Mäklarinformation

Här kan du som mäklare hitta grundläggande information om Brf Essingehill och våra fastigheter. Denna sida uppdaterades senast 11 november 2017.

Organisationsnummer: 769607-2052. Brf Essingehill är en äkta bostadsrättsförening.

Adress: Vänskapsvägen 51, 53 och 55.

Fastighetsbeteckningar:
Essingestupet 9 (Vänskapsvägen 55)
Essingestupet 10 (Vänskapsvägen 53)
Essingestupet 11 (Vänskapsvägen 51)

Antal lägenheter: 43, varav 3 är hyresrätter.

Byggnadsår: 1944. Större renovering genomfördes 2004-2006.

Förvaltning: Fastighetsskötsel sköts av Renab, ekonomisk förvaltning (inkl hantering av pantförteckningen) sköts av Rådrum AB.

Månadsavgift: Inga avgiftsförändringar är planerade för tillfället. Värme, vatten och bredband ingår i avgiften.

Överlåtelseavgift: 2,5% av prisbasbeloppet, dvs 1120 kr för 2017.

Pantsättningsavgift: 1% av prisbasbeloppet, dvs 448 kr för 2017.

Medlemskap i föreningen: Beslut om medlemskap tas löpande.

Juridisk person: Får vägras, behandlas i var fall för sig.

Föreningslokaler: Cykel- och barnvagnsförråd på nedre botten i varje hus.

Förråd: Till varje lägenhet hör ett vindsförråd. Extraförråd finns och hyrs ut.

Tvättstugor: Tvättrum med två tvättmaskiner, en torktumlare och torkrum finns i varje hus. Löpande underhåll.

Uppvärmning: Fjärrvärme.

Ventilation: Självdrag.

Fönster: Två-glas fönster.

Tak: Betongtakpannor/plåt. Taken är inte bytta, men löpande underhåll sker.

Balkonger: Alla lägenheter från 1 trappa och uppåt har balkong.

Hiss: Hiss finns inte. I hus nr 51 finns en svängd stol/trapphiss.

TV: Kabel-TV, grundutbudet ingår i avgiften. Leverantör: ComHem.

Bredband: Fiber, bredbandshastigheten är 100mbit/s, abonnemanget ingår i månadsavgiften. Leverantör: Ownit.

Avfall: Återvinningskärl för matavfall finns vid varje fastighet. För gropsopor; återvinning av papper, gas m.m. hänvisar vi till återvinningsstationen på Essinge Kyrkväg.

Parkering: Garage och/eller parkeringsplatser finns inte att hyra i föreningen, men man kan ansöka om boendeparkering hos Stockholm stad. 

Renoveringsarbeten
Omfattande renoveringar gjordes i fastigheterna under 2005/2006. Bland annat genomfördes byte av V/A-stammar, ny el drogs, säkerhetsdörrar installerades, fasaderna putsades om och trappuppgångarna renoverades/målades.
  • 2008 - nya entrédörrar sattes in. 
  • 2009 – fjärrvärme installerades. 
  • 2009/2010 - dräneringsarbete genomfördes runt hus nr 53; ny dränering (isodrän) lades in söder, väster och norr om fastigheten nr 53. 
  • 2010 – 168 radiatorer (från 40-talet) byttes ut, samtliga stamventiler sågs över och stamventilerna i fastighet 53 byttes samt spolning av stammarna. 
  • 2011 – stamventilerna i fastighet 55 byttes. 
  • 2012 – renovering av samtliga fönster längs fasaden mot Vänskapsvägen, i söderläge. 
  • 2013 – bredband installerades. 
  • 2014 – OVK-kontroll genomfördes med godkänt resultat samt bättring av putsen på vissa ställen på fastighet 51. 
  • 2015 – stammarna spolades. 
  • 2016 – två trasiga tvättmaskiner har bytts ut. 
Underhållsfond finns och ny underhållsplan tas fram under 2017. Styrelsen fokuserar på underhåll för säkrad huskvalitet och sänkta kostnader för bostadsrättsföreningen.
Comments