"ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จริงใจ ในสิ่งที่ท่านชอบหรือถนัด" ครับ


ช่องทางติดต่อ แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง อำนวยความสะดวก     อีเมล : smesupervisor@gmail.com  Line ID : 101supervisor

ใช้งานอีเมล...  -Gmail  -Hotmail  -Yahoo  -Obecmail
สังคมออนไลน์...   
-FB  -Hi5  -Twitter  -Pinterest  -Instagram 
ลิงค์อำนวยความสะดวก...  -Google  -ยื่นภาษี 
-
-
-
3BB 
ทางด่วนเข้าเว็บไซต์ทางการศึกษา และลิงค์ที่เกี่ยวข้อง๑. ร้างรรค์ สี
  Highlight         เพิ่มเติมที่... fb : 101supervisor  &  กลุ่ม fb : ICT เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑     


  19.การซ่อมแซมและย้ายอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (เครือข่าย UniNET) สำหรับรร.ที่ต้องการ  หนังสือ  
  18.คณะ IT มรม.จะจัดอบรม “การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้สื่อไอซีที ร่วมกับการใช้ Google Application” ให้กับครูโรงเรียนเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน รร.ละ 4 คน ในวันที่ 27 พ.ย.58 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะ IT ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรม. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (มีเสื้อแจกด้วย) สมัครผ่านเว็บไซต์ www.itrmu.net/tc หัวข้อ “สมัครเข้ารับการอบรมการใช้ไอซีทีร่วมกับ Google Application” ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 26 พ.ย.58 (รับเพียง 100 คนเท่านั้น) สอบถามเพิ่มเติมที่นายธนกฤต วิชัยวงษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี โทร. 08 1954 6655... หนังสือ มรม.  หนังสือ สพป.รอ.1 สมัครอบรม 
  16.วันนี้(29 ต.ค.58) สพฐ.เชิญชมรายการ เดินหน้าประเทศไทย เรื่อง "นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ทางช่อง 7 เวลา 18.00 น. Cr : obecline สพฐ.
  15.คณะ IT มรม. ขอความร่วมมือผอ.รร., ครู, บุคลากรทางการศึกษา และนร. ตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม(ถึงวันที่ 31 ต.ค. 58) เพื่อเปิดหลักสูตรอบรมต่อไป... ตอบแบบสำรวจ  หนังสือ  แบบสำรวจ 
  14.การประชุมโรงเรียนนำร่อง โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ปี 2558 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสาเกตนคร สพป.รอ.1 รายชื่อรร.  คู่มือ1-4  แนวทางจัดกิจกรรม  VTR กิจกรรม-1  VTR กิจกรรม-2  VTR กิจกรรม-3  VTR กิจกรรม-4  VOD-เปิดอบรม  VOD_อบรม-1  VOD_อบรม-2  เดินหน้าประเทศไทย 
  13. ม.ขอนแก่น ร่วมกับครอบครัวข่าว 3, กระทรวงไอซีที, True IDC และ Google จะจัดงานสัมมนาเปิดโลกไอที พลิกสู่ชีวิตที่ดีกว่า ครั้งที่ 3 : “สร้างอนาคตด้วยการเรียนรู้ ก้าวสู่ยุค Cloud Computing” ในวันที่ 16 ต.ค. 58 ณ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มข. โรงเรียนที่สนใจเข้าสัมมนาได้รร.ละ 4 คน สมัครทางเว็บไซต์ หนังสือ ...เต็มแล้วครับ
  12.การอบรมออนไลน์ DLIT : "การใช้ DLIT & Google for ED" สพป.รอ.1  *1.ลงทะเบียน_(11-20 กย.58)  *2.ศึกษา-ประเมิน_(21 กย.-5 ตค.58)  *3.รับเกียรติบัตร_(เริ่มรับ 9 ต.ค.58...) 
  11.สพฐ. มอบหมายให้ สพป. ทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.๑ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ (๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.)  คู่มือ(ใหม่)  แบบกรอกคะแนน(ใหม่)  แบบทดสอบอ่านเขียนป.1(ใส่รหัส)  ยืนยันเมลเครือข่าย-รับไฟล์พร้อมใช้  
  10.การตั้งชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.รอ.1  เอกสาร-๑   เอกสาร-๒   เอกสาร-๓ (ศน.รณชัย 08 9276 2907)
  8.นโยบายรมต.ศธ.(พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 27 ส.ค. ๕๘  วิดีโอ  สรุปนโยบาย(สพฐ.) ตารางวิเคราะห์นโยบาย  สรุปนโยบาย(ทั้งหมด)  สรุปส่ง 
  7. สพฐ.กำหนดให้รร.ใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา(SchoolMIS) เริ่มที่..เมนูผลการเรียน..รร.ต้องกรอกให้เสร็จภายใน 30 ก.ย.58 นี้ครับ  คู่มือ-SchoolMIS  คู่มือ-กรอกผลการเรียน  สพฐ.ปรับลิงค์กรอกข้อมูลใหม่...รร.ในสพป.รอ.๑ เข้าที่ http://a4501.obec.expert  หรือ คลิกที่นี่  หรือที่ลิงค์ SchoolMIS-รอ.1 ด้านบนครับ
  2. คะแนน LAS-57...ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ ป.1, ป.2, ป.3, ป.4ป.5, ม.1ม.2 ... โหลดทุกไฟล์(.rar) ; (ข้อมูล : ศน.รณชัย 08 9276 2907)
  1. คะแนน O-NET_57..(เรียงลำดับ)..ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ ป.6 & ม.3 (ข้อมูล : ศน.เรืองศิลป์  0843918355)

๒. แจ้งข่าว เล่าสู่ : News    เพิ่มเติมที่... fb : 101supervisor  &  กลุ่ม fb : ICT เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑


