"ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพ" ครับ

 รายงานผลการประชุมเรื่อง"การนำมฐ.และตัวชี้วัด (ปรับปรุง'๖๐) สู่การปฏิบัติ"  หนังสือ  ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการประชุม 
 
กรอกข้อมูล..รร.ที่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม (ภายใน 23 มค.61)  
หนังสือ 
 
รายงาน"พุธเช้าฯ" (สพท.) 
 
ชมทุกวันพุธ ๐๗.๓๐-๐๙.๐๐ น. ...
ช่องทางที่..            ..(รับชม..การประชุมทางไกล: คอนเฟอร์เรนซ์ จาก สพฐ. ...สด/ย้อนหลัง) 
 
 
(ศน.รณชัย 089 276 2907 ศน.อรจิต 090 996 8677 
ศน.เรืองศิลป์ 084 391 8355
)
 
 ทางด่วน.. : เข้าเว็บง่ายๆ จำ URL ไม่ได้ ไม่ใช่ปัญหา (Click to Web)
สพป.รอ.๑.. 
*
AMSS++
  *G-Chat  
*
e-money  
*
e-GP  
*
e-MES 
 *รายงานพุธเช้า  
*
 
*
IT-RMU  *
  
*
 
 
*
  
*
  
*
งานศิลปฯ  *กลุ่มบุคคลฯ 
สพฐ..
 
*
หน่วยศน.  
*
สทร.  *สวก.  
*
สทศ.  
*
EPCC  
*
AAA
  *juno
  
*
 
 
*
 
*
ObecTV  
*
ObectvOnline  *Obecmail.org  *ThinkTTT  *EMIS  *DL-Thailand  
*คุรุพัฒนา  *สนผ.   
ศธ..  
*
ข่าวศธ.  
*
ETV   
*
คุรุสภา 
 
*
ก.ค.ศ.  
*
สสวท.  
*
สมศ.  
*
สทศ.  
*
ครูบ้านนอก  
*
Speedtest-UniNet 
 
*
Speedtest-ToT  
*
Speedtest  *Speedtest-NEdNet  *ศธจ.รอ. 
 *STEM 

 สะดวก.. : สื่อสาร ออนไลน์ ชีวิตง่ายขึ้น (Easy any Time any Where)

 
ขอเชิญรร.เข้าประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับพื้นที่ (๔ จังหวัด) ณ ศูนย์วิทย์รอ.  หนังสือฯ   เกณฑ์ฯ 
 
ตรวจสอบข้อมูลนร.ได้คะแนนเต็ม NT59 (ร้อยละ 100) เพื่อออกเกียรติบัตร ครับ 

 
แจ้งการเข้าใช้งาน obecmail.org ของบุคลากรสพป.รอ.1 (ชุดที่ 3) 
 
ชุดที่ 3 รายชื่อและ U P obecmail.org ของบุคลากรสพป.รอ.1 พร้อมใช้ (สรุป 24 มีค.60) 
 
แจ้งการเข้าใช้งาน obecmail.org ของครู (ชุดที่ 1-2) 
 
ชุดที่ 2 รายชื่อและ U P obecmail.org ของครู พร้อมใช้ (สรุป 24 มีค.60)


๒. แจ้งข่าว เล่าสู่... : ข่าวด่วน News 

  
 ตอบแบบสอบถามการวิจัย รร.ดีประจำตำบล 64 รร ภายใน 4 มิ.ย.60 (24.00 น.) 
  News205 การประเมินการอ่าน-เขียนป.1-4 ปี'59  แบบกรอกคะแนน(มีข้อมูลบางรร.)  ข้อแนะนำการกรอก  โหลดแบบกรอก  ตรวจสอบจำนวนนร. (ศน.รณชัย 0892762907)
  ประเมินพัฒนาการปฐมวัย 2559 สพป.รอ.1 
  News204 แบบสอบถามออนไลน์ "การสอนทักษะอาชีพในรร.กศ.ภาคบังคับ ปี'59"... ฉบับที่ 4 (ผอ. และหน.กลุ่มสาระ กอท.)   ฉบับที่ 3   ฉบับที่ 2   ฉบับที่ 1  
 News201. คุณครูป.3 (102 รร.) กรอกข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ของนร.ชั้นป.3 (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 59)  
  News200.  รายชื่อผอ.รร.ที่ผ่านการลงทะเบียนรับเกียรติบัตร G-Chat.. (ถ้าไม่ผ่านให้กรอกใหม่ครับ)..ขณะนี้ผ่าน 118 คนครับ
  News198.การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารโดยใช้ “G-Chat” ผอ.รร.กรอกข้อมูลเพื่อใช้ G-Chat  
 News191. 
เลื่อน! การปิดระบบบันทึกผลการเรียนปี 58 ใน SchoolMIS ออกไป  
   
 News190. สพฐ.จัดประชุม"นายกพบเพื่อนครู" 13 พ.ค.59 (14.00-16.00 น.) ทาง Video Conference และ ETV 
 
 
 กำหนดการ  ๓. ความรู้ แลกเปลี่ยน... : ความรู้เด่น KM 


   
 
เรียน ผอ.และครูผู้รับผิดชอบการสอบอ่านออกเขียนได้ ป.1-4...สทศ. สพฐ. 
ขอแก้ไขแบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียง (ฉบับกรรมการ) 
ป.3 ตอนที่ 3 การอ่านออกเสียงข้อความ (ในตารางสรุปคะแนนข้างท้าย) ดังนี้.. 
1. คะแนนส่วนของคำ  จากรวม 30 คำ แก้ไขเป็น 35 คำ  
2. รวมคะแนนเต็ม จาก 13 คะแนน แก้ไขเป็น 14 คะแนน
 สื่อเสริมภาษาอังกฤษ... Plearnenglish  Eng24  NJ-Digital  ชมย้อนหลัง...การอบรม-๑...การอบรม-๒