*การทดสอบ LAS, O-NET ปี '54

 
"ทุกโรงเรียน..พร้อมใจ เร่งรัด จัดการเรียนรู้ มุ่งสู่...
การยกระดับคะแนนสอบ LAS, O-NET ปี '๕๔...ให้สูงขึ้น"
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑...นิเทศส่งเสริม สนับสนุนครอบคลุมต่อเนื่อง
 

ข่าวสาร


#3. ใหม่! ผลการทดสอบ LAS ปี '54 ออกแล้วครับ 

#2. เร่งคุณภาพ! สพป.รอ.๑ จัดประชุมสัญจร ออกพบปะ ผอ.รร., รองฯ ผอ.รร. และครูหัวหน้าวิชาการ รวมรร.ละ ๓ คน ทุกโรงเรียนตามจุดต่าง ๆ ดังนี้ ๑๓ ธค. -เช้า รร.บ้านนาโพธิ์ (อ.เมืองรอ.) -บ่าย รร.บ้านเหล่าใหญ่ (อ.ศรีสมเด็จ และ..เครือข่ายเมืองทุ่ง+เวฬุวัน อ.ธวัชฯ)   ๒๐ ธค. -เช้า รร.บ้านนิเวศน์ (อ.ธวัชฯ, อ.ทุ่งเขาหลวง) -บ่าย รร.หนองตอนาดีฯ (อ.จังหาร, อ.เชียงขวัญ) ๒๑ ธค. รร.จตุรพักตรพิมาน (อ.จตุรฯ)ความรู้


@2.  ผลการทดสอบ LAS ปี'54
   LAS-54.......ป.1,    ป.2,    ป.4,    ป.5,    ม.1

@1.  ผลการทดสอบ ปี'52-53
ċ
Samai Salaksilp,
11 ธ.ค. 2554 07:14
ċ
Samai Salaksilp,
11 ธ.ค. 2554 07:19
ċ
Samai Salaksilp,
11 ธ.ค. 2554 07:21
ċ
Samai Salaksilp,
11 ธ.ค. 2554 06:57
ċ
Samai Salaksilp,
11 ธ.ค. 2554 06:50
ċ
Samai Salaksilp,
11 ธ.ค. 2554 06:52
ċ
Samai Salaksilp,
11 ธ.ค. 2554 06:55
Ĉ
Samai Salaksilp,
15 ม.ค. 2555 02:12
Comments