#News163. สพฐ.สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยให้เขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเขตละ ๑๗ คน ดังนี้ -๑.ศน.ด้านหลักสูตร ๑ คน -๒.คัดเลือกรร. ๘ โรง (เล็ก,กลาง,ใหญ่,ใหญ่พิเศษ อย่างละ ๒ โรง) โรงเรียนคัดเลือกผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น รร.ละ ๑๖ คนได้แก่ -๑)ผอ.รร./รองฯ วิชาการ ๑ คน -๒)ครู ๓ คน -๓)นร.(สุ่มแบบคละระดับชั้น) ๖ คน และ -๔)ผู้ปกครองของนร.ที่ได้รับการสุ่ม ๖ คน โดยให้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ภายใน ๑๖ ก.ย.๕๘ นี้ครับ...ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น คลิกที่นี่ครับ....  *1.ผอ.รร.-ครู  *2.นักเรียน  *3.ผู้ปกครองนร.  *4.ศน. 

#News162. การคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี) จากให้ส่งใบสมัครพร้อมผลงานฯ มายังสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ภายใน 31 ส.ค. 58 เพื่อคัดเลือกในรอบที่ 1... รายละเอียด   หนังสือ  เป็น...จะคัดเลือกระดับจังหวัด(ทั้ง ๓ เขต) ส่งสสวท. ๓ คน ภายใน ๓๐ ก.ย.นี้

#News161. การคัดเลือกผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานดีเด่น ปี'๕๘   หนังสือ  แบบเสนอผลงาน 

#News160. การคัดเลือกครูวิทย์สังกัดสพป.รอ.๑ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ปี 2558” ณ 
โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส กรุงเทพฯ   หนังสือ  กรอกข้อมูลและลงทะเบียน Workshop 

#News159. การอบรม DLIT สพป.รอ.1  ลงทะเบียนผู้รับอีเมล-รุ่น 1  ลงทะเบียนรับอีเมล-รุ่น 2  อีเมลศน.  

#News158. การจัดซื้ออุปกรณ์ DLIT (งบ'56 และ'57) รายงานการจัดซื้อที่ http://202.29.172.140/dlitdata ภายใน 4 ก.ย.58 (ซื้อไม่ทันภายใน ก.ย.58 คืนงบฯ)...หนังสือจัดสรรจากสพฐ.มาแล้วครับ..รร.ใช้ระบบเดิมในการจัดซื้อคือ e-GP ทั้งตกลงราคาและสอบราคาครับ (ระบบใหม่ e-bidding ปีนี้ใช้เฉพาะสพป.)...การจัดสรรให้รร.มีดังนี้
   -ยอด 1(งบ'56) รร.ละ 1 ชุดๆ ละ 46,000 บาท.. สพป.รอ.1(69)+กศ.พิเศษ 2 รวม 71 รร. บัญชีจัดสรร'56-ปรับเป็น 46,000 ใช้ spec'57 
   -ยอด 2(งบ'57) ชุดละ 46,000 บาท จัดให้ 2 ส่วน... บัญชีจัดสรรงบ'57...-ก่อนประถม -ประถม,/ม.ต้น  Spec'57 
        1)ก่อนประถม 1 ชุด(มี 231 รร.+1 รร.กศ.พิเศษ) รวม 232 รร.
        2)ประถม/ม.ต้น 2-12 ชุด ตามขนาดรร. (มี 66 รร.+2 รร.กศ.พิเศษ) รวม 68 รร 182 ชุด
   *หนังสือสพฐ.แจ้งล่าสุด งบฯ DLIT สำหรับรร.ขนาดกลาง-ใหญ่ (งบปี '56, '57) การจัดซื้อ TV 50" และ Notebook ทำได้ทั้ง ๒ แบบ คือ
       ๑) รวมซื้อ(สอบราคา : หาผู้ขายไว้..แต่ลงนามในสัญญายังไม่ได้ รองบ'57 โอนมา) 
       ๒) แยกซื้อเป็น ๒ ยอด 
            - ตกลงราคางบ'56=1 ชุด 46,000..(เบิกเงินได้เลย งบโอนมาแล้ว) 
            - สอบราคางบ'57 รร.จะได้รับ 3 ชุดขึ้นไปชุดละ 46,000..(หาผู้ขายไว้..แต่ลงนามในสัญญายังไม่ได้ ต้องรองบ'57 โอนมาก่อนครับ)

#News157. 7. ปรับเกณฑ์ใหม่-ขยายเวลา...การประกวดโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2015 จากเดิม..เป็นดังนี้ครับ 
                1) ระดับป.4-6 : ส่งเป็นโปรแกรมเพาเวอร์พ้อย 15 สไลด์ หัวข้อ “ตามรอยพระราชา” (พระอัจฉริยภาพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
                2) ระดับม.1-3 : ส่งเป็นวิดีทัศน์ 3 นาที ในหัวข้อ “ประเทศไทยของเรา” เน้นการสัมภาษณ์คนในชุมชน เพื่อนำสื่อนี้ไปเผยแพร่ต่อ
                ***ขยายเวลาส่งไปจนถึง 15 ก.ย.58 นี้ครับ (ทีม : นร.2 คน-ครูที่ปรึกษา 1 คน)
                ***ส่งผลงานทาง fax : 02-661-7757 หรือ e-mail : Info@absolutealliances.com  ชิงทุนการศึกษาและรางวัลเกียรติยศจากกระทรวงศึกษาธิการ(ให้รร.) ครูที่ปรึกษารับประกาศนียบัตรจากกระทรวงไอซีที และสพฐ. โหลดใบสมัครที่นี่ http://www.thictyouth.com/images/register.pdf  รายละเอียดที่นี่ >>http://www.thictyouth.com/rule.php *รอบแรกคัดผลงานไว้ ระดับละ 50 ทีม (นร.๑๐๐ คน ครู ๕๐ คน) เพื่อเข้าค่าย (๔ ภาค) เพิ่มเติมที่นส.ฐิตินนท์ มนต์อภิวันท์ โทร.0 2661 7750 ต่อ 225

