"ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จริงใจ ในสิ่งที่ท่านชอบหรือถนัด" ครับ

**
 
รร. สรุปผลการสอบ Pre NT59 ครั้งที่ 1 


 
ช่องทางติดต่อ คือ Line ID : 101supervisor , e-mail : smesupervisor@gmail.com โทร. 08 1708 7257, โทรสาร 0-4351-4014 ส่ง..ศูนย์ ITEC, Website : กัลยาณมิตร 101 , กลุ่ม fb : ICT เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1, Facebook : 101supervisor
 ผู้ประสานงานระดับอำเภอ/เครือข่ายรร.
 คือ ประธานศปอ., ประธานเครือข่ายรร. และผอ.รร.สนามสอบ โดยมีผู้ประสานงานออนไลน์ NT เครือข่ายละ ๒ คนครับ
 
   สื่อเสริมภาษาอังกฤษ... Plearnenglish  Eng24  NJ-Digital  ชมย้อนหลัง...การอบรม-๑...การอบรม-๒ 


ติดต่อ สื่อสาร สะดวก... ออนไลน์ ชีวิตง่ายขึ้น (Easy Any Time Any Where) ๒. แจ้งข่าว เล่าสู่... : ข่าวด่วน News 

  

  
News206  ตรวจ/แก้ไขชื่อ-ข้อมูลนร.ป.3 เพื่อนำเข้าระบบสอบ NT ปีกศ.59 (นำเข้า 10-11 ธค.59) 
  News205 การประเมินการอ่าน-เขียนป.1-4 ปี'59  แบบกรอกคะแนน(มีข้อมูลบางรร.)  ข้อแนะนำการกรอก  โหลดแบบกรอก  ตรวจสอบจำนวนนร. (ศน.รณชัย 0892762907)
  ประเมินพัฒนาการปฐมวัย 2559 สพป.รอ.1 
  News204 แบบสอบถามออนไลน์ "การสอนทักษะอาชีพในรร.กศ.ภาคบังคับ ปี'59"... ฉบับที่ 4 (ผอ. และหน.กลุ่มสาระ กอท.)   ฉบับที่ 3   ฉบับที่ 2   ฉบับที่ 1  
  
News201. คุณครูป.3 (102 รร.) กรอกข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ของนร.ชั้นป.3 (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 59)  
  News200.  รายชื่อผอ.รร.ที่ผ่านการลงทะเบียนรับเกียรติบัตร G-Chat.. (ถ้าไม่ผ่านให้กรอกใหม่ครับ)..ขณะนี้ผ่าน 118 คนครับ
  
News198.การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารโดยใช้ “G-Chat” ผอ.รร.กรอกข้อมูลเพื่อใช้ G-Chat  
 News191. 
เลื่อน! การปิดระบบบันทึกผลการเรียนปี 58 ใน SchoolMIS ออกไป  
   
 News190. สพฐ.จัดประชุม"นายกพบเพื่อนครู" 13 พ.ค.59 (14.00-16.00 น.) ทาง Video Conference และ ETV 
 
 
 กำหนดการ  KM117พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ข้อมูล : ดร.เพิ่มพูล ร่มศรี)
KM116 เครื่องมือประเมินการอ่าน-เขียน ชั้นป.๑-๖ ครั้งที่ ๒ (สิงหาคม) ปีกศ.’๕๙ (ศน.อรจิต 0934452978)
 KM115  เอกสารการพัฒนาปฐมวัย (ศน.มณี)
 KM101 เครื่องมือประเมินพัฒนาการปฐมวัย'58  เว็บไซต์ส่งเสริมพัฒนาการ  คู่มือ  การส่งเสริมโดยพ่อแม่  วีดีโอส่งเสริมพัฒนาการ  การใช้โปรแกรม (ศน.วารีรัตน์)
KM113 
การนำเกียรติบัตร(จดหมายเวียน) ขึ้นให้ดาวน์โหลดแบบง่ายๆ...  ขั้นตอนการทำ   ไฟล์ตัวอย่าง 
KM112 
KM111 
โรงเรียนประชารัฐ... ข้อมูลสารสนเทศฯ  แผนกลยุทธ์ฯ 
(ผู้ส่ง : ผอ.กระจ่าง ประทาย)
KM105 
โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพื่อพัฒนา...Head   คู่มือเล่ม 1-4   แนวทางจัดกิจกรรม   ppt. ลดเวลาเรียนฯ แลกเปลี่ยน ถาม-ตอบ เสนอแนะ... : ปัญหาคาใจ สงสัย แนะนำ Web Board

หน้าเว็บย่อย (1): ภาษาอังกฤษ
Comments