"ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จริงใจ ในสิ่งที่ท่านชอบหรือถนัด" ครับ


ติดต่อ สื่อสาร และอำนวยความสะดวก

 
  ติดต่อ : ..อีเมล : smesupervisor@gmail.com  ..Line ID : 101supervisor
email & social media .... -Gmail  -Hotmail  -Yahoo  -Obecmail
 
-FB  -Hi5  -Twitter  -Pinterest  -Instagram 
ลิงค์อำนวยความสะดวก...  -Google  -ยื่นภาษี  
-
-
-
3BB 
ทางด่วนสืบค้นข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร และรายงานออนไลน์กระทรวงศธ. และอื่นๆ
 ... 

รายงานออนไลน์
 ... 
๑. ร้างรรค์ สี: ภาพ & วิดีโอ๒. แจ้งข่าว เล่าสู่ : ข่าวด่วน News    สรุปปีกศ.58 รร.(สพฐ.) เข้าสอบ NT 231 รร. (229+2 : สพป.+สสศ.) รร.ที่ไม่มีนร.ป.3 จำนวน 7 รร.
    (1.สามแยกโพธิ์ชัย 2.หนองแกหนองโล 3.ป่าสังข์ป่าม่วงฯ 4.บ้านดงบ้านนาฯ 5.เปลือยตาลฯ 6.บุ่งค้าแก่งข่า 7.ขว้างท่าสะแบง)
   วิธีกรอกมี 2 วิธี คือ 
        1) เข้าระบบโดยใช้ U P  และกรอกข้อมูลนร.ทีละคน (นร.ไม่มาก) หรือ..
        2) ใส่ข้อมูลในไฟล์แม่แบบก่อน -แล้วเข้าระบบ -และอัพโหลดไฟล์ -ดูผลจนสำเร็จ 
(นร.มากและมีไฟล์ข้อมูลนร.) 
 
ไฟล์แม่แบบ(กรณีอัพโหลดไฟล์ข้อมูล)

 

    **รร.ต่อไปนี้ (
1.ไตรคามฯ(บ้านขี้เหล็ก) 2.วังปากบุ่ง 3.โนนข่า 4.ขว้างใหญ่ 5.ดอนแก้ว
) ที่ยังไม่มี U P...
ส่งเมลไปขอ U P ได้ที่ผู้ประสานงานเครือข่าย


 #News177. การทดสอบ Pre-NT ปีกศ.๕๘  หนังสือ   กระดาษคำตอบรอบ 1-2  ระบบตรวจรอบ 2-3..รร.ส่งเมลไปขอที่...ผู้ประสานงานเครือข่าย
            รอบที่ 1 (5-7 ม.ค.59)  ดาวน์โหลดข้อสอบ-ระบบตรวจ 
            รอบที่ 2 (2–4 ก.พ.59) ดาวน์โหลดข้อสอบ Pre-NT รอบ 2    โหลดระบบตรวจ(ขอรหัสแตกไฟล์ที่ผู้ประสานงานเครือข่าย ..(ใช้ข้อสอบ NT ปีกศ.56...โหลดข้อสอบ หรือขอรับที่สนามสอบ NT เดิม)  
            รอบที่ 3 (23–25 ก.พ.59) ใช้ข้อสอบ NT ปีกศ.57....(รร.ขอต้นฉบับที่สนามสอบ NT ปีที่แล้ว)

 #News176. ตารางการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT ปีการศึกษา 2558...ผ่านช่อง DLTV 14   ม.ค.59   ก.พ.59

 #News178. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมบุคลากร สปจ.ร้อยเอ็ด  หนังสือเชิญ-ใบสมัคร-ข้อบังคับชมรม 

 #News179. ตารางการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ปีการศึกษา 2558...ผ่านช่อง DLTV 14   ธ.ค.58-ก.พ.59 ๓. ความรู้ แลกเปลี่ยน : ความรู้เด่น KM @KM106. แบบประเมินจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีกศ.58... ป.1 - ม.3  (ศน.วารีรัตน์) About Admin

 
     อีเมล : smesupervisor@gmail.com  Line ID : 101supervisor