#News156. คณะไอที มรม. จะจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนโดยใช้ไอซีที ในเดือนสิงหาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จำนวนหลายหลักสูตร เช่น e-book, DBookPRO, Mutipoint ฯลฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครทาง www.itrmu.net/tc  เพิ่มเติมที่น.ส.กาญจนา ดงสงคราม โทร. 081 320 5207  อีเมล nukanna@hotmail.co.th (รับจำนวนจำกัด)   หนังสือ 

#News155. ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จะจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ ส.ค. ๕๘  มีทั้งนิทรรศการ และการแข่งขันต่างๆ ตลอดทั้ง ๒ วัน เพิ่มเติมที่โทร ๐๘๓ ๓๖๑ ๘๑๓๓  กิจกรรม  กำหนดการ

#News154. อพวช. (องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) จะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "พิพิธภัณฑ์กับ STEM Education" ให้กับครูวิทยาศาสตร์และผู้สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย..ส่งแบบตอบรับไปยัง E-mail : nsm_mkt@nsm.or.th หรือโทรสาร 02 577 9911 เพิ่มเติมที่ 02 577 9999 ต่อ 2109 หรือ 2123  รายละเอียด-๑   รายละเอียด-๒  แบบตอบรับ

#News153. สสวท. จะเปิดอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ช่วงชั้นที่ 1-3 ในระหว่างวันที่ 1 ส.ค. - 30 พ.ย. 58  สมัครทางเวบไซต์ ภายใน 15 ส.ค. 58 นี้ครับ  สมัครอบรม-รับวุฒิบัตร

#News152. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2558 (WRO 2015 : World Robot Olympiad 2015) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 - 19 ส.ค. 58 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อาคารพลศึกษา)  รายละเอียด  หนังสือ 

#News151. คณะ IT มรม. จะจัดอบรม “การทำวีดิโอคลิปการเรียนการสอนแบบ PBL โดยใช้ไอซีที” สำหรับผอ.รร. และครู ในวันที่ ๓ ส.ค. ๕๘ (๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น.) ณ ห้องประชุม ๔A ชั้น ๔ อาคารศูนย์ภาษาฯ ม.ราชภัฏมหาสารคาม เพื่อพัฒนาบุคลากรในรร. และสนับสนุนให้รร.ได้ส่งผลงานเข้าประกวดฯ ด้วย โดยให้รร. eDLTV (จำนวน ๙๙ รร.ตามรายชื่อที่แนบ) รร.ละ ๒ คน สมัครเข้าอบรมได้จนถึง ๒๙ ก.ค.๕๘ ที่ www.itrmu.net/tc หัวข้อ “สมัครเข้ารับการอบรมการทำวีดิโอคลิปการเรียนการสอนแบบ PBL โดยใช้ไอซีที” โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายธนกฤต วิชัยวงษ์ โทร. ๐๘ ๑๙๕๔ ๖๖๕๕ รับจำนวน ๒๐๐ คนเท่านั้นครับ...หนังสือมรม.และรายชื่อรร. หนังสือสพป.รอ.1

#News150. สพฐ.จ้างบริษัทเอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เข้าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ Router ของโรงเรียน ในระหว่าง 4 มิ.ย. – 30 ก.ย. 58   หนังสือและชื่อรร.

#News149.  สพฐ.จ้างบ.สุพรีมฯ เข้าซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สายในร ร. ระหว่าง 8 มิ.ย. – 25 ก.ย. 58 นี้ครับ...หนังสือ  ชื่อรร.

#News148. อบรมเตรียมพร้อม PISA 2015 ณ โรงแรมสาเกตนคร ๓๐ มิ.ย.-๒ ก.ค.๕๘ ...ขอให้ท่านที่ทำหน้าที่ ICT รร. และครูวิทย์ เอา Notebook มาด้วยครับ...หนังสือ 

#News147. สพป.รอ.๑ จะจัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร รร.ที่ได้คะแนน TOP TEN จากการสอบ NT และ O-NET ปีกศ.'๕๗ ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมสาเกตนคร ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารรร. วันที่ ๑๔ พ.ค.๕๘ (เริ่ม ๐๘.๓๐ น.)  NT-57(TOP TEN คะแนนรวม)  NT-57(เรียงรายด้านและคะแนนรวม)

#News146. การประชุมสัมมนาเรื่อง "การใช้นวัตกรรม Social Network สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑, การจัดทำโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ฯลฯ วันที่ ๑๑ พ.ค.๕๘ (๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.) ณ ห้องประชุม ๔A ชั้น ๔ คณะไอที มรม. ฟรี!..สำหรับรร.เครือข่าย “ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน” สพป.รอ.1 (๑๑ โรง) คลิก...ตอบรับเข้าประชุม (ภายใน ๑๐ พ.ค.๕๘ นี้ครับ)...ตอบรับแล้วกรุณาแจ้งที่กลุ่ม fb: ICTเพื่อกศ...ด้วยครับ - มีวิทยากรจาก สวทช., TOT และบริษัทมัลติมีเดียเทคโนโลยี จำกัด มรม.ให้โคว์ต้า ๒๕ คน (๑๑ รร.ๆ ละ ๒ คน เพิ่มพิเศษรร.อื่นๆ ได้ ๓ คน) แต่ละรร.(ใน ๑๑ โรง) ถ้าสมัครคนเดียวให้สมัครเพิ่มครบ ๒ คน โดยเอาชื่อครูรร.อื่น(ที่อยากไป) เข้าได้ครับ...ถ้าไม่ครบ ๒ และหาเพิ่มไม่ได้ ให้แจ้งด้วยครับ จะให้สิทธิรร.อื่นสมัครเพิ่มครับ....เพื่อให้ครบ ๒๕ คนครับ

