๕๔ ณ จ.มหาสารคาม
 
ดาวน์โหลดไฟล์ แสดงความคิดเห็น
 
แจ้งข่าว ประสานงาน
 


**เรียนคณะกรรมการจัดนิทรรศการ**  ขอให้คณะกรรมการชุดที่ ๓ ตามคำสั่งที่ ๑๐๖๐/๒๕๕๔ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ ๒๒ ธ.ค.๕๔ เป็นต้นไป ที่ รร.พระกุมารร้อยเอ็ด ครับ..หนังสือ..ดาวน์โหลดด้านล่าง..ที่.แนบไฟล์ ครับ...


**ประชุมรร.ตัวแทนเขตฯ**  ขอเชิญรร.ตัวแทน สพป.รอ.๑ ที่จะไปแข่งขันระดับภาคอีสาน (ที่จ.มหาสารคาม) ประชุมเตรียมความพร้อม รับเงินและเอกสาร ที่ห้องประชุมศรีพลาญชัย ๑ วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ครับ

 
**ถนนคนเรียน**  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการฯ "ถนนคนเรียน" ในงานศิลปหัตถกรรมฯ ภาคอีสาน ครั้งที่ ๖๑ ที่ จ.มหาสารคาม...ดาวน์โหลดด้านล่าง..ที่.แนบไฟล์ ครับ...
 
 
**แข่งขันหุ่นยนต์ฯ **  รับสมัคร รร. เข้าแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบิน เพื่อเป็นตัวแทน จ.ร้อยเอ็ด ไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 61 ที่ จ.มหาสารคาม สมัครที่ รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย (ศูนย์หุ่นยนต์ฯ จ.ร้อยเอ็ด) วันที่ 16 – 23 ธ.ค. 54 แข่งขันวันที่ 26 ธ.ค. 54 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารพลศึกษา รว. ..ดาวน์โหลดด้านล่าง..ที่.แนบไฟล์ ครับ
 
 
**ผลฯ รร.เมืองรอ.** ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ที่ รร.เมืองร้อยเอ็ด..ดาวน์โหลดด้านล่าง..ที่.แนบไฟล์ ครับ... รับเกียรติบัตรที่ กลุ่มนิเทศ (ชั้น 3) ครับ
 

**ใหม่** เชิญรับเกียรติบัตรการประกวด/แข่งขันกิจกรรม ในงานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 61 สพป.รอ.1 วันที่ 24 - 25 พ.ย. 54 (ณ รร.อนุบาลร้อยเอ็ด) ได้ที่..คุณอุเทศ อุ่นทะยา งานรับ-ส่งหนังสือ (ชั้น 1) เพื่อความรวดเร็ว กรุณาบอกเลขที่เกียรติบัตรของท่าน ดูและดาวน์โหลดที่ด้านล่าง..ตรง.ไฟล์แนบ..ถ้าไม่ถูกต้องให้เขียนแก้ใหม่ในเกียรติบัตร มอบคืนให้ จนท. และมารับใหม่วันต่อไปครับ หรือถ้าตรวจสอบพบไม่ถูกต้องในไฟล์..(ที่ด้านล่างจะมีไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย...เลขที่เกียรติบัตร...กรุณาแจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่..ความคิดเห็น (ด้านล่าง) หรือ e-mail หรือ facebook ของกัลยาณมิตรนิเทศ๑๐๑ ครับ (ไม่ต้องเสียเวลามารับ 2 ครั้ง) 
 
 
 
 
  11.   ผลการประกวด/แข่งขันกิจกรรม ในงานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 61 สพป.รอ.1 วันที่ 24 - 25 พ.ย. 54  (ณ รร.อนุบาลร้อยเอ็ด)...อย่างไม่เป็นทางการ..ดูและดาวน์โหลดด้านล่าง..ที่.ไฟล์แนบ..กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ฯลฯ และแจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่..ความคิดเห็น (ด้านล่าง) หรือ e-mail หรือ facebook ของกัลยาณมิตรนิเทศ๑๐๑ ครับ..เชิญรับเกียรติบัตรได้ที่ งานธุรการ กลุ่มนิเทศฯ ครับ

 
  10.   ขอให้แต่งกายชุดผ้าไหม/ ผ้าไทย/ ผ้าท้องถิ่น สำหรับผู้ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน "สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน" ครั้งที่ ๖๑ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ วันที่ ๒๕ พ.ย. ๕๔ เวลา ๙.๐๐ น. ณ หอประชุม รร.เมืองร้อยเอ็ด โดยท่าน รมช.ศธ. นางบุญรื่น ศรีธเรศ ให้เกียรติมาเป็นประธาน
 

  9.   คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ (แก้ไขล่าสุด).. นร.ขยายโอกาสฯ นร.เรียนร่วม และนร.ปกติ ดูและดาวน์โหลดด้านล่างครับ..ที่..ไฟล์แนบ

 
  8.   แผนผังสถานที่แข่งขัน รร.เมือง ดาวน์โหลดด้านล่างที่..ไฟล์แนบ..ครับ 
 
 
  7.   ใบรับรองความพิการ ข้อกำหนดบทอาขยานและสุนทรพจน์ที่จะใช้แข่งขัน ดาวน์โหลดด้านล่างที่..ไฟล์แนบ..ครับ 


  6.   การจัดนิทรรศการของครูฯ ในงานศิลปหัตถกรรม สพป.รอ.1 (25 พ.ย.54) ณ บริเวณหอประชุมรร.เมืองร้อยเอ็ด.. หนังสือ  รายชื่อครู
 
 
 
 
  4.   ตารางการแข่งขันฯ (โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด)  เด็กพิเศษ  เด็กปกติ  1.   กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 61 สพป.รอ.1 วันที่ 24 - 25 พ.ย. 54 ณ รร.เมืองร้อยเอ็ด และ รร.อนุบาลร้อยเอ็ด
Č
ĉ
Samai Salaksilp,
Feb 8, 2012, 4:53 AM
ĉ
Samai Salaksilp,
Dec 22, 2011, 12:19 AM
Comments