#News145. เลื่อน! การประชุมพัฒนาคุณภาพกศ.เพื่อยกระดับมาตรฐานกศ.ระดับประถมฯ 29–30 เม.ย.58 ณ โรงแรมเซ็นทารา และ ม.ขอนแก่น หนังสือ รายชื่อผู้เข้าประชุม ...กำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ครับ


#News143. สรุปปฏิทินดำเนินการสอบ NT ปีกศ.๕๗
            เครือข่ายรร./รร.(ดำเนินการภายใน..)
            ๑.ส่งไฟล์ข้อมูลนร.และสนามสอบทางกลุ่ม fb/อีเมล ๑๕ ธค.๕๗(เที่ยง)
            ๒.ยืนยัน/แก้ไขข้อมูลประธาน,ผู้ประสานงานทาง fb ภายใน ๑๒ ธค.๕๗
            ๓.รับระบบตรวจ-ประมวลผล Pre_NT57-1 ทางอีเมล วันที่ ๑๕ ธค.๕๗
            ๔.สอบ Pre_NT57-1 เริ่ม ๑๗ ธค.๕๗.. ส่งไฟล์รายงานผล ๒๖ ธค.๕๗
            ๕.รับระบบคัดกรองเด็ก วันที่ ๒๓ ธค.๕๗...ส่งไฟล์รายงานผล ๗ มค.๕๘
            ๖.รับแนวการใช้ eDLTV เสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ NT ๒๕ ธค.๕๗

#News142. ขอเชิญประธานเครือข่ายรร. และผู้ประสานงาน NT ประชุม 17 ก.พ. 58 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสาเกตนคร สพป.รอ.1 (กรุณาตรวจสอบชื่อทางกลุ่ม fb) และดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่นี่ หรือที่กลุ่ม fb ครับ  หนังสือ(ร่าง) คู่มือ(pdf) คู่มือ(doc) ระเบียบวาระฯ บัญชีลงเวลา 
       กรอกข้อมูลหัวกระดาษคำตอบ NT-57 ภายใน ๒๐ ม.ค.๕๘ ดูรายละเอียดที่... หน้า fb และ กลุ่ม fb ครับ
       การสอบ Pre-NT ปีกศ.๕๗ หนังสือ(เดิม)  Pre-NT ปรับใหม่ 
            **ปรับแผนใหม่
            ++ รอบ ๓ ใช้ข้อสอบปีกศ.56(ไม่มีไฟล์)  ระบบตรวจ  กระดาษคำตอบ(เดิม)
            **ปรับแผนการสอบ Pre-NT57(เนื่องจากเครือข่าย/รร.หาข้อสอบปี 55 ไม่ได้) ดังนี้ 
            รอบที่ 1 ใช้ไฟล์ข้อสอบ-ระบบตรวจ..ที่ขึ้นให้โหลด..ด้านบน
            รอบที่ ใช้ข้อสอบ NT ปีกศ.55...ไฟล์ข้อสอบ-ระบบตรวจ..จะขึ้นให้โหลด..ด้านบน
            รอบที่ ใช้ข้อสอบ NT ปีกศ.56...ระบบตรวจ..จะขึ้นให้โหลด..ด้านบน..๓ ก.พ.๕๘
       ขอให้..เครือข่ายรร. ดำเนินการดังนี้..ครับ (มีไฟล์)
            - ตรวจสอบ-แก้ไข จำนวนนร.ป.๓ ให้เป็นปัจจุบัน
            - กรอกข้อมูลนร.พิการ (ตาบอด และสายตาเลือนราง) เพื่อรับข้อสอบพิเศษ
            - กรอกข้อมูลสนามสอบในเครือข่าย ๑-๓ สนาม
            โดย..โหลดไฟล์ที่ กลุ่ม fb หรือที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูลแล้วส่งกลับที่กลุ่ม fb หรืออีเมลด้านบนนี้ ภายใน ๑๕ ธค.๕๗ (๑๒.๐๐ น.) เพื่อรายงานสพฐ. ครับ โหลดไฟล์  หนังสือ 
       ขอให้..เครือข่ายรร. ยืนยัน/แก้ไข-ชื่อประธาน -ผู้ประสานงาน -อีเมลเพื่อรับไฟล์ระบบตรวจ-ประมวลผล Pre-NT และติดต่อประสานงานสอบ NT ครับ
       สอบ NT ปีกศ.57 วันที่ 26 ก.พ.58 ชั้นป.3 รร.ในสังกัดและรร.กศ.พิเศษ(ยกเว้นรร.เอกชน) แนวทางรักษาและยกระดับคะแนน โดย..สอบ Pre-NT57 ครั้งที่ 1,2 (17–19 ธค.57 และ 14–16 มค.58)
        ปฏิทินการสอบ NT ปีกศ.57 ดูที่ หน้า fb และ กลุ่ม fb ครับ

#News141. เรียน ท่านผอ.รร. และผู้รับผิดชอบ internet โรงเรียน ทุกท่านครับ
......ขอให้ทุกรร. กรอกข้อมูลสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนที่ http://202.29.172.140/obecdata (ควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกรอก) ขยายเวลากรอกไปถึงวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 16.30 น. ครับ 
Password รร.ใช้ SMIS 8 หลัก 4501xxxx ครับ

#News140. ขอเชิญผอ.รร.โครงการ eDLTV (๑๕๔ รร.) ประชุมเพื่อติดตามผลและวางแผนดำเนินงาน ๑๙ ม.ค.๕๘ (๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.) ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ม.ราชภัฏมหาสารคาม ขอให้ส่งแบบตอบรับทางโทรสาร ๐๔๓ ๐๒๐๒๒๗ หรืออีเมลamnuay.wichai@gmail.com ภายใน15 ม.ค.58 นี้ครับ..หนังสือ-แบบตอบรับ-ชื่อรร. 


๓. ความรู้ แลกเปลี่ยน : KM    เพิ่มเติมที่... fb : 101supervisor  &  กลุ่ม fb : ICT เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑

index (Highlight) 
 โปรแกรมการศึกษา..@KM14  Fonts ราชการไทย..@KM6  อาเซียนศึกษา..ดูที่..@KM9    
 พัฒนาเด็กพิเศษ..ดูที่..@KM8  ครูวิทย์..ดูที่..@KM16  แบบประเมินระบบประกันฯ..ดูที่..@KM46 
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ..ดูที่..@KM4 
 สาระดีๆ-บทความทางวิชาการ..... 01-เขียน?..ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
 คะแนน NT-55..ที่ KM59   คลังข้อสอบ NT, LAS, ...@KM33 

 การคัดกรอง..เพื่อระบุประเภทเด็กพิเศษ ในการสอบ NT โดยใช้ระบบประมวลผลอัตโนมัติ-ควบคู่กับแบบคัดกรอง KUS-SI สำหรับ... เด็กชาย  เด็กหญิง  คู่มือ  ตัวอย่าง..(ช) (ญ)
 การติดตั้งและใช้ eDLTV ประจำชั้นป.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT ปีกศ.57 (แยกเนื้อหาที่สอดคล้อง NT จากก้อน eDLTV ไปใช้ประจำชั้นป.3 คู่มือการติดตั้ง  โครงสร้างฯ 
 การพัฒนาแผนฯและสื่อฯ แท็บเล็ต ชั้นป.1-3…(แผนฯ 1-3 ชั่วโมง) หลักการเขียนแผนฯ  ตัวอย่างแผนฯ  แบบประเมินแผนฯ 
 ระบบดูแลนร.ใหม่..Scantools 3.1 คู่มือติดตั้ง โปรแกรม-คู่มือ 
     @KM89. รายชื่อ “สถานศึกษาพอเพียง  ปี '52    ปี '55    ปี '56  ตามประกาศศธ.

@KM88. บัญชีจัดสรรงบฯ และ spec อุปกรณ์ กศ.ทางไกลผ่านดาวเทียม รร.ขนาดเล็ก สพป.รอ.1(หน้า 496-506) โหลดที่..กลุ่ม fb ict เพื่อกศ.รอ.1 ครับ...รร.หาผู้ขายไว้ได้เลย แต่ให้เซ็นสัญญาเมื่อได้รับแจ้งโอนเงินแล้วครับ คำกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลของผู้อำนวยการโรงเรียน ในพิธีเปิดอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติ  โหลดที่..กลุ่ม fb ict เพื่อกศ.รอ.1 ครับ

@KM87. การประกวดแผนฯ-สื่อฯ แท็บเล็ต ชั้นป.1-3…(แผนฯ 1-3 ชั่วโมง) เพื่อรับรางวัล-เกียรติบัตร(2 ประเภทๆ ละ 8 กลุ่มสาระๆ ละ 3 รางวัล รวม 48 รางวัล(32,800) บาท คือ 
     - แผนฯ แท็บเล็ต (ชนะเลิศ=800, รองฯ 1=600, รองฯ 2=500) รวม 15,200 บาท 
     - แผนฯ +สื่อแท็บเล็ต (ชนะเลิศ=900, รองฯ 1=700, รองฯ 2=600) รวม 17,600 บาท
     - ส่งศูนย์ ITEC ภายใน 30 ก.ย.57(10.00น.) ขยายเวลาให้ ครับ  หนังสือ  หลักการเขียนแผนฯ แท็บเล็ต  ตัวอย่างแผนฯ แท็บเล็ต 

@KM86 การอบรมแท็บเล็ต ครูชั้นป.2 ปี 2557 คู่มืออบรม 

@KM85. การนิเทศเพื่อยกระดับฯ คณิตฯ  เอกสาร  เครื่องมือฯ -1  -2  -3 

@KM84. ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ การติดตั้ง eDLTV แบบแยกเนื้อหาจากก้อน eDLTV ออกไปใช้ประจำในแต่ละชั้นเรียน (จากป.1-ป.6, ม.1-ม.3) ดาวน์โหลด.. คู่มือการติดตั้ง  โครงสร้างประถมฯ  โครงสร้างมัธยมฯ 


@KM82a. ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  คะแนน NT-56 
@KM82. ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  คะแนน LAS-56 ป.1 ป.2 ป.3 ป.3(ปรับใหม่-ฉ.1) ป.4 ป.5  ม.1 ม.2 (ที่มา : ศน.รณชัย 0892762907)

@KM81. ประกาศผล O-NET_56.. ผลรายรร. ผลรายบุคคล ผลระดับประเทศ 55-56 O-NET ป.6  O-NET ม.3 สรุป ป.6  สรุป ม.3 (ข้อมูล : ศน.เรืองศิลป์ 0843918355)

@KMxx. ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  อบรมออนไลน์วิเคราะห์ผล NT และนำไปใช้พัฒนาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  รอบพิเศษ (สำหรับผู้ที่ยังไม่ผ่านการอบรม)..
              (๒๘ พ.ย.-๘ ธ.ค.๕๗)...เชิญที่ ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่   กลุ่ม Fb: ICT เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1) ครับ ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  รอบนี้ให้เกียรติบัตรประธาน & ผู้ประสานงานเครือข่ายด้วยครับ..
              วิเคราะห์ ๓ ประเด็นต่อไปนี้ แล้วส่งคำตอบที่กลุ่ม fb ครับ..(คะแนน NT โหลดที่ด้านบน)
           ๑) จากคะแนน NT ปีกศ.๕๖ รร.ของท่าน มีตัวชี้วัดใดบ้าง (ทั้งหมดมี ๑๕ ตัวชี้วัดจาก ๓ ด้าน) ที่ได้คะแนนต่ำกว่าครึ่ง (ต่ำกว่า ๕๐%) เรียงจากน้อยไปมาก
           ๒) จากตัวชี้วัดในข้อ ๑ รร.มีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้าง ที่จะแก้ปัญหา/ยกระดับคะแน NT ให้สูงขั้นในการสอบปีกศ.๕๗ นี้ (สอบ ๒๖ กพ.๕๘)
           ๓) ถ้ารร.ไม่มีข้อ ๑ (รร.ได้คะแนนสูง) รร.มีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้าง ที่จะรักษาระดับคะแน NT ที่สูงนี้ไว้ ในการสอบปีกศ.๕๗
@@@@@  @@@@@  @@@@@

                  ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่   การอบรมสัมมนาออนไลน์เพื่อนำผลการสอบ NT ไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ผ่านเว็บไซต์กัลยาณมิตรนิเทศ๑๐๑ เป็นช่องทางหลัก และอีก 2 ช่องทางเสริม คือ Facebook : 101supervisor และกลุ่ม Facebook : ICT เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ในระหว่างวันที่ 10 - 14 กันยายน 2557 ผู้เข้าสัมมนาคือ -ประธานเครือข่ายโรงเรียน -ผู้ประสานงานเครือข่าย -ผอ.โรงเรียน และครูสอนชั้นป.3 ทุกคน (ทำกิจกรรมครบจะได้รับเกียรติบัตร) ครับ  หนังสือ

                ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่   อบรมออนไลน์รอบที่ ๑ "การพัฒนาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ NT57" ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่   
                    ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่   หน่วยที่ 1 "เข้าใจ NT จำได้ดีรหัส" ...ให้ท่าน...
                 ศึกษา 1) ชื่อเต็มๆ ของ NT ทั้งภาษาไทย และ English
                 ศึกษา 1) รหัส NT รร.  2) UserName & PassWord เข้าดูผล NT รร.ของท่าน  3) รหัสเด็กพิเศษ ที่จะลงในกระดาษคำตอบ NT มีกี่ประเภทครับ? 
                    ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่   หน่วยที่ 2 "รู้ชัด จุดพัฒนา"
                1. ดาวน์โหลดคะแนน NT (ด้านล่างนี้..ครับ) รวม 3 ไฟล์ และหาค่า... 
                    - 1.1 *ผลระดับรร. (ซึ่งเป็นผลของเด็กปกติ) แล้วหาค่า..ต่อไปนี้.. 
                     01…เด็กปกติ-คะแนนเฉลี่ยร้อยละของรร. 3 ด้าน (เรียงจากน้อยไปมาก) 
                    - 1.2 *ผลระดับรร.(เด็กพิเศษ) แล้วหาค่า..ต่อไปนี้.. 
                     02…เด็กพิเศษ-คะแนนเฉลี่ยร้อยละของรร. 3 ด้าน (เรียงจากน้อยไปมาก) 
                    - 1.3 *ผลระดับบุคคล(สพฐ.) แล้วหาค่า..ต่อไปนี้.. 
                     03…นร.ที่ได้คะแนนรวมแต่ละด้าน...15 คะแนนลงมา…มีกี่คน? 
                    ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่   หน่วยที่ 3 "หาแนวทาง ทะลุเป้า" (หน่วยสุดท้าย..ครับ)
                จากหน่วยที่ 2 ข้อ 1.3 (คะแนนรายบุคคล) ขอให้ท่านหาว่า... 
                    
 04..ตัวชี้วัด(3 ด้าน / 15 ตัวชี้วัด) ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 50% ของคะแนนเต็ม (เรียงจากต่ำไปสูง) คือ....... 
                    
 05..ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 3 อันดับ (จุดพัฒนา) คือ........
                     06..ชื่อโครงการ/ กิจกรรม ที่จะใช้กับจุดพัฒนา(ข้อ 05)...................ระยะเวลา.......คณะทำงาน......สิ่งที่หวัง......(แนบไฟล์ : ถ้ามี ครับ)
                    ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่   สรุป & ประเมินการอบรม...สำหรับประธาน-ผู้ประสานงานเครือข่าย-วิทยากร
                       07..ผู้ประสานงานเครือข่าย..ตรวจสอบการส่งงานของทุกรร.ในเครือข่าย..เสนอชื่อผู้ผ่าน(ส่งงานอย่างน้อย 2 ครั้ง) ระบุรร.ด้วย ให้ประธานเห็นชอบ..แล้วนำขึ้นเสนอในพื้นที่สรุปการอบรม (สรุปตามจริง..ผู้ไม่ผ่านมีให้ซ่อม..ครับ)
                     08..วิทยากรตรวจสอบ-ประเมิน (ข้อ 07)...เสนอชื่อผู้ผ่านลงใน excel นำขึ้นเสนอในพื้นที่สรุปของวิทยากร...ถือเป็น..ประกาศผลการอบรมรอบที่ 1..มอบเกียรติบัตร
                     09..เปิดให้ผู้ไม่ผ่านซ่อม..เพื่อ..ประกาศผลรอบที่ 2..มอบเกียรติบัตร
                ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่   ขอความกรุณาประธาน-ผู้ประสานงานเครือข่าย ตรวจสอบการลงทะเบียนของรร.ในเครือข่ายท่านด้วยครับว่า..ครบหรือยัง..แจ้งด้วยครับ...ที่..ช่องทางเสริม-1
                ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่   รายชื่อวิทยากรที่สมัครเข้ามา จำนวน 10 ท่าน กรุณาตรวจสอบยืนยันและระบุพื้นที่ ที่จะดูแลด้วยครับ...ยืนยันที่..ช่องทางเสริม-1
                ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่   ลงทะเบียนเข้าอบรม..ที่ช่องเสริม-1 ครับ (แจ้งชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง-รร.-อีเมล-เบอร์มือถือ กรุณาตรวจสอบชื่อ-สกุลให้ถูกต้อง..เพื่อออกเกียรติบัตร ครับ) 
                      เครือข่ายละ 2 คน (ประธานเครือข่าย , ผู้ประสานงานเครือข่าย/วิทยากร)
                      - รร.ละ 2 คน(อย่างน้อย) [ผอ.รร. , ครูสอนชั้นป.3 ทุกคน]
                        ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  ช่องหลัก (ตรงนี้ : เว็บไซต์กัลยาณมิตรนิเทศ๑๐๑) 
                        ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  ช่องเสริม-1 (Facebook : 101supervisor) 

@KM78.  เปลี่ยนวันสอบ LAS เดิม 27-28 กพ.57..เป็น..25-26 กพ.57 หนังสือ คู่มือ-ตัวอย่างกระดาษคำตอบ LAS(ใหม่) ..ศน.รณชัย 08 9276 2907@KM71.  รายชื่อโรงเรียน รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 25 พ.ย.56 - 17 ม.ค.57) กลุ่มที่ 4-9 (1/57) ร้อยเอ็ด โหลดไฟล์ (รอ.1 หน้า 91-96) ที่มา : www.kruthai.info ขอบคุณ post จาก fb : โรงเรียนบ้านหัวนาคำ อำเภอจตุรพักตรพิมาน ข่าวว่า..กลุ่ม 7 (จังหาร 5 + เชียงขวัญ 15 รร.) หน้า 94 ตัดออก..ไม่ประเมินในครั้งที่ 1/57 ครับ

@KM70. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย.... แบบติดตามผลฯ  โครงงานวิทย์ ๑  โครงงานวิทย์ ๒ 


@KM68. ปฏิทินนิเทศประเมิน ภาคเรียน ๑/๕๖ เครือข่ายปราสาทหิน-เมืองเชียงดี อ.ธวัชบุรี..คลิกที่นี่ 

@KM67.  นโยบาย..”85 วัน มุ่งมั่นสานฝันสู่ TOP TEN NT & O-NET ระดับประเทศ”
ของ ดร.อธิปปรัชญ์ ทัดพิชญางกูร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ..ทุกรร.  ทุกเครือข่าย ทุกศปอ. และทุกคน ร่วมดีเดย์ 10 ก.ย. 56 – 31 ม.ค. 57  โหลด...โปสเตอร์  แบบรายงาน 

@KM66.  เครื่องมือนิเทศและประเมินการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๕๖..คลิกที่นี่  กรรมการประเมิน (เชิญประชุม ๕ กย. ๑๓.๓๐ น.)

@KM65. ขอเชิญ..สมัครอบรม“การสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ” อบรมที่ชั้น 4 สำนักวิทยบริการ (อาคาร A) มมส. ฟรีค่าลงทะเบียน, ค่าเอกสาร, อาหารว่าง, อาหารกลางวัน มี 3 รุ่น (รุ่นละ 30 คน) รุ่นละ 1 วัน คือ รุ่นที่ 1-3 (1, 8, 22 ส.ค. 2556) สมัครทางไปรษณีย์ หรือ ทางเว็บไซต์นี้ ครับ หนังสือ  กำหนดการ  แบบตอบรับ(สมัครทางไปรษณีย์)

@KM64.  เนื้อหา Tablet ป.๒ ดาวน์โหลดที่..ลิงค์ด้านบน หรือ..คลิกที่นี่ (โหลด-saveไฟล์ pdf ก่อน แล้วเปิดไฟล์..คลิกทีละเมนู เพื่อโหลดคู่มือ,เนื้อหา,โปรแกรม) ครับ..ขอบคุณแหล่งที่มา http://202.143.190.116/otpcry1/
 
@KM63.  โปรแกรมพิมพ์ ปพ.๑, ปพ.๓, ..ปรับไฟล์ใหม่ (ปพ.๓) สอบถามแบบ ปพ.(ศน.พัชรี ศีรษะภูมิ 081 061 6933)

@KM62.  ดาวน์โหลดไฟล์ไปเพิ่ม App ควบคุม Tablet ป.1 (ไฟล์ใน Micro SD ที่แจกรร.)

@KM61.  นโยบายปีกศ.๕๖ (ผอ.สพป.รอ.๑ บรรยายประชุม ๒๑ พ.ค.๕๖ ธนินทรกรีนปาร์ค) 


@KM59.  ผลการสอบ NT ปีกศ.55 ป.3  สพป.รอ.1..ติด Top 10 ระดับประเทศทั้ง 3 ด้าน(ภาษา..อันดับที่ ๗, คำนวณ..อันดับที่ ๑๐, เหตุผล..อันดับที่ ๙ ร่วมใจ ร่วมแรง...ร่วมกันยินดีครับ  

                ผลการสอบ LAS ปีกศ.55 สพป.รอ.1 ดาวน์โหลด (ปรับใหม่)@KM56.  แบบรายงาน SAR (ศน.วีรศักดิ์ 089 621 2412)

@KM55.  การนิเทศภาคเรียนที่ ๒/๕๕  คำสั่งกรรมการ ....ขอเชิญประชุมวันที่ 15 มี.ค.56 ณ ห้องประชุมสาเกตนคร สพป.รอ.1 ครับ  หนังสือเชิญประชุม  เครื่องมือนิเทศ ชุด ๑  ชุด ๒ ปฏิทินนิเทศ(ปราสาทหิน-เมืองเชียงดี) 

@KM54.  ๒ คำขวัญ...ปี ๒๕๕๖
***วันเด็กแห่งชาติ “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”
***วันครู “แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน”

@KM53.  ของฝากปีใหม่ "มั่นใจในการเขียนชื่อ-สกุลและชื่อเฉพาะกับตารางเทียบพยัญชนะ,สระไทย-อังกฤษ" วิทยาทานจาก อ.ไพบูลย์ อนุฤทธิ์ มมส. คลิกตรงนี้ครับ  ดูสรุปง่ายๆ ที่ fb นี้ครับ

@KM51. แบบเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน-แบบขอเข้าที่พัก (save ไฟล์ก่อน โดยคลิก..แล้วไปที่ ไฟล์>>ดาวน์โหลด>>save ไฟล์>>เปิดไฟล์>>ปริ๊น>>กรอกข้อมูล)
@KM50.  ประวัติท่านผอ.สพป.รอ.1 คนใหม่ ดูที่..facebook : 101supervisor...ครับ 


@KM48.  สมัครใช้ WiFi ฟรี! (ICT Free WiFi & TOT WiFi) 20,000 จุด (ศาลากลาง, ที่ว่าการ, ตำบล, โรงเรียน, โรงพยาบาล, สถานีอนามัย, สถานีตำรวจ, ที่สาธารณะ, สนามบิน , ขนส่ง, แหล่งท่องเที่ยว) ร้อยเอ็ด...http://vip.totwifi.com/ict-roiet  จังหวัดอื่นดูที่ ICT-Free-WIFI-Download.txt @KM41.  เครื่องมือนิเทศ ภาคเรียน ๑/๕๕..(วิธีดาวน์โหลด..คลิกแล้ว.. คลิกต่อที่ File >> Download original >> save >> แตกไฟล์ที่ save จะได้เวิร์ด ๒ ไฟล์) 


@KM39.   ไฟล์คำนวณคะแนนประกันคุณภาพ..ปฐมวัย  ขั้นพื้นฐาน
@KM37.  ๔ มิ.ย .๕๕ วันพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ รายละเอียด..www.buddhajayanti.net

@KM36.  หลายท่านถามว่าหัว-ท้ายตารางของคะแนน NT LAS ตัวอักษรอ่านไม่ออก อ่านได้เฉพาะตัวเลข..วิธีแก้คือ...เมื่อคลิกเข้าไปในชั้นที่ต้องการ..จะเห็นชื่อไฟล์ที่อ่านไม่ออก...ให้คลิกต่อที่..ไฟล์....ดาวน์โหลด...จะปรากฏชื่อไฟล์..ให้คลิก Save.. จะได้ไฟล์บีบอัด(นามสกุล .rar) แล้วค่อยเปิดออกมาจะได้อีกหลายไฟล์ที่อ่านชื่อไฟล์ได้ปกติครับ

@KM35.  ขยายเวลาการเสียภาษีทางอินเทอร์เน็ต ออกไปอีก 8 วัน (ปีภาษี 54 ภายในวันที่ 10 เม.ย. 55 เนื่องจากวันที่ 8-9 เป็นวันหยุด) โดยได้รับสิทธิผ่อนชําระ 3 งวดด้วย กรมสรรพากรส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อลดการใช้กระดาษ (เพิ่มเติมที่ www.rd.go.th) 

@KM34.  ถ้ามีปัญหาในการเข้าเว็บ สพป.รอ.๑ (รวม e-office) ให้เข้าเว็บนี้ได้ครับ...โปรแกรมเงินเดือน..เข้าที่ลิงค์ด้านล่าง..@KM27...นอกจากสลิปแล้ว ตอนนี้โหลดใบรับรองการหักภาษีฯ ได้แล้วครับ

@KM33.  ข้อสอบ NT ป.๓... ดาวน์โหลด

@KM31.
 
เครื่องมือนิเทศภาคเรียน ๒/๒๕๕๔..(ดาวน์โหลดโดย..คลิกแล้ว คลิกต่อที่ File >> Download original >> save >> แตกไฟล์ที่ save จะได้เวิร์ด ๕ ไฟล์) 

@KM30. คำขวัญวันครู ปี '55.. "บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์"ภูมิพล"

@KM29. คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี '55.."สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี" 

@KM28. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ เรื่อง " การจัดการปัญหาน้ำเสียและแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ "

@KM27.  อีกทางหนึ่งในการเข้าใช้..โปรแกรมเงินเดือนของ สพป.รอ.๑)...คลิกที่นี่..ครับ http://www.roiet1.ksom.net/money/index.php  (เข้าโดยไม่ผ่านเว็บของ สพป.รอ.๑)

ส่งทางเมล์ ศน.รำไพ...chaipalee@gmail.com ก็ได้ครับ


@KM16.  เทคนิคการสอนวิทย์
   2. รูปแบบการสอนวิทย์(เน้นคิด ร่วมกัน พัฒนาค่านิยม)
   4. 7E..เรียนวิทย์สนุกจริงหรือ?

@KM15.  การประเมินคงวิทยฐานะ (ให้ต่อหรือหยุด)

@KM13. บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในรร. ปีกศ.'54 รายละเอียด รอบ 1 - 5

  

 
 
@KM5.  ผลการทดสอบ ปี'52-53
 
@KM4.  ผลงานทางวิชาการ 
1. ครูสุคนธ์ วานิช (ไทย ป.๑)
2. ครูราณี โทพล (ไทย ป.๑)
2. ครูชนัยกานต์ พรมเกตุ (วิทย์ ป.๖)
 
@KM3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามหลักเกณฑ์ใหม่
 
@KM2. User & Password (O-Net) ของ รร. ติดต่อ ศน.เรืองศิลป์ 084 391 8355
 
@KM1.  เข้า "website โปรด" โดยไม่ต้องพิมพ์ ชื่อ URL (ที่อยู่ของ web) ทุกครั้ง  วิธีเข้าใช้


  ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่